Click here to load reader

EMPATI SAMSPEL OCH KOMMUNIKATION - bada.hb. · PDF filekommunikation och samspel, empati och relationer samt konflikter och konflikthantering. För att förstå studiens uppbyggnad

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EMPATI SAMSPEL OCH KOMMUNIKATION - bada.hb. · PDF filekommunikation och samspel, empati och...

 • EMPATI, SAMSPEL OCH KOMMUNIKATION

  VIKTEN AV PEDAGOGENS FRHLLNINGSSTT I

  KONFLIKTHANTERING

  Kandidat Examensarbetet i lrarprogrammet

  Jeanette Hansn Malin Soergel

  2012

  INSTITUTIONEN FR PEDAGOGIK, HGSKOLAN I BORS

 • 2

  Arbetets art: Lrarprogrammet, inriktning Frskola och frskoleklass, 210 hgskolepong.

  Examensarbete Att utforska pedagogisk verksamhet II, 15 hgskolepong i

  utbildningsvetenskap.

  Utgivningsr: 2012

  Svensk titel: Empati, samspel och kommunikation

  vikten av pedagogers frhllningsstt vid konflikthantering.

  Engelsk titel: EMPATHY, INTERACTION AND COMMUNICATION

  - THE IMPORTANCE OF TEACHER ATTITUDES AND

  APPROACHES IN CONFLICTMANAGEMENT.

  Nyckelord: Empati, Frhllningsstt, Kommunikation, Konflikthantering, Relation, Samspel

  Frfattare: Malin Soergel; Jeanette Hansn

  Handledare: Maud Ihrskog

  Examinator: Mary-Anne Holfe Sabel

  Sammanfattning

  Bakgrund Frskolan ska erbjuda barnen en arena dr de kan utveckla sina frmgor att samspela,

  kommunicera och relatera till andra och drmed trnas i att hantera sina konflikter.

  Pedagogerna har ett stort ansvar fr att dessa frmgor utvecklas i en positiv riktning, bde

  som frebilder och som handledare i barnens sociala utveckling. Konflikter r ett naturligt

  inslag i frskolans vardag och pedagogernas medvetna arbete kring konflikthantering, som

  bottnar i reflektion och diskussion i arbetslaget, br vara lika naturlig.

  Syfte Syftet r att ta reda p hur man som pedagog i frskolan kan arbeta med konflikthantering

  med och mellan barnen p ett medvetet stt, bde nr det gller frebyggande arbete och

  konfliktlsning.

  Metod Studien har genomfrts genom empiriska underskningar inspirerade utifrn den kvalitativa

  ansatsen etnografi som vi har valt fr studien. Urvalet bestr av 4 olika avdelningar p tv

  olika frskolor, vi har observerat och intervjuat pedagoger som arbetar med barn i ldrarna 3-

  6 r.

  Resultat Resultatet visar att det r viktigt att pedagogerna inom frskolan arbetar utifrn en empatisk

  grund i samspelet med barnen. Vi kan se att pedagogernas frhllningsstt gentemot barnen,

  deras kommunikationskompetens samt deras frmga att skapa goda relationer r avgrande

  fr frebyggandet och hanterandet av konflikter.

 • 3

  Innehll Inledning ..................................................................................................................................... 5

  Syfte ........................................................................................................................................... 5

  Problemstllningar ................................................................................................................. 5

  Bakgrund .................................................................................................................................... 6

  Kommunikation och samspel ................................................................................................. 6

  Empati och relationer ............................................................................................................. 7

  Empati och empatisk frmga ............................................................................................ 7

  Relationer och samspel ....................................................................................................... 8

  Konflikter och konflikthantering .......................................................................................... 10

  Vad r en konflikt? ........................................................................................................... 10

  Frebygga och hantera konflikter..................................................................................... 11

  Lroplanens strvansml med vrdegrundsarbetet .............................................................. 12

  Teoretisk ram ........................................................................................................................ 13

  Metod ....................................................................................................................................... 14

  Ansats ................................................................................................................................... 14

  Redskap ................................................................................................................................ 14

  Urval ..................................................................................................................................... 15

  Genomfrande ...................................................................................................................... 15

  Etik ................................................................................................................................... 16

  Tillfrlitlighet och giltighet .............................................................................................. 17

  Analys och bearbetning .................................................................................................... 17

  Resultat ..................................................................................................................................... 18

  Pedagogernas frebyggande arbete kring konflikthantering ................................................ 18

  Organisation av verksamheten ......................................................................................... 18

  Frhllningsstt till kollegor ............................................................................................ 19

  Frhllningsstt till barnen ............................................................................................... 21

  Konfliktfrebyggande aktiviteter i barngruppen .............................................................. 22

  Pedagogernas tillvgagngsstt vid konflikter ..................................................................... 23

  Kommunikation ................................................................................................................ 23

  Bekrfta knslor ............................................................................................................... 25

  Fokus p lsningen ........................................................................................................... 25

  Diskussion ................................................................................................................................ 27

  Resultatdiskussion ................................................................................................................ 27

  Organisation och struktur ................................................................................................. 27

  Relationer och instllning i arbetslaget ............................................................................ 27

  Bemtande mot barnen ..................................................................................................... 28

 • 4

  Empatiskt vrdegrundsarbete ........................................................................................... 28

  Kommunikation ................................................................................................................ 29

  Empati .............................................................................................................................. 30

  Lsningsinriktad pedagogik ............................................................................................. 30

  Didaktiska konsekvenser ...................................................................................................... 31

  Metoddiskussion ................................................................................................................... 32

  Ansats ............................................................................................................................... 32

  Intervju ............................................................................................................................. 32

  Observation ...................................................................................................................... 32

  Frslag till fortsatt forskning ................................................................................................ 33

  Tack ...................................................................................................................................... 33

  Referenser ................................................................................................................................. 34

  Bilagor ...................................................................................................................................... 37

 • 5

  Inledning P frskolan mts barn varje dag med olika bakgrund och olika frutsttningar. Hr ska

  grunden till det livslnga lrandet lggas och barnen ska f mjlighet att utvecklas och lra i

  interaktion med andra. Fr att utforma en bra pedagogisk verksamhet som frmjar lrande r

  det ndvndigt som pedagog att skapa god gemenskap och bra samspel, mellan bde barn och

  vuxna. I Lroplanen fr frskolan (Lpf 98, rev.2010) betonas att frskolan ska vara en trygg

  plats fr barnen att vara p, dr lrandet grundas p samverkan och ett demokratiskt

  frhllningsstt, dr barnen fr hjlp att skapa hllbara relationer men ven att hantera

Search related