13
BENGTSFORS KOMMUN PLANERING AV OMRÅDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

BENGTSFORS KOMMUN

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BENGTSFORS KOMMUN. PLANERING AV OMRÅDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING. Många sjöar Bebyggelsen har växt fram utmed vattnet. LIS-områden. LIS ingår som en del i ordinarie översiktsplan Allmänheten har fått lämna in förslag. 16 områden finns i förslaget 7 områden för besöksnäringen - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: BENGTSFORS KOMMUN

BENGTSFORS KOMMUNPLANERING AV OMRÅDEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

Page 2: BENGTSFORS KOMMUN

Många sjöar

Bebyggelsen

har växt fram

utmed vattnet

Page 3: BENGTSFORS KOMMUN

LIS-områden• LIS ingår som en del i ordinarie översiktsplan

• Allmänheten har fått lämna in förslag

Page 4: BENGTSFORS KOMMUN

• 16 områden finns i förslaget

• 7 områden för besöksnäringen• 9 områden för permanent- och

fritidshus

Page 5: BENGTSFORS KOMMUN

Grundprinciper för LIS-områden

• I anslutning till befintlig bebyggelse

• Fri passage mot vattnet

• Inte ianspråkta orörda marker (Utan koppling till befintlig bebyggelse)

• Inte ianspråkta marker med höga naturvärden

• Strategiska stödjepunkter för besöksnäringen

• Alla delar i kommunen

• Bra förutsättningar för vatten och avlopp

Page 6: BENGTSFORS KOMMUN

Exempel; Krokfors

Delområde 1

Turistisk inriktning, utveckling av strategiskt slussområde till besöksmål

- övernattningsmöjligheter- servicecenter- husbilsplatser,

u

Delområde 2

10-15 fritidshus alt

uthyrningsstugor

Page 7: BENGTSFORS KOMMUN
Page 8: BENGTSFORS KOMMUN

Exempel; Gustavsfors

Delområde 1

turistisk inriktning

Delområde 2

båthus/bryggor (turistiskt)

Delområde 3-4

permanent/fritidshus

(serviceunderlag)

Page 9: BENGTSFORS KOMMUN
Page 10: BENGTSFORS KOMMUN

Exempel; Torrskog

Permanent/fritidshus

Förbättrat serviceunderlag

2 mil till närmaste

dagligvaruaffär

Sommarcafé finns

Page 11: BENGTSFORS KOMMUN

Exempel; Ödskölt

Permanent/fritidshus

Förbättrat serviceunderlag

Bra kommunikationsläge

Kommunalt VA byggs ut

5 km till närmaste

dagligvaruaffär

Page 12: BENGTSFORS KOMMUN

Exempel; Herrenäs

Permanent/fritidshus

Förbättrat serviceunderlag

Bybildning med

permanentboende

5 km till närmaste

dagligvaruaffär

Page 13: BENGTSFORS KOMMUN