En introduktion

 • View
  79

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ESTER. En introduktion. ESTER. Vad är ESTER?. Ett forskningsbaserat bedömningssystem som innehåller (1) ett screeningsystem (ESTER-screening) (2) ett strukturerat bedömningsinstrument (ESTER-bedömning). Ett datorstöd som förenklar tolkning av resultat, professionellt samarbete, etc. - PowerPoint PPT Presentation

Text of En introduktion

 • ESTEREn introduktion

 • Vad r ESTER?Ett forskningsbaserat bedmningssystem som innehller(1) ett screeningsystem (ESTER-screening)(2) ett strukturerat bedmningsinstrument (ESTER-bedmning).Ett datorstd som frenklar tolkning av resultat, professionellt samarbete, etc. Risk-behovsbedmning av risker och skydd bland unga (0-18 r) med eller i riskzonen fr normbrytande beteendeKan anvndas bde i frebyggande och behandlande sammanhangGjort fr uppfljning ver tid t.ex. Fre och efter insatsGjort fr att kunna anvndas av samtliga verksamheter.

 • Varfr viktigt med strukturerad risk-behovsbedmning?Kan vi vara riktigt effektiva i insatser om vi inte innan insatserna identfierar den unges specifika risker och brister i skydd?Om vi gr en sdan specifik bedmningIndividuell risk-skyddsprofil -> insatsplanD kan vi stta in specifika insatser som kan reducera de aktuella riskerna och strka de aktuella skyddsfaktorernaBra frutsttningar fr insatserna

 • Varfr viktigt med strukturerad risk-behovsbedmning? (forts.)En bra risk-behovsbedmning kan bidra till effektivare insatser!Minskar subjektivitet och godtycklighet i bedmningarkad samstmmighet mellan oberoende bedmareKan anvndas fr att flja upp effekter av insatserUtvrdering p individ- och organisationsniv

 • ESTER r utvecklat av forskare i samarbete med praktikUtvecklat av Henrik Andershed, docent i psykologi och Anna-Karin Andershed, fil.dr. i psykologi. Verksamma vid rebro universitet.Kommentarer och frslag frn: Praktiker frn frskola/skola, socialtjnst, BUP, etc.Forskare inom omrdetHar formats genom praktisk och vetenskaplig prvningOktober 2007 - Pilotversion Praktisk testning - RevisionerApril 2008 - Version 1 Praktisk testning Revisioner Vetenskaplig testningOktober 2008 - Version 2 - forts. vetenskaplig testning Januari 2009 - pvisad interbedmarreliabilitetJanuari 2009 slpps till praktik utanfr forskning

 • Att anvndas av alla verksamheter och professioner som arbetar med barn och ungdomarSamtliga som gr utbildning kan anvnda ESTER (oavsett frkunskaper)Anvnder ett neutralt, basalt sprk och stt att mta risker och skydd som alla verksamheter ska kunna acceptera, hantera och tycka r relevantFrbttra kommunikation och samarbete mellan verksamheterDatorstdet underlttar samarbete

 • ESTER - relation till annat och vilken r mlgruppen?ESTER-bedmning r tnkt att komplettera utredningar som genomfrts med std av t.ex. BBiC, DSM-IV-TR eller annat ambitist utredningsverktyg.ESTER r relevant att anvndas t.ex. p:Unga som begtt brottUnga i riskzonen fr normbrytande beteendeMed riskfaktorer eller brister p skyddsfaktorer eller bdaHjlper att identifiera vilka specifika riskfaktorer som finns i det specifika fallet och vilka skyddsfaktorer som bristerEn specifik risk-skyddsprofil -> insatsplan

 • Unga med eller i riskzonen fr normbrytande beteendeMed normbrytande beteende menas beteenden som p olika stt bryter mot gllande normer och regler i den milj individen benner sig. Kan innebra allt ifrn regelbrott som att skolka frn skolan, snatta och klottra till mer allvarliga frseelser som till exempel att slss (fysisk aggressivitet), sexuellt ofreda andra och att plga djur.Hg risk fr lngvariga psykosociala problem bland barn och unga med normbrytande beteendeUnga med eller i riskzonen fr normbrytande beteende br prioriterasESTER-systemet r tnkt fr denna breda grupp

 • ESTER baseras p ett risk-skyddsperspektivDetta innebr:Identifiering/bedmning av riskfaktorerIdentifiering/bedmning av skyddsfaktorerBedmningen ger en unik risk-skyddsprofil fr den ungeGr insatsplan som syftar till att: Reducera de riskfaktorer som finnsStrka de skyddsfaktorer som brister

  *

 • *Vad r risk- och skyddsfaktorer?Riskfaktor Ngot som kar sannolikheten/risken fr normbrytande beteende. SkyddsfaktorNgot som fungerar som en buffert mot risk, eller som en mekanism som frndrar effekterna av att exponeras fr riskMinskar sannolikheten fr att risker ska leda till normbrytande beteende

 • Risker och skydd som mts i ESTER-bedmningRisker och skydd som har mest praktisk betydelse fr insatser till unga i riskzonenRisker och skydd som:(1) kan g att pverka och frndra (2) kan anses vara direkt snarare n indirekt kopplade till den unges risk fr normbrytande beteende.De risker och skydd som bedms r uttryck fr frnderliga saker Ger den viktiga signalen om att man utgr ifrn att ett problem gr att arbeta med, frbttra och t.o.m. lsa.

 • Risker som bedms i ESTER-bedmningHos den ungeTrotsighet, ilska eller orddhetveraktivitet, impulsivitet eller koncentrationssvrigheterSvrigheter med medknsla, skuld eller ngerBristflliga sprkliga frmgor eller skolprestationerNegativa problemlsningar, tolkningar eller attityderNedstmdhet eller sjlvskadande beteendeNormbrytande beteendeAlkohol- eller droganvndningProblematiska kamratrelationerHos familjenFrldrarnas egna svrigheterSvrigheter i frldra-barnrelationenFrldrarnas svrigheter med uppfostringsstrategier

 • Skydd som bedms i ESTER-bedmningHos den ungePositiv skolanknytning och prestationerPositiva frhllningsstt eller problemlsningarPositiva umgngen och aktiviteterDen unges medvetenhet och motivationHos familjenFrldrarnas ork, engagemang, eller stdFrldrarnas positiva attityder och uppfostringsstrategierFrldrarnas medvetenhet och motivation

 • En viss tidsperiod bedmsMan bedmer en bestmd tidsperiod tillbaka i tiden1-36 mnader tillbaka i tidenMan vljer som professionell dettaUtgr ifrn vad som r syftet med bedmningenLngre tid tillbaka vid den frsta bedmningen?

 • ESTER-bedmningForskningsbaserat strukturerat risk-behovsbedmningsinstrument av risker och skydd fr normbrytande beteende hos unga 0-18 r19 risk- och skyddsfaktorerBeslutstd infr insatserInbjuder till uppfljande bedmningar (t.ex. fre och efter insatser)Datorstd som frenklar tolkning, presentation och samarbete

 • *ESTER-bedmnings huvudsakliga syfte

 • Delar i en ESTER-bedmningEn ESTER-bedmningsbok fylls i vid varje ny ESTER-bedmning:BakgrundInformationsbasBedmning av de 19 risk- och skyddsfaktorernaMan kan vlja att endast anvnda denna del om man s nskar (dvs. gra bedmning av de 19 faktorerna men inte anvnda vriga delar i ESTER-bedmningsbok)Planerade insatserGenomfrda insatserUppfljningsanalys

 • Exempel p informationskllor som kan anvndas fr att gra en ESTER-bedmning. OBS! Samtliga av dessa kllor mste inte anvndas.

 • Vad har man tid med och vad r mjligt?Hitta ett stt som fungerar tidsmssigt i din verksamhet att samla in information frn minst tv olika kllor (t.ex. frldrar och lrare eller frldrar och den unge).Vrna om kvalitn.

 • Bedmning av en riskfaktor i ESTER-bedmning

 • Datorstd till ESTER-bedmningAnvndarvnligtVia internetFljer datainspektionens riktlinjer, PUL, etc.P sker server med dubbla lsenord, kryptering.Underlttar:Tolkning och presentation av resultatVisualiserar resultaten p enkelt sttRapporterna som produceras kan anvndas direkt med frldrar och den ungeSamarbete mellan kollegor och verksamheterKan enkelt dela och flytta klient till annan ESTER-anvndare

 • Startsida fr klient

 • Risk-skydds profil

 • Sammanstllning ver tid av varje risk- och skyddsfaktor

 • Summerande stapeldiagram - risker

 • Summerande stapeldiagram - skydd

 • ESTER-screeningKort frgeformulr om styrkor och svagheter/svrigheter 4 sidor (ca 15 minuter)Fokus framfrallt p riskfaktorerHuvudsyfte:Att screena fr att se vilka barn/ungdomar som r i behov av mer detaljerad bedmning/insatserVersioner till:Frldrar/vrdnadshavare (med eller utan familjerisker)Professionell (t.ex. lrare, behandlingsassistent, etc) (med eller utan familjerisker)Den unge sjlv (10 r eller ldre) (med eller utan familjerisker)

 • ESTER-screening (forts.)Tv ppna frgor om styrkor och svagheter/svrigheterEtt antal kryssfrgor om riskfaktorer hos den unge och i familjen (familjedelen kan vljas bort)Ett ppen frga i slutet om upplevt behov av hjlp eller std

 • ESTER-utbildning och stdESTER-grundutbildningEn heldag.- Samtliga ESTER-anvndare skall genomg grundutbildningen - Utbildningen r introducerande och frutstter egenstudier av ESTER-manual Intyg erhlls. ESTER-handledarutbildningEn halvdag - Tv personer frn varje enhet/arbetsplats/team grs till ESTER-handledare. - Handledarna har tillng till daglig support via e-post. - ESTER-handledare erbjuds ESTER-fortbildning.- Utbildningen fokuserar p handledarens roll, supportfunktionen samt djupare genomgng av ESTER-manualen - Fresls hlla i kontinuerliga ESTER-trffar lokalt - Intyg erhlls.ESTER-fortbildningEn halvdag. En frsta fortbildning ca 2-3 mnader efter grundutbildningen. Riktar sig frmst till handledarna vriga ocks vlkomna i mn av plats.

 • Viktig litteratur fr socialtjnstenwww.socialstyrelsen.se

 • BBiC i kombination med mer specifikt risk-behovsbedmningsintrumentBBIC r inget standardiserat bedmningsinstrument utan utmrks av flexibilitet nr det gller bde struktur och innehll. Drfr kan det vara vrdefullt att inom ramen fr en utredning enligt BBIC anvnda standardiserade bedmningsinstrument som komplement i den mn sdana finns.

 • ESTER r forskningsbaseratESTER r forskningsbaserat p s stt att de riskfaktorer och skyddsfaktorer som mts/bedms har pvisats vara just risk- och skyddsfaktorer i empirisk forskning. Observera dock att ESTER som instrument r relativt nytt och forskning p dess psykometriska egenskaper (reliabilitet och validitet), samt praktiska funktion och nytta pgr. Forskningsresultat lggs upp p www.ester-bedomning.se

 • Implementering av ESTERViktigt att man upplever behov av utveckling/frbttring vad gller bedmningarAnnars inga bra frutsttningar fr framgngsrik implementeringAtt man anser att ESTER r den metod som kan bidra med denna utvecklingVlj