Click here to load reader

7585 329 1

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-329-1.pdf

Text of 7585 329 1

 • Landstingens fastighetsbestnd 1

  FOU-FONDEN FR FASTIGHETSFRGOR

  Landstingens

  fastighetsbestnd SAMMANDRAG AV 2015 RS NYCKELTAL

 • Landstingens fastighetsbestnd 2

 • Landstingens fastighetsbestnd 3

  Varje r samlar landstingen och regionerna in nyckeltal fr fastighetsomrdet.

  Insamlingen r frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan r

  1996. Nyckeltalen beskriver storleken p landstingens fastighetsbestnd, fastig-

  hetsinvesteringarna, mediaanvndningen och kostnaderna fr driften av loka-

  lerna. Uppgifterna redovisas p landstingsniv och p sjukhusniv. Det r lands-

  tingen och regionerna som sjlva str fr innehllet i sina nyckeltal.

  Detta r det andra rssammandraget som SKL publicerar om landstingens

  fastighetsnyckeltal. Syftet r ge information och kunskap om landstingens

  fastighetsbestnd. I sammandraget presenteras ett urval av fastighetsnyckeltalen

  som finns p den ppna Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se

  Sammandraget skickas ut rligen.

  Projektet har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings

  FoU-fond fr landstingens fastighetsfrgor. Rapporten r frfattad av Jacob

  Hort och Sonja Pagrotsky, Sveriges Kommuner och Landsting.

  Stockholm i april 2016

  Gunilla Glasare Peter Haglund

  Avdelningschef Sektionschef

  Avdelningen fr tillvxt och samhllsbyggnad

  Sveriges Kommuner och Landsting

  Frord

 • Landstingens fastighetsbestnd 4

  Lokalytor ............................................................................................................. 5

  Area egna lokaler ................................................................................................. 5

  Area inhyrda lokaler ............................................................................................. 5

  Area egna och inhyrda lokaler r 2015 ................................................................ 6

  Area egna och inhyrda lokaler per invnare r 2015 ........................................... 6

  Area egna lokaler per lokalkategori ...................................................................... 7

  Topplista area per sjukhusomrde .................................................................... 7

  Fastighetsinvesteringar ..................................................................................... 8

  Investeringar i landstingen ................................................................................... 8

  Topplista - investeringar i sjukhusomrden.......................................................... 8

  Investeringar per landsting r 2015 ...................................................................... 9

  Investeringar per invnare r 2015 ...................................................................... 9

  Driftkostnader ................................................................................................... 10

  Mediakostnad ..................................................................................................... 10

  Kostnad fr tillsyn, sktsel och felavhjlpande underhll................................... 10

  Driftkostnad inkl. felavhjlpande underhll r 2015 ........................................... 11

  Driftkostnad inkl. felavhjlpande underhll r 2015 ........................................... 11

  Mediaanvndning ............................................................................................. 12

  Anvndning av el och vrme .............................................................................. 12

  Anvndning av el och vrme r 2015 ................................................................. 12

  Anvndning av vatten ......................................................................................... 13

  Anvndning av vatten r 2015 ........................................................................... 13

  Samtliga nyckeltal i Kolada ............................................................................. 14

  Nyckeltal p landstingsniv ................................................................................ 14

  Nyckeltal p sjukhusniv .................................................................................... 14

  Innehll

 • Landstingens fastighetsbestnd 5

  Lokalytor

  Area egna lokaler

  Area inhyrda lokaler

  KOMMENTAR

  En tydlig trend r att arean fr landstingens egna lokalbestnd har minskat sedan r 1996 frn drygt 15 miljoner kvadratmeter till dagens 12 miljoner. Under samma period ser vi att arean inhyrda lokaler har kat med drygt 1 miljon kvadratmeter.

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  Mil

  joner

  kvm

  BR

  A

  Area (kvm BRA) egna lokaler och bostder

  -

  0,50

  1,00

  1,50

  2,00

  2,50

  3,00

  Mil

  joner

  kvm

  BR

  A

  Area (kvm BRA) inhyrda lokaler och bostder

 • Landstingens fastighetsbestnd 6

  Area egna och inhyrda lokaler r 2015

  Area egna och inhyrda lokaler per invnare r

  2015

  KOMMENTAR

  Vstra Gtaland, Stockholm och Skne str fr 40 % av den totala arean. Samtidigt visar det nedre diagrammet att fr den egna och inhyrda arean per invnare r det dessa tre landsting som har lgst antal kvadratmeter.

  0 0,5 1 1,5 2 2,5

  Jmtland HrjedalenBlekinge

  KronobergGvleborg

  VstmanlandSrmland

  KalmarVrmland

  HallandDalarna

  Vsternorrlandrebro

  NorrbottenVsterbotten

  UppsalaJnkping

  stergtlandSkne

  StockholmVstra Gtaland

  Miljoner kvm BRA

  Area (BRA) egna lokaler och bostder, 2015 Area (BRA) inhyrda lokaler och bostder, 2015

  0 0,5 1 1,5 2 2,5

  StockholmSkne

  Vstra GtalandKronobergGvleborg

  HallandSrmland

  Vstmanlandstergtland

  VrmlandUppsala

  Jmtland HrjedalenBlekinge

  JnkpingDalarnaKalmarrebro

  VsternorrlandVsterbotten

  Norrbotten

  Kvm BRA/invnare

  Area (BRA) egna och inhyrda lokaler per invnare. 2015

 • Landstingens fastighetsbestnd 7

  Area egna lokaler per lokalkategori

  Topplista area per sjukhusomrde

  KOMMENTAR

  Under de senaste tio ren har fastighetsbestndets volym totalt sett minskat. Uppdelat per kategori blir det tydligt att minskningen frklaras av avyttringar av vrdcentra (1,3 miljoner kvm/BRA) svl som vriga anlggningar (688 000 kvm/BRA). Den totala minskningen har vgts upp av att bestndet p sjukhusomrdena har kat ngot (606 000 kvm/BRA).

  67% 76%81%

  21%

  15%12%12%

  9% 7%

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  2003 2012 2015

  Mil

  joner

  kvm

  BR

  A

  Sjukhus Vrdcentra vriga anlggningar

  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

  Vstmanlands sjukhus, Vsters

  Universitetssjukhuset rebro

  Karolinska Solna

  Sknes universitetssjukhus, Malm

  Sahlgrenska sjukhuset

  Universitetssjukhuset i Linkping

  Sknes universitetssjukhus, Lund

  Norrlands universitetssjukhus

  Karolinska Huddinge

  Akademiska sjukhuset, Uppsala

  Tusental kvm BRA

  Area (BRA) egna lokaler och bostder, 2015

 • Landstingens fastighetsbestnd 8

  Fastighetsinvesteringar

  Investeringar i landstingen

  Topplista - investeringar i sjukhusomrden

  KOMMENTAR

  Investeringarna i landstingens fastighetsbestnd har kat kraftigt under senare r. Investeringarna har mer n frdubblats mellan ren 2006 och 2015, frn cirka 4,5 miljarder kronor till cirka 10,5 miljarder. I det nedre diagrammet presenteras de 10 sjukhusomrden som hade hgst investeringar r 2015. De tre versta str tillsammans fr drygt 50 % av de tio sjukhusomrdena. Observera att Nya Karolinska Solna inte ingr i uppgifterna pga att projektet finansieras genom en OPS-lsning.

  0

  2 000

  4 000

  6 000

  8 000

  10 000

  12 000

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Mil

  joner

  kro

  no

  r

  Total investeringsutgift fr byggnader och mark

  0 200 400 600 800 1000 1200

  Sahlgrenska universitetssjukhuset, stra

  Sknes universitetssjukhus, Lund

  Sknes universitetssjukhus, Malm

  Danderyds sjukhus

  Sahlgrenska universitetssjukhuset

  Sdertlje sjukhus

  Karolinska Huddinge

  Sdersjukhuset, Stockholm

  Universitetssjukhuset i Linkping

  Akademiska sjukhuset, Uppsala

  Total investeringsutgift fr byggnader och mark, 2015

 • Landstingens fastighetsbestnd 9

  Investeringar per landsting r 2015

  Investeringar per invnare r 2015

  KOMMENTAR

  Beroende p hur statistiken om investeringarna i landstingen framstlls s framtrder olika bilder. Hr ovan presenteras investeringarna per landsting i absoluta tal svl som per invnare. Det r viktigt att ha i tanke att byggprojekt oftast strcker sig ver flera r och att utfallet drfr kan variera kraftigt frn r till r inom respektive landsting.

  0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

  Jmtland HrjedalenGvleborg

  VsternorrlandNorrbotten

  KalmarKronoberg

  BlekingeDalarna

  VstmanlandHalland

  SrmlandJnkping

  VsterbottenVrmland

  rebrostergtland

  UppsalaSkne

  Vstra GtalandStockholm

  Miljoner kronor

  Total investeringsutgift fr byggnader och mark, 2015

  0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

  GvleborgVsternorrland

  NorrbottenKalmar

  Jmtland HrjedalenDalarna

  KronobergHalland

  VstmanlandJnkpingSrmland

  Vstra GtalandBlekinge

  Vsterbottenrebro