82269796 bao-cao-ve-bia-vinaken-hoan-chinh-6927

Embed Size (px)

Text of 82269796 bao-cao-ve-bia-vinaken-hoan-chinh-6927

  • 1. BO CO THC TP NH MY BIA VINAKENPHN 1GVHD: NGUYN TH MINH NGUYTTrang 1

2. BO CO THC TPNH MY BIA VINAKEN1.1. Lch s thnh lp v pht trin nh myHnh 1.1. Nh my bia VINAKEN u nm 2000, cng vi s pht trin Thnh Ph H Ch Minh, ngycng nhiu khch hng c nhu cu thng thc nhng lai bia c cht lng.Trong , c mt s khch hng khng nh, snh iu, quan tm c bit nmt lai bia ti c c cht lng cao do nh my bia VinaKen sn xut,vi s gim st v m nhn ca k s ngi c. Nm 2002 sau chuyn i cng tc bn c ca ng Dng Vng Hiny sinh nh sn xut cc lai bia m bn ngi ta sn xut ni tingnh: bia en, bia vng, bia . ng thy nu mang v sn xut Vit Nam l mt tim nng hp dn i vi nn kinh t ang pht trin nc ta. Khing v nc sau mt thi gian xin giy php v mi cc chuyn gia bn ct vn th nh my ra i. Nh my nu nhng m u tin th nghim tiGVHD: NGUYN TH MINH NGUYTTrang 2 3. BO CO THC TPNH MY BIA VINAKENHoa Vin in nh s 4 Phan nh Git phng 2 qun Tn Bnh vi snlng 1500L/ ngy. Cng vi s ng h nhit tnh ca gim c i ng cn b k thutquyt a mt sn phm mi trn th trng Vit nam. V quyt tm athng hiu mi ny phi pht trin mnh trong nc ta. V vy, m sau 3nm sn xut v hc hi kinh nghim, nh my c sn phm trn th trngvi tn gi l Big Man Beer. Mt khc cng vi s pht trin ca thng hiutrn nh my khng dng li m nh my cng a ra quyt nh chothm sn phm mi l bia ng chai, bia ly c tn cho sn phm mi lVinaKen. Sau mt thi gian hat ng, BIG MAN BEER pht trin v m rngchim lnh th trng n c khu vc min Trung. T Hu tr vo c 30nh hng BIG MAN v hn 1000 i l VINAKEN nh: Nh hng in nh phng II ng Phan nh Git Qun TnBnh, TPHCM. Nh hng in nh Tn Ph 254 Ly Bn Bch P4 qun Tn Ph TPHCM. Nh hng Mi Mi 11 Tn c Thng qun 1 TPHCM. Nh hng 350 Trng Chinh qun Tn Bnh TPHCM. Thi trng trong nc: t H Ni n C Mau Th trng nc ngoi: Campuchia 1.2. a im xy dng Nh my xy dng ti a ch 32/21 p Tin Ln, x b im, huyn HcMn, thnh ph H Ch Minh ti khu cng nghip B im vi din tch mtbng 5000 m2.GVHD: NGUYN TH MINH NGUYT Trang 3 4. BO CO THC TPNH MY BIA VINAKENin thoi: (08) 425 451Fax: (08)4254520Email: vinaken@hcm.fpt.vnTr s chnh:a ch: 362/71 Cng Ha, P. 13, Q . Tn Bnh Tp. H Ch MinhT: (08)8100456 088104193Fax: 84(08)8100456GVHD: NGUYN TH MINH NGUYTTrang 4 5. BO CO THC TPNH MY BIA VINAKEN 1.3. S t chc, mt bng nh my1.3.1. S t chc ca nh my GIM C PH GIM C PH GIM CIU HNHKINH DOANH QUN CPHNG KINH PHNG K TON DOANHPHNG K THUTT NGHIN T NUT LN MEN T LC T TBFHnh 1.2. S t chc ca nh my GVHD: NGUYN TH MINH NGUYT Trang 5 6. BO CO THC TP NH MY BIA VINAKEN1.4. Sn phm Hnh 1.3. Bia BIGMAN Sn phm: Bia BIG MANThnh phn: Nc, i Mch, hoa bia cn: 4,8 % th tchDung tch: 2L 5LHnh thc: lonTh trng h thng BIG MAN BEER nh: nh hng Hoa Vin in nh,nh hng Phc An Khang, nh hng FOREVER Hnh 1.4. Sn phm bia VINAKEN Sn phm: bia VINAKENThnh phn: nc, malt, go, houblonGVHD: NGUYN TH MINH NGUYTTrang 6 7. BO CO THC TP NH MY BIA VINAKEN cn: 5 6% th tchDung tch: 900 mlHnh thc: Chai nha trong (chai pet)Bao b ng gi: 12 chai/thng giyPhn phi: ti TPHCM v cc tnh ln cnHnh 1.5. Sn phm bia vng, bia en Sn phm: Bia vng, bia enThnh phn: nc, malt, go, houblon cn: 4,6 5% th tchDung tch: 30 50 ltHnh thc: bockPhn phi: Ti cc nh hangGVHD: NGUYN TH MINH NGUYTTrang 7 8. BO CO THC TP NH MY BIA VINAKENHnh 1.6. Bia BIGKEN Sn phm: BIG KENThnh phn: nc, Malt, go, houblon cn: 4 5% th tchDung tch: 330 mlHnh thc: Chai thy tinh, mu xanhBao gi: 24 chai/ thng xpPhn phi: ti TPHCM v cc tnh ln cn. Sn phm: Bia hiThnh phn: Nc, malt, go, houblon cn: 90 0C,kh tch ra khi dch ng, l mt trong nhng yu t gy c bia. + Hordein: Khng tan trong nc nhng tan trong dung dch acid haykim. Hm lng chim 3,5-3,7% trong lng cht kh ca ht i mch. + Glutelin: Chim khong 3% cht kh ca ht i mch, thng bthi cng b malt khi nu. - Protid phc tp: Di dng lin kt gia protid v nhng cht phiprotid khc nhau, in hnh l Nucleoprotid, Lipoprotid v Glucoprotid,chng km ha tan v ha tan khng bn vng song li kh b ra khi dchng. - Acid amin t do: 0,1% so vi lng cht kh, tuy t song tc dngca chng l rt ln, chng cung cp cho nm men pht trin ng thi l tcnhn chnh to melanoid thi k sy malt.GVHD: NGUYN TH MINH NGUYTTrang 24 25. BO CO THC TP NH MY BIA VINAKEN 2.2.2.2.4. Cc hp cht khng cha nit Gm cc h cht hu c v v c nhng khng cha nit v d ha tantrong nc. i din tiu biu ca nhm l polyphenol, cht ng, fitin , acidhu c, vitamin v cht khong. - Polyphenol: Tp trung ch yu trong v phn ln nhng hp chtha tan tn ti trong bia u l nhng dn xut catechin (nhm flavornoid) cchp cht ny kt hp vi protid cao phn t to phc cht d kt lng lmtng bn keo ca sn phm, y l c tnh c gi tr cao trong cng nghsn xut. Nhng cng chnh hp cht ny l nhn t lm xu i hng v vng ca bia. - Cht ng v cht cht: Ph thuc vo nhm lipoid chnh chng gyra v ng kh chu cho bia. Cng nh polyphenol cc cht ng v cht tptrung ch yu v v vy bng cch ngm ht trong mi trng kim nh thd dng loi b chng ra khi ht. - Fitin: L mui ng thi ca canxi v magie vi acid inozit-photphoric C6H6O6(H2PO3)6 tp trung ch yu v: 0,9% cht kh ca v, khib thy phn s to nn inozit v acid phosphorid, y l ngun cung cpphotpho cho nm men, thm vo chnh fitin lm tng chua cho dchcho giai on ng ha. - Vitamin: Ch yu l vitamin nhm B ( B1, B2, B6 ) v vitamin C,PP2, tin vitamin A,E, acid pantotenic, biotin, acid pholievic v nhiu dnxut vitamin khc.- Cht khong: P2O5 , SiO2 , K2O, MgO, CaO , Na2O, SO32-, Fe2O3,Cl. 2.2.2.2.5. Cht bo v lipid Hm lng cht bo v lipid chim 2,5-3% hm lng kh ca ht, tptrung ch yu phi v lp aloron. Nhng du bo ny c mu vng cafenht v mi thm nh. Cc ch s ca du bo:GVHD: NGUYN TH MINH NGUYTTrang 25 26. BO CO THC TPNH MY BIA VINAKEN+ Ch s acid: 16+ Ch s x phng: 181+ Ch s Iod: 125 Cht bo v lipid l nguyn nhn lm gim bn keo ca bia thnhphm.2.2.2.2.6. Enzyme Bn cht ca enzyme cng l protein. Chng tham gia xc tc cc phnng ha sinh trong ht i mch. Trong ht lun c hai nhm enzyme chnh: a. Nhm enzyme xc tc cho qu trnh oxy ha kh: Chng tham gia vo qu trnh trao i nng lng ca t bo sng khi hth hp hoc phn hy him kh cc glucid. giai on u ca vic to maltchng tng cng hot ng nhanh, trong qu trnh sy malt chng hu nh bph hy. b. Nhm enzyme thy phn: C ba nhm Nhm enzyme thy phn cc hp cht glucid: Diastase thy phn ccglucid c mch polyme tng i n gin nh tinh bt. Sitase thy phn ccglucid c mch polyme phc tp hn nh hemixenlulose. Nhm enzyme thy phn protid: Trong nhm ny tiu biu c Proteinasexc tc chuyn protid thnh albumose v pepton. Peptiddase chuynpolypeptid v peptid thnh acid amin. Amidase tc dng deamin ha cc acidamin to thnh cc acid hu c v v c, ng thi ph v cc mi lin ktamin (-CO-NH-) ca cc mui amin.GVHD: NGUYN TH MINH NGUYT Trang 26 27. BO CO THC TP NH MY BIA VINAKEN Nhm enzyme esterase: Tham gia lm v cc mi lin kt este gia cchp cht hu c vi nhau hoc gia hp cht hu c v v c. Tiu im clipase thy phn este ca glycerin v mt s loi ru vi cc acid bo bccao.2.2.3. Houblon v ch phm houblon 2.2.3.1. Gii thiu chung v hoa houblon Cc nguyn cu cho thy rng bia c sn xut t nhng nm 70 trccng nguyn bi ngi Babylon nhng trong cng ngh sn xut s khai y,hoa houblon cha c s dng. Trong cc ti liu ghi chp li, hoa houblon bt u c s dng trongsn xut bia ti c v Cng Ha Sc thi gian t nm 1000-1200 v ncAnh s dng vo th k XIV. Hin nay houblon c trng rt rng ri c Nam v Bc bn cu, thnh cng trong vic trng cy houblon cn phi t yu cu c mt k thutv iu kin kh hu. 2.2.3.2. Vai tr ca houblon i vi cng ngh sn xut bia Tn khoa hc: Homalus Lupulus. Trong cng ngh sn xut bia, houbloncn c gi vi tn gi khc l hoa bia. Hoa houblon l nguyn liu c bn v l ngun nguyn liu chnh khngth thay th trong cng ngh sn xut bia v n gp phn to mi thm, v ctrng cho bia, houblon lm trong bia nh kh nng to bt kt ta protein,tng bn sinh hc ca bia nh cc cht khng khun, tng kh nng gi btcho bia thnh phm.GVHD: NGUYN TH MINH NGUYT Trang 27 28. BO CO THC TP NH MY BIA VINAKEN Ngoi ra, hoa houblon cn c tc dng nh mt cht xc tc lm gim pHcho dch ng (nh thnh phn cc acid ng c trong hoa). To pH ph hpcho qu trnh ln men. 2.2.3.3. Cu to hoa houblon Houblon thuc h dy leo, sng lu nm (30-40 nm), chiu cao trungbnh t 10-15m. Hoa houblon c hoa c v ci trn mt cy. Trong sn xutbia ch s dng hoa ci cha th phn, hoa c khng dng v lng lupulinv cht ng rt thp. Cu to ca hoa gm: Cung hoa, cnh hoa v phn hoa. Trong , cnhhoa chim 66-67%, cung hoa chim 12-14%, phn hoa chim 19-20% trnglng ca hoa. Hoa c hnh qu trng, di t 3- 4 cm, khi chn c mu vng n vngong. 2.2.3.4.Thnh phn ha hc ca houblonBng 2.1. Thnh phn ha hc ca hoa houblonThnh phn T l Thnh phn T lNc 10,0Acid amin0,1Tng Cht ng 15,0Protein15,0Tinh Du Phn0,5,0 Cht bo 3,0Tanin4,0 Tro8,0ng Kh2,0Pectin 2,0 Xenlulose,lignin v nhng cht cn li 40 Trong thnh phn trn, cc hp cht ng, tinh du phn hoa ng vai trquan trng trong sn xut bia. Ngoi ra, cc thnh phn khc nh tanin,protein, ng kh cng c ngha nht nh trong cc bc cng ngh. - Cht ng: L thnh phn c gi tr nht ca hoa houblon, to vng c trng, tham gia vo s to thnh bt v gip bo qun bia c luGVHD: NGUYN TH MINH NGUYTTrang 28 29. BO CO THC TP NH MY BIA VINAKEN - Cht cht tannin: Hm lng trung bnh khong 4% trng lnghoa, tanin c vai tr nht nh trong qu trnh cng ngh, t nh hngtrc tip hoc gin tip n cht lng bia. Hoa houblon bt u chn th hm lng tanin trong hoa cng bt ugim. Tn ti trong hoa nh nhng ht bi mu xm, d dng ha tan trongnc nng, acetone, etanol, methanol. - Tinh du Tinh du phn hoa houblon chim t 0,17-0,65% trng lng hoa, chyu thuc nhm tecpen (C5H8)n v mt phn l cc cu t c mang oxy, idin chnh l geraniol (C10H18O). Tinh du hoa iu kin gia nhit nh d b oxy ha, khi tc dng gymi s thay i nhiu, thm ch to ra mi khng ph hp cho sn phm bianh mi ti. Cc tinh du c nhm OH d tc dng vi cc thnh phn acid bothnh nhng este phc tp. Trong qu trnh bo qun, nhng hp cht khcnhau ca tinh du s b thy phn mt phn, dn n thay i tnh cht gythm c hi cho bia. Trong qu trnh un si dch ng vi hoa houblon, i b phn nhngcu t gy hng u bay hi ht, song mt s cu t khc li bin i hnhthnh nhng sn phm mi bn hng hn tn ti trong bia. 2.2.3.4. cc dng hoa houblon trn th trng Trn th trng hin nay ph bin ba dng hoa houblon: dng cnh hoakh, dng vin, v dng cao trch ly.GVHD: NGUYN TH MINH NGUYTTrang 29 30. BO CO THC TPNH MY BIA VINAKEN a. b.Hnh 2.4. Hoa houblon (a- hoa houblon, b- houblon dng vin) Dng cnh hoa kh: Hoa c sy kh n m < 13%, sau cp cht thnh bnh