Baocao-luanvan final

  • View
    399

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Xy dng c ch Single Sign On t mi trng Sakai vo VN-GRID

GVHD: TS. Phm Trn V

LI CAM OAN Chng em xin cam oan rng ngoi cc tham kho c ghi r, cc kt qu thc hin c trong lun vn ny l do chnh chng em thc hin. C mt s phn trong bo co lun vn chng em c ly tng t cc ti liu tham kho c thm tng cho vic pht trin ti nhng chng em m bo rng thu hiu hon ton cc ni dung . Tuyt i khng c vic sao chp hon ton t mt ti liu no m chng em khng hiu c ni dung sao chp.

LI CM NSVTH: Hunh Quang Trung ng Hong Thin Phong

ii

Xy dng c ch Single Sign On t mi trng Sakai vo VN-GRID

GVHD: TS. Phm Trn V

Sau mt thi gian di lm vic mit mi v cng thng, chng em hon thnh c ti ca mnh. Trong sut qu trnh lm vic chng em nhn c s gip rt nhiu t gia nh, thy c v bn b, nhng ngi lun ng h chng em khi chng em cm thy kh khn v chn nn nht, nhng ngi a ra nhng ng gp thit thc v b ch gip chng em nh hng v c cch gii quyt tt nht cho ti ca mnh trong sut qu trnh lm Lun Vn Tt Nghip. Chng em xin cm n gia nh, bn b nhng ngi lun ng h chng em trong sut qu trnh lm lun vn. Chng em v cng bit n thy Phm Trn V, thy hng dn ca chng em, ngi thy knh yu, ngi lun a ra nhng li khuyn chn thnh v b ch cho ti ca chng em, nu khng c s hng dn tn tnh ca thy th chng em khng th hon thnh c ti ny. Chng em cng xin chn thnh cm n Thy Nguyn Quang Hng cng vi cc thy v cc anh trong phng h thng mng v my tnh, nhng ngi hng dn cho chng em rt nhiu trong Lun Vn Tt Nghip ny. Mt ln na chng em xin cm n tt c mi ngi, S tin tng ca mi ngi chnh l ng lc chng em hon thnh tt lun vn ny.

TM TT LUN VN

Lun vn xy dng mt c ch Single-Sign-On t Sakai vo mi trng Vn-Grid. iii

SVTH: Hunh Quang Trung ng Hong Thin Phong

Xy dng c ch Single Sign On t mi trng Sakai vo VN-GRID

GVHD: TS. Phm Trn V

Cng vic chnh ca Lun Vn l tch hp cc Grid-portlet theo chun JSR 168 vo Sakai c th t Sakai truy cp vo h thng Vn-Grid.

MC LC

LI CAM OAN..........................................................................................................................iiSVTH: Hunh Quang Trung ng Hong Thin Phong

iv

Xy dng c ch Single Sign On t mi trng Sakai vo VN-GRID

GVHD: TS. Phm Trn V

Chng 1: Tng Quan V Ti Lun Vn............................................................................vii

1.1 Gii thiu ti.......................................................................................................vii 1.2 Mc tiu ca ti.................................................................................................viii 1.3 Hng tip cn ca ti.......................................................................................viii 1.4 Phng php trin khai ti.................................................................................viii 1.5 Cu trc lun vn....................................................................................................viiiChng 2: Cc kin thc nn tng trong ti lun vn.........................................................ix

2.1 Tng quan v h thng tnh ton li.......................................................................ix 2.2 Globus Toolkit 4.0....................................................................................................xi 2.3 Single Sign On........................................................................................................xix 2.4 Tng quan v sakai...............................................................................................xxiii 2.5 Tng quan v OGCE portal................................................................................xxviii 2.6 Tng quan v Axis Service....................................................................................xxx 2.7 Chun portlet JSR 168.........................................................................................xxxiiChng 3: Phn tch v hin thc h thng ti lun vn.............................................xxxvii

3.1 Phn tch h thng.............................................................................................xxxvii 3.2 xut c ch tch hp portlet JSR 168 vo Sakai...............................................xliii 3.2.1 Xy dng cc tool tng ng .........................................................................xliii 3.2.2 Tch hp Grid portlet da vo chun WSRP...................................................xlv 3.2.3 Tch hp portlet JSR 168 vo Sakai.................................................................xlvChng 4: Kt lun......................................................................................................................lii

4.1 Nhng thnh qu t c ca lun vn:.................................................................lii 4.2 Nhng hn ch ca lun vn....................................................................................lii 4.3 Nhng kh khn khi thc hin ti........................................................................lii 4.4 Hng pht trin ca lun vn:...............................................................................liiiChng 5: Ph lc v ti liu tham kho.................................................................................liv

5.1 Ci t Globus Toolkit 4.0 .....................................................................................liv 5.2 Ci t OGCE portal ..............................................................................................lxv 5.3 Ci t sakai phin bn 2.5.4................................................................................lxvii Ti liu tham kho.....................................................................................................lxxv

SVTH: Hunh Quang Trung ng Hong Thin Phong

v

Xy dng c ch Single Sign On t mi trng Sakai vo VN-GRID

GVHD: TS. Phm Trn V

DANH MC HNH

SVTH: Hunh Quang Trung ng Hong Thin Phong

vi

Xy dng c ch Single Sign On t mi trng Sakai vo VN-GRID

GVHD: TS. Phm Trn V

Chng 1:

Tng Quan V Ti Lun Vn

1.1 Gii thiu tiTrong thi gian gn y vi s pht trin nh v bo ca nghnh cng ngh thng tin. Cc h thng mng ngy cng pht trin v nng cp c v ti nguyn phn cng, tc , bng tn. Cng vi l s pht trin ca nn cng nghip, dch v bt buc cc doanh nghip v ngi dng phi tip cn v ng dng cng ngh thng tin mt cch mnh m. Nhng i km vi i hi mt ngun lc v ti chnh v con ngi. Ra i trong hon cnh , ti thi im hin ti ca lun vn mt th h cng ngh thng tin mi dn ra i. l in ton m my (Cloud Computing). C th ni cc ng ln nh: IBM, Google, Microsoft ang tp trung pht trin nhm cung cp cc dch v s cho cc doanh nghip gii quyt cc vn v chi ph c s h tng v con ngi ca doanh nghip trong vic ng dng cng ngh thng tin. Trong khi nm 2010 l mt nm thnh cng ngoi sc mong i ca mng x hi facebook. Mark Zuckerberg, nh sng lp mng x hi facebook, to ra mt th h cng ngh k ni mi trn internet, sau web, forum, blog. Th gi hn na t ngi dng facebook. iu chng t rng kh nng tng tc, kt ni gia ngi vi ngi ngy cng c ci thin. Con ngi ngy cng c nhu cu phi kt ni,nhanh, d dng, v hiu qu. Trong bi cnh ny th trong cng ng nghin cu khoa hc cng ang cn xy dng v thit lp mt h thng. Trong h thng phi kt hp c nhng tnh nng kt ni ging nh facebook, cc nh ha hc, vt l hc, a cht hc, c th tm thy nhau, chia s, tho lun mt cch d dng. ng thi i vi cc nh khoa hc phi i din vi ngy cng nhiu bi ton phc tp v i hi mt lng tnh ton, phn tch ln. Bi vy h thng trn phi p ng c sc mnh tnh ton, kh nng p ng nhanh vi mt chi ph chp nhn c th Tnh Ton Li[1](grid computing) l mt la chn p ng c. Mt h thng kt hp hai yu cu trn m cc nc phng Ty pht trin rt sm t nm 2003 l Sakai VRE Demonstrator[2] ti cc trng i hc Anh v M. Cn Vit Nam th cha c mt h thng no tng t nh th. Do ti lun vn ca nhm gp phn nghin cu v xy dng mt h thng nh trn. Ti trng i hc Bch Khoa thnh ph H Ch Minh hin ang xy dng h thng tnh Ton Li (Vn-Grid)[3]. H thng tnh ton li ny c xy dng trn b Globus Toolkit 4.0[4][5][6] v Sakai [7][8] 2.5.4 hoc 2.7.1. ti lun vn s gii quyt bi ton truy cp h thng tnh ton li thng qua Sakai. Cu hi c t ra l ti sao phi pht trin theo hng phi truy cp h thng tnh ton li hay GlobusTookit 4.0 thng qua Sakai m khng dng mt h thng khc? Bi v Sakai c th p ng c yu cu trn mt cch tt nht. Hin nay c trn 350 t chc gio dc s dng Sakai nh mt h thng qun l gio dc v khoa hc, to ra mt mi trng lin kt hp tc gia cc nh khoa hc. T ta c th to ra mt mng li m trn cc nh khoa hc c th chia s ti nguyn, d liu nghin cu ca mnh cho ngi khc, c th s dng sc mnh ca ccSVTH: Hunh Quang Trung ng Hong Thin Phong

vii

Xy dng c ch Single Sign On t mi trng Sakai vo VN-GRID

GVHD: TS. Phm Trn V

thnh vin trong cng mng li gii quyt nhng bi ton c phc tp cao. chnh l li ch ca vic xy dng mng li tnh ton ny.

1.2 Mc tiu ca tiMc tiu ca ti l lm sao to ra mi trng truy cp h thng tnh ton li thng qua Sakai portal. Ngi dng sau khi ng nhp vo Sakai th c th ly proxy truy cp vo h thng tnh ton li v thc hin cc cng vic trn h thng tnh ton li.

1.3 Hng tip cn ca tiT qu trnh tm hiu lc thc tp n lc bt tay vo vic lm lun vn, nhm tham kho nhiu ti liu trn mng v c th a ra ba hng tip cn hon thnh ti ny: Xy dng cc tool mi hon ton cho Sakai truy cp vo h thng tnh ton li. Hng tip cn ny thun li ch ta l ngi ch ng trong vic xy dng cc tool ny v c th ty bin cc tool theo ca ta. Tuy nhin lm theo hng ny th cn thi gian tm hiu kin trc Sakai cc cng c xy dng tool cho Sakai V thi gian lun vn c hn nn nhm khng th i theo hng ny. Tch hp cc Grid-portlet vo Sakai da trn chun WSRP[9] (Web Service for Remote Portlet), hng ny c u im l kh n gin ch cn ci t Sakai Portal v OGCE(Open Grid Computing Enviroments)[10] portal sau tch hp c ch WSRP ln Sakai v OGCE Sakai c th truy cp n cc portlet ca OGCE v thc hin cc tc v truy cp n h thng tnh ton li. Lc ny Sakai portal ch ng vai tr cu ni cho OGCE portal truy cp n h thng tnh ton li. Hng ny khng ph hp vi yu cu ca ti l to mi trng truy cp h thng tnh ton li trc tip t Sakai. Tch hp cc grid-portlet c sn t OGCE portal vo Sakai. Cc grid-portlet ca OGCE porta