Dmb 20141029

 • View
  232

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Dmb 20141029

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S EMIDWEEKEDITIE29 OKTOBER 2014WEEK 44

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 3 2 . 0 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @M_burgseBode

  MIDDELBURG - Het nieuwe boek Zeeland 40-45 brengt aan de hand van 138 fotos in beeld hoe gewone Zeeuwen de vijf oor-logsjaren doorkwamen. Auteur Veronica Frenks zocht de fotos, die voor een deel niet eerder zijn gepubliceerd, in collecties in binnen- en buitenland. Samen met de korte, begeleidende teksten geven de fotos een indringend beeld van gewone mensen in ongewone omstandigheden, aldus uitgeverij WBOOKS. Zeeland 40-45 is vorige week gepresenteerd in het Zeeuws Museum in Middelburg. Frenks reikte de eerste exemplaren van haar boek uit, onder meer aan burgemeester Letty Demmers van Vlissingen.

  Fotoboek over oorlog gepresenteerd

  ARNEMUIDEN - De jaarlijkse Natuurwerk-dag vindt dit keer plaats op zaterdag 1 november. Voor de veertiende keer worden mensen die de natuur een warm hart toe dragen uitgenodigd om een dagje mee te helpen aan het behoud en herstel van natuur en landschap, bijvoorbeeld door wilgen te knotten. In Zeeland zijn er 26 lo-caties, in elke gemeente minimaal 1, waar mensen de handen uit de mouwen kunnen steken. Vorig jaar deden er in Zeeland vol-gens Stichting Landschapsbeheer Zeeland 826 vrijwilligers mee. Natuurliefhebbers die in actie willen komen op de Natuur-werkdag kunnen zich aanmelden via www.natuurwerkdag.nl/meedoen.

  Natuurwerkdag op 1 november

  MIDDELBURG De Vlaketunnel bij Vlake en het Dampoortaquaduct bij Middelburg zijn voor onderhoudwerk enkele nachten in beide richtingen afgesloten. De omlei-dingen staan aangegeven op gele borden. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd. De Vlaketunnel is gesloten van 27 oktober 20.00 uur tot 28 oktober 6.00 uur en van 28 oktober 20.00 uur tot 29 oktober 6.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid over de N289. Het Dam-poortaquaduct is dicht van 3 november 20.00 uur tot 4 november 6.00 uur en van 4 november 20.00 uur tot 5 november 6.00 uur. Hier wordt het verkeer omgeleid via de oude N57.

  Dampoortaquaduct nachten dicht

  VEERE HEEFTLANDSBANKI-

  MILJOENEN TERUG

  DOOR ELLEN DE VRIEND

  Ongeveer dertig belangstellenden zijn op de bijeenkomst van de gemeente afge-komen. Projectmanager Leonard Pekaar van Heijmans legt het stappenplan uit. We pompen tussen 27 en 31 oktober eerst het water uit de put naar de Heren-gracht. Daarna plaatsen we een kraan bij de watertoren. Na de drainagelaag van een meter beginnen we met het storten van de eerste halve meter Noordzeezand. Daarop komt een laag grind en zo werken we door naar boven. Vrachtwagens voe-ren zand en grind aan en storten dit in de put. Pekaar vertelt dat verkeersregelaars ervoor zorgen dat het in- en uitrijden goed verloopt. De vrachtwagens komen van Arnestein en rijden langs het treinstation, Klein Vlaanderen en het Molenwater naar de bouwput. Via de N57 rijden ze terug naar Arnestein. Pekaar verwacht dat er ongeveer vijfhonderd vrachtwa-gens nodig zijn, drie tot vijf per uur. Als toplaag komt er aarde in de put die met gras ingezaaid wordt. Omdat de hoogte van de put ongeveer twee meter lager

  blijft dan het omringende gebied, legt He-ijmans trappen aan. Als het karwei klaar is knapt de gemeente het slechte wegdek van een deel van de Korte Noordstraat en Koningstraat op. Enkele studenten uiten hun onvrede over het tijdstip waarop Heijmans met het werk begint. Zeven uur vinden zij vroeg.

  OmzetverliesDe Korte Noordstraat blijft open, maar de parkeerplaatsen zijn wel nodig voor het manoeuvreren van de vrachtautos, vertelt Lex Suylen, projectleider namens de gemeente Middelburg. Ondernemer Rens Petiet van de gelijknamige fi ets-speciaalzaak aan de Korte Noordstraat juicht de plannen voor de bouwput toe. Maar niet in december, benadrukt hij. Ik verkoop in december veel vuurwerk, het is mijn drukste maand. Dat geldt volgens hem voor meer ondernemers in de straat. Het werk aan de put en het verlies van de parkeerplaatsen betekent voor mij en andere ondernemers een fl ink omzetverlies. Een strop rond onze nek! Hij pleit ervoor om het werk in november

  en januari te doen. Wieland Zwemer, pro-jectontwikkelaar bij Heijmans belooft dit met de gemeente te overleggen. Zwemer benadrukt dat het opvullen een tussenstap is. Als de woningmarkt her-stelt, willen we er nog steeds bouwen, maar dat is een procedure van enkele jaren. Hij sluit ook niet uit dat het zand en grind dan weer uit de put moet als er bijvoorbeeld een parkeergarage komt.

  KlankbordgroepHet is een moeilijke constructie, aldus de Middelburgse wethouder Saskia Sza-rafi nski. Heijmans blijft eigenaar van de grond en de veiligheid moet behouden blijven. Zij geven de put tijdelijk aan de gemeente in bruikleen. De wethouder is blij dat er eindelijk iets gebeurt. Buurt-bewoners kunnen via een enqute laten weten wat zij met het terrein willen en zich aanmelden voor een klankbord-groep. Dat kan via het adres info@mid-delburg.nl. Bij calamiteiten rondom de bouwput kun-nen omwonenden Heijmans bereiken via 06-2151 4067.

  Vul bouwput niet in december500 vrachtwagens zand nodig

  MIDDELBURG Bouwbedrijf Heijmans begint deze week met het vullen met zand van de bouwput aan de Zuidsingel in Middelburg. Het werk neemt acht tot tien weken in beslag en kan overlast veroorzaken. Omwo-nenden zijn dinsdagavond genformeerd tijdens een bijeenkomst. Zij mogen meedenken over een tijdelijke bestemming van het opgevulde terrein.

  VLISSINGEN - Een 23-jarige man uit Middelburg, die sinds kort in Vlissingen woont, heeft zondagavond urenlang voor problemen gezorgd in de Koudekerkseweg in Vlissingen. Hij trapte daar tegen deuren en schopte stennis. Toen een politieagent op hem afstapte, zeeg de man ineen. De agent zag op zijn lichaam objecten waarin mogelijk explosieven zaten. Daarop werd de straat afgesloten, kwam er versterking en werd de man gesommeerd te blijven staan. Toen hij dat weigerde, werd hij in zijn been geschoten. Hij gaf daarna geen kik meer en reageerde nergens op. De opgeroepen EOD constateerde rond 21.20 uur dat hij geen explosieven bij zich had.

  23-jarige man zorgt voor veel onrust

  MIDDELBURG Het initiatief Sterke Ver-halen: Vaders Voor Lezen On Tour moet meer mannen de bieb in krijgen. Vaders en hun kinderen van 10 jaar en ouder zijn van-avond (woensdag) van 18.30 tot 20.00 uur welkom in de bibliotheek in Middelburg. In de tour staat steeds een stoer thema centraal. Dit keer is dat Krijgers. Schrijver Rob Ruggenberg vertelt over zijn boek De boogschutter van Hirado. De vaders en kinderen gaan onder leiding van journalist Bas Maliepaard met hem in gesprek over dit boek en het thema. Vervolgens krijgen de vaders en kinderen een workshop Ja-panse krijgskunst en gaan boogschieten. Meer info: vadersvoorlezen.nl

  Bieb-avond voorvaders en kinderen

  Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

  ARNEMUIDEN - Bij de Sloedam bij Arnemuiden is zaterdag de bevrijding 70 jaar geleden herdacht. Deze ceremonie, waarbij onder meer commissaris van de koning Han Polman (l) aanwezig was, vormde de officile start van de herdenkingsactiviteiten die nu in volle gang zijn in Zeeland. Kijk voor een overzicht op bmzeeland.nl/herdenkingsjaar-2014. Lees meer elders in deze krant. FOTO ANNET EEKMAN

  MIDDELBURG De gemeenteraad van Middelburg bekijkt vrijdag (31 oktober) voormalig verzorgingshuis Swerf-Rust in Middelburg. Eerder op de dag bezoeken de raadsleden het asielzoekerscentrum in Goes. Middelburg denkt na over een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om 330 asielzoekers in Swerf-Rust onder te brengen. Belang-stellenden zijn de 31e tussen 15.30 en 18.30 uur ook welkom. Wie met de raads-leden wil praten, kan dit tussen 15.30 en 16.30 uur doen. Een eerder bericht in de Middelburgse&Veerse Bode wekte de indruk dat het bezoek voor 24 oktober ge-pland stond. Onze excuses hiervoor.

  Raadsleden bezoeken Swerf-Rust vrijdag

  DOMBURG Uit het jaarlijkse landelijk on-derzoek naar hoe gemeenten sociale me-dia gebruiken scoort Veere met haar twit-teraccount de 2e plaats overall. Daarmee is ze de beste Zeeuwse gemeente, want Goeree-Overfl akkee voert de ranglijst aan. In het onderzoek is onder meer gekeken naar reactiesnelheid, bereik per bericht en het aantal en soort berichten. De gemid-delde reactietijd van Veere op een vraag of klacht is 53 minuten. De onderzoekers stel-len dat de gemiddelden fl ink worden opge-schroefd door het feit dat de ambtenaren in het weekend minder actief zijn. De ge-middelde reactietijd van alle gemeenten in Nederland is 24 uur.

  Gemeente Veere kan goed twitteren

  MIDDELBURG - De bijeenkomst Kansen en bedreigingen van natuur en landschap in Zeeland vindt 5 november vanaf 19.30 uur plaats in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De D66-Statenfractie houdt deze publieke discussie met Het Zeeuws Landschap (HZL) en Zeeuwse Milieufede-ratie (ZMf). Iedereen is welkom bij de gra-tis bijeenkomst. Marten Hemminga, direc-teur van HZL, praat over bebouwing aan de kustlijn. Marten Wiersma, voorzitter van Zeeuwind, spreekt over windturbines en biologisch akkerbouwer Alex van Hoote-gem over chemische gewasbescherming. De aanwezigen discussiren over deze en andere onderwerpen.

  Publieke discussie over natuur

  ZEELAND HERDENKT DE SLAG OM DE SCHELDE

  VANDAAGIN DE BODE

  - OVERL IJDEN & HERDENKEN -

  &Overlijden