Click here to load reader

Dv 20141029

 • View
  233

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Dv 20141029

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  V L I S S I N G S EMIDWEEKEDITIE29 OKTOBER 2014WEEK 44

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 2 2 . 0 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @VlissingseBode

  VLISSINGEN - Het nieuwe boek Zeeland 40-45 brengt aan de hand van 138 fotos in beeld hoe gewone Zeeuwen de vijf oor-logsjaren doorkwamen. Auteur Veronica Frenks zocht de fotos, die voor een deel niet eerder zijn gepubliceerd, in collecties in binnen- en buitenland. Samen met de korte, begeleidende teksten geven de fotos een indringend beeld van gewone mensen in ongewone omstandigheden, aldus uitgeverij WBOOKS. Zeeland 40-45 is vorige week gepresenteerd in het Zeeuws Museum in Middelburg. Frenks reikte de eerste exemplaren van haar boek uit, onder meer aan burgemeester Letty Demmers van Vlissingen.

  Fotoboek over oorlog gepresenteerd

  RITTHEM - De jaarlijkse Natuurwerkdag vindt dit keer plaats op zaterdag 1 no-vember. Voor de veertiende keer worden mensen die de natuur een warm hart toe dragen uitgenodigd om een dagje mee te helpen aan het behoud en herstel van natuur en landschap, bijvoorbeeld door wilgen te knotten. In Zeeland zijn er 26 lo-caties, in elke gemeente minimaal 1, waar mensen de handen uit de mouwen kunnen steken. Vorig jaar deden er in Zeeland vol-gens Stichting Landschapsbeheer Zeeland 826 vrijwilligers mee. Natuurliefhebbers die in actie willen komen op de Natuur-werkdag kunnen zich aanmelden via www.natuurwerkdag.nl/meedoen.

  Natuurwerkdag op 1 november

  FIETSERSBONDTOONT GEMEENTE

  KNELPUNTEN

  Meer dan een half miljoen Bodes Elke week!

  DRIE DAGENHERDENKINGENIN VLISSINGEN

  VLISSINGEN - Een 23-jarige man uit Middelburg, die sinds kort in Vlissingen woont, heeft zondagavond urenlang voor problemen gezorgd in de Koudekerkseweg in Vlissingen. Hij trapte daar tegen deuren en schopte stennis. Toen een politieagent op hem afstapte, zeeg de man ineen. De agent zag op zijn lichaam objecten waarin mogelijk explosieven zaten. Daarop werd de straat afgesloten, kwam er versterking en werd de man gesommeerd te blijven staan. Toen hij dat weigerde, werd hij in zijn been geschoten. Hij gaf daarna geen kik meer en reageerde nergens op. De opgeroepen EOD constateerde rond 21.20 uur dat hij geen explosieven bij zich had.

  23-jarige man zorgt voor veel onrust

  VLISSINGEN - De BMX-baan op Weyevliet in Vlissingen wordt deze week feestelijk geopend. Zowel de baan als het mountain-bikeparkoers, aan weerszijden van het Jo-han Cruijffcourt en in de groene omgeving bij de nieuwbouw van CSW Bestevaer, zijn openbaar toegankelijk en door iedereen te gebruiken. Wijkvereniging Bossenburgh gaat de BMX-baan beheren, ATB Team X-Treme is verantwoordelijk voor het on-derhoud aan het mountainbiketerrein. Het terrein rond de crossbaan is bestemd voor de schapen van de heer Van den Dries. De gemeente Vlissingen benadrukt dan ook dat dit geen terrein is waar honden kunnen worden uitgelaten.

  Offi cile opening BMX-baan Weyevliet

  VLISSINGEN - De op het Nederlands Film Festival met drie Gouden Kalveren be-kroonde fi lm Aanmodderfakker is zondag om 16.15 uur in het kader van een Film by the Sea-special te zien in Cinecity in Vlissingen. Het is een tragikomedie over de lamzak en eeuwige student Thijs, die ogenschijnlijk zorgeloos door zijn leven sloft dat gevuld is met bier, chicks en han-gen met zijn huisgenoot. De regie is van Michiel ten Horn. In het kader van Film by the Sea door het jaar is dinsdag om 14.00 uur en 19.30 uur de voorpremire van 3 Coeurs te zien, een fi lm met Benot Poelvoorde enCharlotte Gainsbourg. Meer: www.fi lmbythesea.nl.

  Film by the Sea:Aanmodderfakker

  VLISSINGEN Drie van de vier mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de liquidatie van de 37-jarige Litouwer Gintas Macionis in Huijbergen blijven nog tot half december in voorarrest. Dat heeft de raad-kamer van Breda vrijdag bepaald. De poli-tie hield eerder deze maand een 39-jarige Vlissinger, een 34-jarige man uit Zierikzee, een 31-jarige man uit Zoetermeer en een 24-jarige Kroaat aan voor betrokkenheid bij de liquidatie. De verlening van het voorarrest heeft betrekking op de eerste drie verdachten, aangezien de Kroaat voor een andere verdenking gevangen zit in Duitsland. De politie sluit verbanden met andere liquidaties niet uit.

  Verdachten liquidatie langer vast

  OOST-SOUBURG - Waterschap Schelde-stromen blijft het water analyseren, maar de stankoverlast van de Lekvijver in Oost-Souburg moet opgelost zijn. Dat meldde het schap vorige week. De waterkwaliteit is weer goed, schreef ze in een persbe-richt. Omwonenden hadden weken last van stank. Scheldestromen ververste on-der meer het water. Als mogelijke oorzaak voor de overlast noemde het waterschap onder meer de hoge temperaturen dit jaar en lange droge perioden. Ook was zoute kwel slecht voor de waterkwaliteit. Zoute kwel is het omhoog komen van zout water uit diepe grondlagen. Scheldestromen wil de overlast evalueren met de gemeente.

  Waterschap houdt Lekvijver in de gaten

  VLISSINGEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in een nachtclub op de Nieu-wendijk in het centrum van Vlissingen twee mannen aangehouden die worden verdacht van bedreigingen en vechten. Een 28-jarige Vlissinger werd eerder die nacht door een portier van de nachtclub op de Nieuwendijk aangesproken op zijn wangedrag. In de nachtclub kwam het tot een handgemeen. Medewerkers belden de politie. Toen de agenten arriveerden pro-beerde een 27-jarige man de aanhouding van de verdachte te voorkomen. Ook hij werd door de politie gearresteerd. Beide mannen zijn overgebracht naar het politie-cellencomplex Torentijd in Middelburg.

  Twee mannen zetten nachtclub op stelten

  DOOR BRITTA JANSSEN

  Stichting Kinderopvang Walcheren (KOW) heeft de gemeente Vlissingen verzocht het aanbod op de peuterspeelzalen uit te breiden met zes dagdelen. Alle peu-terspeelzalen in Vlissingen zijn vol ge-pland, staat in een gemeentelijke nota. Door extra dagdelen te openen kunnen wachtlijsten met naar verhouding veel doelgroepkinderen worden weggewerkt. En de uitbreiding van dagdelen past bin-nen het subsidie 2014. Doelgroepkinde-ren zijn peuters van twee tot vier jaar voor wie een extra stimulans bij het (voor)lezen goed is.

  SluitingDaarnaast heeft de kinderopvangorga-nisatie gevraagd om toestemming voor

  het uitvoeren van groot onderhoud bij het Zandkasteel in Westerzicht. Daarmee anticipeert de organisatie volgens Vlissin-gen op het geschikt maken van de locatie voor twee peuterspeelzalen in het ge-bouw. Het is inmiddels noodzakelijk om het Zandkasteel op te knappen. Door ook te verbouwen ontstaat de mogelijkheid om op termijn over te gaan tot sluiting van n naburige peuterspeelzaal, bijvoor-beeld de Hummeltjes in Papegaaienburg. KOW geeft aan dat sluiting van een peu-terspeelzaal in de buurt een verlaging van de subsidie vanaf 2016 kan betekenen.

  OuderbijdrageHet aantal kinderen in de gemeente dat naar de peuterspeelzaal gaat, is sinds 2013 behoorlijk toegenomen, aldus Vlis-singen. De gemeenteraad besluit nog dit

  jaar over de extra dagdelen. Gaat ze ak-koord, dan komen er nieuwe plaatsen bij het Windorgel in brede school de Combi-natie in het Vlissingse Middengebied, bij de Bengeltjes in basisschool de Kameleon in Oost-Souburg en bij de Schatkamer in de Souburgse brede school het Kroonju-weel. Door de toename van het aantal kinderen dat naar de peuterspeelzaal gaat is de ouderbijdrage ook toegenomen. Dat heeft ertoe geleid dat KOW vanaf 2013 een reserve aan subsidie heeft opge-bouwd. Hiermee wil ze het Zandkasteel opknappen en verbouwen. Dat kost naar verwachting 70.000 euro. KOW heeft voor 2014 en 2015 hetzelfde bedrag aan subsidie aangevraagd als voor 2013, staat in de nota. Met het verwachte overschot aan subsidie van 2014 en 2015 wil KOW de extra dagdelen bekostigen.

  Plan voor extra dagdelen bijpeuterspeelzalen

  Vlissings col lege wil wachtl i js ten wegwerken

  VLISSINGEN Om wachtlijsten bij de peuterspeelzalen in de gemeente Vlissingen weg te werken, moeten er extra dagdelen bijkomen. Het college van burgemeester en wethouders wil hieraan meewerken, omdat het past in haar onderwijsachterstandenbeleid. Als de gemeenteraad met het plan instemt, komen er zo snel moge-lijk vier dagdelen bij het Windorgel bij, n bij de Bengeltjes en n bij de Schatkamer.Nu worden kinderen bijvoorbeeld door de GGD doorverwezen naar de peuterspeelzaal, terwijl er geen plek is en dat is wrang, stelt wethouder Dick Verboom.

  VLISSINGEN - In het Muzeeum in Vlissingen stond zaterdag niemand minder dan Michiel de Ruyter centraal. Tijdens de Michiel de Ruyter-dag waren er verschillende activiteiten. In de Pakhuizen was De nieuwe Michiel te zien, een expositie met portretten van de Vlissingse kunstenaar Rem van den Bosch. Verder was een er interactieve installatie van Koos Dalstra te bewonderen, waren er demonstraties van oude ambachten en presenteerden modelbootbouwers zich. FOTO ANNET EEKMAN

  VANDAAGIN DE BODE

  - OVERL IJDEN & HERDENKEN -

  &Overlijden

  HerdenkenElk afscheid is de geboorte van een h

  erinnering

  Stap voor stap toewerken

  naar het afscheid

  Allerzielen en Allerheiligen

  Oase van leven en dood

  Stap voor stap toewerken

  naar het afscheid

  Allerzielen en Allerheiligen

  Oase van leven en dood

 • GRATIS THUIS BEZORGD IN HEEL ZEELAND

  Matrassen, Bodems, Boxsprings

  Paspoortstraat 23 O

Search related