Click here to load reader

Doon innoveren the lean startup way

  • View
    1.558

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het toepassen van the lean startup gedachtegoed binnen bestaande bedrijven en organisaties.

Text of Doon innoveren the lean startup way

  • 1. maandag 29 april 13

2. Wat we kunnen leren van succesvollestartups en waarom dit zo goed toe tepassen is bij de ontwikkeling van nieuwe(business) ideen binnen bestaandeorganisaties en bedrijven.maandag 29 april 13 3. maandag 29 april 13 4. Maak geen (dik) business plan,maar start eenontdekkingstocht naar eennieuw business modelmaandag 29 april 13 5. Je moet je niet de vraag stellen kan ikhet doen, maar juist moet ik het weldoen**en deze laatste vraag wil je zo snel mogelijk beantwoord hebben!maandag 29 april 13 6. Proberen (gewoon DOON) iseenvoudiger dan voorspellenmaandag 29 april 13 7. Het initile idee heeft geen waarde.....Het is een zaadje!**en dat zaadje wil je wel zo snel mogelijk laten groeien!maandag 29 april 13 8. Een idee waar je helemaal nietsmee doet zal nooit waardekrijgen!maandag 29 april 13 9. Heb het lef om zo snel mogelijkafscheid te nemen van een idee dat nietwerkt**ook al is het je kindje!maandag 29 april 13 10. En heb het lef om open te staanvoor (ongezouten) kritiek!maandag 29 april 13 11. maandag 29 april 13 12. Maak je idee zo snel mogelijketastbaar en toetsbaarmaandag 29 april 13 13. Het te delen met anderen en hetgezamenlijk te verrijken**anderen hebben waarschijnlijk ook (aanvullende) ideen of gevoel bij het onderwerp!maandag 29 april 13 14. Je visie achter het idee tebeschrijven** je visie zal niet veranderen, je strategie, product of dienst gaan zeker veranderentijdens de ontdekkingstocht!maandag 29 april 13 15. Je waardepropositie voor je doelgroepuit te werken. Welke pijn en behoeftega je oplossen voor wie!*dit zijn nu nog allemaal aannames!maandag 29 april 13 16. Je aannames te valideren bij jeklant** vertaal je aannames in goede hypotheses en ga het je klant gewoon voorleggen!maandag 29 april 13 17. Te leren van de feedback van je klant!*pas je waardeproposities aan!maandag 29 april 13 18. Een eerste minimaal product teontwikkelen op basis van jehernieuwde waardepropositie** minimal viable product (MVP)!maandag 29 april 13 19. Een aantal business model scenariosuit te werken!*het moet niet alleen getoetst worden of er wel behoefte is, maar ook of het ook wel business waardeheeft!maandag 29 april 13 20. Je MVP en business models tevalideren bij je......klant** minimal viable product (MVP)!maandag 29 april 13 21. maandag 29 april 13 22. Staat vast!Zal frequentveranderen!Continueveranderen enaanpassenmaandag 29 april 13 23. Leren, bouwenen metenfeedback loop**minimaliseer de doorloop tijd van de loop zoveel mogelijk (korte iteraties)maandag 29 april 13 24. Een MVP (minimaal toetsbaar product)bouw je niet om te verkopen, maar omvan te leren!**het einddoel is natuurlijk klant- en business waarde genereren!maandag 29 april 13 25. Contact:[email protected]@doon.nu06-46221293maandag 29 april 13