of 236 /236
551 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me Prvi broj MATICE – časopisa za društvena pitanja, nauku i kulturu izašao je u proljeće 2000. godine. Članovi redakcije su bili: Branko Banjević, Vesna Kilibarda, Šerbo Rastoder, Novica Samardžić i Marko Špadijer kao glavni i odgovorni urednik, koji je na toj funkciji ostao do danas. Redakcija se proširila i promijenila nekoliko puta. Od br. 9/10 (proljeće/ljeto 2002) u sastav redakcije ušla su dva nova člana: Ljiljana Dufgran Boričić i Dragutin Lalović. Od broja bibliografija BIBLIOGRAFIJA MATICE (2000 - 2015. godina) Nada Drašković As an expert in bibliography the author presents the bibliog- raphy of articles and papers published in MATICA in the 2000- 2015 period. The bibliography contains 878 bibliographic units divided in specialized groups and subgroups according to UDK system. Data on authors and subjects are given with the bibli- ography.

maticacrnogorska.me bibliografija - 15 godina.pdf · www. maticacrnogorska.me MATICA, br. 63, jesen 2015. 551 Prvi broj MATICE – časopisa za društvena pitanja, nauku i kulturu

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of maticacrnogorska.me bibliografija - 15 godina.pdf · www. maticacrnogorska.me MATICA, br. 63, jesen...

 • 551MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  Prvi broj MATICE – časopisa za društvena pitanja, nauku ikulturu izašao je u proljeće 2000. godine. Članovi redakcijesu bili: Branko Banjević, Vesna Kilibarda, Šerbo Rastoder,Novica Samardžić i Marko Špadijer kao glavni i odgovorniurednik, koji je na toj funkciji ostao do danas. Redakcija seproširila i promijenila nekoliko puta. Od br. 9/10(proljeće/ljeto 2002) u sastav redakcije ušla su dva novačlana: Ljiljana Dufgran Boričić i Dragutin Lalović. Od broja

  bibliografija

  BIBLIOGRAFIJA MATICE(2000 - 2015. godina)

  Nada Drašković

  As an expert in bibliography the author presents the bibliog-

  raphy of articles and papers published in MATICA in the 2000-

  2015 period. The bibliography contains 878 bibliographic units

  divided in specialized groups and subgroups according to UDK

  system. Data on authors and subjects are given with the bibli-

  ography.

 • 552 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  45 (proljeće 2011), časopis je imao novu redakciju u sastavu:Novica Samardžić, Rade Bojović i Marko Špadijer i Savjet odpet članova: Branko Banjević, Ljiljana Dufgran Boričić,Vesna Kilibarda, Dragutin Lalović i Dragan Radulović. Uposlednjem broju 60/61 (zima 2014/proljeće 2015) došlo je donove organizacije Redakcije i Savjeta časopisa, pa je DraganRadulović postao član Redakcije, a Rade Bojović članSavjeta. Za sve vrijeme izlaženja časopisa sekretar redakcijeje bila Danka Barović. Lekturom su se bavili BrankoBanjević, Adnan Čirgić, Sanja Žižić, Marija Živković i SašaŽivković, a korekturom Saša Živković i Marija Živković.Prevodioci na engleski jezik su Igor Lakić, Meri Petrov, AnaŠćepanović, Nataša Kostić, Ana Trninić, Tamara Jurlina,Nikolina Pejović, Lidija Zeković, Danilo Leković, JelenaSamardžić Kotri.

  Časopis je grafički oblikovala i riješila naslovnu stranu AnaŠpadijer. Korica se štampa u zavisnosti od godišnjeg doba učetiri boje: proljeće – zelena, ljeto – crvena, jesen – žuta i zima– plava.

  Časopis je od broja 40 postavljen na sajt Matice crnogorske:www.maticacrnogorska.org i od tog broja se svi prilozi mogunaći u pdf formatu.

  Časopis je izlazio kontinuirano po četiri broja godišnje. U pet-naestogodišnjem periodu (zaključno sa proljećem 2015. godine)štampan je 61 broj u 42 sveske. 19 svezaka objavljeno je kaodvobroj. Neki su brojevi bili tematski kao: br. 4/5 (2000/2001) –o udžbenicima; br. 9/10 (2002) za temu je imao medije, a temabroja 45 (2011) bio je Ustav Crne Gore. Broj 55 (2013) bio jepo svećen jubileju – 200 godina od rođenja Petra II Petrovića

  Nada Drašković

 • 553MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  Njegoša. Neki su brojevi imali i priloge, kao: Program Maticecrnogorske, libreto opere Crnogorci, Bibliografija časopisaMatica (u br. 24 i 41/42), zatim portrete Božine Ivanovića iPavla Mijovića itd.

  Prvi broj časopisa štampan je u tiražu od 500 primjeraka. Broj4/5 (tema – udžbenici) imao je tiraž 1000 primjeraka. 26 sveza-ka imalo je tiraž 800, a 14 je štampano u tiražu od 700 primjer-aka, što znači da je ukupan tiraž do sada objavljenih brojeva 32100 primjeraka.

  U Matici je svoje radove objavilo oko 370 autora iz Crne Gorei inostranstva, koji su zastupljeni sa 878 priloga, na preko 21000strana (21353).

  Bibliografska građa raspoređena je po UDK sistemu(Univerzalna decimalna klasifikacija), po stručnim grupama: [0:Nauka i znanje uopšte (47 bibl. jedinica) 1: Filozofija.Psihologija (38 bibl. jed.); 2: Religija. Teologija (27); 3:Društvene nauke (274); 5. Matematika. Prirodne nauke (8); 6:Primijenjene nauke. Medicina. Tehnologija (39); 7: Umjetnost.Rekreacija. Zabava. Sport (69); 8: Jezik. Lingvistika.Književnost ( 161); 9: Geografija. Biografija. Istorija ( 215 bibl.jedinica)]. Svaka grupa podijeljena je na više podgrupa. Takonpr. grupa 3 (Društvene nauke) podijeljena je podgrupe[314/316 – Društvo; 32 – Politika; 33 – Ekonomija; 34 – Pravo;35 – Javna uprava; 37 – Obrazovanje; 39 – Etnologija.Etnografijaa. Običaji. Folklor]. itd.

  Unutar pojedine grupe autori su svrstani po abecednom reduprezimena ili početne riječi naslova. Ukoliko jedan autor, uokviru iste stručne grupe, ima više priloga, oni su poređanihronološki.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 554 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  Nada Drašković

  Većina bibliografskih jedinica sadrži i kraću anotaciju, kojabliže objašnjava tematiku datog priloga.

  Na kraju bibliografije dati su i registri:

  1. Registar autora i prevodilaca i 2. Predmetni registar

 • 555MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  B I B L I O G R A F I J A

  0 NAUKA I ZNANJE UOPŠTE. CIVI-LIZACIJA. KULTURA

  1. BABOVIĆ, Vukota Vrijeme vjere u nauku / Vukota Babović.

  God. 5, br. 17 (2004), str. 65-76.

  2. DRAŠKOVIĆ, ČedomirPseudoelitizam u crnogorskoj kulturnoj politici /

  Čedomir Drašković.God. 10, br. 39 (2009), str. 47-80.Kritički osvrt na trendove u kulturnoj politici Crne Gore.

  3. LEKIĆ, SavoO razvoju kulture u Crmnici / Savo Lekić.

  God. 12, br. 45 (2011), str. 341-362.Sadrži: Osnivanje i djelatnost biblioteka i čitaonica; Pokretanje

  listova i časopisa; Spomenici materijalne i duhovne kulture;

  Oblici i forme kulturno-prosvjetnog organizovanja; Književno

  stvaralaštvo. - Citiran je Čedo Vuković. - Napomene i bibli-

  ografske reference uz tekst. - Literatura na kraju teksta.

  4. PAPOVIĆ, DragutinCiljevi i rezultati kulturne politike SR Crne Gore

  1966-1990 / Dragutin Papović.God. 15, br. 59 (2014), str. 171-224.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 556 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  5. POPOVIĆ, PetarVavilonizacija zapadne civilizacije / Petar

  Popović.God. 13, br. 51-52 (2012), str. 31-54.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  6. RADONJIĆ, RadovanTeorijska misao o vođi / Radovan Radonjić.

  God. 7, br. 27/28 (2006), str. 7 – 46.

  7. RADONJIĆ, RadovanTeorije liderstva / Radovan Radonjić.

  God. 8, br. 31 (2007), str. 57-76.

  8. RADONJIĆ, RadovanEmocionalna inteligencija u liderstvu / Radovan

  Radonjić.God. 9, br. 32/33 (2007/2008), str. 77-100.

  9. SAMARDŽIĆ, NovicaKultura i identitet / Novica Samardžić.

  God. 8, br. 29/30 (2007), str. 307-312.Izlaganje na Okruglom stolu „Ustav Crne Gore – potvrda iden-

  titeta“ koji je održan u Podgorici 26. januara 2007. godine.

  10. VUKANOVIĆ, ZvezdanOrganizaciona kultura / Zvezdan Vukanović.

  God. 4, br. 15/16 (2003), str. 67- 76.Citirani radovi: str.76-78

  Nada Drašković

 • 557MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  09 RUKOPISNE KNJIGE

  11. ŠEKULARAC, BožidarGusinjski molitvenik / Božidar Šekularac.

  God. 14, br. 54 (2013), str. 255-258.Čuvao se u Crkvi Sv. Đorđa u Gusinju. – Opis.

  011/016 BIBLIOGRAFIJE

  12. DRAŠKOVIĆ, ČedomirProjekat nacionalne i državne legitimacije.

  Crnogorska bibliografija 1494 – 1994. godine,Cetinje, Centralna narodna biblioteka „ĐurđeCrnojević”, God. 1985- / Čedomir Drašković.God. 1, br. 1 (2000), str. 279 – 284.

  13. DRAŠKOVIĆ, NadaBibliografija Matice / Nada Drašković.

  God. 6, br. 24 (2005), str. 445-512.Matica – časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu. –

  Bibliografija je obuhvatila prvih 20 brojeva časopisa (2000-

  2005).

  14. DRAŠKOVIĆ, NadaBibliografija Matice : (2000-2009) / Nada

  Drašković.God. 11, br. 41/42 (2010), str. 405-544.Sadrži: 540 bibliografskif jedinica i registre: Registar autora i

  prevodilaca i Predmetni registar.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 558 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  030 OPŠTE ENCIKLOPEDIJE

  15. PAPOVIĆ, DragutinEnciklopedija Crne Gore i Leksikografski zavod

  / Dragutin Papović.God. 13, br. 49 (2012), str. 183-210.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  05 SERIJSKE PUBLIKACIJE. PERIODIKA

  16. ISPRAVKE i objašnjenja.God. 1, br. 3 (2000) , str. 116.Ispravke se odnose na pogrešno ispisan ISSN broj, u prvom

  broju časopisa, i na grešku , koja je napravljena u tekstu

  Mirjane Vujanović „Crna Gora – kako u tranziciju”, u broju 2

  (2000).

  17. PAPOVIĆ, DragutinSvjedok vremena : Istorijski zapisi 1988-2008 /

  Dragutin Papović.God. 9, br. 36 (2008), str. 241-284.

  18. ŠISTEK, FrantišekSkidanje romantične zavjese : Crna Gora u

  časopisu Slovansky prehled 1898 – 1914 / FrantišekŠistek.God. 5, br.17 (2004), str.207 – 238.Literatura i bilješke uz tekst.

  19. ŠPADIJER, MarkoNa početku = At the Beginning / Marko Špadijer.

  God. 1, br. 1 (2000), str. 7 – 10.

  Nada Drašković

 • 559MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  O ciljevima i zadacima časopisa, čiji je izdavač Matica crnogorska.

  06 ORGANIZACIJE I DRUGE VRSTESARADNJE

  20. BERHNARD, Karl GustavInstitucije Nobelove nagrade / Karl Gustav

  Berhnard.God. 2, br. 7/8 (2001), str. 263 – 270.Povodom stote godišnjice od dodjeljivanja prve Nobelove nagrade.

  21. DRUGI kongres crnogorske dijaspore :zaključci.

  God. 1, br. 3 (2000), str. 302 – 304.Kongres je održan na Cetinju, 12. i 13. avgusta 2000. godine.

  22. DUFGRAN-BORIČIĆ, LjiljanaTa eksplozivna Nobelova nagrada / Ljiljana

  Dufgran-Boričić.God. 3, br. 9/10 (2002), str. 209 – 220.Rad sadrži faksimil i prevod pisma Daga Hameršelda, gener-

  alnog sekretara OUN, povodom dodjeljivanja Nobelove nagrade

  Ivu Andriću, kao i spisak svih dobitnika Nobelove nagrade za

  književnost od 1901. do 2001. godine.

  23. ĐURIĆ, DraganPotvrda spremnosti za članstvo / Dragan Đurić.

  God. 12, br. 46-47 (2011), str. 39-62.O pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. – Napomene uz tekst.

  24. IZVJEŠTAJ Evropske komisije.God. 7, br. 27/28 (2006), str. 443-508.Prvi Izvještaj o napretku za Crnu Goru od referenduma održanog

  21. maja 2006. godine.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 560 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  25. IZVJEŠTAJ Evropske komisije za Crnu Goru 2007.God. 9, br. 32/33 (2007/2008), str. 415 - 497.Drugi izvještaj Komisije u potpunosti je posvećen Crnoj Gori od

  obnove njene nezavisnosti. - Prvi izvještaj je objavljen u oktobru

  2006. g.

  26. IZVJEŠTAJ Evropske komisije za Crnu Goru 2008.God. 9, br. 36 (2008), str. 601-684.Izvještaj obuhvata period od kraja oktobra 2007. do početka okto-

  bra 2008. godine, a zasnovan je na informacijama koje je Komisija

  prikupila i analizirala. Izvjestilac za Crnu Goru je g-din Vernola.

  27. IZVJEŠTAJ Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2009. godinu.God. 10, br. 40 (2009), str. 227-318.Obuhvata period od početka oktobra 2008. do sredine septembra

  2009. godine, a zasnovan je na informacijama koje je Komisija

  prikupila i analizirala. –Opisuje odnose između Crne Gore i EU,

  analizira političku situaciju u Crnoj Gori u pogledu demokratije,

  vladavine prava, ljudskih prava, zaštite manjina, analizira

  ekonomsku situaciju u Crnoj Gori i dr.

  28. IZVJEŠTAJ Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2010. godinu.God. 11, br. 44 (2010), str. 289-538.Sadrži: Uvod; Kriterijumi za članstvo; Statistički aneks.

  29. IZVJEŠTAJ Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2011. godinu,God. 12, br. 48 (2011), str. 495-640.

  Nada Drašković

 • 561MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  Obuhvata period od oktobra 2010. do septembra 2011. godine.-Izvjestilac za Crnu Goru je g-din Čarls Tanok.

  30. IZVJEŠTAJ Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2012. godinu,God. 13, br. 51-52 (2012), str. 499-620.Obuhvata period od oktobra 2011. do septembra 2012. godine.-Izvjestilac za Crnu Goru je g-din Čarls Tanok.

  31. IZVJEŠTAJ Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2013. godinu,God. 15, br. 56-57 (2013/2014), str. 475-600.Obuhvata period od oktobra 2012. do septembra 2013. godine. –Izvjestilac za Crnu Goru je g-din Čarls Tanok.

  32. IZVJEŠTAJ Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2014. godinu,God. 15, br. 59 (2014), str. 495-620.Obuhvata period od oktobra 2013. do septembra 2014. godine. –Izvjestilac za Crnu Goru je g-din Čarls Tanok.

  33. MALBAŠA, PredragCrnogorski eksponat u Metropoliten muzeju /

  Predrag Malbaša, Velimir Vujačić.God. 6, br. 24 (2005), str. 119 – 142.O pištolju kremenjaču, nekada, vlasništvu kralja Nikole, koji jecrnogorski kralj 1919. godine poklonio pukovniku ČarlsuVelingtonu Furlongu, američkom obavještajcu i izvještaču odogađajima u Crnoj Gori poslije Podgoričke skupštine. –Bibliografija i bilješke uz tekst.

  34. OTVORENO pismo Matice crnogorske Sk u pštini Crne Gore = Open letter of Matica crno gor ska to the Parlament of Montenegro.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 562 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  God. 1, br. 3 ( 2000), str. 297 – 301.O potrebi što skorijeg organizovanja referenduma, kako bi sekonačno riješio državno-pravni status Crne Gore. – Ispred Maticecrnogorske, pismo je potpisao predsjednik Branko Banjević.

  35. OTVORENO pismo Matice crnogorske učesnicima Konferencije o stabilnosti u JugoistočnojEvropi = Open letter from Matica crnogorska to the participants in the Conference on stability in South- east Europe / translated by Hilda ZakrajšekGod. 1, br. 1 (2000), str. 285 – 290.Pismo je, ispred Matice crnogorske, potpisao Branko Banjević,predsjednik.

  36. PAPOVIĆ, DragutinOd Naučnog društva Crne Gore do CANU

  (1950-1977) / Dragutin Papović.God. 14, br. 53 (2013), str. 265-304.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  37. PAPOVIĆ, DragutinCrnogorska akademija nauka i umjetnosti 1977-

  1990 / Dragutin Papović.God. 14, br. 54 (2013), str. 381-432.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  38. PAVLOVIĆ, CvetkoZadužbine barskih muslimana / Cvetko

  Pavlović.God. 8, br. 31 (2007), str. 385-394.

  39. POPOVIĆ, PetarAnglo-američki masoni i pitanje crnačkog ropst-

  va (1717-1870) / Petar Popović.

  Nada Drašković

 • 563MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  God. 9, br. 32/33 (2007/2008), str. 357-366.Bibliografija i bilješke uz tekst.

  40. PROGRAM Matice crnogorske.God. 7, br. 25/26 (2006), str. 479-513.Skupština Matice crnogorske je dala na javnu raspravu Nacrtprograma „Crna Gora pred izazovima budućnosti“ na sjednici uBaru, 13. januara 1996. godine a Program Matice crnogorskeusvojen je na Skupštini na Cetinju 23. januara 1999. god. – Nadesetogodišnjicu objavljivanja Nacrta programa, redakcijaMatice je odlučila da opet štampa ovaj Program.

  41. PROGRAM of Matica crnogorska.God. 7, br. 25/26 (2006), str. 515 – 552.An outline of the Program Wa presented for public siscussion atthe Assembly of Matica Crnogorska in Bar on 13. January, 1996,and the Program of Matica Crnogorska was adopted at theAssembly at Cetinje on 23. January, 1999. – On the tenth anniver-sary of the proclamation of Program of Matica Crnogorska, enti-tled „Montenegro Facing the Challenges of the Future“, the edi-toral board of Matica has decided to publish the Program again.

  42. PROGRAM Matice crnogorske : predlog.God. 12, br. 48 (2011), str. 641-674.Sadrži: Posvećenost viziji; Razumijevanje prošlosti; Iskušenjasavremene Crne Gore; Kakvoj budućnosti težimo.

  43. PRVI kongres crnogorske dijaspore : zaklju-čci = The First Congress of Montenegrin diaspora : resolutions.God. 1, br. 2 (2000), str. 221- 226.Kongres je održan u Njujorku, oktobra 1999. godine, a kao pot-pisnici zaključaka se javljaju: Blažo Sredanović (UdruženjeCrnogoraca Amerike), Vesna Radunović (Crnogorski nezavisni

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 564 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  kulturni centar, Njujork), Branko Aleksić (Društvo „Crna Gora”,Toronto), Fado Redžović (Kulturni centar„Rumija”), MihailoMandić (Udruženje Crnogoraca Australije) i Jovan Radonjić(Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske).

  44. STANKOVIĆ PEJNOVIĆ, VesnaZapadni Balkan i EU stvarnost i ideologija /

  Vesna Stanković Pejnović.God. 13, br. 50 (2012), str. 71-114.Bibliografija: str. 113-114.

  070 NOVINE. ŠTAMPA. NOVINARSTVO

  45. CRNOGORSKA iseljenička štampa u SADu izvještajima jugoslovenskih diplomata / [priredio] Slobodan Medojević.God. 15, br. 56-57 (2013/2014), str. 463 – 474.Od crnogorskih glasila pominju se: Crnogorski glasnik,Montenegro, kao i Crnogorsko ogledalo, čiji je pokretač NikolaPetanović. – Sadrži prepis nekoliko originalnih pisamajugoslovenskih diplomata (iz 1923, 1924, 1928, 1929. i 1932.godine), u kojima se ukazuje na pisanje ovih listova.

  46. MARTINOVIĆ, MajaJezik italijanskih novina / Maja Martinović.

  God. 8, br. 31 (2007), str. 161-176.Literatura: str. 176. i uz tekst.

  09 RUKOPISI. RIJETKE I DRAGOCJENEKNJIGE

  47. ŠEKULARAC, BožidarTradicija pismenosti u temelju crnogorske kul-

  ture / Božidar Šekularac.

  Nada Drašković

 • 565MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  God. 7, br. 27/28 (2006), str. 87 – 102.Osvrt na stare crnogorske rukopisne i štampane knjige, koje imajuizuzetnu vrijednost za crnogorsku istoriju i kulturu i svjedoče oistoriji crnogorske pisane i štampane riječi, istorijskim doga -đajima, o kulturnom razvitku u datim vremenima na prostorimaCrne Gore. – Napomene uz tekst. – Literatura: str. 101,102.

  1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA

  48. BACKOVIĆ, AnđaKriza identiteta / Anđa Backović.

  God. 1, br. 3 (2000), str. 29 – 35.

  49. BOGIĆEVIĆ, ČedomirČovjek na pozornici hrabrosti / Čedomir

  Bogićević.God. 7, br. 25/26 (2006), str. 109-114.

  50. BOGOJEVIĆ, RajkoVolter ili buntovni pesimizam / Rajko Bogojević.

  God. 9, br. 34/35 (2008), str. 313-322.

  51. INDUSTRIJSKO društvo i njegova budućnost / preveo i komentarisao Blažo Sredanović.God. 9, br. 32/33 (2007/2008), str.295 - 328.Teodor Kazinski je autor kritičkog osvrta na tehnološki sistem ukojem živimo. Prilog sadrži skraćenu verziju manifesta„Industrijsko društvo i njegova budućnost“, objavljenog 1995.godine, kao i kratku biografiju autora Manifesta.

  52. JUNG, Karl GustavSeminar o Ničeovom Zaratustri / Karl Gustav

  Jung; uvodni dio William Mc Guire; preveo sengleskog Ilija Kapičić.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 566 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  God. 10, br. 39 (2009), str. 423-446; br. 40 (2009),str. 189-220 : - God. 11, br. 43 (2010), str. 429-452,br. 44 (2010), str.225-260. - God. 12, br. 45 (2011),str. 475-502, br. 46-47 (2011), str. 445-478. – God.13, br. 49 (2012, str. 521-544; br.50 (2012), str. 497-520; br. 51-52 (2012), str. 453-472; God. 14, br. 53(2013), str. 399-433; br. 54 (2013), str. 553-578 –God. 15, br. 56-57 (2013/2014), str.443-462, br. 58(2014), str. 469-490, br. 59 (2014), str. 363-394.Literatura i bilješke uz tekst.

  53. KAPIČIĆ, IlijaInterpretacija snova Karla Gustava Junga / Ilija

  Kapičić.God. 5, br. 18/19 (2004), str. 269 – 280.Literatura i bilješke uz tekst.

  54. KAPIČIĆ, IlijaReligija i proces individuacije u Jungovom djelu

  / Ilija Kapičić.God. 5, br. 20 (2004), str. 451 – 466.Literatura i bilješke uz tekst.

  55. KAPIČIĆ, IlijaTeorija psiholoških tipova Karla Gustava Junga /

  Ilija Kapičić.God.6, br. 21 (2005), str. 363 – 380.Literatura i bilješke uz tekst.

  56. KAPIČIĆ, IlijaJungovi arhetipovi kolektivno nesvjesnog / Ilija

  Kapičić.God. 6, br. 22/23 (2005), str. 405 – 428.Literatura i bilješke uz tekst.

  Nada Drašković

 • 567MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  57. KAPIČIĆ, IlijaPsihologija i edukacija u Jungovom djelu / Ilija

  Kapičić.God. 7, br. 25/26 (2006), str. 325-338.Literatura i bilješke uz tekst.

  58. KAPIČIĆ, IlijaJung o sebi / Ilija Kapičić.

  God. 7, br. 27/28 (2006), str. 309 – 330.

  59. KAPIČIĆ, IlijaJungova psihoterapija / Ilija Kapičić.

  God. 8, br. 29/30 (2007), str. 143-154.Literatura i bilješke uz tekst.

  60. KAPIČIĆ, IlijaJungova tehnika aktivne imaginacije / Ilija

  Kapičić.God. 8, br. 31 (2007), str. 417-434.

  61. KAPIČIĆ, IlijaNeistražene dimenzije svijesti i vizionarsko

  iskustvo / Ilija Kapičić.God. 9, br. 32/33 (2007/2008), str. 373 -386.Osvrt na tri velika vizionara : Parmenida, Dantea i Junga i ono

  što ih povezuje. Svi oni su dali vrlo bitan doprinos kulturi i vre-

  menu u kojem su živjeli, naglašavajući odnos između nas i

  drugih poredaka i dimenzija stvarnosti.

  62. KAPIČIĆ, IlijaŠto je duša? Naši kosmički i planetarni korijeni /

  Ilija Kapičić.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 568 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  God. 9, br. 34/35 (2008), str. 287-300.Citiran Thomas Traherne.

  63. KAPIČIĆ, IlijaEsej o čovjekovoj patnji / Ilija Kapičić.

  God. 16, br. 60/61 (2014/2015), str. 553-576.Pozivanje na djelo Vilijama Blejka Knjiga o Jovu i Jungov Odgo -

  vor Jovu za interprezaciju vlastitog razumijevanja ideje o arhetipu

  čovjekovog odgovora na patnju. – Literatura na kraju teksta.

  64. KASIRER, ErnstJedinstvo u djelu Žan Žak Rusoa / Ernst Kasirer.

  God. 13, br. 50 (2012), str. 405-428.

  65. KOVAČEVIĆ, FilipZnačaj lijepog u formiranju subjektivnosti / Filip

  Kovačević.God. 10, br. 37/38 (2009), str. 275-288.Literatura i bilješke uz tekst.

  66. MITROVIĆ, DubravkaKolektivno nesvjesno / Dubravka Mitrović.

  God. 1, br. 3 ( 2000), str. 36 – 42.O teoriji „kolektivnog nesvjesnog” Karla Gustava Junga koji je

  kroz svoja djela ukazao na to, kako se zakonitosti koje vladaju

  u kolektivnom nesvjesnom, sa nivoa individualne psihe, prenose

  na psihologiju mase.

  67. MITROVIĆ, DubravkaDekodiranje nesvjesnog / Dubravka Mitrović.

  God. 7, br. 25/26 (2006), str. 311-324.Povodom 150 godina od rođenja Sigmunda Frojda, oca psi-

  hoanalize.

  Nada Drašković

 • 569MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  68. MURATOVIĆ, EskoO hermeneutici kao metodi istorije filozofije /

  Esko Mutatović.God. 13, br. 50 (2012), str. 247-292.Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Literatura: 290-

  292.

  69. PEROVIĆ, Milenko A.Moderni pojam vremena i pojam povijesti : (o

  temelju Hajdegerove diskusije s Hegelom) / MilenkoPerović.God. 1, br. 1 (2000), str. 165 – 182.Literatura uz tekst.

  70. PEROVIĆ, Milenko A.Filozofsko razumijevanje pojma čovjeka /

  Milenko A. Perović.God. 1, br. 3 (2000), str. 117 – 144.Literatura i bilješke uz tekst.

  71. PEROVIĆ, Milenko A.O biti savjesti / Milenko A. Perović.

  God. 2, br. 6 (2001), str. 123 – 148.Literatura i bilješke uz tekst .

  72. PEROVIĆ, Milenko A.Vrijeme cinizma / Milenko A. Perović.

  God. 2, br. 7/8 (2001), str. 7 – 18.

  73. PEROVIĆ, Milenko A.Pojam ličnosti u filozofiji njemačkog idealizma /

  Milenko A. Perović.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 570 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  God. 3, br. 9/10 (2002), str. 155 – 164.Kanta, Fihtea, Šelinga i Hegela.

  74. PEROVIĆ, Milenko A.Filozofsko razumijevanje običaja kao oblika

  praksisa / Milenko A. Perović.God. 5, br. 17 (2004), str. 41 – 64.

  75. PEROVIĆ, Milenko A. Kantov i Hegelov pojam slobode / Milenko A.

  Perović.God. 6, br. 22/23 (2005), str. 61- 88.Literatura i bilješke uz tekst.

  76. PEROVIĆ, Milenko A.Pojam praksisa u filozofskoj nauci / Milenko A.

  Perović.God. 7, br. 25/26 (2006), str. 115 – 132.Literatura uz tekst.

  77. PEROVIĆ, Milenko A.Hegelova Fenomenologija duha / Milenko A.

  Perović.God. 7, br. 27/28 (2006), str. 129-174.Bibliografija i bilješke uz tekst.

  78. PEROVIĆ, Milenko A.Rene Dekart i moderni logocentrizam / Milenko

  A. Perović.God. 9, br. 32/33 (2007/2008), str.7-26.Shvatanje svijeta kojemu u središtu stoji ideja logociteta (grč.

  logos = um), odnosno intelekta (lat. intellectus = razum, um).

  Nada Drašković

 • 571MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  79. RADONJIĆ, RadovanO gomili / Radovan Radonjić.

  God. 10, br. 40 (2009), str. 133 – 152.O francuskom sociologu i psihologu Gistavu Le Bonu injegovom proučavanju psihologije mase (gomile).

  80. RADULOVIĆ, Vukota B.Čovjek na tragu sopstvene spoznaje / Vukota B.

  Radulović.God. 6, br. 21 (2005), str. 113 – 132.

  81. RUTOVIĆ, ŽeljkoMarksova nova popularnost / Željko Rutović.

  God. 12, br. 45 (2011), str. 155-164.

  82. ŠTRAUS, LeoProgoni i umijeće pisanja / Leo Štraus.

  God. 4, br. 13/14 (2003), str. 161 – 176.Esej je preuzet, uz saglasnog izdavača, iz knjige Leo Strauss:Progoni i umijeće pisanja, Zagreb, Disput, 2003. – Literatura ibilješke uz tekst.

  83. VUJEVA, DomagojPolitičko razlikovanje prijatelja i neprijatelja /

  Domagoj Vujeva.God. 7, br. 27/28 (2006), str. 47 – 74.Bilješke uz tekst. – Literatura : str. 73-74.

  84. ZARKA, Iv-Šarl Utemeljenje i država / Iv-Šarl Zarka ; priredio i

  preveo Dragutin Lalović.God. 16, br. 60/61 (2014/2015), str. 353-440.O Tomasu Hobsu. – Sadrži tri posljednja poglavlja knjige (str.293-309) (Hobbesova metafizička odluka. Uvjeti politike).

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 572 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  2 RELIGIJA. TEOLOGIJA

  85. ADŽIĆ, NovakNekoliko svjedočanstava o autokefalnosti /

  Novak Adžić.God. 4, br. 15/16 (2003), str. 187 – 196.Literatura i bilješke uz tekst.

  86. ANDRIJAŠEVIĆ, Živko M.Cetinjski mitropoliti prema pećkim patrijarsima

  / Živko M. Andrijašević.God. 6, br. 22/23 (2005), str. 183 – 212.Literatura i bilješke uz tekst.

  87. ANDRIJAŠEVIĆ, Živko M.Pravoslavna crkva u Crnoj Gori 1766-1851 /

  Živko M. Andrijašević.God. 8, br. 29 /30 (2007), str. 85-104.Literatura uz tekst.

  88. ANDRIJAŠEVIĆ, ŽivkoPravoslavna crkva u Crnoj Gori : (1851-1860) /

  Živko Andrijašević.God. 8, br. 31 (2007), str. 177-202.Literatura i bilješke uz tekst.

  89. ANDRIJAŠEVIĆ, Živko M.Pravoslavna crkva u Crnoj Gori u vrijeme

  Nikole I Petrovića Njegoša (1860-1878) / Živko M.Andrijašević.God. 9, br. 32/33 (2007/2008), str. 133-154.Literatura i bilješke uz tekst.

  Nada Drašković

 • 573MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  90. ANDRIJAŠEVIĆ, Živko M.Unutrašnja organizacija pravoslavne crkve posli-

  je 1878. godine / Živko M. Andrijašević.God. 9, br. 34/35 (2008), str. 125-142.Literatura i bilješke uz tekst.

  91. ANDRIJAŠEVIĆ, Živko M.Autokefalnost crnogorske crkve / Živko M.

  Andrijašević.God. 9, br. 36 (2008), str. 25-52.Literatura i bilješke uz tekst.

  92. FOLIĆ, ZvezdanCrnogorsko-primorska mitropolija 1941 – 1945 /

  Zvezdan Folić.God. 2, br. 7/8 (2001), str. 183 – 216.Literatura i bilješke uz tekst.

  93. FOLIĆ, ZvezdanO autokefalnosti pravoslavne crkve u Crnoj Gori

  / Zvezdan Folić.God. 4, br. 15/16 (2003), str. 159 – 186.Literatura i bilješke uz tekst.

  94. FOLIĆ, ZvezdanSvještenička udruženja u Crnoj Gori / Zvezdan

  Folić.God. 6, br. 22/23 (2005), str. 213 – 246.Literatura i bilješke uz tekst.

  95. FOLIĆ, ZvezdanKotorska biskupija : (1945-1962) / Zvezdan Folić.

  God. 8, br. 31 (2007), str. 203-232.Literatura i bilješke uz tekst.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 574 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  96. GLIŠEVIĆ, NevenkaMarksova kritika religije / Nevenka Glišević.

  God. 3, br. 9/10 (2002), str. 165 – 180.Literatura i bilješke uz tekst.

  97. JOVOVIĆ, IvanPrilike u dukljanskoj crkvi do hrišćanskog rasko-

  la 1054. godine / Ivan Jovović.God. 1, br. 4/5 (2000/2001), str. 365 – 387.Literatura: str. 387 – 388.

  98. JOVOVIĆ, IvanPovratak Barske nadbiskupije u crnogorski

  državni okvir / Ivan Jovović.God. 6, br. 21 (2005), str. 255 – 294.Sadrži Ugovor Svete stolice i crnogorske vlade, potpisan u Rimu

  18. avgusta 1886. god. – Literatura i bilješke uz tekst.

  99. KAKAMO, FrančeskoKonkordat sa Crnom Gorom i politika Svete

  Stolice prema istoku / Frančesko Kakamo; prevelasa italijanskog Deja Piletić.God. 6, br. 21 (2005), str. 221 – 254.Literatura i bilješke uz tekst.

  100. KARAULA, ŽeljkoPisma Jovana Sundečića biskupu Josipu Štros-

  majeru / Željko Karaula.God. 10, br. 37/38 (2009), str. 471-560.Jovan Sundečić (1825-1900), svještenik, pjesnik i crnogorski

  diplomata; Josip Juraj Štrosmajer (1815-1905), hrvatski biskup i

  političar. - Fotografije. - Prepiska u periodu 1881-1887. godine.

  Nada Drašković

 • 575MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  101. LALOVIĆ, VladanPočeci hrišćanstva u provinciji Prevalis / Vladan

  Lalović.God. 9, br. 34/35 (2008), str. 143-158.Literatura uz tekst.

  102. LALOVIĆ, VladanEnciklike pape Ivana XXIII u svijetlu drugog

  Vatikanuma / Vladan Lalović.God. 12, br. 48 (2011), str. 331-364.Sadrži: Enciklika Mater et Magistra – razrada i novi pristup

  socijalnom pitanju; Ivanov govor na otvaranju Drugog vatikan-

  skog koncila; Enciklika Pacem in Terris – međunarodna platfor-

  ma mira. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  103. LALOVIĆ, VladanEkumenizam od ideje do pokreta / Vladan

  Lalović.God. 16, br. 60/61 (2014/2015), str. 85-124.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  104. NIKČEVIĆ, Vojislav D.Monofiziti u Duklji / Vojislav D. Nikčević.

  God. 1, br. 3 (2000), str. 223 – 268.O pristalacama učenja carigradskog arhimandrita Eutihesa, o

  samo jednoj božanskoj prirodi Isusa Hrista. – Sadrži dva doku-

  menta o episkopu dukljanskom Pavlu, koje je sa latinskog preve -

  la Ana Klikovac.

  105. OBREGON, MauricioPreteče civilizacije / Mauricio Obregon ; prevela

  Tanja Bakić.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 576 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  God. 7, br. 27/28 (2006), str. 345 – 354.U fusnoti je data kratka biografija Mauricia Obregona, osnivačai predsjednika Karipskog pomorskog muzeja u Kartagini i članaAkademije istorijskih nauka Kolumbije i Akademije istorijskihnauka Španije.

  106. RADOJEVIĆ, DaniloMistifikacije i asimilatorski smisao ideologije

  svetosavlja / Danilo Radojević.God. 13, br. 50 (2012), str. 153-188.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  107. RADONJIĆ, RadovanCrnogorski crkveni (pravoslavni) uzao /

  Radovan Radonjić.God. 9, br. 34/35 (2008), str. 111-124.

  108. RADONJIĆ, RadovanCrnogorska pravoslavna crkva – kuda i kako

  dalje / Radovan Radonjić.God. 12, br. 48 (2011), str. 29-60.

  109. ŠUŠNJIĆ, ĐuroAntropološki pristup religiji / Đuro Šušnjić.

  God.1, br. 1 (2000), str. 145 – 164.Literatura i bilješke uz tekst.

  110. VALEV, IvanMoravska misija Ćirila i Metodija / Ilija Valev ;

  preveo Ivan Ivanović.God. 9, br. 34/35 (2008), str. 263-276.

  111. VUKIĆEVIĆ, SlobodanAutonomija crkve i države / Slobodan Vukićević.

  Nada Drašković

 • 577MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  God. 14, br. 54 (2013), str. 41-64.Literatura: str. 60-64.

  3 DRUŠTVENE NAUKE

  112. ĐURIĆ, DraganCrna Gora pred izazovima evropskog socijal -

  nog modela / Dragan Đurić.God. 10, br. 37/38 (2009), str. 91-122.Literatura i bilješke uz tekst.

  314 DEMOGRAFIJA. POPULACIONESTUDIJE

  113. JOVOVIĆ, IvanMatične knjige primorskih župa barske dijeceze

  do kraja 19. vijeka / Ivan Jovović.God. 12, br. 46-47 (2011), str. 285-326.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  114. MARKOVIĆ, SavoBar u popisima stanovništva / Savo Marković.

  God. 10, br. 37/38 (2009), str. 409-424.Tabele.

  314.7 MIGRACIJE

  115. ARGENTINSKA pisma.God. 4, br. 15/16 (2003), str. 237 – 260.Pisma četvorice boraca rasformirane crnogorske vojske u Italiji,

  koji su migrirali u Argentinu: Krsta Popovića, Živka M.

  Nikčevića, Marka A. Matanovića i Vaska Marojevića. – Uvod /

  Danilo Marojević: str. 237-239.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 578 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  116. BOGDANOVIĆ, SavaCrnogorci u Hrvatskoj / Sava Bogdanović, Ivan

  Cifrić.God. 12, br. 46-47 (2011), str. 175-196. Tabele.

  117. CRNOGORCI u Ohridu / s makedonskogpreveo i priredio Bogić Rakočević.God. 12, br. 46-47 (2011), str. 197- 202.Povodom knjige Crnogorska krv u Ohridu, drugo izdanje, koju

  je priredio prof. Dr Mile D. Mićunović. Priređivač se osvrće na

  periode naseljavanja Crnogoraca prateći ujedno rodoslove 33

  crnogorske porodice, odnosno ogranke različitih bratstava koji

  sada žive u Ohridu.

  118. ČORALIĆ, LovorkaBarski iseljenici – posjednici na mletačkoj ter-

  rafermi / Lovorka Čoralić.God. 6, br. 21 (2005), str. 331 – 362.Fragmenti iz studije Izbjeglištvo kao sudbina – Barani u

  Mlecima XIV – XVII stoljeće, objavljene u Zborniku Odsijeka za

  povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti

  HAZU, sv. 23. – Bibliografija i bilješke uz tekst.

  119. DUFGRAN, LjiljanaOni koji umiru u izbjeglištvu pretvaraju se u

  plačni oblak / Ljiljana Dufgran.God. 1, br. 1 (2000), str. 33 – 36.Tragična sudbina ljudi koji su morali da napuste svoje domove,

  kroz primjer kosovskog Albanca Teki Derviše, pjesnika i dram-

  skog pisca, zatim češkog književnika Ivana Klime i mnogih

  drugih.

  Nada Drašković

 • 579MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  120. DUFGRAN, LjiljanaSan o povratku / Ljiljana Dufgran.

  God. 1, br. 2 (2000), str. 194 – 200.O izbjeglicama sa Balkana, po evropskim državama i njihovomsnu da se vrate svojim domovima.

  121. FERGUSON, DžodiJovo Hajduković na Aljasci / Džodi Ferguson ;

  prevod Maja Milanović.God. 9, br. 34/35 (2008), str. 323-360.Jovo (Džon) Hajduković (1879-1965), pionir i nekrunisani kraljprve i nepoznate Aljaske. – Fotografije.

  122. ILIČKOVIĆ, MiodragNaši iseljenici u Australiji očima jugoslovenskog

  diplomate / Miodrag Iličković.God. 9, br. 32/33 (2007/2008), str. 155-188.

  123. MANDIĆ, MihailoCrnogorci u Australiji / Mihailo Mandić.

  God. 1, br. 2 (2000), str. 201 – 206.

  124. MEDOJEVIĆ, SlobodanLjevičarske ideje među crnogorskim

  kolonistima u Bačkoj / Slobodan Medojević.God. 13, br. 51-52 (2012), str. 347-368.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  125. MEDOJEVIĆ, Slobodan B.Crnogorci iz Gornje Jablanice / Slobodan B.

  Medojević.God. 15, br. 59 (2014), str. 411-438.Literatura na kraju teksta.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 580 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  126. MILOVIĆ, KatalinaLa Montenegrina / Katalina Milović.

  God. 4, br. 15/16 (2003), str. 375 – 500.O crnogorskoj koloniji u centralnom dijelu argentinske

  provincije Ćako, osnovanoj 1917. godine. Njeni osnivači su :

  Marko Kapitanić, Petar Milović, Petar Kapitanić, Danijel

  Svorcan, Lazar Kosanović, Mitar Mićunović i Mitar Milović.-

  Sadrži šest crno-bijelih fotografija. - Treći dio ovog rada sadrži

  prozne i poetske priloge članova kolonije. U potpisu su: Migel

  Kapitanić, Flora Kristina Mićunović de Sosa, Katalina Milović,

  Mirna Kapitanić i Marta C. C. de Kapitanić.

  127. MILJIĆ, Marijan MašoCrnogorska dijaspora : (prilog cjelovitom sagle-

  davanju problematike crnogorskog iseljeništva) /Marijan Mašo Miljić.God. 1, br. 2 (2000), str. 161 – 182.Literatura i bilješke uz tekst.

  128. NIKČEVIĆ, Vojislav P.Crnogorci u Peroju / Vojislav P. Nikčević.

  God. 1, br. 3 (2000), str. 91 – 115.Literatura i bilješke uz tekst.

  129. PAVLOVIĆ, SrđaĐe je kuća ? / Srđa Pavlović.

  God. 1, br. 3 (2000), str. 73 – 77.O izbjeglištvu.

  130. PETANOVIĆ, NikolaCrnogorsko ogledalo / Nikola Petanović.

  God. 5, br. 18/19 (2004), str. 341 – 376.

  Nada Drašković

 • 581MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  Rad sadrži tekstove Nikole Petanovića Naiada, koji su objavljeniu Crnogorskom ogledalu (Montenegrin Mirror), glasilu slobod-nih Crnogoraca, koji je izlazio u San Francisku, čiji je bio glavnii odgovorni urednik i njegovu fotografiju. – Uvodni dio jenapisao Gordan Stojović.

  131. RASTODER, ŠerboCrnogorski iseljenici u Turskoj : odšteta i

  potraživanja poslije I svjetskog rata / ŠerboRastoder.God. 1, br. 1 (2000), str. 227 – 236.Literatura i bilješke uz tekst.

  132. RAŠOVIĆ, SavićCyber prostor i nacionalni prostor : (razmjena

  između matice i dijaspore) / Savić Rašović.God. 1, br. 2 (2000), str. 183 – 193.Internet komunikacija – cyber prostor, kao način povezivanjadijaspore sa maticom.

  133. SARIĆ MEDOJEVIĆ, IrenaIdentitetska pitanja crnogorske zajednice u

  Vojvodini / Irena Sarić Medojević.God. 15, br. 56/57 (2013/2014), str. 141-182.Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Literatura iizvori: str. 180-182.

  134. STEVOVIĆ, NenadRata – crnogorska kolonija u Vojvodini / Nenad

  Stevović.God. 14, br. 54 (2013), str. 131-188.Sadrži: Bajmok i Rata – geomorfološke karakteristike i kratkiisto rijski pregled; Osnovne karakterostike agrarne reforme ikolonizacija 1919-1941; Crna Gora i kraj Prvog svjetskoga rata;

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 582 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  Opšte prilike u Bajmoku poslije Prvog svjetskog rata i spe cifi -čnosti organizovanja agrarne reforme i kolonizacije; Naselja va -nje Rate; Crnogorci – kolonisti na Rati...; Raćanski proleterijati put Crnogoraca i ostalih Raćana ka kulturnom razvoju, poli tič -koj organizovanosti i ekonomskoj slobodi; Kulturno-političkiživot Rate i mladi Raćani kao iskra svih kulturnih dešavanja;Crnogorci predvodnici predratne napredne omladine na Rati;Drugi svjetski rat i teška sudbina Raćana u okupaciji.; Crno gor -ci sa Rate internirani 14. juna 1941. godine u logore Mađarske,Barč i Šarvar; Oslobođenje; Pjesma logoraša...; Milenko Vuk -sanović Čiča sa Rate, logoraš, slikar...; Rezolucija Informbiroa;Tradicionalna kultura Crnogoraca na Rati; Crnogorska porodicana Rati i njene demografske karakteristike; Školska nastava;Rata danas.... – Literatura i izvori: str. 186-188.

  135. STOJOVIĆ, GordanCrnogorci u Argentini / Gordan Stojović.

  God. 1, br. 2 (2000), str. 207 – 212.Kratak osvrt na najvažnije kolonije i najpoznatije iseljenike. Po mi -nju se Dušan Radonjić, Miloš Vukasović, Petar Zambelić, Cvjet -ko Cesar Petričević, Maksim Zloković, Božo Kostić i mnogi drugi.

  136. STOJOVIĆ, GordanZaboravljene crnogorske kolonije u Americi /

  Gordan Stojović.God. 7, br. 25/26 (2006), str.339-360.O crnogorskim iseljenicima u državi Vajoming i na Aljasci. –Sadrži spisak Crnogoraca koji su useljeni na Aljasku u periodu1900. do 1919. godine.

  137. STOJOVIĆ, GordanCrnogorska dijaspora u Argentini i okolnim

  zemljama / Gordan Stojović.God. 10, br. 39 (2009), str. 395-418.

  Nada Drašković

 • 583MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  Sadrži: Crnogorska prezimena i instrukcije kako pronaći rod-

  binu u Argentini, kao i Transkripciju prezimena.

  138. STOJOVIĆ, GordanEpizoda Montana / Gordan Stojović.

  God. 11, br. 41/42 (2010), str. 267-284.O crnogorskim iseljenicima. - Ilustrovano. - Napomene i bibli-

  ografske bilješke uz tekst.

  139. STOJOVIĆ, GordanAdresar Crnogoraca u Argentini / Gordan

  Stojović.God. 11, br. 43 (2010), str. 395-428.

  140. STOJOVIĆ, GordanPavle Popović i crnogorska emigracija u Boliviji

  / Gordan Stojović.God. 14, br. 54 (2013), str. 117-130.Ilustrovano. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  141. SUBAŠIĆ, JosipAdresar : sa biografskim podacima o našem nar-

  odu u Južnoj Americi / sastavio Josip Subašić.God. 11, br. 43 (2010), str. 398.Naslovna stranica originala. - Knjiga je objavljena u Buenos

  Airesu, krajem 1932. godine.

  142. ŠPADIJER, MarkoCrnogorci u Beogradu / Marko Špadijer.

  God. 1, br. 2 (2000), str. 213 – 215.Besjeda na osnivanju Ogranka Matice crnogorske u Beogradu

  18. juna 1997. godine.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 584 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  143. TASIĆ, ŽivoradRomi u Crnoj Gori / Živorad Tasić.

  God. 1, br. 4/5 (2000/2001), str. 259 – 274.Bilješke uz tekst.

  144. VUKSANOVIĆ, BojanVlast i dijaspora / Bojan Vuksanović.

  God. 1, br. 2 (2000), str. 216 – 220.

  145. ZA suverenu Crnu Goru : poruka Maticecrnogorske dijaspori = For Independent Montenegro:message of Matica crnogorska to diaspora.God. 1, br. 4/5 (2000 / 2001), str. 389 – 393.Tekst štampan dvostubačno, uporedo na srpskom i engleskom

  jeziku. – Ispred Matice Crnogorske, tekst poruke je potpisao

  njen predsjednik, Branko Banjević.

  146. ZINDOVIĆ-VUKADINOVIĆ, GordanaOdliv mozgova / Gordana Zindović-

  Vukadinović.God. 5, br. 20 (2004), str. 55 – 80.O fenomenu odliva stručnjaka, faktorima koji su uticali i utiču na

  njega, i mjerama za njegovo sprečavanje. – Jedanaest tabela sa

  statističkim podacima.

  147. ZLATIČANIN, BlagojeCrnogorci iz Vrake na stalnoj golgoti / Blagoje

  Zlatičanin.God. 12, br. 46-47 (2011), str. 155-174.Vraka, selo pored Skadra. – Integrisanje Crnogoraca iz ovog sela

  u crnogorsko društvo.

  Nada Drašković

 • 585MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  148. ZLATIČANIN, BlagojeCrnogorci na tlu današnje Albanije tokom vjeko-

  va / Blagoje Zlatičanin.God. 13, br. 51-52 (2012), str. 271-288.

  316. 323 DRUŠTVO. ISTRAŽIVANJA

  149. DUBLJEVIĆ, RadonjaTolerancija i demokratija / Radonja Dubljević.

  God. 13, br. 50 (2012), str. 115-136.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  150. JOVANOVIĆ, SlobodanCrnogorska nacija u svijetlu naučnog pogleda na

  naciju i identitet / Slobodan Jovanović.God. 15, br. 56/57 (2013/2014), str. 83-98.Literatura: str. 97-98.

  151. STANKOVIĆ PEJNOVIĆ, VesnaMalograđanin, građanin i demokratija / Vesna

  Stanković-Pejnović.God. 12, br. 45 (2011), str. 121-154.Bibliografija: str. 152-154.

  152. VUKIĆEVIĆ, SlobodanGlobalizacija i priroda ljudske zajednice /

  Slobodan Vukićević.God. 13, gr. 51-52 (2012), str. 7-30.Literatura: str. 28-30.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 586 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  316. 7 SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJA.MASOVNE KOMUNIKACIJE. MEDIJI.

  INFORMACIONETEHNOLOGIJE

  153. BRAJOVIĆ, SašaIdeali i realnost / Saša Brajović.

  God. 3, br. 9/10 (2002), str. 359-366.O transformaciji medijskog sistema i kreiranju nove medijske

  politike u Crnoj Gori. Izlaganje na Okruglom stolu Mediji u

  Crnoj Gori – kako do javnog dobra, koji je Matica crnogorska

  organizovala 26. aprila 2002. g.

  154. CEROVIĆ, RajkoTelevizija kao inspirator i izlog nacionalne kul-

  ture / Rajko Cerović.God. 6, br. 22/23 (2005), str. 7 – 22.Izlaganje na Okruglom stolu Mediji u Crnoj Gori – kako do

  javnog dobra, koji je Matica crnogorska organizovala 26. aprila

  2002. g.

  155. DESPOTOVIĆ, IlijaMediji – gdje su i kuda dalje / Ilija Despotović.

  God. 15, br. 58 (2014), str. 7-22.Sadrži: Kriza i druge lože vijesti; Medijsko ropstvo; Javne i pri-

  vatne televizije; Mediji i patriotizam; Mediji i globalne inte-

  gracije; Uloga medija u ekonomiji; I štampa poput televizije

  156. DUFGRAN-BORIČIĆ, LjiljanaPogled sa granice / Ljiljana Boričić-Dufgran.

  God. 10, br. 39 (2009), str. 7-14.

  Nada Drašković

 • 587MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  157. DŽAFIĆ, Abaz BeliKljuč transformacije medijskog sistema / Abaz

  Beli Džafić.God. 3, br. 9/10 (2002), str. 399 – 408.Rečeno na Okruglom stolu Mediji u Crnoj Gori – kako do

  javnog dobra, u Podgorici, 26. aprila 2002. g.

  158. KOČAN, EsadMediji u Crnoj Gori – slobodni pad / Esad

  Kočan.God. 3, br. 9/10 (2002), str.329 – 334.Izlaganje na Okruglom stolu Mediji u Crnoj Gori – kako do javnog

  dobra, koji je Matica crnogorska organizovala 26. aprila 2002. g.

  159. KOPRIVICA, VeseljkoMedijska slika Crne Gore / Veseljko Koprivica

  God. 3, br. 9/10 (2002), str. 385 – 398.Diskusija na Okruglom stolu Mediji u Crnoj Gori – kako do

  javnog dobra, koji je Matica crnogorska organizovala 26. aprila

  2002. g.

  160. MAROVIĆ, JovanaEvropski identitet / Jovana Marović.

  God. 10, br. 39 (2009), str. 31-46.Literatura i bilješke uz tekst.

  161. MAROVIĆ, MiodragO vještini, istinitosti i etici u crnogorskom nov-

  inarstvu / Miodrag Marović.God. 3, br. 9/10 (2002), str. 353 – 358.Izlaganje na Okruglom stolu Mediji u Crnoj Gori – kako do javnog

  dobra, koji je Matica crnogorska organizovala 26. aprila 2002. g.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 588 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  162. MATICA crnogorska o medijima: zaključci= Matica crnogorska on media: conclusions.God. 3, br. 9/10 (2002), str. 439 – 442.Uporedo na srpskom i engleskom jeziku.

  163. MEDIJI.God. 3, br. 9/10 (2002), str. 319 – 320.Povodom organizovanja Okruglog stola Mediji u Crnoj Gori –

  kako do javnog dobra, 26. aprila 2002. godine, na kojem su

  učestvovali nezavisni intelektualci, stručnjaci za medije i jedan

  broj najodgovornijih ljudi iz ove oblasti u Crnoj Gori. – Tekst i

  na engleskom jeziku.

  164. MILOVIĆ, Željko„No name“ u raljama beogradskih medija /

  Željko Milović.God. 6, br. 22/23 (2005), str. 43 – 60.Kako je izbor crnogorske grupe za Eurosong (Pjesmu

  Evrovizije), prihvaćen u srpskim medijima i kako je ovaj

  muzički događaj dobio dnevno-političku dimenziju.

  165. MILJANIĆ, RadovanŠta to radi radio ? / Radovan Miljanić.

  God. 3, br. 9/10 (2002), str. 377 – 380.Izlaganje na Okruglom stolu Mediji u Crnoj Gori – kako do

  javnog dobra, koji je Matica crnogorska organizovala 26. aprila

  2002. g.

  166. PAVLOVIĆ, SrđaKulturne studije za početnike / Srđa Pavlović.

  God. 7, br. 25/26 (2006), str. 175-200.

  Nada Drašković

 • 589MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  167. POMOĆ medijima u Jugoistočnoj Evropi:(strategija za 2001 – 2002. godinu).God. 3, br. 9/10 (2002), str. 433 – 438.

  168. POVELJA o slobodi medija.God. 3, br. 9/10 (2002), str. 429 – 432.Povelja je usvojena na Regionalnoj konferenciji Pakta stabil-

  nosti za Jugoistočnu Evropu, održanoj 8. juna 2000. godine u

  Solunu, Grčka.

  169. RADOVIĆ, PeroTransformacija državne u javnu RTV CG / Pero

  Radović.God. 3, br. 9/10 (2002), str. 381 – 384.Izlaganje na Okruglom stolu Mediji u Crnoj Gori – kako do javnog

  dobra, koji je Matica crnogorska organizovala 26. aprila 2002. g.

  170. RUTOVIĆ, ŽeljkoSlobodan pristup informacijama kao osnovno

  ljudsko pravo / Željko Rutović.God. 13, br. 51-52 (2012), str. 55-84.Literatura: str. 83-84.

  171. SAMARDŽIĆ, NovicaMediji i moć / Novica Samardžić.

  God . 3, br. 9/10 (2002), str. 321 – 328.Rečeno na Okruglom stolu Mediji u Crnoj Gori – kako do javnog

  dobra, koji je Matica crnogorska organizovala 26. aprila 2002. g.

  172. SIMUNOVIĆ, MiloradMediji i konstrukcija stvarnosti / Milorad

  Simunović.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 590 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  God. 3, br. 9/10 (2002), str. 367 – 372.Izlaganje na Okruglom stolu Mediji u Crnoj Gori – kako do

  javnog dobra, koji je Matica crnogorska organizovala 26. apri-

  la 2002. g.

  173. SREDANOVIĆ, VelizarPretplatnike niko ništa ne pita / Velizar

  Sredanović.God. 3, br. 9/10(2002), str. 409 – 422.Saopšteno na Okruglom stolu Mediji u Crnoj Gori – kako do

  javnog dobra, koji je Matica crnogorska organizovala 26. aprila

  2002. g.

  174. ŠĆEKIĆ, RadenkoSredstva političke propagande u Crnoj Gori /

  Radenko Šćekić.God. 12, br. 48 (2011), str. 83-136.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  175. ŠPADIJER, MarkoRTV Crne Gore kao nacionalni park / Marko

  Špadijer.God. 3, br. 9/10 (2002), str. 335 – 344.Izlaganje na Okruglom stolu Mediji u Crnoj Gori – kako do

  javnog dobra, koji je Matica crnogorska organizovala 26. aprila

  2002. g.

  176. VUČINIĆ, MiodragOd državne ka javnoj RTV / Miodrag Vučinić.

  God. 3, br. 9/10 (2002), str. 345 – 352.Sa Okruglog stola Mediji u Crnoj Gori – kako do javnog dobra,

  Podgorica, 26. aprila 2002. g.

  Nada Drašković

 • 591MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  177. VUKANOVIĆ, ZvezdanTelevizijski i internetski bum / Zvezdan

  Vukanović.God. 4, br. 13/14 (2003), str. 199 – 208.Literatura: str. 206.

  178. VUKANOVIĆ, ZvezdanMediji i potpisivanje Ustavne povelje / Zvezdan

  Vukanović.God. 5, br. 18/19 (2004), str. 151 – 182.

  179. VUKANOVIĆ, ZvezdanUpotreba kompjutera i interneta kod nas i u svi-

  jetu / Zvezdan Vukanović.God. 6, br. 22/23 (2005), str. 99 – 110.

  180. VUKANOVIĆ, ZvezdanFunkcionisanje javnog TV servisa / Zvezdan

  Vukanović.God. 7, br. 25/26 (2006), str. 201-224.Izabrana bibliografija: str. 221-224.

  181. VUKOVIĆ, DragoljubObrazovanje novinara u Crnoj Gori / Dragoljub

  Vuković.God. 3, br. 9/10 (2002), str. 423 – 428.Izlaganje na Okruglom stolu Mediji u Crnoj Gori – kako do

  javnog dobra, koji je Matica crnogorska organizovala 26. aprila

  2002. g.

  182. VUKOVIĆ, SlobodanOtvoriti izvore informacija / Slobodan Vuković.

  God. 3, br. 9/10 (2002), str. 373 – 376.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 592 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  Izlaganje na Okruglom stolu Mediji u Crnoj Gori – kako do javnog

  dobra, koji je Matica crnogorska organizovala 26. aprila 2002. g.

  32 POLITIKA

  183. ABAZOVIĆ, DritanReal politika i etika / Dritan Abazović.

  God. 14, br. 54 (2013), str. 101-116.Literatura: str. 115-116.

  184. ALMOND, Gabriel A.Pet političkih kultura / Gabriel A. Almond i

  Sidney Verba.God. 2, br. 6 (2001), str. 183 – 254.Preuzeto iz djela Civilna kultura : politički stavovi i demokraci-

  ja u pet zemalja, koje je objavila Politička kultura, Zagreb 2000,

  urednik Radule Knežević, prevod Srećko Premec.

  185. ANDRIJAŠEVIĆ, Živko M.Preprodavci ideologija : (o beogradskim

  Crnogorcima na vlasti) / Živko M. Andrijašević.God. 3, br. 9/10 (2002), str. 53 – 56.

  186. BABOVIĆ, VukotaMutacije ludizma na početku milenijuma /

  Vukota Babović.God. 7, br. 25/26 (2006), str. 133 – 154.Literatura i bilješke uz tekst.

  187. BACKOVIĆ, AnđaEnergija zarobljena u podjelama / Anđa Backović.

  God. 1, br. 1 (2000), str. 37 – 46.Crna Gora zadnje decenije 20. vijeka i njene podjele.

  Nada Drašković

 • 593MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  188. BAKŠIĆ, HamzaLakmus papir / Hamza Bakšić.

  God. 7, br. 25/26 (2006), str.155-163.Autor se, kroz uspomene, bavi bliskom prošlošću i savremenim

  dešavanjima i Bosni i Hercegovini i sa žaljenjem konstatuje da

  fašizam i neofašističke ideje još uvijek žive na prostorima bivše

  Jugoslavije.

  189. BISERKO, SonjaPogled u budućnost / Sonja Biserko.

  God. 3, br.11/12 (2002), str. 21 – 26.O politici Srbije, koja je pokušala da se nametne kao dominant-

  na sila na Balkanu i zauzme što veću teritoriju, koja se pokazala

  neodrživom i o potrebi demokratizacije države i društva.

  190. BOJOVIĆ, RadeCrna Gora između letargije i nade / Rade

  Bojović.God. 3, br. 9/10 (2002), str. 45 – 52.

  191. BOJOVIĆ, RadeIskušenja suverenističke politike / Rade Bojović.

  God. 5, br. 18 / 19 (2004), str. 7 – 16.Literatura i bilješke uz tekst.

  192. BORILOVIĆ, BranislavRazgraničenje Crne Gore i Srbije 1913. godine /

  priredio Branislav Borilović.God. 7, br. 25/26 (2006), str. 399-406.Sadrži fototipsko izdanje Dokumenta o razgraničenju Crne Gore

  i Srbije.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 594 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  193. BOŽOVIĆ, RatkoVedrina pobune / Ratko Božović.

  God. 1, br. 2 (2000), str. 51 – 58.O studentskim protestima protiv vladajućeg poretka u Srbiji uperiodu 1991 – 1997.

  194. BRKOVIĆ, ČarnaCrnogorski identitet pred evropskim izazovima /

  Čarna Brković.God. 16, br. 60/61 (2014/2015), str. 21-48.Napomene i bibliografske jedinice uz tekst. – Bibliografija: str.45-48.

  195. BROD, FilipKultura legitimisanja sukoba / Filip Brod; s fran-

  cuskog prevela Vesna Lisičić.God.5, br. 20 (2004), str. 177 – 200.Odlomak iz: Vrt demokratskih delicija : psiho-afektivno čitanjepluralističkih režima.

  196. BROD, FilipŽelja za ulaskom u politiku / Filip Brod.

  God. 6, br. 21 (2005), str. 67 – 112.Literatura i bilješke uz tekst.

  197. CEROVIĆ, RajkoU međuvremenu / Rajko Cerović.

  God. 3, br.11/12 (2002), str. 7 – 20.O politici EU da Srbiju i Crnu Goru zadrži u jednoj državi, bezob zira što su te dvije države nejednake, ne samo po teritorijalnojpo vršini, već i po ekonomskoj i kulturnoj snazi i što postoji mo -gu ć nost da u takvoj državi, manja članica, Crna Gora, potpunonestane.

  Nada Drašković

 • 595MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  198. CEROVIĆ, StankoRat kao beskorisno iskustvo / Stanko Cerović.

  God. 1, br. 1 (2000), str. 15 – 32.Odlomak iz knjige U kandžama humanista, Beograd 2000.

  199. DESPOTOVIĆ, IlijaŚever Crne Gore - geografski (i)li politički

  pojam / Ilija Despotović.God. 11, br. 43 (2010), str. 83-102.Sadržaj: Nedovoljna homogenizacija; Više Crnih Gora i oblika

  crnogorstva; Relacija śever-jug; Pljevlja kao metafora śevera;

  Pljevaljska pobuna; Ideja redefinicije statusa Pljevalja; Priča o

  rudama, šumama, termoelektrani; Kako „osvajati“ śever.

  200. DESPOTOVIĆ, IlijaCrna Gora i NATO / Ilija Despotović.

  God. 13, br. 50 (2012), str. 17-70.

  201. DESPOTOVIĆ, IlijaKako nam tvore državu / Ilija Despotović.

  God. 15, br. 56/57 (2013/2014), str. 73-82.Politička i društvena stvarnost Crne Gore.

  202. DESPOTOVIĆ, IlijaPartije u Crnoj Gori – država i smjenjivost vlasti

  / Ilija Despotović.God. 16, br. 60/61 (2014/2015), str. 7-20.

  203. DRAŠKOVIĆ, ČedomirCetinje i Lovćen u crnogorskoj tradiciji /

  Drašković Čedomir.God. 8, br. 29/30 (2007), str. 357-368.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 596 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  Referat podnijet na Okruglom stolu „Ustav Crne Gore-potvrda

  identiteta“, koji je organizovala Matica crnogorska u Podgorici

  26. januara 2007. godine.

  204. DUBLJEVIĆ, RadonjaSlobodni zakoni i demokratija / Radonja

  Dubljević.God. 6, br. 24 (2005), str. 29-40.Literaura na kraju teksta.

  205. DUBLJEVIĆ, RadonjaZašto Crna Gora nema svoju politički desnicu /

  Radonja Dubljević.God. 14, br. 56/57 (2013/2014), str. 25-40.Literatura: str. 39-40.

  206. FOLIĆ, ZvezdanPoložaj bivših informbirovaca u Crnoj Gori

  1957-1961 / Zvezdan Folić.God. 6, br. 24 (2005), str. 297-322.Literatura i bilješke uz tekst.

  207. FOLIĆ, ZvezdanVjerski faktor u spoljnoj politici Sovjetskog

  Saveza 1945-1953 / Zvezdan Folić.God. 13, br. 51-52 (2012), str. 381-394.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  208. FROESCHL, ThomasAntiamerikanizacija kao evropska tradicija /

  Thomas Froeschl; razgovor vodio Petar Popović.God. 5, br. 18/19 (2004), str. 105 – 112.

  Nada Drašković

 • 597MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  209. GRABIĆ, DanielCrnogorsko pitanje u zapadno-evropskoj

  naučnoj literaturi / Daniel Grabić.God. 9, br. 36 (2008), str. 141-160.Izbor iz publikacija sa njemačko-engleskog jezičkog područja. –Autori tekstova : Mladen Dragašević, Bruno Schoch, WolfOschlies, Paul Hockenos i Jenny Winterhagen, AntonioViolante, Hans-Michael Miedlig, Nina Caspersen. – Bilješke uztekst. – Literatura: str. 159, 160.

  210. IVANOVIĆ, MihailoCentralizam isključuje demokratiju / Mihailo

  Ivanović.God. 16, br. 60/61 (2014/2015), str. 5677-592.Preuzeto iz publikacije Govor narodnog poslanika MihailaIvanovića, vođe crnogorskih federalista, održan u Narodnojskupštini prigodom budžetne debate, dne 9. II 1924, ŠtamparijaPaher i Kisić.

  211. IVANOVIĆ, ZlatkoJugoslavija, SAD i Korejski rat 1950. godine /

  Zlatko Ivanović.God. 14, br. 53 (2013), str. 305-330.Naomene i bbliografske reference uz tekst.

  212. IVEKOVIĆ, IvanNešto o državi i nagodbama elita / Ivan Iveković.

  God. 3, br. 9/10 (2002), str. 29 – 36.Sa Konferencije „Crna Gora i Evropa – putevi jačanja bezbjed-nosti i saradnje u regionu“, koja je u organizaciji Centra zameđunarodne studije Univerziteta Crne Gore i FondacijeFriedrich Ebert, održana u Herceg Novom od 15. do 17. marta2002. godine. – Bibliografija str. 36.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 598 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  213. JOVANOVIĆ, BorislavStokholm 2012 / Borislav Jovanović.

  God. 13, br. 50 (2012), str. 7-16.

  214. JOVANOVIĆ, PavleCrna Gora i Srbija / Pavle Jovanović.

  God. 3, br. 9/10 (2002), str. 37 – 44.Sa Konferencije „Crna Gora i Evropa – putevi jačanja bezbjed-

  nosti i saradnje u regionu“, koja je u organizaciji Centra za

  međunarodne studije Univerziteta Crne Gore i Fondacije Friedrich

  Ebert, održana u Herceg Novom od 15. do 17. marta 2002. godine.

  215. KARAULA, ŽeljkoHrvatska (republikanska) seljačka stranka i

  crnogorski federalisti / Željko Karaula.God. 8, br. 31 (2007), str. 347-384.Literatura uz tekst.

  216. KNEŽEVIĆ, SašaCrnogorska diplomatija u izazovima

  međunarodnih odnosa / Saša Knežević.God. 14, br. 53 (2013), str. 209-226.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  217. KUJOVIĆ, DraganSamopoštovanje je uslov poštovanja / Dragan

  Kujović.God. 5, br. 17 (2004), str. 93 – 106.

  218. KURPEJOVIĆ, AvdulManjinski narodi u Ustavu Crne Gore / Avdul

  Kurpejović.

  Nada Drašković

 • 599MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  God. 8, br. 29/30 (2007), str. 447-458.Referat podnijet na Okruglom stolu „Ustav Crne Gore - potvrda

  identiteta“ koji je organizovala Matica crnogorska u Podgorici

  26. januara 2007. godine.

  219. KUSOVAC, MarkoOdnos Crne Gore i Rusije / Marko Kusovac.

  God. 15, br. 56/57 (2013/2014), str. 53-72.Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Literatura: str.

  71-72.

  220. LALOVIĆ, DragutinO državotvornim iskušenjima crnogorskog

  građanina / Dragutin Lalović.God. 3, br. 9/10 (2002), str. 7 – 22.Sa Konferencije „Crna Gora i Evropa – putevi jačanja bezbjed-

  nosti i saradnje u regionu“, koja je u organizaciji Centra za

  međunarodne studije Univerziteta Crne Gore i Fondacije

  Friedrich Ebert, održana u Herceg Novom od 15. do 17. marta

  2002. godine.

  221. LALOVIĆ, DragutinSuverena država kao temeljni preduslov

  demokratije / Dragutin Lalović.God. 7, br. 25/26 (2006), str. 7 – 48.Bilješke uz tekst. – Literatura: str. 41-48.

  222. LALOVIĆ, DragutinRusoova teorija općenite volje i mogućnosti

  političkoga / Dragutin Lalović.God. 9, br. 36 (2008), str. 391-464.Studija predstavlja završno, peto poglavlje knjige Mogućnosti

  političkoga. Preko građanina ka čovjeku, Disput Zagreb, 2006.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 600 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  – Na kraju rada je data literatura : primarna (djela Žan Žak

  Rusoa) i sekundarna kao i korišćene skraćenice: str. 439-464.

  223. MATVEJEVIĆ, PredragEx – komunisti / Predrag Matvejević.

  God. 1, br. 1 (2000), str. 47 – 64.Pogled na komuniste i ex-komuniste u Rusiji, Bjelorusiji, Ukrajini,

  ali i na Zapadu. Govori se i o političkim procesima i čistkama, kao

  i o književnosti: Dostojevskog, Orvela, Đilasa, Kiša, Solženjicina.

  224. MEDOJEVIĆ, NebojšaPritisci i promjene / Nebojša Medojević.

  God. 1, br. 4/5 (2000/2001), str. 275 – 292.O dešavanjima na političkoj sceni Crne Gore u periodu 1998 –

  2000. god., s posebnim osvrtom na domete vladajuće koalicije.

  225. MEDOJEVIĆ, Slobodan B.Kolonizacija Crnogoraca u Vojvodinu 1945-

  1946 / Slobodan B. Medojević.God. 11, br. 43 (2010), str. 359-394.Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Literatura i izvori:

  str.: 393-394.

  226. MERLO-PONTI, MorisMakijavelijev realni humanizam / Moris Merlo-

  Ponti; preveo Dragan Lalović.God. 15, br. 56/57 (2013/2014), str. 425-442.Bilješka o autoru: str. 442. – Napomene i bibliografske reference

  uz tekst.

  227. MIĆKOVIĆ, RadunAntifašizam kao dio evropske tradicije / Radun

  Mićković.

  Nada Drašković

 • 601MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  God. 8, br. 29/30 (2007), str. 369-374.Referat podnijet na Okruglom stolu „Ustav Crne Gore – potvrda

  identiteta“ koji je organizovala Matica crnogorska u Podgorici

  26. januara 2007. godine.

  228. MIŠKOVIĆ, SvetlanaOsnovi demokratije i njen nastanak u Crnoj Gori

  / Svetlana Mišković.God. 12, br. 48 (2011), str. 137-148.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  229. MITROVIĆ, DubravkaKolektivni identiteti / Dubravka Mitrović.

  God. 4, br. 13/14 (2003), str. 33 – 40.

  230. PAJOVIĆ, RadojeO studenskom pokretu Beogradskog univerzite-

  ta (1934-1941) / Radoje Pajović.God. 16, br. 60/61 (2014/2015), str. 165-194.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  231. PAPOVIĆ, Dragutin Đilasovih „sto dana“: (11. X 1953 – 17. I 1954)

  / Dragutin Papović.God. 8, br. 31 (2007), str. 233-296.Napomene i literatura uz tekst.

  232. PAPOVIĆ, DragutinNjegoš u socijalističkoj i nacionalnoj ideologiji

  Crne Gore : 1945-1989 / Dragutin Papović.God. 14, br. 55 (2013), str. 231-254.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 602 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  233. PAVLOVIĆ, CvetkoCrnogorsko-rumunski odnosi u drugoj polovini

  XIX vijeka / Cvetko Pavlović.God. 9, br. 32/33 (2007/2008), str. 329 - 340.Literatura i bilješke uz tekst.

  234. PAVLOVIĆ, SrđaKako sačuvati staru damu Evropu? / Srđa

  Pavlović.God. 2, br. 7/8 (2001), str. 29 – 48.

  235. PAVLOVIĆ, SrđaOpsada Dubrovnika i gorki plodovi „rata za mir“

  / Srđa Pavlović.God. 5, br. 18/19 (2004), str. 113 – 150.Analiza političke pozadine i posljedica vojne operacije, i ulogatadašnjih crnogorskih političkih i vojnih elita u njoj.

  236. PAVLOVIĆ, SrđaSuočavanje s prošlošću u savremenoj Crnoj Gori

  / Srđa Pavlović.God. 8, br. 31 (2007), str. 31-56.Literatura: str. 54-56 i uz tekst.

  237. PEJOVIĆ, AleksandarCrna Gora i regionalna saradnja / Aleksandar

  Pejović.God. 5, br. 18/19 (2004), str. 79 – 104.Crna Gora i : Jadransko-jonska inicijativa (JJI), Centralno evrop-ska inicijativa (CEI), Pakt stabilnosti za Jugoistočnu Evropu(PSJIE), Inicijative za saradnju u Jugoistočnoj Evropi (ISJIE),Proces saradnje na Dunavu (PSD) i Crnomorska ekonomskasaradnja (CES).

  Nada Drašković

 • 603MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  238. PEROVIĆ, Milenko A.Pluralni likovi savremene filozofije politike /

  Milenko A. Perović.God. 5, br. 20 (2004), str. 153 – 176.O političkoj filozofiji Karla Šmita i Vilhelma Henisa, kao i o

  novijim anglo-saksonskim političkim teorijama: Rolsovoj teoriji

  pravde i o komunitarizmu.

  239. PEROVIĆ, Milenko AHronika montenegrina / Milenko A. Perović.

  God. 6, br. 21 (2005), str. 7 – 26.Analiza faktora koji su doveli do rušenja crnogorske države u 20.

  vijeku i analiza istorijskih elemenata koji će pomoći kreiranju

  treće, moderne crnogorske države.

  240. PLAMENAC, Jovan (Džon)Dva tipa nacionalizma / Jovan (Džon) Plamenac.

  God. 1, br. 1 (2000), str. 262 – 278.Podjela na zapadni i istočni nacionalizam i objašnjenje oba

  pojma.

  241. PLAMENAC, Jovan (Džon)U kom smislu je sloboda zapadna ideja? / Jovan

  (Džon) Plamenac.God. 2, br. 6 (2001), str. 169 – 182.

  242. POPOVIĆ, MilanKratkovidost / Milan Popović.

  God. 3, br. 9/10 (2002), str. 23 – 28.Sa Konferencije „Crna Gora i Evropa – putevi jačanja bezbjed-

  nosti i saradnje u regionu“, koja je u organizaciji Centra za

  međunarodne studije Univerziteta Crne Gore i Fondacije

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 604 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  Friedrich Ebert, održana u Herceg Novom od 15. do 17. marta

  2002. godine.

  243. POPOVIĆ, PetarPad zapadnoevropske ljevice / Petar Popović

  God. 4, br. 15/16 (2003), str. 47 – 60.Literatura i bilješke uz tekst.

  244. POPOVIĆ, PetarNeo-idealizam i međunarodni odnosi poslije

  1989 / Petar Popović.God. 6, br. 22/23 (2005), str. 31 – 42.Literatura i blješke uz tekst.

  245. POPOVIĆ, PetarAvganistan – politika i droga / Petar Popović.

  God. 7, br. 25/26 (2006), str. 165-174.Literatura uz tekst.

  246. POPOVIĆ, PetarIdeologija rata protiv terorizma / Petar Popović.

  God. 8, br. 29/30 (2007), str. 15-24.Literatura i izvori uz tekst.

  247. POPOVIĆ, PetarIrak na kraju Bušovog mandata / Petar Popović.

  God. 8, br. 31 (2007), str. 77-86.Izvori i literatura uz tekst.

  248. POPOVIĆ, PetarRuska spoljna politika i novi izazovi na

  međunarodnoj sceni / Petar Popović.God. 9, br. 36 (2008), str. 97-114.Literatura i bilješke uz tekst.

  Nada Drašković

 • 605MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  249. PROGRAM spoljne politike IlijeGarašanina na koncu 1844.god.God. 12, br. 46-47 (2011), str. 395-414.Uvod uz ovaj tekst napisao je Vukićević, Mil. – Preuzeto iz:

  Delo, list za nauku, književnost i duhovni život, knj. 38,

  Beograd, 1906.

  250. RADONJIĆ, RadovanGlobalizacija / Radovan Radonjić.

  God. 5, br. 18/19 (2004), str. 51 – 78.Literatura i bilješke uz tekst.

  251. RADONJIĆ, RadovanPolitička kultura i tradicija / Radovan Radonjić.

  God. 4, br. 13/14 (2003), str. 7 – 20.

  252. RADONJIĆ, RadovanPolitička misao vladike Petra I Petrovića.

  God. 6, br. 24 (2005), str. 185-228.Literatura i bilješke uz tekst.

  253. RADONJIĆ, RadovanPolitička misao u Crnoj Gori na prelazu iz XVIII

  u XIX vijek / Radovan Radonjić.God. 6, br. 22/23 (2005), str. 133 – 182.Literatura i bilješke uz tekst.

  254. RADONJIĆ, RadovanMaovo nasljeđe i aktuelni kineski trend /

  Radovan Radonjić.God. 11, br. 41/42 (2010), str. 119-142.O konceptu „nove demokratije“ Mao Ce Tunga kroz tumačenje

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 606 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  njegovog djela Teorija nove demokratije, objavljenog 1940.

  godine i o aktuelnom „kineskom trendu“, koji ovu zemlju

  ubrzano približava svjetskom ekonomskom i političkom vrhu.

  255. RADONJIĆ, RadovanOpatov san / Radovan Radonjić.

  God. 15, br. 56/57 (2013/2014), str. 403-424.Opat Sen-Pjer: Nacrt vječnog mira. – Napomene i bibliografskereference uz tekst.

  256. RADONJIĆ, RadovanO broju informbirovaca se ipak znalo / Radovan

  Radonjić.God. 15, br. 58 (2014), str. 23-52.Povodom podataka, tj. spiska imena „golootočana“ koji jeobjavljen na blogu „Novi plamen“. – Prilog sadrži navode izknjige R. Radonjića Izgubljena orijentacija, Beograd, 1985. –Sadrži i četiri tabele: 1) Nacionalna pripadnost hapšenih i kažn-javanih; 2) Godine hapšenja i kažnjavanja informbirovaca; 3)Vrste kazni informbirovaca; 4) Organi koji su hapsili komin-formiste. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  257. RUTOVIĆ, ŽeljkoKršenje zakona tokom referendumske kampanje

  / Željko Rutović, Zvezdan Vukanović.God. 7, br. 27/28 (2006), str. 355-398.Sadrži: Odredbe domaće regulative koje su najčešće kršene; Naj bi -tnije odredbe međunarodne regulative koje su kršene; Kvantitativnipresjek medijskih prigovora i Katalog prigovora Odbora zamedijsko praćenje referendumske kampanje Bloka za nezavisnost.

  258. SEKULOVIĆ, GoranMarks i savremena globalizacija / Goran Sekulović.

  God. 10, br. 39 (2009), str. 15-30.

  Nada Drašković

 • 607MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  259. STANKOVIĆ PEJNOVIĆ, VesnaGrupna prava pripadnika nacionalnih manjina /

  Vesna Stanković Pejnović.God. 11, br. 41/42 (2010), str. 79-118.Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Literatura: str.

  116-118.

  260. STANKOVIĆ PEJNOVIĆ, VesnaIdentitet i multikulturalizam nacionalnih država

  na Balkanu / Vesna Stanković Pejnović.God. 11, br. 43 (2010), str. 127-156.Bibliografija: str. 154-156.

  261. STANKOVIĆ PEJNOVIĆ, VesnaKriza evropskog duha / Vesna Stanković Pejnović.

  God. 16, br. 60/61 (2014/2015), str. 49-84.Literatura: str. 83-84.

  262. STAVOVI crnogorskih građana o identitetu: istraživanje CEDEM-a sa komentarom / komentarRade Bojović.God. 11, br. 43 (2010), str. 49-82.

  263. STAVOVI crnogorskih građana o identitetu: istraživanje CEDEM-a sa komentarom / komentarRade Bojović.God. 12, br. 46-47 (2011), str. 7-38.Tabele i grafikoni.

  264. STAVOVI crnogorskih građana o identitetu: istraživanje CEDEM-a sa komentarom / komentarRade Bojović.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 608 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  God. 14, br. 54 (2013), str. 7-40.Tabele i grafikoni.

  265. STAVOVI crnogorskih građana o identitetu: istraživanje CEDEM-a sa komentarom / komentarRade Bojović.God. 15, br. 59 (2014), str. 7- 40.Tabele i grafikoni.

  266. ŠARKINOVIĆ, HanaDiplomatski odnosi Crne Gore i Turske / Hana

  Šarkinović.God. 15, br. 58 (2014), str. 169-208.Sadrži: 1) Diplomatski odnosi djelovanja u vrijeme konstituisan-

  ja crnogorske države (Crnogorski predstavnici u Carigradu.

  Hrvat-baše i crnogorski kapetani; Crnogorski zastupnik u

  Skadru; Prva zvanična diplomatska misija kod sultana); 2)

  Diplomatski odnosi Crne Gore i Turske od Berlinskog kongresa

  do 1912. godine (Poslanstvo u Carigradu; Tursko poslanstvo na

  Cetinju; Ad-hoc diplomatija Crne Gore 1878-1912; Posjete

  knjaza Nikole Istambulu). – Napomene i bibliografske reference

  uz tekst. – Literatura: str. 206-208.

  267. ŠARKINOVIĆ, HamdijaMultikulturalnost u Crnoj Gori / Hamdija

  Šarkinović.God. 14, br. 56/57 (2013/2014), str. 41-52.Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Literatura na

  kraju teksta.

  268. ŠĆEKIĆ, Radenko„Događanje naroda“ u Crnoj Gori - političko-

  propagandni okvir / Radenko Šćekić.

  Nada Drašković

 • 609MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  God. 12, br. 45 (2011), str. 295-328.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  269. ŠĆEKIĆ, RadenkoTehnologija vladanja u Crnoj Gori / Radenko

  Šćekić.God. 12, br. 46-47 (2011), str. 63-92.Napomene uz tekst. – Tabele.

  270. ŠĆEKIĆ, RadenkoPolitička previranja u Crnoj Gori 1996-1998.

  godine / Radenko Šćekić.God. 13, br. 49 (2012), str. 121-166.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  271. ŠISTEK, FrantišekOdnosi čeških zemalja sa Crnom Gorom /

  František Šistek ; s češkog preveo Adin Ljuca.God. 12, br. 45 (2011), str. 165-206.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  272. ŠKARIĆ, SvetomirDžon Plamenac – pogledi na demokratiju /

  Svetomir Škarić.God. 13, br. 49 (2012), str. 325-348.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  273. VUKČEVIĆ, Dragan K.Crnogorska raskrsnica / Dragan K. Vukčević.

  God. 2, br. 7/8 (2001), str. 19 – 28.

  274. ZEKOVIĆ, SretenNikola Petanović o crnogorskom suverenitetu /

  Sreten Zeković.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 610 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  God. 11, br. 41/42 (2010), str. 235-256.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  275. ZENOVIĆ, PredragCrnogorski identitet pred evropskim izazovima /

  Predrag Zenović.God. 15, br. 59 (2014), str. 41-56.Prvonagrađeni rad na konkursu Matice crnogorske: „Crnogorski

  identitet pred evropskim izazovima“.

  276. ŽUREK, PiotrNova interpretacija geneze Načertanija / Piotr

  Žurek.God. 12, br. 46-47 (2011), str. 415-444.Udio Hotela Lambert i Hrvata u nastanku plana Načertanija Ilije

  Garašanina. – Hotel Lambert je bio aristokratski štab poljske

  emigracije u razdoblju između 1833. i 1870. godine. –

  Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  33 EKONOMIJA. EKONOMSKE NAUKE

  277. BANJEVIĆ, MihailoKompleksan i konfliktan proces privatizacije /

  Mihailo Banjević.God.6, br. 22/23 (2005), str. 23 – 30.O privatizaji Kombinata aluminijuma Podgorica

  278. BOGETIĆ, ŽeljkoKraj dinara kao valute u Crnoj Gori / Željko

  Bogetić.God. 1, br. 2 (2000), str. 7 – 26.Literatura: str. 27.

  Nada Drašković

 • 611MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  279. BOGETIĆ, ŽeljkoReforma valutnog i spoljno-trgovinskog sistema

  u Crnoj Gori / Željko Bogetić.God. 3, br. 9/10 (2002), str. 67 – 78.Autor je ekonomist u MMF-u u Vašingtonu.- Engleska verzija

  ovog rada objavljena je u međunarodnom ekonomskom časopisu

  Montenegrin Economic Papers. – Četiri lista s tabelama. -

  Bibliografija: str. 78. – Bilješke uz tekst.

  280. GLIŠEVIĆ, NevenkaEkonomska sloboda, tržište i država / Nevenka

  Glišević.God. 2, br. 6 (2001), str. 65 – 88.Literatura: str. 88. i uz tekst.

  281. JOVOVIĆ, IvanCrnogorska ekonomska zona na Jadranu / Ivan

  Jovović.God. 4, br. 15/16 (2003), str. 61 – 66.Literatura: str. 66.

  282. JOVOVIĆ, MiloradPartnerstvo u malim i srednjim preduzećima /

  Milorad Jovović.God. 4, br. 13/14 (2003), str. 183 – 198.

  283. KARADŽIĆ PEROVIĆ, VesnaEkonomski portret crnogorskih domaćinstava /

  Vesna Karadžić-Perović.God. 1, br. 2 (2000), str. 28 – 42.Literatura: str. 42.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 612 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  284. KOVAČ, BožoO crnogorskoj ekonomskoj ideji / Božo Kovač.

  God. 1, br. 1 (2000), str. 183 -194.

  285. MAROVIĆ, BranislavUvođenje socijalističke ekonomije u Crnoj Gori

  / Branislav Marović.God. 10, br. 37/38 (2009), str. 333-378.Literatura i bilješke uz tekst.

  286. PAJKOVIĆ, BranimirOtvorena privreda u izolovanoj državi: contra-

  dictio in adjecto / Branimir Pajković.God. 1, br. 1 (2000), str. 195 – 200.

  287. PREMOVIĆ, MarijanPoljoprivreda srednjovjekovne župe – nahije

  Budimlje / Marijan Premović.God. 12, br. 48 (2011), str. 465-480.Ilustrovano. – Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  288. RATKOVIĆ, RadeEkonomski identitet nezavisne Crne Gore / Rade

  Ratković.God. 8, br. 29/30 (2007), str. 441-446.Referat podnijet na Okruglom stolu „Ustav Crne Gore – potvrda

  identiteta“, koji je organizovala Matica crnogorska u Podgorici

  26. januara 2007. godine.

  289. RATKOVIĆ, RadeTranzicioni procesi u turizmu Crne Gore / Rade

  Ratković.

  Nada Drašković

 • 613MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  God. 9, br. 36 (2008), str. 161-182.Devet str. sa tabelama. – Literatura na kraju teksta.

  290. STANKOVIĆ PEJNOVIĆ, VesnaKapitalizam i promjena javnog prostora / Vesna

  Stanković Pejnović.God. 14, br. 53 (2013), str.125-170.Literatura: str. 167-170.

  291. VUJANOVIĆ, MirjanaCrna Gora – kako u tranziciju / Mirjana

  Vujanović.God. 1, br. 2 (2000), str. 43 – 50.Literatura i bilješke uz tekst.

  34 PRAVO. PRAVNI SISTEM

  292. BOGIĆEVIĆ, ČedomirPravo kao sfera slobode / Čedomir Bogićević.

  God. 4, br. 13/14 (2003), str. 177 – 182.

  293. BOGIĆEVIĆ, ČedomirCrnogorsko sudstvo u povijesnom razmeđu /

  Čedomir Bogićević.God. 15, br. 59 (2014), str. 73-84.

  294. BOJOVIĆ, RadeNacija u ustavima evropskih država / Rade

  Bojović.God. 8, br. 29/30 (2007), str. 295-306.Izlaganje na Okruglom stolu „Ustav Crne Gore – potvrda iden-

  titeta“, koji je održan u Podgorici 26. januara 2007. godine. -

  Bilješke uz tekst.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 614 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  295. CEROVIĆ, RajkoSimboli identiteta / Rajko Cerović.

  God. 8, br. 29/30 (2007), str. 347-352.Referat podnijet na Okruglom stolu „Ustav Crne Gore – potvrda

  identiteta“ koji je organizovala Matica crnogorska u Podgorici

  26. januara 2007. godine.

  296. CRNOGORSKI Ustav iz 1941. godine /priredio Slavko Burzanović.God. 11, br. 44 (2010), str. 261-278.Sadrži: Temeljni Ustav Kraljevine Crne Gore / s italijanskog

  jezika prevela Deja Piletić.

  297. DESPOTOVIĆ, IlijaOsvrt na neka pitanja državnog protokola / Ilija

  Despotović.God. 12, br. 46-47 (2011), str. 93-104.Sadrži: Neujednačena protokolarna praksa; Reprezentativnost

  spomenika; Protokol po Bečkoj konvenciji; Prva pravila

  crnogorskog protokola; Protokol i karakter društva.

  298. DORNFELD, MatiasNjemačko poslanstvo u Crnoj Gori (1906-1914)

  / Matias Dornfeld, Enriko Zevald; sa njemačkog pre-veo Predrag Ćuk.God. 10, br. 39 (2009), str. 325-338.Izvori i literatura uz tekst.

  299. DUBLJEVIĆ, RadonjaPolitički delikt / Radonja Dubljević.

  God. 2, br. 6 (2001), str. 47 – 64.Literatura i bilješke uz tekst.

  Nada Drašković

 • 615MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  300. DUBLJEVIĆ, RadonjaSloboda mišljenja i demokratija / Radonja

  Dubljević.God. 6, br. 21 (2005), str. 57-66.Literatura: str. 66.

  301. DUBLJEVIĆ, RadonjaAmerički individualizam i evropski nacional-

  izam / Radonja Dubljević.God. 7, br. 27/28 (2006), str. 75 – 86.Donošenjem američke Deklaracije o nezavisnosti iz 1776.

  godine i francuske Deklaracije o pravima čovjeka i građanina iz

  1789. godine počela je da teče moderna evolucija priznavanja i

  zaštite ljudskih prava. – Literatura : str. 84-86.

  302. DUBLJEVIĆ, RadonjaPet godina od Deklaracije nezavisne Crne Gore /

  Radonja Dubljević.God. 12, br. 45 (2011), str. 7-18.

  303. DUBLJEVIĆ, RadonjaKako zaštititi ugled Crne Gore / Radonja

  Dubljević.God. 12, br. 48 (2011), str. 7-20.Sadrži: Osvrt na istoriju progona; O časti i ugledu; O krivičnom

  pravu kao sredstvu zaštite ugleda države; Zaštita ugleda države u

  crnogorskom krivičnom zakonodavstvu. – Literatura: str. 19-20.

  304. DŽANKIĆ, JelenaOgraničenja slobode govora / Jelena Džankić.

  God. 9, br. 34/35 (2008), str. 233-248.Izvori i literatura: str. 246-248. i uz tekst.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 616 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  305. ĐURIĆ, DraganCrna Gora pred izazovima prevođenja evrop-

  skog zakonodavstva / Dragan Đurić.God. 9, br. 36 (2008), str. 53-70.Objašnjenja i literatura uz tekst.

  306. FILIPOVIĆ, MilanZakonom utvrditi poštovanje državnih simbola /

  Milan Filipović.God. 8, br. 29/30 (2007), str. 429, 430.Izlaganje na Okruglom stolu „Ustav Crne Gore – potvrda iden-

  titeta“, koji je organizovala Matica crnogorska u Podgorici 26.

  januara 2007. godine.

  307. HRONOLOGIJA Pokreta za nezavisnuevropsku Crnu Goru.God. 7, br. 25/26 (2006), str. 439-478.Petog septembra 2004. godine formirana je inicijativna grupa od

  18 članova, sa ciljem da pripremi osnivanje i temeljna doku-

  menta Pokreta za nezavisnu evropsku Crnu Goru. – Dat je popis

  članova koji su sačinjavali inicijativnu grupu. – Urađena je

  Platforma Pokreta, Akcioni plan Pokreta, kao šema djelovanja

  Pokreta, odnosno realizacija Akcionog plana.

  308. IVANOVIĆ, ZlatkoJugoslovensko-zapadni odnosi u svijetlu

  Tršćanske krize / Zlatko Ivanović.God. 15, br. 56/57 (2013/2014), str. 257-292.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  309. JELIĆ, IvanaOdgovornost države za genocid / Ivana Jelić.

  Nada Drašković

 • 617MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  God. 9, br. 36 (2008), str. 71- 96.Bibliografija i bilješke uz tekst.

  310. JOVANOVIĆ, BorislavCrnogorci nijesu đeca komunizma / Borislav

  Jovanović.God. 12, br. 46-47 (2011), str. 105-112.O nekim stavovima Milovana Đilasa vezanim za Crnu Goru.

  311. JOVOVIĆ, IvanMeđunarodnopravna zaštita pomoraca / Ivan

  Jovović.God. 10, br. 40 (2009), str. 103-132.Sadrži: Normativna djelatnost MOR-a (Međunarodne organi-zacije rada); Konvencije MOR-a koje se odnose na statuspomoraca. – Literatura i bilješke uz tekst.

  312. LAGATOR, LukaLokalni simboli identiteta / Luka Lagator.

  God. 8, br. 29/30 (2007), str. 423-426.Izlaganje na Okruglom stolu „Ustav Crne Gore – potvrda iden-titeta“, koji je organizovala Matica crnogorska u Podgorici 26.januara 2007. godine.

  313. LALOVIĆ, DragutinProblemi konstitucije crnogorske države /

  Dragutin Lalović.God. 1, br. 3 (2000), str. 7 – 16.

  314. MAROVIĆ, JovanaLjudska prava i koncept državljanstva i

  građanstva / Jovana Marović.God. 10, br. 40 (2009), str.67-102.Literatura i bilješke uz tekst.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 618 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  315. MITRIĆ, BlagotaBiti u svom vremenu / Blagota Mitrić.

  God. 1, br. 3 (2000), str. 17 – 28.O krizi sistema i o potrebi da se pravnim i demokratskim sred-stvima, prvenstveno referendumom, dođe do samostalnosti CrneGore i njenog međunarodnog priznanja.

  316. PAVLOVIĆ, SrđaTeze o dijalogu i demokratiji / Srđa Pavlović.

  God. 3, br. 11/12 (2002), str. 51 – 62.Literatura i bilješke uz tekst.

  317. PAVLOVIĆ, SrđaGrađansko društvo i kultura tranzicije / Srđa

  Pavlović.God. 6, br. 21 (2005), str. 37 – 56.

  318. PEROVIĆ, Milenko A.Ethos i demokratija / Milenko A. Perović.

  God. 3, br. 11/12 (2002), str. 41 – 50.

  319. PETRIČEVIĆ, TamaraBogišićeva pravna misao o običajima / Tamara

  Petričević.God. 1, br. 3 (2000), str. 199 – 222.Literatura i bilješke uz tekst.

  320. PLAMENAC, Jovan (Džon)Demokratija i iluzija / Jovan (Džon) Plamenac.

  God. 3, br. 11/12 (2002), str. 63 – 90.

  321. POSITIONS of Matica crnogorska on theConstitution.God. 8, br. 29/30 (2007), str. 261-266.

  Nada Drašković

 • 619MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  322. RADONJIĆ, RadovanVjerske organizacije u novom Ustavu / Radovan

  Radonjić.God. 8, br. 29/30 (2007), str. 315-330.Referat podnijet na Okruglom stolu „Ustav Crne Gore – potvrdaidentiteta“, koji je organizovala Matica crnogorska u Podgorici26. januara 2007. godine.

  323. RASTODER, ŠerboNacionalno i multinacionalno u Ustavu / Šerbo

  Rastoder.God. 8, br. 29/30 (2007), str. 331-346.Izlaganje na Okruglom stolu „Ustav Crne Gore – potvrda iden-titeta“, koji je održan u Podgorici 26. januara 2007. godine.

  324. RASTODER, ŠerboDržavna uprava u Crnoj Gori / Šerbo Rastoder.

  God. 12, br. 45 (2011), str. 247-294.Sadrži: Političko-privredni okvir; Normativno-pravni okvirdržavne uprave; Vlade Crne Gore 1992-2009.

  325. SAMARDŽIĆ, AleksandarNeophodan je novi zakon o državnim simbolima

  / Aleksandar Saša Samardžić.God. 8, br. 29/30 (2007), str. 427, 428.Rečeno na Okruglom stolu „Ustav Crne Gore – potvrda identite-ta“, koji je organizovala Matica crnogorska u Podgorici 26. janu -ara 2007. godine.

  326. SEKULOVIĆ, GoranCrnogorska identitetska prava i slobode / Goran

  Sekulović.God. 11, br. 44 (2010), str. 7-74.

  Bibliografija MATICE (2000 – 2015)

 • 620 MATICA, br. 63, jesen 2015. www. maticacrnogorska.me

  327. STANKOVIĆ PEJNOVIĆ, VesnaUstav EU – temelj ujedinjenja u različitosti /

  Vesna Stanković Pejnović.God. 13, br. 49 (2012), str. 7-42.Napomene uz tekst. – Bibliografija: str. 491-492.

  328. STAVOVI Matice crnogorske o UstavuCrne Gore.God. 8, br. 29/30 (2007), str. 257-260.

  329. ŠARKINOVIĆ, HamdijaOrganizacija i funkcionisanje vlasti u Crnoj Gori

  (1912-1914) / Hamdija Šarkinović.God. 14, br. 54 (2013), str. 433-470.Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  330. ŠARKINOVIĆ, HamdijaPola vijeka ustavnog sudstva u Crnoj Gori /

  Hamdija Šarkinović.God. 15, br. 59 (2014), str. 85-114.Sadrži spisak sudija Ustavnog suda od 1963. do 2013. godine. –

  Napomene i bibliografske reference uz tekst.

  331. ŠEKULARAC, BožidarZetski zakonik i Ilovička krmčija / Božidar Šeku-

  larac.God. 9, br. 34/35 (2008), str. 217-232

  332. ŠPADIJER, MarkoReferendum je bio plebiscit o identitetu Crne

  Gore / Marko Špadijer.God. 8, br. 29/30 (2007), str. 267-274.

  Nada Drašković

 • 621MATICA, br. 63, jesen 2015.www. maticacrnogorska.me

  Izlaganje na Okruglom stolu „Ustav Crne Gore – potvrda iden-titeta“, koji je održan u Podgorici 26. januara 2007. godine.

  333. ŠUKOVIĆ, MijatIdentitet države u Ekspertskom tekstu Ustava

  Crne Gore / Mijat Šuković.God. 8, br. 29/30 (2007), str. 275-294.Referat podnijet na Okruglom stolu „Ustav Crne Gore – potvrdaidentiteta“, koji je organizovala Matica crnogorska u Podgorici26. januara 2007. godine.

  334. USTAV Crne Gore - potvrda identiteta.God. 8, br. 29/30 (2007), str. 253-255.Okrugli sto pod istim nazivom organizovala Matica crnogorska26. januara 2007. godine u Podgorici. - Tekst na srpskom iengleskom jeziku.

  335. VIČEVIĆ, VesnaO mediteranskom karakteru Crne Gore / Vesna

  Vičević.God. 8, br. 29/30 (2007), str. 375-384.Referat podnijet na Okruglom stolu „Ustav Crne Gore – potvrdaidentiteta“, koji je organizovala Matica crnogorska u Podgorici26. januara 2007. godine.

  336. VUČINIĆ, Nebojša B.Pravo na samoopredeljenje u slučaju Crne Gore

  / Nebojša B. Vučinić.God. 6, br. 24 (2005), str. 7-28.Sadrži: Sadržina i pravna priroda pra