of 17 /17
2. Centrals solars Dani Plata Kevin Pila Marc Colls

Centrals solars tecno

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Centrals solars tecno

2. Centrals solars

Dani PlataKevin Pila Marc Colls

Page 2: Centrals solars tecno

Índex2.1 Sistemes d’aprofitament

2.2 Centrals termosolars

2.3 Conversió fotovoltaica

2.4 Sistemes d’aprofitament d’energia solar de temperatura baixa

Page 3: Centrals solars tecno

2.1 Sistemes d’aprofitament

Dos tipus de sistemes d’aprofitament:

Sistema passiu ·Via tèrmica ·Conversió fotovoltaica

Page 4: Centrals solars tecno

Via tèrmicaCaptadors de temperatura baixa

Page 5: Centrals solars tecno

Via tèrmicaCaptadors de temperatura mitjana i alta

Page 6: Centrals solars tecno

2.3 Conversió fotovoltaica

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eP6IVGInJk0

Page 7: Centrals solars tecno

Fotovoltaica de concentració CPV

Page 8: Centrals solars tecno

2.2 Centrals termosolars

Tipus de centrals

- Centrals amb col·lectors distribuïts.

- Centrals solars de torre central

- Centrals de disc Stirling

- Concentrador lineal Fresnel

Page 9: Centrals solars tecno

Centrals amb col·lectors distribuïts

Page 10: Centrals solars tecno

Centrals solars de torre central

Page 11: Centrals solars tecno

Centrals amb disc Stirling

Page 12: Centrals solars tecno

Concentrador lineal Fresnel

Page 13: Centrals solars tecno

2.4 Sistemes d’aprofitament d’energia solar de temperatura baixa

Page 14: Centrals solars tecno

Interacció dels materials amb la radiació

Transparent:

Deixa passar la radiació.

Reflectant:

Fa que la radiació reboti amb el cos.

Absorbent:

Absorbeix una part d’aquesta radiació.

Page 15: Centrals solars tecno

Arquitectura bioclimàtica

Page 16: Centrals solars tecno

Sistemes actiusFormats per:

Subsistema de captació: Elements que enllacen amb l’emmagatzematge.

Subsistema d’emmagatzematge: Llocs on s’emmagatzema l’energia que s’utilitza quan es produeix la màxima demanda

Subsistema de consum: Canonades i punts de demanda (dutxes, aixetes, radiadors, calderes...)

Tipus: Circuit obert o directe

Circuit tancat o sistema amb intercanviador

Page 17: Centrals solars tecno

Col·lector o captador