Click here to load reader

Analiza podat aka iz Centralnog zdravstvenog ... Analiza podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) za 2018. godinu 6 Od ukupnog broja kontakata

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Analiza podat aka iz Centralnog zdravstvenog ... Analiza podataka iz Centralnog zdravstvenog...

 • Analiza podat

  zdravstvenog informacijskog

  sustava Republike Hrvatske

  naliza podataka iz Centralnog

  zdravstvenog informacijskog

  sustava Republike Hrvatske

  (CEZIH)

  Listopad 2019.

  iz Centralnog

  zdravstvenog informacijskog

  sustava Republike Hrvatske

 • Analiza podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) za 2018. godinu

  2

  HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

  SLUŽBA ZA JAVNO ZDRAVSTVO

  ZAGREB, Rockefellerova 7

  Analiza podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike

  Hrvatske (CEZIH)

  Autori:

  doc. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med.

  Željka Draušnik, dr. med.

  doc. dr. sc. Ranko Stevanović, prim. dr. med.

  Marko Brkić, mag. soc.

  Pero Ivanko, mag. soc.

  Grafička priprema: Mario Hemen, ing.

  Listopad 2019.

 • Analiza podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) za 2018. godinu

  3

  Sadržaj

  Predgovor ............................................................................................................................................ 4

  DJELATNOST OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE ........................................................................... 5

  DJELATNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE ........................................... 9

  DJELATNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA ....................................................................... 14

  DJELATNOST DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ............................................................ 17

 • Analiza podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) za 2018. godinu

  4

  Predgovor

  Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno

  osiguranje (HZZO) po prvi puta analizirao te objavljuje podatke iz Centralnog zdravstvenog

  informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). Analizirani su podaci koji putem

  komunikacijskih poruka dolaze u HZZO iz ordinacija na razini primarne zdravstvene zaštite (PZZ),

  konkretno iz djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece,

  zdravstvene zaštite žena te stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne).

  Među prikazanim podacima, pojavljuju se i podaci koji se do sada nisu analizirali, a koji se mogu

  koristiti u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite (što je i konačna svrha same analize).

  Podaci prikazani u ovoj publikaciji su preliminarni te, između ostalog, ukazuju na potrebu daljnjeg

  poboljšanja u načinu prikupljanja i vrsti prikupljanih podataka, primjerice postavljanje logičkih

  kontrola na samom upisu, kao i na mjestu prikupljanja podataka, proširenje seta podataka koji se

  prikupljaju na ovaj način i slično.

  Također, budući da se način prikupljanja i obrade podataka razlikuje od dosadašnjeg načina

  prikupljanja i obrade podataka iz PZZ-a, prethodno postojeći i ovdje navedeni podaci nisu u

  potpunosti usporedivi.

 • Analiza podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) za 2018. godinu

  5

  DJELATNOST OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE

  Tablica 1. Broj korisnika zdravstvene zaštite, kontakata i kontakata po korisniku u djelatnosti opće/obiteljske medicine u Hrvatskoj u 2018. godini

  Dob Broj korisnika Broj kontakata Broj kontakata po korisniku 0-6 37.590 277.102 7,37

  7-18 315.254 2.080.329 6,60 19-30 402.878 2.693.086 6,68 31-40 399.734 3.678.442 9,20 41-50 428.713 4.984.783 11,63 51-60 509.948 7.550.305 14,81 61-70 511.159 9.175.192 17,95 71-80 338.631 7.505.822 22,17 81-90 186.017 4.164.192 22,39 91-100 20.542 401.749 19,56 101+ 158 2.505 15,85

  Ukupno 3.150.624 42.513.507 13,53

  Pojam korisnik se odnosi na svakog osiguranika koji je koristio zdravstvenu zaštitu u pojedinoj ordinaciji, bez obzira na to da li je taj liječnik izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite za tog osiguranika ili ne.

  Pojam kontakt se odnosi na svaki kontakt sa zdravstvenom zaštitom: posjet, pregled, telefonska konzultacija i ostalo.

  Za 98.151 korisnika nije bilo moguće saznati spol i dob, a te osobe su imale dodatnih 111.993

  kontakta sa zdravstvenom zaštitom.

  Od ukupnog broja korisnika, 46,5% su bili muškarci i 53,5% žene.

  Tablica 2. Pregledi i savjetovanja/konzultacije u djelatnosti opće/obiteljske medicine u Hrvatskoj u 2018. godini

  Broj pregleda Broj savjetovanja/konzultacija

  Dob (godine) Kurativnih Preventivnih Ukupno Kurativnih Preventivnih Ukupno

  0-6 174.575 18.598 193.173 39.951 16.883 56.834

  7-18 1.066.524 2.063 1.068.587 449.352 31.174 480.526

  19-30 1.224.243 327 1.224.570 581.526 7.390 588.916

  31-40 1.426.423 222 1.426.645 824.985 5.880 830.865

  41-50 1.763.173 434 1.763.607 1.057.592 7.628 1.065.220

  51-60 2.447.008 915 2.447.923 1.560.178 14.340 1.574.518

  61-70 2.539.822 1.139 2.540.961 1.924.584 24.464 1.949.048

  71-80 1.914.990 1.002 1.915.992 1.605.017 36.232 1.641.249

  81-90 910.231 418 910.649 867.433 34.135 901.568

  91-100 72.631 38 72.669 78.632 4.453 83.085

  101+ 370 0 370 562 35 597

  Nepoznato 68.093 12 68.105 11.627 930 12.557

  Ukupno 13.608.083 25.168 13.633.251 9.001.439 183.544 9.184.983

  Broj pregleda i savjetovanja/konzultacija je izračunat preko zabilježenih odgovarajućih dijagnostičko-terapijskih postupaka.

 • Analiza podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) za 2018. godinu

  6

  Od ukupnog broja kontakata sa zdravstvenom zaštitom, u 32,0% slučajeva se radilo o pregledima, a u

  21,5% o savjetovanjima/konzultacijama. Većina (99,8%) pregleda je bila kurativna, a većina (98,0%)

  savjetovanja/konzultacija preventivna.

  Tablica 3. Broj sistematskih pregleda djece u djelatnosti opće/obiteljske medicine u Hrvatskoj u 2018. godini

  Naziv dijagnostičko-terapijskog postupka Broj sistematskih pregleda

  Sistematski pregled dojenčeta 10.774

  Sistematski zdravstveni pregled predškolskog djeteta 5.821

  Sistematski pregled djeteta s visokim neurorizikom 49

  Ukupno 16.644

  Tablica 4. Dob djece u kojoj je obavljen sistematski pregled (navršeni mjeseci/godine) u djelatnosti opće/obiteljske medicine u Hrvatskoj u 2018. godini

  Dob djeteta (navršeni mjeseci/godine)

  0 – 2 mj. 3 – 5 mj. 6 – 11 mj. 1 - 3 g. 4 - 6 g.

  Broj sistematskih pregleda 3.410 2.306 3.135 4.353 2.649

  Tablica 5. Broj i vrsta ukupno izdanih uputnica te uputnica izdanih na preventivnim pregledima/savjetovanjima/konzultacijama u djelatnosti opće/obiteljske medicine u Hrvatskoj u 2018. godini

  Vrsta uputnice Broj ukupno

  izdanih uputnica

  Od toga izdano na preventivnim

  pregledima/ savjetovanjima/ konzultacijama

  A1 Konzilijarni pregled 2.035.379 15.057

  A2 Kontrolni konzilijarni pregled 2.074.019 15.081

  A3 Dijagnostička pretraga 4.801.616 28.219

  A4 Drugo mišljenje prema indikaciji izabranog liječnika 9.169 92

  A5 Konzultacije (uputnica bez osigurane osobe) 24.748 389

  B1 Bolničko liječenje 276.515 3.829

  B2 Ponavljajuće bolničko liječenje 5.831 94

  C1 Pregled i cjelovita obrada u specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti

  55.542 620

  C2 Pregled i obrada kroz Objedinjeni hitni bolnički prijam odnosno kroz hitne specijalističke ambulante u bolničkim ustanovama bez organiziranog Objedinjenog hitnog bolničkog prijama na koju upućuje izabrani doktor PZZ-a

  280.339 2.433

  C3 Prije operativna obrada za nepokretne i/ili teško pokretne pacijente

  818 7

  D1 Ambulantno liječenje 890.955 6.400

  D2 Dnevna bolnica 192.086 2.059

  Ukupno 10.647.017 74.280

  Od ukupnog broja izdanih uputnica njih 2,6% se odnosilo na uputnice za hitne specijalističke

  ambulante, a to čini 1 uputnicu na 152 kontakta sa zdravstvenom zaštitom.

 • Analiza podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) za 2018. godinu

  7

  Od uputnica izdanih na preventivnim pregledima/savjetovanjima/konzultacijama najčešće su one za

  konzilijarni pregled (prvi i kontrolni) (40,6%) te za dijagnostičke preglede (38,0%).

  Tablica 6. Deset najčešćih djelatnosti u koje se upućuju pacijenti u djelatnosti opće/obiteljske medicine u Hrvatskoj u 2018. godini

  Djelatnost upućivanja Udio u ukupnim uputnicama (%)

  Medicinska biokemija 8,04

  Ultrazvuk 7,35

  Radiologija (klasične i kontrastne pretrage) 7,22

  Oftalmologija 6,58

  Medicinska mikrobiologija s parazitologijom 6,18

  Fizikalna medicina i rehabilitacija 4,39

  Dermatologija i venerologija 3,21

  Kardiologija 3,06

  Nuklearna medicina (radioizotopna dijagnostika) 2,86

  Otorinolaringologija 2,84

  Tablica 7. Najčešća uputna dijagnoza u djelatnosti opće/obiteljske medicine u Hrvatskoj u 2018. godini s kojom se pacijenti upućuju, prema vrsti uputnice

  Vrsta uputnice Najčešća uputna dijagnoza Udio u

  ukupnim uputnicama

Search related