of 13 /13

Centrals nuclears

  • Author
    elfaker

  • View
    248

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Centrals nuclears

Page 1: Centrals nuclears
Page 2: Centrals nuclears

Una central nuclear és una central

termoelèctrica en què la font d’energia

tèrmica s’obté de la fissió dels àtoms

d’urani i de plutoni.

Page 3: Centrals nuclears

Energia

nuclear

(Combustible)

Energia

tèrmica

(Caldera)

Energia

cinètica

(Vapor)

Energia cinètica

de rotació

(Turbina)

Energia elèctrica

(Alternador)

Utilització

Page 4: Centrals nuclears

El reactor nuclear és el component més important

de les centrals nuclears i constitueix el seu nucli. El

reactor és el sistema que permet de produir i

controlar relacions en cadena sostingudes, de

manera que fa possible l’aprofitament de

l’energia tèrmica obtinguda per obtenir vapor

d’aigua que acciona la turbina solidària al

generador elèctric.

Page 5: Centrals nuclears

Un reactor està constituït per les parts

següents:

Vas del reactor

Moderador

Barres de control

Refrigerant

Page 6: Centrals nuclears

Centrals amb reactor d’aigua a pressió (PWR),

utilitzen urani enriquit com a combustible i aigua

com a refrigerant i moderador alhora.

Page 7: Centrals nuclears

Centrals amb reactor d’aigua en ebullició

(BWR), utilitzen urani enriquit i aigua però, a

diferència dels reactors PWR.

Page 8: Centrals nuclears

Centrals amb reactors de neutrons ràpids, en aquestescentrals, el reactor no utilitza el moderador, per tant, les

fissions es fan amb neutrons ràpids.

Page 9: Centrals nuclears

Edifici de contenció, que conté el reactor i el conjunt

d’elements del circuit primari, format per tres llaços en

paral·lel.

Edifici de turbines, conté el grup turbina

alternador, reescalfadors, els condensadors de vapor i els

preescalfadors d’aigua.

Edifici del combustible, S’utilitza per emmagatzemar del

combustible de recàrrega del reactor i del combustible

utilitzat.

Edifici auxiliar, el seu interior es disposa de components delssistemes auxiliars i de seguretat.

Page 10: Centrals nuclears
Page 11: Centrals nuclears

Els problemes principals són les emissions i la gestió

de residus.

Cada una de les fases comporten el compliment

d’una normativa legal molt exigent per garantir la

seguretat de les persones, del personal de la

central i el medi ambient.

Existeix un reactor de seguretat passiva, que

permet evitar els possibles errors humans o les

avaries mecàniques i/o elèctriques.

Page 12: Centrals nuclears

El funcionament d’una central nuclear des del punt devista de la seguretat requereix:

Personal altament qualificat i especialitzat

Revisió anual exhaustiva dels elements mecànics delreactor i del circuit primari

Control constant de l’estat dels equips i mantenimentpreventiu programat

Control radioactiu de totes les emissions

Detecció i identificació de qualsevol anomalia

Si se superen els límits d’emissió permesos, activaciódels sistemes d’alarma i resposta immediata delsequips de seguretat

Vigilància radiològica ambiental de la zona

Page 13: Centrals nuclears

Aleix Auqué

Marc Guinjoan

Sergi Jansá

Pau Toral