of 12 /12

Centrals elèctriques

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Centrals elèctriques productores d’energia - Producció, transport i consum d’energia - Tipus de centrals Autors: Arnau, Joel i Aleix

Text of Centrals elèctriques

Page 1: Centrals elèctriques
Page 2: Centrals elèctriques

Centrals elèctriques

› Central elèctrica de Thomas Alva Edison

› Central elèctrica de Japó

Producció, transport i consum d’energia

› Xarxa elèctrica

› Distribució aèria

› Distribució subterrànea

Classificació de les Centrals

Curiositats

Page 3: Centrals elèctriques

La necessitat d’energia fa que les centrals

productores d’energia, en produeixin en gran

quantitat.

Les centrals reben el nom genèric de l’energia

primària que utilitzen:

termoelèctriques, nuclears, hidroelèctriques...

La primera central elèctrica construïda a

Espanya, exactament a Barcelona era

termoelèctrica.

Page 4: Centrals elèctriques
Page 5: Centrals elèctriques

-Generador o alternador, element principal .

Page 6: Centrals elèctriques

-Transferidor de l’enèrgia elèctrica

Dos tipus:

Page 7: Centrals elèctriques
Page 8: Centrals elèctriques
Page 9: Centrals elèctriques

p=3RLI2=3r·L·I2

s

On:

p: potència perduda en els tres conductors per l’efectejoule, en W

R: resistència d’un conductor de la línia

I: intensitat de la línia en Amperes

L: longitud de la línia en metres

s: secció de la línia en mm2

r: resistivitat del conductor

Page 10: Centrals elèctriques

Les centrals elèctriques es poden classificar depenent del servei que

ofereixin:

Centrals de base o principals

Centrals de punta

Centrals de reserva

Centrals de socors

Centrals de bombeig

Page 11: Centrals elèctriques
Page 12: Centrals elèctriques

Central de bombeig.

(La muela II)

http://www.youtube.com/watch?featur

e=player_detailpage&v=GLWdWhbEy78