of 28/28
Tytuł slajdu Dojrzałość procesowa subiektywnie i obiektywnie wnioski z ogólnopolskiego badania dojrzałości procesowej 2016 Łukasz Tartanus 24/11/2016

BPM TRENDS - Tytuł slajdu Dojrzałość procesowa ...bpmtrends.pl/201711/wp-content/uploads/2016/11/...2016/11/24  · 24/11/2016 2 Kontekst –badanie dojrzałości procesowej Raport

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BPM TRENDS - Tytuł slajdu Dojrzałość procesowa...

 • Tytuł slajdu Dojrzałość procesowa

  subiektywnie i obiektywnie

  wnioski z ogólnopolskiego badania

  dojrzałości procesowej 2016

  Łukasz Tartanus

  24/11/2016

 • 2

  Kontekst – badanie dojrzałości procesowej

  Raport podsumowujący trzecią edycję badania dojrzałości procesowej polskich organizacji.

  Badanie ilościowe (236 ankiet) oraz jakościowe (21 firm biorących udział w wywiadach pogłębionych).

 • 3

  Czym jest proces?

  PROCES:

  Ciąg powtarzalnych czynności realizowanych dla osiągnięcia

  określonego celu. Otrzymywane na wejściu procesu

  materiały/dane/dokumenty są przetwarzane w sposób

  gwarantujący dostarczenie na wyjściu procesu określonych

  produktów.

  Do realizacji czynności wykorzystywane są określone zasoby,

  a czynności wykonywane są zgodnie z obowiązującymi regułami.

 • 4

  Czym jest organizacja zarządzana procesowo?

  Klient

  Klient

 • 5

  Czym jest zarządzanie procesami?

  Zarządzanie procesami biznesowymi to zbiór standardów i narzędzi pomagających w ustrukturyzowanym identyfikowaniu, analizowaniu, usprawnianiu i mierzeniu procesów – umożliwiającym ciągłe doskonalenie organizacji.

  Niezbędnym elementem wdrożenia zarządzania procesowego jest zmiana kultury organizacyjnej możliwa dzięki zmianie postaw wśród managementu i szeregowych pracowników.

 • 6

  Czym jest zarządzanie procesami?

  Teoria vs rzeczywistość

  Które z poniższych sformułowań

  oddaje wg Ciebie najlepiej

  istotę zarządzania procesami

  biznesowymi?

 • 7

  Czym jest zarządzanie procesami?

  Różne perspektywy – różna rzeczywistość

  Które z poniższych sformułowań

  oddaje wg Ciebie najlepiej cel

  wprowadzania zarządzania

  procesami biznesowymi?

  Źródło: PROCESOWCY.PL

 • 8

  Poziomy dojrzałości procesowej

  Źródło: PROCESOWCY.PL

 • 9

  Dojrzałość procesowa 2016

  Źródło: PROCESOWCY.PL

 • 10

  Dojrzałość procesowa 2010 - 2016

  Źródło: PROCESOWCY.PL

 • 11

  Dojrzałość procesowa 2010 - 2016

 • 12

  Rzeczywista dojrzałość procesowa 2016

 • 13

  Rzeczywista dojrzałość procesowa 2016

  Źródło: PROCESOWCY.PL

 • 14

  Dojrzałość procesowa 2010 - 2016

  Źródło: PROCESOWCY.PL

 • 15

  Dojrzałość procesowa z różnych perspektyw

  Źródło: PROCESOWCY.PL

 • 16

  Dojrzałość procesowa z różnych perspektyw

 • 17

  Skuteczność i trwałość wdrożeń zarządzania

  procesowego

  Źródło: PROCESOWCY.PL17%Taki odsetek respondentów reprezentujących organizacje z 1, 2 i 3 poziomu dojrzałości twierdzi, że zarządzanie procesowe zostało wdrożone, ale po pewnym czasie przestało funkcjonować.

 • 18

  Skuteczność i trwałość wdrożeń zarządzania

  procesowego

 • 19

  Korzyści z zarządzania procesami

  • Zwiększenie efektywności funkcjonowania poprzez ciągłe doskonalenie

  • Ustrukturyzowanie wiedzy o sposobie funkcjonowania organizacji

  • Poprawa jakości

  • Ułatwienie w optymalnym zaprojektowaniu struktury organizacyjnej

  • Zwiększenie zadowolenia klientów

  • Zwiększenie zadowolenia pracowników

 • 20

  Czynniki sukcesu

 • 21

  Właścicielstwo procesów

  Taki odsetek respondentów reprezentujących organizacje z 3, 4 i 5 poziomu dojrzałości (212 osób z 236) potwierdza fakt zdefiniowania roli Właściciela Procesu w swojej organizacjiŹródło: PROCESOWCY.PL

 • 22

  Właścicielstwo procesów vs. świadome właścicielstwo

  procesów

  (odpowiedź udzielana przez osoby

  reprezentujące organizacje na 3, 4

  lub 5 poziomie dojrzałości – 212

  osób z 236).

  Źródło: PROCESOWCY.PL

  Czy Właściciele Procesów w Twojej organizacji: TAK NIE NIE

  WIEM

  Mają rzeczywisty wpływ na kształt swoich procesów

  (także w ramach komórek organizacyjnych, którymi funkcjonalnie

  nie zarządzają)?

  21% 63% 16%

  Monitorują realizację celów swoich procesów? 42% 47% 11%

  Są rozliczani z realizacji celów swoich procesów? 5% 73% 22%

  Są otwarci na wprowadzanie zmian w procesach, których są

  właścicielami?16% 63% 21%

  Zapewniają zasoby niezbędne do realizacji inicjatyw

  usprawniających ich procesy?19% 54% 27%

 • 23

  Cele procesów vs. mierniki procesów

  Czy w Twojej organizacji są

  zdefiniowane i znane cele

  procesów?

  (odpowiedź udzielana przez osoby

  reprezentujące organizacje na 4 lub

  5 poziomie dojrzałości – 163 osoby z

  236).

  Źródło: PROCESOWCY.PL

 • 24

  Cele procesów vs. mierniki procesów

  Czy w Twojej organizacji są

  zdefiniowane i znane mierniki

  procesów?

  (odpowiedź udzielana przez

  osoby reprezentujące organizacje

  na 4 lub 5 poziomie dojrzałości –

  163 osoby z 236).

  Źródło: PROCESOWCY.PL

 • 25

  Cele procesów vs. mierniki procesów

 • 26

  Cele procesów vs. mierniki procesów

 • 27

  Dojrzałość procesowa a zadowolenie klienta

  Poziom dojrzałości

  Odsetek organizacji (na danym

  poziomie dojrzałości) z klientami

  zdecydowanie zadowolonymi

  Poziom 5.

  procesy mierzone i zarządzane 71%Poziom 4.

  procesy zdefiniowane, mierzone,

  niezarządzane54%

  Poziom 3.

  procesy powtarzalne, zdefiniowane,

  udokumentowane, niemierzone49%

  Poziom 2.

  procesy powtarzalne,

  nieudokumentowane38%

  Poziom 1.

  procesy przypadkowe 20%

 • Tytuł slajdu

  Dziękuję za uwagę

  Łukasz Tartanus