Bilans płatniczy - ssl.nbp.pl ?· Synteza BIlaNS PŁaTNICzy RzeCzyPOSPOlITej POlSKIej za IV KWaRTaŁ…

Embed Size (px)

Text of Bilans płatniczy - ssl.nbp.pl ?· Synteza BIlaNS PŁaTNICzy RzeCzyPOSPOlITej POlSKIej za IV...

Warszawa 2008

Bilans patniczyRzeczypospol i te j Polsk ie j

za IV kwar ta 2007 roku

Projekt graficzny:Oliwka s. c.

Skad i druk:Drukarnia NBP

Wyda:Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Spoecznej 00-919 Warszawa, ul. witokrzyska 11/21 Telefon 022 653 23 35 Fax 022 653 13 21 www.nbp.pl Copyright Narodowy Bank Polski, 2008

Synteza

BIlaNS PaTNICzy RzeCzyPOSPOlITej POlSKIej za IV KWaRTa 2007 ROKu

Spis treci

Spis treci

Synteza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1. Rachunek biecy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

1.1. Wyszy deficyt obrotw towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.1.1 Wzrost eksportu towarw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.1.2 Wzrost importu towarw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2. Poprawa salda usug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.2.1 Podre zagraniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.2.2 usugi transportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.2.3 Pozostae usugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.3. Nieznaczna poprawa ujemnego salda dochodw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.4. Wzrost dodatniego salda transferw biecych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2 . .Rachunek kapitaowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

3. Rachunek finansowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

3.1. Inwestycje nierezydentw w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.1.1 zmniejszony napyw zagranicznych inwestycji bezporednich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.1.2 Napyw inwestycji portfelowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.1.3 Napyw pozostaych inwestycji zagranicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.2. Inwestycje rezydentw za granic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.3. Pochodne instrumenty finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4. Oficjalne aktywa rezerwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

5. Zaduenie zagraniczne ogem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

5.1. zaduenie zagraniczne sektora rzdowego i samorzdowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.2. zaduenie zagraniczne sektora przedsibiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.3. zaduenie zagraniczne sektora bankowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5.4. zaduenie zagraniczne NBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5.5. Obsuga zaduenia zagranicznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.6. Wybrane wskaniki zaduenia zagranicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

6 . .Aneks .1 .Nowa metoda szacunku dochodw z pracy Polakw za granic . . .38

7 . .Aneks .2 .Tabele .statystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Spis tabel i wykresw

N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Spis tabel i wykresw

Tabela I. Skadniki salda rachunku biecego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Tabela II. eksport towarw w podziale geograficznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tabela III. Import towarw w podziale geograficznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Tabela IV. Import towarw wedug kierunkw przeznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Tabela V. usugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Tabela VI. Dochody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Tabela VII. Transfery biece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Tabela VIII. Rachunek kapitaowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Tabela IX. zagraniczne inwestycje w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Tabela X. zagraniczne inwestycje bezporednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Tabela XI. zagraniczne inwestycje portfelowe salda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Tabela XII. zagraniczne inwestycje portfelowe obroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Tabela XIII. Pozostae inwestycje pasywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tabela XIV. Inwestycje rezydentw za granic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Tabela XV. Saldo pochodnych instrumentw finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Tabela XVI. Oficjalne aktywa rezerwowe stany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Tabela XVII. rodki przekazane do Polski z tytuu pracy za granic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Tabela XVIII. Wynagrodzenia pracownikow i przekazy zarobkw

nowy szacunek a dane opublikowane dotychczas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Tabela XIX. Saldo rachunku biecego szacunek a dane opublikowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Tabela XX. Wynagrodzenia pracownikw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Tabela XXI. Przekazy zarobkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Tabela XXII. Podatki pacone przez pracownikow krtkookresowych

oraz wydatki ponoszone przez nich podczas pobytu za granic . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Tabela XXIII. Obliczenie rodkow przekazanych do Polski z tytuu pracy Polakw za granic . . . . . 43

Tabela XXIV. Bilans patniczy w mln euR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Tabela XXV. Bilans patniczy w mln PlN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Tabela XXVI. Bilans patniczy w mln uSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Tabela XXVII. Bilans patniczy salda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Tabela XXVIII. Rachunek biecy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Tabela XXIX. usugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Tabela XXX. Pozostae usugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Tabela XXXI. Dochody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Tabela XXXII. Transfery biece. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Tabela XXXIII. Inwestycje bezporednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Tabela XXXIV. Inwestycje portfelowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Synteza

BIlaNS PaTNICzy RzeCzyPOSPOlITej POlSKIej za IV KWaRTa 2007 ROKu

Spis tabel i wykresw

Spis tabel i wykresw

Tabela XXXV. Inwestycje portfelowe aktywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Tabela XXXVI. Inwestycje portfelowe pasywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Tabela XXXVII. Pozostae inwestycje aktywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Tabela XXXVIII. Pozostae inwestycje pasywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Tabela XXXIX. Podstawowe wskaniki bilansu patniczego . . . . . . . .