of 120 /120
VIESMANN Modul de automatizare solară Tip SM1 Exemple de instalaţii selectate 5684 248 RO 5/2015 Exemple de instalaţii

Exemple de instalaţii - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii solare SM1.pdfVIESMANN Modul de automatizare solară Tip SM1 Exemple de instalaţii selectate

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Exemple de instalaţii - EDITH MEDIAedithmedia.ro/viessmann/proiectare/Exemple Instalatii solare...

 • VIESMANN Modul de automatizare solarăTip SM1

  Exemple de instalaţii selectate

  5684 248 RO 5/2015

  Exemple de instalaţii

 • 01.

  ID: 4605132_1504_06

  Un circuit de încălzire cu vană de amestec, preparare de apă caldămenajeră cu boiler pentru preparare de apă caldă menajeră, cu modulde automatizare solară, tip SM1 ................................................................ 6

  02.

  ID: 4605302_1504_07

  Un circuit de încălzire fără vană de amestec şi două circuite de încălzirecu vane de amestec şi preparare de apă caldă menajeră (opţional pre-parare de apă caldă menajeră cu panouri solare) ..................................... 12

  03.

  ID: 4605373_1504_05

  Un circuit de încălzire fără vană de amestec şi două circuite de încălzirecu vane de amestec şi preparare de apă caldă menajeră (opţional pre-parare de apă caldă menajeră cu panouri solare) ..................................... 18

  04.

  ID: 4605029_1504_09

  Vitodens – preparare de apă caldă menajeră şi susţinere a încălzirii cuacumulator tampon polivalent de agent termic, cu modul de automati-zare solară, tip SM1 ................................................................................... 23

  05.

  ID: 4605160_1504_06

  Preparare de apă caldă menajeră şi susţinere a încălzirii cu acumulatortampon polivalent de agent termic, cu modul de automatizare solară, tipSM1 ........................................................................................................... 30

  06.

  ID: 4605409_1504_03

  Preparare de apă caldă menajeră şi susţinere a încălzirii cu acumulatortampon polivalent de agent termic, cu modul de automatizare solară ...... 37

  Cuprins

  2 VIESMANN Modul de automatizare solară

  5684

  248

  RO

 • 07.

  ID: 4605376_1504_03

  Preparare de apă caldă menajeră şi susţinere a încălzirii cu acumulatortampon polivalent de agent termic, cu modul de automatizare solară, tipSM1 ........................................................................................................... 42

  08.

  ID: 4605030_1504_08

  Vitodens – Preparare de apă caldă menajeră cu modul de alimentare cuapă proaspătă tip Vitotrans 353 şi încălzire parţială cu acumulatorul tam-pon de agent termic, cu modul de automatizare solară, tip SM1 .............. 47

  09.

  ID: 4605410_1504_03

  Preparare de apă caldă menajeră cu modul de alimentare cu apăproaspătă şi încălzire parţială cu acumulatorul tampon de agent termic,cu modul de automatizare solară, tip SM1 ................................................ 54

  10.

  ID: 4605411_1504_03

  Preparare de apă caldă menajeră cu modul de alimentare cu apăproaspătă şi încălzire parţială cu acumulatorul tampon de agent termic,cu modul de automatizare solară, tip SM1 ................................................ 61

  11.

  ID: 4605121_1504_03

  Preparare de apă caldă menajeră cu două boilere pentru preparare deapă caldă menajeră, cu modul de automatizare solară, tip SM1 ............... 67

  12.

  ID: 4605458_1504_02

  Preparare de apă caldă menajeră cu două boilere pentru preparare deapă caldă menajeră, cu modul de automatizare solară ............................. 73

  Cuprins (continuare)

  Modul de automatizare solară VIESMANN 3

  5684

  248

  RO

 • 13.

  ID: 4605457_1504_02

  Preparare de apă caldă menajeră cu două boilere pentru preparare deapă caldă menajeră, cu modul de automatizare solară, tip SM1 ............... 79

  14.

  ID: 4605166_1504_03

  Preparare de apă caldă menajeră cu boiler monovalent de preparare deapă caldă menajeră şi încălzire parţială cu acumulator tampon polivalentde agent termic, cu modul de automatizare solară, tip SM1 ..................... 85

  15.

  ID: 4605460_1504_02

  Preparare de apă caldă menajeră cu boiler monovalent pentru prepararede apă caldă menajeră şi susţinerea încălzirii cu acumulatorul tamponde agent termic, cu modul de automatizare solară .................................... 92

  16.

  ID: 4605459_1504_02

  Preparare de apă caldă menajeră cu boiler monovalent pentru prepararede apă caldă menajeră şi susţinerea încălzirii cu acumulatorul tamponde agent termic, cu modul de automatizare solară .................................... 98

  17.

  ID: 4800105_1504_01

  Vitocal 200-G cu un circuit de încălzire fără vană de amestec, cu prepa-rare a.c.m. (opţional, preparare a.c.m. solară) .......................................... 104

  18.

  ID: 4800106_1504_01

  Vitocal 200–S, tip AWB-AC, un circuit de încălzire fără vană de amestec,un circuit de încălzire cu vană de amestec, preparare de apă caldămenajeră (opţional şi solar) şi acumulator tampon de agent termic .......... 109

  Cuprins (continuare)

  4 VIESMANN Modul de automatizare solară

  5684

  248

  RO

 • Explicaţia desenelorNumerotarea componentelor tehnice şi a conexiunilor electrice

  2/52M2

  2/28

  2/5

  2/5Sol26/S2

  2/1

  X2

  2/52M1

  2/21qE

  3

  4

  1

  eE rR

  qQ

  qR

  qW

  8

  9

  qE

  21 28 50 20M1

  52M1

  52M2

  (5So

  l)(6)

  40 145

  20M2,24 1 5 2M1

  2M2

  2

  M M

  21 28 50 20M1

  2M1

  40 145

  20M2,24 1 5

  2/5qQ

  2/21

  2

  Explicaţia desenelor

  Modul de automatizare solară VIESMANN 5

  5684

  248

  RO

 • 1. Un circuit de încălzire cu vană de amestec, preparare de apă caldă menajeră cu boilerpentru preparare de apă caldă menajeră, cu modul de automatizare solară, tip SM1

  ID: 4605132_1504_06

  Domeniu de utilizare

  Instalaţie de încălzire cu un circuit de încălzire:Circuit de încălzire cu radiatoare reglabil rP

  Prepararea apei calde menajere cu ajutorul cazanului şi cu instalaţiesolară

  ObservaţieLa Vitodens 222-W este integrat un sistem de acumulare de apăcaldă menajeră, nefiind posibilă combinaţia cu o instalaţie solarăsuplimentară.

  Componente principale■ Cazan în condensaţie pe gaz 1 Vitodens 200-W, 222-W, 300-W■ Vitotronic 200 (pentru funcţionare comandată de temperatura exte-

  rioară) 2■ Preparare de apă caldă menajeră cu instalaţie solară (numai cu

  Vitodens 200-W, 300-W) :– Boiler bivalent pentru preparare de apă caldă menajeră qE– Instalaţie solară wP

  CondiţiiDebitul volumetric total al circuitului de încălzire rP este mai micdecât debitul volumetric maxim posibil al circuitului de încălzire 1(vezi tabelul).

  Cazan Debit volumetric max. l/h

  Vitodens 200-W, 222-W, 3,2- 13,0 kW 1200Vitodens 200-W, 222-W, 3,2- 19,0 kW 1200Vitodens 200-W, 222-W, 5,2- 26,0 kW 1400Vitodens 200-W, 222-W, 5,2- 35,0 kW 1600Vitodens 300-W, 1,9 - 11,0 kW 1000Vitodens 300-W, 1,9 - 19,0 kW 1200Vitodens 300-W, 4,0 - 26,0 kW 1400Vitodens 300-W, 4,0 - 35,0 kW 1600

  Descrierea funcţionăriiPompa de circulaţie încorporată în cazanul 1 alimentează prin ven-tilul cu 3 căi integrat fie circuitul de încălzire rPsau boilerul pentrupreparare de apă caldă menajeră qE.Pompa circuitului de încălzire M2 rR pusă la dispoziţie de instalatoralimentează circuitul de încălzire cu radiatoare rP.

  Regim de încălzireVentilul cu 3 căi se comută pe direcţia circuitului de încălzire şi seporneşte pompa de circulaţie încorporată.

  Circuit de încălzire cu vană de amestec pentru funcţionarecomandată de temperatura exterioarăSetul de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestecrQ reglează temperatura pe turul circuitului de încălzire cu radia-toare rP în funcţie de temperatura exterioară. Temperatura apei dincazan se reglează la o valoare mare în funcţie de diferenţa de tem-peratură setată la automatizarea 2 a cazanului 1.Pompa circuitului de încălzire M2 rR a circuitului de încălzire curadiatoare rP este comandată de setul de extensie pentru un circuitde încălzire cu vană de amestec rQ.

  Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul cazanului

  Cazan mural pentru încălzire pe gazDacă temperatura coboară sub valoarea setată pentru apa caldămenajeră la automatizarea 2, atunci ventilul cu 3 căi este comutatpe direcţia boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră qE.Pompa de circulaţie încorporată porneşte.Prepararea de apă caldă menajeră se realizează în timpul intervale-lor de încălzire reglate la automatizarea 2 cu comandă prioritară.

  Cazan pentru încălzire şi preparare apă caldă menajeră cu com-bustibil gazosÎn cazul solicitării de apă caldă menajeră (consum), ventilul cu 3 căise comută pe direcţia apă caldă (schimbător de căldură în plăci).Pompa de circulaţie încorporată porneşte. Temperatura la ieşire estereglată la valoarea setată.Intervalele de timp pentru funcţia de confort se pot seta la ceasulprogramabil.

  Cazan cu acumulator de apă caldă menajeră integratDacă temperatura înregistrată de senzorul pentru temperatura apeicalde menajere din acumulator este sub valoarea setată, atunci ven-tilul cu 3 căi comută spre acumulator. Pompa de circulaţie încorpo-rată porneşte.Încălzirea se încheie când la senzorul de temperatură al acumulato-rului de apă caldă menajeră şi la senzorul pentru temperatura apeicalde menajere la ieşire se ating temperaturile reglate. Pompa deîncărcare a acumulatorului de apă caldă menajeră şi ventilul decomutare cu 3 căi rămân încă 30 s conectate.

  Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul instalaţiei solareCând diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură lacolector wQ şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere dinboiler qR este mai mare decât diferenţa de temperatură de conec-tare, porneşte pompa circuitului solar wE, şi apa din boilerul qE seîncălzeşte .

  Pompa circuitului solar wE este deconectată în funcţie de următoa-rele criterii:■ Scăderea sub limită a diferenţei de temperatură de conectare■ Depăşirea valorii reglate la limitatorul electronic de temperatură

  (max. 90 °C) de la modulul de automatizare solară (tip SM1) wR■ Atingerea temperaturii reglate la termostatul de siguranţă qT (dacă

  există)

  Condiţiile pentru funcţia suplimentară (vezi instrucţiunile de proiec-tare pentru Vitosol) sunt îndeplinite prin intermediul pompei de circu-laţie qU.

  Oprirea circulaţiei de agent termic a boilerului pentru prepararede apă caldă menajeră prin intermediul cazanului în combinaţiecu o automatizare pentru instalaţie solară (tip SM1)Oprirea circulaţiei de agent termic se realizează în două trepte.

  ID: 4605132_1504_06

  6 VIESMANN Modul de automatizare solară

  1

  5684

  248

  RO

 • Circulaţia de agent termic a boilerului pentru preparare de apă caldămenajeră qE cu ajutorul cazanului 1 este oprită atunci când boile-rul qE este încălzit prin intermediul colectorilor wP. Pentru aceasta,este redusă valoarea nominală a temperaturii a.c.m. din boiler pen-tru circulaţia de agent termic prin intermediul cazanului 1. Blocarearămâne activă pentru o perioadă de timp după deconectarea pompeipentru circuitul solar wE.În cazul încălzirii neîntrerupte prin intermediul colectorilor wP (> 2 h),circulaţia de agent termic cu ajutorul cazanului 1 are loc numaidacă se atinge o temperatura nominală a.c.m. din boiler sub ceasetată la automatizarea cazanului 2 (adresa de codare „67“).La automatizarea 2 se setează cu ajutorul codului „67“ o a treiavaloare pentru temperatura apei calde menajere (domeniu de reglajîntre 10 şi 95 °C). Această valoare trebuie să fie mai mică decâtprima valoare reglată pentru temperatura apei calde menajere.

  Apa din boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră qE esteîncălzită mai întâi de agentul termic din cazanul 1, numai dacă atreia valoare nominală nu poate fi atinsă cu ajutorul instalaţiei solare.

  ObservaţieAceastă schemă este un exemplu principial de instalaţie. Pentruproiectarea specifică a exemplelor de utilizare consultaţi docu-mentaţia de proiectare respectivă.

  Codări necesare

  ID: 4605132_1504_06Grupă Codare Funcţie„General“ „00:4“ La modelele de instalaţie: fără circuit de încălzire direct şi cu prepa-

  rarea de apă caldă menajeră qE.„Solar“ „02:0“

  sauPompă a circuitului solar wE fără turaţie reglabilă

  „02:1“sau

  Pompa circuitului solar wE cu turaţia comandată prin automatizare cupachet de unde

  „02:2“ Pompă pentru circuit solar wE cu turaţie reglabilă cu comandă PWM „20:1“ Funcţia suplimentară pentru prepararea apei calde menajere qE

  În combinaţie cu Vitodens 300-W, setările trebuie efectuate cuajutorul asistentului de punere în funcţiune!

  ID: 4605132_1504_06 (continuare)

  Modul de automatizare solară VIESMANN 7

  5684

  248

  RO

  1

 • Schema de instalare hidraulică ID: 4605132_1504_06

  --24/5--

  --2/5--

  --24

  /6--

  KW

  -24/24-

  --41/20--

  --41/52--

  --41/2--

  --23

  0V--

  --96

  ----

  28--

  --5-

  ---

  X3-

  ---

  145-

  -

  --2/X3--

  --23

  0V--

  --24

  ----

  22--

  --10

  ----

  7--

  --6-

  ---

  5--

  --14

  5--

  ---24/24--

  --23

  0V--

  --52

  ----

  20--

  --2-

  ---

  145-

  -

  /

  --40

  --

  --14

  5--

  --40

  ----

  A2-

  ---

  145-

  -

  WW

  --x/x--

  --24

  /22-

  -

  ----

  --

  --24/7--

  --24/10--

  Retur

  Tur

  41

  40

  43

  44

  45

  3

  1

  2 4 5 7 6

  14

  11

  13

  16

  12

  15

  17

  23

  22

  21 24

  20

  18

  19

  Indicaţie: Această schemă este un exemplu de bază fără dispozitive de blocare şi de siguranţă. Ea nu înlocuieşte proiectarea de specialitatela faţa locului.

  ObservaţieÎn funcţie de dotarea instalaţiei, pompa de recirculare ZP qW este racordată la extensia internă H1 4/ H2 5 sau la extensia AM1 6.La Vitodens 300-W, pompa de recirculare ZP qW poate fi racordată direct la automatizarea cazanului 2 (ştecher sK) şi participant KM-BUSla ştecherul aVG (în loc de X3.6; X3.7).Senzorii de temperatură qI/qO pentru vizualizarea bilanţului termic la utilizarea unui boiler tip CVUC-A pot fi utilizaţi numai în combinaţie cuVitodens 300-W.

  Aparate necesare

  ID: 4605132_1504_06Poz. Denumire Nr. com.1 Cazan

  cuvezi lista de preţuri Viess-mann

  2 Automatizare 3 Senzor de temperatură exterioară ATS

  ID: 4605132_1504_06 (continuare)

  8 VIESMANN Modul de automatizare solară

  1

  5684

  248

  RO

 • ID: 4605132_1504_06Poz. Denumire Nr. com. Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul cazanului 1 qQ Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler STS 74790114qW Pompă de recirculare a apei calde menajere ZP vezi lista de preţuri Vitoset Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul instalaţiei solare wP qE Boiler bivalent pentru preparare de apă caldă menajeră şi set de racordare vezi lista de preţuri Viess-

  mannqQ Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler STS Setul de livrare sistem de

  racordareqR Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler SOL Set de livrare poz. 24qT Termostat de siguranţă STB Z001 889wP Colectori solari vezi lista de preţuri Viess-

  mannwQ Senzor de temperatură la colector KOL Set de livrare poz. 24wW Solar-Divicon, tip PS10 cu modul de automatizare solară integrat, tip SM1 wR

  sauZ012 016

  Solar Divicon, tip PS20 fără reglaj cu modul de automatizare solară separat, tip SM1 wR Z012 027wR Modul de automatizare solară, tip SM1 (alternativ în setul de livrare al Solar-Divicon) 7429 073wE Pompă circuit solar Set de livrare poz. 22qZ Set de recirculare cu termostat, pentru pompa de recirculare

  sauZK01 284

  Automat de amestec cu termostat, fără pompă de recirculare 7438 940qU Pompă de circulaţie (restratificare) pus la dispoziţie de instala-

  torqI Senzor de temperatură imersat pentru vizualizarea bilanţului termic la utilizarea unui boiler tip CVUC-

  A, cu Vitodens 300-WSet de livrare CVUC-A

  qO Senzor de temperatură imersat pentru vizualizarea bilanţului termic la utilizarea unui boiler tip CVUC-A, cu Vitodens 300-W

  Set de livrare CVUC-A

  wT Doză de derivaţie pus la dispoziţie de instala-tor

  Circuit de încălzire cu vană de amestec rP rQ Set extensie pentru un circuit cu vană de amestec cu servomotor încorporat rT

  sau7301 063

  Set extensie pentru un circuit cu vană de amestec cu servomotor separat rT 7301 062rE Senzor de temperatură pe tur pentru circuitul de încălzire M2 Set de livrare poz. 41rR Pompa circuitului de încălzire M2

  şipus la dispoziţie de instala-tor

  vană de amestec cu 3 căisau

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  Divicon (cu vană de amestec cu 3 căi, pompă circuit de încălzire, senzor de temperatură pe tur şiservomotor pentru vana de amestec)

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  rT Servomotor separat pentru vana de amestec vezi lista de preţuri Viess-mann

  ID: 4605132_1504_06 (continuare)

  Modul de automatizare solară VIESMANN 9

  5684

  248

  RO

  1

 • ID: 4605132_1504_06Poz. Denumire Nr. com. Accesorii 4 Extensie internă H1 7498 5135 Extensie internă H2 7498 5146 Extensie AM1 7429 0927 Extensie EA1 7429 091wZ Modul de automatizare solară, tip SM1 7429 073zP Electrovalvă magnetică externă de siguranţă pentru gaz lichefiat (extensie internă H1 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  torzQ Blocare pentru exhaustor (extensie internă H2 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  torzW Semnalizarea avariilor (sunt necesare H1, H2 interne sau extensie EA1) pus la dispoziţie de instala-

  torzE Conectare externă:

  – Blocare externă– Solicitare externă– Comutarea externă a regimului de funcţionare (numai la funcţionare comandată de temperatura ex-

  terioară)

  pus la dispoziţie de instala-tor

  zR Valoare nominală externă 0 până la 10 V (extensie EA1 necesară) pus la dispoziţie de instala-tor

  zI Distribuitor de KM-BUS, în cazul mai multor participanţi la KM-BUS 7415 028zT Telecomenzi – Vitotrol 200A

  – Vitotrol 300AZ008 341Z008 342

  zZ Vitocomfort 200 vezi lista de preţuri Viess-mann

  Alternativ la telecomenzile cu fir pot fi utilizate următoarele accesorii radio: oO Bază de comunicaţie radio necesară pentru funcţionarea cu: Z011 413 Vitocomfort 200 vezi lista de preţuri Viess-

  mann Vitotrol 200 RF Z011 219 Suport pentru masă Vitotrol 300 RF Z011 410 Suport de perete Vitotrol 300 RF Z011 412 Repeater comandat radio 7456 538 Senzor de temperatură exterioară comandat radio 7455 213 Accesorii, Vitopend 200, Vitodens 2xx / Vitoladens 300 uP Vitocom 100, tip GSM2 Z011 396 / Z011 388uR Vitocom 100, tip LAN1 cu modul de comunicare (pentru funcţionare comandată de temperatura exte-

  rioară)Z011 224

  uT Vitocom 200, tip LAN2 cu modul de comunicare Z011 390zU Receptor semnale radio (numai cu Vitopend 200-W, Vitodens 200-W, Vitoladens 300-W) 7450 563

  ObservaţieÎn setul de livrare Vitodens 300-W este inclusă o interfaţă LAN.

  ID: 4605132_1504_06 (continuare)

  10 VIESMANN Modul de automatizare solară

  1

  5684

  248

  RO

 • Schema electrică de instalare

  230 V/ 50 Hz

  230

  V/ 5

  0 H

  z

  40

  96

  Joas

  ă te

  nsiu

  ne

  2

  5

  28 L

  N

  X3.1X3.2

  X3.3

  N

  L

  53

  28

  L

  N

  1

  N

  L

  28

  S

  PM157 Ö

  L

  N

  H1

  H2

  145

  145

  145

  40

  40A

  157

  0-10V

  145

  L

  N

  12

  EA1

  21

  40

  40A

  14534

  20

  52

  2 12

  N

  LM1~

  M1~

  L

  N

  L

  N

  34

  12

  145

  40

  24

  22

  6

  5

  12PWM

  40

  40A

  14534

  A1L

  N

  A2L

  N

  AM1

  SM1

  HK M2

  2

  34

  127

  10

  12

  12

  12

  56DE3

  34DE2

  12DE1

  L

  N

  L

  N

  L

  N

  12

  X3.4X3.5

  X3.7X3.6

  LON / LAN

  L

  N

  M1~

  L

  NM1~

  L

  NM1~

  1

  32

  1

  32

  L

  N

  S

  1

  32

  L

  N

  NM1~

  M1~

  L

  N

  M1~

  N

  L1

  96

  40

  96

  40

  40

  40

  96

  96

  40A

  145

  145

  40A

  145

  40A

  2

  4 5

  7

  12

  73 74

  11

  67

  3

  68

  6 65 66 70 99

  7

  2

  6

  62

  64

  63

  63

  63

  7

  41

  12

  41

  68

  6

  4

  5

  2

  60

  12

  2

  61

  12

  416

  24

  44

  45

  43

  6

  2441

  23

  25

  15

  17

  21

  14

  145

  18

  19

  ID: 4605132_1504_06

  ID: 4605132_1504_06 (continuare)

  Modul de automatizare solară VIESMANN 11

  5684

  248

  RO

  1

 • 2. Un circuit de încălzire fără vană de amestec şi două circuite de încălzire cu vane deamestec şi preparare de apă caldă menajeră (opţional preparare de apă caldă menajerăcu panouri solare)

  ID: 4605302_1504_07

  Domeniu de utilizareInstalaţie de încălzire cu sisteme diferite de încălzire şi preparare deapă caldă menajeră■ Un circuit de încălzire fără vană de amestec■ Două circuite de încălzire cu vană de amestec cu 3 căi

  Componente principale■ Cazan în condensaţie pe combustibil gazos de la 13 până la 60

  kW cu Vitotronic 200, tip KW6B■ Distribuitorul circuitului de încălzire■ Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu acumulator

  (bivalent)■ Instalaţie solară

  Descrierea funcţionăriiReglajul cu automatizarea Vitotronic 2 a circuitelor de încălzireeP/rP/tP şi a boilerului de preparare a.c.m. qP/qR este asiguratăprin intermediul regulatorului circuitului de încălzire 1. Circuitele deîncălzire şi boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră sunt ali-mentate fiecare în parte de către o pompă de circulaţie separatăeQ/rR/tR şi qE.

  Regim de încălzireAutomatizarea Vitotronic 2 reglează temperatura apei din cazan înfuncţie de temperatura exterioară (= temperatura pe turul circuituluide încălzire fără vană de amestec) şi printr-un set de extensie pentruun circuit de încălzire cu vană de amestec nivelul de temperatură alcircuitului de încălzire cu vană de amestec.

  Preparare de apă caldă menajeră fără instalaţie solarăDacă temperatura apei calde menajere coboară sub valoareareglată la automatizarea Vitotronic 2, atunci pornesc arzătorulcazanului 1 şi pompa de circulaţie qE a boilerului pentru prepararede apă caldă menajeră qP/qR.Prepararea de apă caldă menajeră se realizează în timpul intervale-lor de încălzire reglate la automatizarea Vitotronic 2 cu sau fărăcomandă prioritară.În cazul comenzii prioritare absolute pentru prepararea de apă caldămenajeră se opresc pompele circuitelor de încălzire eQ/rR/tR şi seînchid vanele de amestec rT/tT. În cazul comenzii prioritare modu-lante pentru prepararea de apă caldă menajeră, pompele circuitelorde încălzire rR/tR rămân conectate, iar vanele de amestec rT/tTse închid atât cât să se atingă temperatura reglată pentru agentultermic al cazanului pentru încălzirea apei din boiler. Boilerul pentrupreparare de apă caldă menajeră qP/qR şi circuitele de încălzire cuvană de amestec rP/tP sunt încălzite simultan în acest caz.

  Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul instalaţiei solareCând diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură lacolector wQ şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere dinboiler qT este mai mare decât diferenţa de temperatură de conec-tare, porneşte pompa circuitului solar wE, şi apa din boilerul qR seîncălzeşte .Pompa circuitului solar wE este deconectată în funcţie de următoa-rele criterii:■ Scăderea sub limită a diferenţei de temperatură de conectare■ Depăşirea valorii reglate la limitatorul electronic de temperatură

  (max. la 90 °C) al modulului de automatizare solară (tip SM1) wZ■ Atingerea temperaturii reglate la termostatul de siguranţă qZ (dacă

  există)Condiţiile pentru funcţia suplimentară sunt îndeplinite prin pompa decirculaţie wR.

  Oprirea circulaţiei de agent termic a boilerului pentru prepararede apă caldă menajeră prin intermediul cazanului în combinaţiecu o automatizare pentru instalaţie solară (tip SM1)Oprirea circulaţiei de agent termic se realizează în două trepte.Circulaţia de agent termic a boilerului pentru preparare de apă caldămenajeră qR cu ajutorul cazanului 1 este oprită atunci când boile-rul qR este încălzit prin intermediul colectorilor wP. Pentru aceasta,este redusă valoarea nominală a temperaturii a.c.m. din boiler pen-tru circulaţia de agent termic prin intermediul cazanului 1. Blocarearămâne activă pentru o perioadă de timp după deconectarea pompeipentru circuitul solar wE.În cazul încălzirii neîntrerupte prin intermediul colectorilor wP (> 2 h),circulaţia de agent termic cu ajutorul cazanului 1 are loc numaidacă se atinge o temperatura nominală a.c.m. din boiler sub ceasetată la automatizarea cazanului 2 (adresa de codare „67“).La automatizarea Vitotronic 2 se setează cu ajutorul codului „67“ oa treia valoare pentru temperatura apei calde menajere (domeniu dereglaj între 10 şi 95 °C). Această valoare trebuie să fie mai micădecât prima valoare reglată pentru temperatura apei calde menajere.Apa din boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră qR esteîncălzită de agentul termic din cazan 1 numai dacă valoareareglată nu este atinsă cu ajutorul instalaţiei solare.

  ObservaţieAceastă schemă este un exemplu principial de instalaţie! Pen-tru proiectarea specifică a exemplelor de utilizare consultaţidocumentaţia de proiectare respectivă!

  ID: 4605302_1504_07

  12 VIESMANN Modul de automatizare solară

  2

  5684

  248

  RO

 • Codări necesare

  ID: 4605302_1504_07Grupă Codare Funcţie„General“ „00:8“ La modelele de instalaţie: Fără circuit de încălzire I eP şi cu prepara-

  re a.c.m. qP.„Solar“ „02:0“

  sauPompa circuitului solar wE fără comanda turaţiei

  „02:1“sau

  Pompa circuitului solar wE cu turaţia comandată prin automatizare cupachet de unde

  „02:2“ Pompă pentru circuit solar wE cu turaţie reglabilă cu comandă PWM„20:1“ Funcţia suplimentară pentru prepararea apei calde menajere qR

  Schema de instalare hidraulică ID: 4605302_1504_07

  --26/5--

  --2/

  5--

  --26

  /6--

  KW

  -26/24-

  --23

  0V--

  --20

  ----

  96/1

  56--

  --21

  /A1-

  ---

  28--

  --5-

  ---

  x3.1

  ;3.2

  ----

  145-

  -

  --23

  0V--

  --24

  ----

  22--

  --6-

  ---

  5--

  --14

  5--

  ---26/24--

  --2/20-- --41/20--

  --41/2--

  --41/52--

  --51/20--

  --51/52--

  --51/2--

  --2-

  ---

  145-

  -

  --52

  ----

  20--

  --23

  0V--

  /

  --51/20--

  --2/

  X3.

  1;3.

  2--

  A1 M2 M3

  --2-

  ---

  145-

  -

  --52

  ----

  20--

  --23

  0V--

  WW

  --2/28--

  --26

  /22-

  -

  ----

  --

  --2/21/A1--

  Retur

  Tur

  76

  2120

  26

  22

  23

  24

  16

  10 14

  15

  11

  25

  13

  12

  1

  2

  3

  31

  30 40

  42

  44

  45 55

  54

  53

  52

  50

  5141

  Indicaţie: Această schemă este un exemplu de bază fără dispozitive de blocare şi de siguranţă. Ea nu înlocuieşte proiectarea de specialitatela faţa locului.

  ID: 4605302_1504_07 (continuare)

  Modul de automatizare solară VIESMANN 13

  5684

  248

  RO

  2

 • Aparate necesare

  ID: 4605302_1504_07Poz. Denumire Nr. com.1 Cazan cu vezi lista de preţuri Viess-

  mann2 Automatizare Vitotronic Set de livrare poz. 1 – Vitocrossal 300 cu Vitotronic 200, tip KW6B 3 Senzor de temperatură exterioară ATS Set de livrare poz. 2 Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul cazanului qP Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră vezi lista de preţuri Viess-

  mannqQ Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler STS Set de livrare poz. 2qW Pompă de recirculare a apei calde menajere ZP vezi lista de preţuri VitosetqE Pompă de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler UPSB vezi lista de preţuri Viess-

  mann Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul instalaţiei solare qQ Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler STS Set de livrare poz. 2qW Pompă de recirculare a apei calde menajere ZP vezi lista de preţuri VitosetqE Pompă de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler UPSB vezi lista de preţuri Viess-

  mann qR Boiler bivalent pentru preparare de apă caldă menajeră vezi lista de preţuri Viess-

  mannqT Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler SOL Set de livrare poz. 26qZ Termostat de siguranţă STB Z001 889wP Colectori solari vezi lista de preţuri Viess-

  mannwQ Senzor de temperatură la colector KOL Set de livrare poz. 26wW Solar-Divicon, tip PS10 cu modul de automatizare solară integrat SM1 wZ

  sauZ012 016

  PS20 fără modul de automatizare solarăşi

  Z012 027

  wZ modul de automatizare solară separat, tip SM1 7429 073wE Pompă circuit solar Set de livrare poz. 22wR Pompă de circulaţie (restratificare) pus la dispoziţie de instala-

  torwT Set de recirculare cu termostat, pentru pompa de recirculare

  sauZK01 284

  Automat de amestec cu termostat, fără pompă de recirculare 7438 940wU Doză de derivaţie pus la dispoziţie de instala-

  toreP Circuit de încălzire I eQ Pompa circuitului de încălzire Circuit încălzire A1

  sauDivicon

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  rP Circuit de încălzire II rQ Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec M2

  Componente:7301 063

  rWrT

  – Senzor de temperatură pe tur M2 (senzor de temperatură aplicat)– Sistem electronic al vanei de amestec cu servomotor

  rQ Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec M2Componente:

  7301 062

  rW – Senzor de temperatură pe tur M2 (senzor de temperatură aplicat)– sistem electronic de reglaj al vanei de amestec

  rT Servomotor pentru vana de amestec M2 vezi lista de preţuri Viess-mann

  rR Pompă a circuitului de încălzire M2 şi vană de amestec cu 3 căisauDivicon

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  ID: 4605302_1504_07 (continuare)

  14 VIESMANN Modul de automatizare solară

  2

  5684

  248

  RO

 • ID: 4605302_1504_07Poz. Denumire Nr. com.tP Circuit de încălzire III tQ Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec M3

  Componente:7301 063

  tWtT

  – Senzor de temperatură pe tur M3 (senzor de temperatură aplicat)– Sistem electronic al vanei de amestec cu servomotor

  tQ Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec M3Componente:

  7301 062

  tW – Senzor de temperatură pe tur M3 (senzor de temperatură aplicat)– sistem electronic de reglaj al vanei de amestec

  tT Servomotor pentru vană de amestec M3 vezi lista de preţuri Viess-mann

  tE Termostat pentru circuitul de încălzire prin pardoseală 7151 728 sau 7151 729tR Pompă a circuitului de încălzire M3 şi vană de amestec cu 3 căi

  sauDivicon

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  Accesorii 5 Extensie internă H1 (doar pentru Vitocrossal 300, tip CU3A):

  – Conectarea unei electrovalve magnetice externe de siguranţă (gaz lichefiat)– Semnalizarea avariilor (alternativ la extensia EA1)

  7436 476

  6 Extensie internă H2 (doar pentru Vitocrossal 300, tip CU3A):– Blocarea exhaustoarelor externe– Semnalizarea avariilor (alternativ la extensia EA1)

  7436 477

  7 Extensie EA1 7452 091zP Electrovalvă magnetică externă de siguranţă pentru gaz lichefiat (extensie internă H1 necesară) doar

  la Vitocrossal 300, tip CU3Apus la dispoziţie de instala-tor

  zQ Blocare exhaustor (extensie internă H2 necesară, doar la Vitocrossal 300, tip CU3A) pus la dispoziţie de instala-tor

  zW Semnalizare avarii (extensie EA1 necesară la Vitoladens 300-C) pus la dispoziţie de instala-tor

  zE Conectare externă: (extensie EA1 necesară)– Blocare externă– Solicitare externă– Comutarea externă a regimului de funcţionare

  pus la dispoziţie de instala-tor

  zR Valoare nominală externă 0 până la 10 V (extensie EA1 necesară) pus la dispoziţie de instala-tor

  uZ Rampă de distribuţie pentru 2 sau 3 unităţi Divicon, inclusiv termoizolaţie şi dispozitiv separat de fixa-re pe perete

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  zT Telecomenzi – Vitotrol 200A

  – Vitotrol 300AZ008 341Z008 342

  zZ Vitocomfort 200 vezi lista de preţuri Viess-mann

  Alternativ la telecomenzile cu fir pot fi utilizate următoarele accesorii radiooO Bază de comunicaţie radio necesară pentru funcţionarea cu: Z011 413 – Vitotrol 200 RF

  – Vitotrol 300 RF cu suport pentru masă– Vitotrol 300 RF cu suport de perete– Vitocomfort 200 (alternativ la racordul cu cablu) uQ– Senzor de temperatură exterioară comandat radio– Repeater comandat radio

  Z011 219Z011 410Z011 412vezi lista de preţuri Viess-mann7455 2137456 538

  zU Receptor de semnale radio 7450 563zI Distribuitor de KM-BUS, în cazul mai multor participanţi la KM-BUS 7415 028uP Vitocom 100, tip GSM2 Z011 396 / Z011 388uR Vitocom 100, tip LAN1 cu modul de comunicare Z011 224zO Vitocom 200, tip LAN2 cu modul de comunicare Z011 390

  ID: 4605302_1504_07 (continuare)

  Modul de automatizare solară VIESMANN 15

  5684

  248

  RO

  2

 • Schema electrică de instalare

  230 V/ 50 Hz40

  96

  Joas

  ă te

  nsiu

  ne

  ATS

  LON2

  X3.1X3.2

  X3.3

  5

  X3.6X3.7

  96

  40 EA1

  H2H1

  28L

  N

  5 6

  7

  zO

  zU

  3

  2

  230

  V/ 5

  0 H

  z

  KW6B

  156

  /

  20 A1M1~

  ZPM1~

  21 UPSBM1~A1 /

  STS

  qE

  qW

  eQ

  uR

  qQ

  KM-BUS

  145

  145

  145

  Distribuitor de KM-BUS

  rQ zZzT

  zI

  uPoO

  40

  40A

  157

  0-10V

  145

  L

  N

  S

  12

  96

  EA1

  12

  2

  zW

  zR

  zE

  7

  56DE3

  34DE2

  12DE1

  zE

  zE

  40 M2 rQ

  156/

  N

  L

  53

  28

  L

  N

  1

  96

  N

  L

  28

  S

  P

  96

  M157 Ö

  L

  N

  H1

  H2

  5

  6

  2

  zP

  2

  zQ

  156/

  S

  156/

  S

  STB

  KOL

  SOL

  M1~

  L

  N

  L

  N

  34

  12

  145

  40

  24

  22

  6

  5

  12PWM

  SM1

  34

  127

  10

  12

  wZ

  qT

  wQ

  tQ

  wE

  qZ

  wR

  wU

  L

  N40A

  zW

  zW

  145 tQ

  145

  L

  N

  N

  L1

  L

  N

  L

  N

  1

  32

  1

  32

  1

  32

  L

  N

  S

  L

  N

  L

  N

  M1~

  ID: 4605302_1504_07

  ID: 4605302_1504_07 (continuare)

  16 VIESMANN Modul de automatizare solară

  2

  5684

  248

  RO

 • 40

  40A

  145 34

  20

  52

  2 12

  N

  L

  M3

  VTS M3

  M1~

  40

  40A

  HK M3

  M3

  SM1

  12

  tQ

  tE

  rQ

  wZ

  tR

  tT

  tw

  L

  N

  4

  145 wZ

  40

  40A

  145 34

  20

  52

  2 12

  VTS M2

  40

  40A

  145

  2

  HK M2

  M2

  M3

  12

  rQ

  7

  tQ

  rT

  rW

  zI

  L

  N

  N

  LM2M1~ rR

  L

  N

  NM1~

  L

  N

  NM1~

  ID: 4605302_1504_07

  ID: 4605302_1504_07 (continuare)

  Modul de automatizare solară VIESMANN 17

  5684

  248

  RO

  2

 • 3. Un circuit de încălzire fără vană de amestec şi două circuite de încălzire cu vane deamestec şi preparare de apă caldă menajeră (opţional preparare de apă caldă menajerăcu panouri solare)

  ID: 4605373_1504_05

  Domeniu de utilizareInstalaţie de încălzire cu sisteme diferite de încălzire şi preparare deapă caldă menajeră■ Un circuit de încălzire fără vană de amestec■ Două circuite de încălzire cu vană de amestec cu 3 căi

  Componente principale■ Cazan cu combustibil lichid sau cazan cu combustibil gazos 18

  până la 100 kW cu Vitotronic 200, tip KO1B sau KO2B■ Distribuitorul circuitului de încălzire■ Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu acumulator

  (bivalent)■ Instalaţie solară

  Descrierea funcţionăriiReglarea circuitelor de încălzire eP/rP/tP şi a boilerului pentru pre-parare de apă caldă menajeră qP/qR se realizează prin intermediulautomatizării Vitotronic 2. Circuitele de încălzire şi boilerul pentrupreparare de apă caldă menajeră sunt alimentate fiecare în parte decătre o pompă de circulaţie separată eQ/rR/tR şi qE.

  Regim de încălzireAutomatizarea Vitotronic 2 reglează temperatura apei din cazan înfuncţie de temperatura exterioară (= temperatura pe turul circuituluide încălzire fără vană de amestec) şi printr-un set de extensie pentruun circuit de încălzire cu vană de amestec nivelul de temperatură alcircuitului de încălzire cu vană de amestec.

  Preparare de apă caldă menajeră fără instalaţie solarăDacă temperatura apei calde menajere coboară sub valoareareglată la automatizarea Vitotronic 2, atunci pornesc arzătorulcazanului 1 şi pompa de circulaţie qE a boilerului pentru prepararede apă caldă menajeră qP/qR.Prepararea de apă caldă menajeră se realizează în timpul intervale-lor de încălzire reglate la automatizarea Vitotronic 2 cu sau fărăcomandă prioritară.În cazul comenzii prioritare absolute pentru prepararea de apă caldămenajeră se opresc pompele circuitelor de încălzire eQ/rR/tR şi seînchid vanele de amestec rT/tT. În cazul comenzii prioritare modu-lante pentru prepararea de apă caldă menajeră, pompele circuitelorde încălzire rR/tR rămân conectate, iar vanele de amestec rT/tTse închid atât cât să se atingă temperatura reglată pentru agentultermic al cazanului pentru încălzirea apei din boiler. Boilerul pentrupreparare de apă caldă menajeră qP/qR şi circuitele de încălzire cuvană de amestec rP/tP sunt încălzite simultan în acest caz.

  Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul instalaţiei solareCând diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură lacolector wQ şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere dinboiler qT este mai mare decât diferenţa de temperatură de conec-tare, porneşte pompa circuitului solar wE, şi apa din boilerul qR seîncălzeşte .Pompa circuitului solar wE este deconectată în funcţie de următoa-rele criterii:■ Scăderea sub limită a diferenţei de temperatură de conectare■ Depăşirea valorii reglate la limitatorul electronic de temperatură

  (max. la 90 °C) al modulului de automatizare solară (tip SM1) wZ■ Atingerea temperaturii reglate la termostatul de siguranţă qZ (dacă

  există)Condiţiile pentru funcţia suplimentară sunt îndeplinite prin pompa decirculaţie wR.

  Oprirea circulaţiei de agent termic a boilerului pentru prepararede apă caldă menajeră prin intermediul cazanului în combinaţiecu un modul de automatizare solarăOprirea circulaţiei de agent termic se realizează în două trepte.Circulaţia de agent termic a boilerului pentru preparare de apă caldămenajeră qR cu ajutorul cazanului 1 este oprită atunci când boile-rul qR este încălzit prin intermediul colectorilor wP. Pentru aceasta,este redusă valoarea nominală a temperaturii a.c.m. pentru circulaţiade agent termic prin intermediul cazanului 1. Blocarea rămâneactivă pentru o perioadă de timp după deconectarea pompei pentrucircuitul solar wE.În cazul încălzirii neîntrerupte prin intermediul colectorilor wP (> 2 h),încălzirea adăugată prin intermediul cazanului 1 are loc numaidacă se atinge o temperatura nominală a.c.m. sub cea setată laautomatizarea cazanului 2 (adresa de codare „67“).La automatizarea 2 se setează cu ajutorul codului „67“ o a treiavaloare pentru temperatura apei calde menajere (domeniu de reglajîntre 10 şi 95 °C). Această valoare trebuie să fie mai mică decâtprima valoare reglată pentru temperatura apei calde menajere.Apa din boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră qR esteîncălzită mai întâi de agentul termic din cazanul 1, numai dacă atreia valoare nominală nu poate fi atinsă cu ajutorul instalaţiei solare.

  ObservaţieAceastă schemă este un exemplu principial de instalaţie. Pentruproiectarea specifică a exemplelor de utilizare consultaţi docu-mentaţia de proiectare respectivă.

  ID: 4605373_1504_05

  18 VIESMANN Modul de automatizare solară

  3

  5684

  248

  RO

 • Codări necesare

  ID: 4605373_1504_05Grupă Codare Funcţie„General“ „00:8“ La modelele de instalaţie: Fără circuit de încălzire I eP şi cu prepara-

  re a.c.m. qP.„Solar“ „02:0“

  sauPompa circuitului solar wE fără comanda turaţiei

  „02:1“sau

  Pompa circuitului solar wE cu turaţia comandată prin automatizare cupachet de unde

  „02:2“ Pompă pentru circuit solar wE cu turaţie reglabilă cu comandă PWM„20:1“ Funcţia suplimentară pentru prepararea apei calde menajere qR

  Schema de instalare hidraulică ID: 4605373_1504_05

  --26/5--

  --2/

  5--

  --26

  /6--

  KW

  -26/24-

  --23

  0V--

  --20

  ----

  96--

  --21

  ----

  28--

  --5-

  ---

  1--

  --K

  M-B

  us--

  --3-

  ---

  15--

  --23

  0V--

  --24

  ----

  22--

  --6-

  ---

  5--

  --K

  M-B

  us--

  ---26/24--

  --2/20-- --41/20--

  --41/2--

  --41/52--

  --51/20--

  --51/52--

  --2/21--

  --51/2--

  --2-

  ---

  KM

  -Bus

  --

  --52

  ----

  20--

  --23

  0V--

  /

  --51/20--

  --2/

  1--

  --2/

  3--

  A1 M2 M3

  rQ tQ

  tTrT

  rR tR

  tE

  rW

  rP

  tWtPeP

  eQ

  wZ

  wPwQ

  wW

  wE

  qE

  qZ

  qQ

  qT

  qPqR

  3

  9

  1

  2

  --2-

  ---

  KM

  -Bus

  --

  --52

  ----

  20--

  --23

  0V--

  WW

  12--2/28--

  25

  --26

  /22-

  -

  ----wR

  --

  Retur

  Tur

  Indicaţie: Această schemă este un exemplu de bază fără dispozitive de blocare şi de siguranţă. Ea nu înlocuieşte proiectarea de specialitatela faţa locului.

  ID: 4605373_1504_05 (continuare)

  Modul de automatizare solară VIESMANN 19

  5684

  248

  RO

  3

 • Aparate necesare

  ID: 4605373_1504_05Poz. Denumire Nr. com.1 Cazan cu vezi lista de preţuri Viess-

  mann2 Automatizare Vitotronic Set de livrare poz. 1 – Vitogas 200-F cu Vitotronic 200, tip KO2B 3 Senzor de temperatură exterioară ATS Set de livrare poz. 29 Senzor pentru temperatura apei din cazan KTS Set de livrare poz. 2 Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul cazanului qP/qR Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră/bivalent vezi lista de preţuri Viess-

  mannqQ Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler STS Set de livrare poz. 2qW Pompă de recirculare a apei calde menajere ZP vezi lista de preţuri VitosetqE Pompă de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler UPSB vezi lista de preţuri Viess-

  mann Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul instalaţiei solare qT Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler SOL Set de livrare poz. 26qZ Termostat de siguranţă STB Z001 889wP Colectori solari vezi lista de preţuri Viess-

  mannwQ Senzor de temperatură la colector KOL Set de livrare poz. 26eW Solar-Divicon, tip PS10 cu modul de automatizare solară integrat, tip SM1 wZ

  sauZ012 016

  Solar Divicon, tip PS20 fără reglaj cu modul de automatizare solară separat, tip SM1 wZ Z012 027wZ Modul de automatizare solară, tip SM1 7429 073wE Pompă circuit solar Set de livrare poz. 22wR Pompă de circulaţie (restratificare) pus la dispoziţie de instala-

  torwT Set de recirculare cu termostat, pentru pompa de recirculare

  sauZK01 284

  Automat de amestec cu termostat, fără pompă de recirculare 7438 940wU Doză de derivaţie pus la dispoziţie de instala-

  toreP Circuit de încălzire I eQ Pompa circuitului de încălzire Circuit încălzire A1

  sauDivicon

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  rP Circuit de încălzire II rQ Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec M2

  Componente:7301 063

  rWrT

  – Senzor de temperatură pe tur M2/M3 (senzor de temperatură aplicat)– Sistem electronic al vanei de amestec cu servomotorsau

  rQ Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec M2Componente:

  7301 062

  rW – Senzor de temperatură pe tur M2/M3 (senzor de temperatură aplicat)– sistem electronic de reglaj al vanei de amestec

  rT Servomotor pentru vana de amestec M2 vezi lista de preţuri Viess-mann

  rR Pompa circuitului de încălzire M2şi vană de amestec cu 3 căisauDivicon

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  ID: 4605373_1504_05 (continuare)

  20 VIESMANN Modul de automatizare solară

  3

  5684

  248

  RO

 • ID: 4605373_1504_05Poz. Denumire Nr. com.tP Circuit de încălzire III tQ Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec M3

  Componente:7301 063

  tWtT

  – Senzor de temperatură pe tur M2/M3 (senzor de temperatură aplicat)– Sistem electronic al vanei de amestec cu servomotorsau

  tQ Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec M3Componente:

  7301 062

  tW – Senzor de temperatură pe tur M2/M3 (senzor de temperatură aplicat)– sistem electronic de reglaj al vanei de amestec

  tT Servomotor pentru vană de amestec M3 vezi lista de preţuri Viess-mann

  tE Termostat pentru circuitul de încălzire prin pardoseală 7151 728 / 7151 729tR Pompa circuitului de încălzire M3

  şi vană de amestec cu 3 căisauDivicon

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  Accesorii 5 Extensie pentru arzător în două trepte sau cu modulare Set de livrare poz. 26 Senzor pentru temperatura gazelor arse AGS 7452 5317 Extensie EA1 7452 091zW Semnalizarea avariilor (extensie EA1 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  torzE Conectare externă: (extensie EA1 necesară)

  – Blocare externă– Solicitare externă– Comutarea externă a regimului de funcţionare

  pus la dispoziţie de instala-tor

  zR Valoare nominală externă 0 până la 10 V (extensie EA1 necesară) pus la dispoziţie de instala-tor

  zT Telecomenzi – Vitotrol 200A (participant la KM-BUS)

  – Vitotrol 300A (participant la KM-BUS)Z008 341Z008 342

  zZ Vitocomfort 200 vezi lista de preţuri Viess-mann

  Alternativ la telecomenzile cu fir pot fi utilizate următoarele accesorii radiooO Bază de comunicaţie radio necesară pentru funcţionarea cu: Z011 413 – Vitotrol 200 RF

  – Vitotrol 300 RF cu suport pentru masă– Vitotrol 300 RF cu suport de perete– Vitocomfort 200 (alternativ la racordul cu cablu)– Senzor de temperatură exterioară comandat radio– Repeater comandat radio

  Z011 219Z011 410Z011 412vezi lista de preţuri Viess-mann7455 2137456 538

  zU Receptor de semnale radio 7450 563zI Distribuitor de KM-BUS, în cazul mai multor participanţi la KM-BUS 7415 028uP Vitocom 100, tip GSM2 Z011 396 / Z011 388uRzO

  Vitocom 100, tip LAN1 cu modul de comunicareVitocom 200, tip LAN2 cu modul de comunicaresau

  Z011 224Z011 390

  iP Extensie externă H5 7199 249iQ Clapetă de gaze arse, comandată prin servomotor (numai la Vitogas 200-F) vezi lista de preţuri Viess-

  mann

  ID: 4605373_1504_05 (continuare)

  Modul de automatizare solară VIESMANN 21

  5684

  248

  RO

  3

 • Schema electrică de instalare

  230 V/ 50 Hz

  230

  V/ 5

  0 H

  z

  40

  96N

  L

  STS5

  40

  20 A1M1~

  21 UPSBM1~

  ZPM1~28

  LON2

  ATS

  145

  1

  KTS3

  EA1

  191

  9

  15

  90

  AGS

  417

  1

  41

  150

  X12X122

  41

  M

  7

  4

  123

  1212

  12

  12

  12

  12

  3

  34

  145 rQ

  7

  IP

  iQ

  eQ

  qE

  qW

  5

  2

  6

  qQ

  9

  zU

  3

  zO

  KM-BUS

  145

  145

  Distribuitor de KM-BUS

  145zT zZ uP oO

  zI

  L

  N40

  40A

  157

  0-10V

  145

  12

  56DE3

  34DE2

  DE1

  EA1

  96

  40 M2

  S

  7

  2

  rQ

  zW

  zR

  zE

  zE

  zE

  40

  40A

  145 34

  20

  52

  2 12

  VTS M2

  40

  40A

  145

  2

  HK M2

  M2

  M3

  M3

  12

  rQ

  7

  tQ

  rT

  rW

  tQ

  M2M1~ rR

  145 2

  40

  40A

  145 34

  20

  52

  2 12

  N

  L

  M3

  VTS M3

  M1~

  40

  40A

  145

  4

  HK M3

  M3

  SM1

  12

  tQ

  tE

  rQ

  wZ

  tR

  tT

  tW

  rQ

  STB

  KOL

  SOL

  M1~

  L

  N

  L

  N

  34

  12

  145

  40

  24

  22

  6

  5

  12PWM

  SM1

  34

  127

  10

  40A

  12

  wZ

  qT

  wQ

  tQ

  wE

  qZ

  wR

  wU

  L

  N

  L

  N

  L

  N

  uR

  L

  N

  L

  N

  L

  N

  L

  N

  1

  32

  1

  32

  1

  32

  L

  N

  S

  12

  12

  L

  N

  NM1~

  L

  N

  L

  N

  NM1~

  M1~

  ID: 4605373_1504_05

  ID: 4605373_1504_05 (continuare)

  22 VIESMANN Modul de automatizare solară

  3

  5684

  248

  RO

 • 4. Vitodens – preparare de apă caldă menajeră şi susţinere a încălzirii cu acumulatortampon polivalent de agent termic, cu modul de automatizare solară, tip SM1

  ID: 4605029_1504_09

  Componente principale■ Colectori solari Viessmann■ Acumulator tampon polivalent de agent termic Vitocell 340-M sau

  Vitocell 360-M cu preparare integrată a apei calde menajere, cusau fără sistem cu stratificare

  ■ Modul de automatizare solară, tip SM1■ Solar-Divicon■ Cazan mural cu combustibil lichid/gazos, începând cu anul de

  fabricaţie 2010– Vitodens 200-W– Vitodens 300-W

  Descrierea funcţionării

  Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul energiei solareCând diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură lacolector eQ şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere dinboiler qQ este mai mare decât diferenţa de temperatură de conec-tare, porneşte pompa circuitului solar eE, şi acumulatorul tampon deagent termic qP se încălzeşte .Pompa circuitului solar eE este deconectată în funcţie de următoa-rele criterii:■ Scăderea sub limită a diferenţei de temperatură de conectare■ Depăşirea valorii reglate la limitatorul electronic de temperatură

  (max. la 90 °C) al automatizării eZ■ Atingerea temperaturii reglate la termostatul de siguranţă qW (dacă

  există)Dacă radiaţia solară incidentă este suficientă, atunci întregul acumu-lator tampon de agent termic qP este încălzit de instalaţia solară.O încălzire adăugată cu ajutorul cazanului 1 a apei din parteasuperioară a acumulatorului tampon de agent termic qP se reali-zează numai atunci când temperatura coboară sub valoarea nomi-nală reglată la automatizarea circuitului cazanului 2.Dacă energia solară nu este suficientă, apa caldă menajeră estepreîncălzită în partea inferioară a acumulatorului tampon qP. Apadin partea superioară este adusă la temperatura dorită cu ajutorulcazanului 1.Prin intermediul senzorului pentru temperatura apei calde menajeredin acumulator qZ de la automatizarea circuitului cazanului, estepornit arzătorul iar ventilul de comutare cu 3 căi rZ este comutat laracordul acumulatorului HV1. După atingerea valorii nominale pentrutemperatura apei calde menajere, arzătorul este oprit, iar ventilul decomutare cu 3 căi rZ este comutat la racordul acumulatorului HV2/HR1.

  Oprirea încălzirii adăugate a acumulatorului de agent termicprin intermediul cazanului în combinaţie cu un modul de auto-matizare solară (tip SM1)Oprirea circulaţiei de agent termic se realizează în două trepte.Încălzirea ulterioară a acumulatorului tampon de agent termic qP cuajutorul cazanului 1 în momentul în care acumulatorul tampon deagent termic qP este încălzit prin intermediul colectorilor eP. Pentruaceasta, este redusă valoarea nominală a temperaturii a.c.m. dinboiler pentru circulaţia de agent termic prin intermediul cazanului 1.Blocarea rămâne activă pentru o perioadă de timp după deconecta-rea pompei pentru circuitul solar eE.În cazul încălzirii neîntrerupte prin intermediul colectorilor eP (> 2 h),circulaţia de agent termic cu ajutorul cazanului 1 are loc numaidacă se atinge o temperatura nominală a.c.m. din boiler sub ceasetată la automatizarea cazanului 2 (adresa de codare „67“).La automatizarea 2 se setează cu ajutorul codului „67“ o a treiavaloare pentru temperatura apei calde menajere (domeniu de reglajîntre 10 şi 95 °C). Această valoare trebuie să fie mai mică decâtprima valoare reglată pentru temperatura apei calde menajere.Apa din acumulatorul tampon de agent termic qP este încălzită maiîntâi de agentul termic din cazanul 1, numai dacă a treia valoarenominală nu poate fi atinsă cu ajutorul instalaţiei solare.

  Blocarea încălzirii ulterioare prin intermediul cazanului la susţi-nerea încălziriiDacă în acumulatorul tampon de agent termic qP este disponibilă otemperatură suficient de mare pentru încălzirea circuitului deîncălzire, încălzirea ulterioară prin intermediul cazanului 1 poate fioprită.

  Prepararea de apă caldă menajeră fără energie solarăPartea superioară a acumulatorului tamponqP este încălzită cu aju-torul cazanului 1. Preparatorul instantaneu de apă caldă menajerăîncorporat/secţiunea de acumulare sunt încălzite de agentul termicdin acumulatorul tampon care le înconjoară.Sistemul de reglaj al temperaturii apei din boiler la care este legatsenzorul pentru temperatura apei din boiler qZ de la automatizareacircuitului cazanului 2 comută ventilul de comutare cu 3 căi rZ.

  Încălzirea cu energie solarăDacă temperatura de la senzor qT este suficientă, încălzirea se rea-lizează prin intermediul acumulatorului tampon polivalent de agenttermic qP.

  Încălzirea fără energie solarăDacă temperatura la senzor qT nu este suficientă, pornesc arzătorulşi pompa de circulaţie de la cazan. Spaţiul de la acumulatorul tam-pon qP aflat între HV2/HR1 şi HR2 este încălzit la valoarea nomi-nală pentru funcţionarea circuitelor de încălzire în regim comandatde temperatura exterioară. La depăşirea acestei valori, se deconec-tează arzătorul şi, cu decalare, pompa de circulaţie de la cazan.

  ObservaţieAceastă schemă este un exemplu principial de instalaţie. Pentruproiectarea specifică a exemplelor de utilizare consultaţi docu-mentaţia de proiectare respectivă.

  ID: 4605029_1504_09

  Modul de automatizare solară VIESMANN 23

  5684

  248

  RO

  4

 • Codări necesare

  ID: 4605029_1504_09Grupă Codare Funcţie„General“ 33:2 Ventilul de comutare cu 3 căi rZ este racordat la ieşirea A1 de la ex-

  tensia AM1 39:2 Numai Vitodens 300: Instalaţie fără pompă de recirculare a apei calde

  menajere, ventilul de comutare cu 3 căi este racordat la ieşirea 28 peplaca electronică de bază

  51:2 Pompa de circulaţie internă porneşte doar când arzătorul este înfuncţiune (pornirea decalată oprită)(Pornirea/oprirea arzătorului se realizează în funcţie de temperaturaexterioară prin intermediul senzorului de temperatură pe tur qT)

  53:3 Instalaţie fără pompă de recirculare a apei calde menajere: (numai laVitodens)Ventilul de comutare cu 3 căi rZ este racordat la ieşirea sK de la ex-tensia internă H1 sau H2

  „Apă caldă menajeră“ 5b:1 Ventil de comutare intern fără funcţie(boiler pentru preparare de apă caldă menajeră conectat în spateleventilului de comutare cu 3 căi rZ)

  „Solar“ „02:0“sau

  Pompă a circuitului solar fără turaţie reglabilă

  „02:1“sau

  Pompa circuitului solar cu turaţia comandată prin automatizare cu pa-chet de unde

  „02:2“ Pompă pentru circuit solar cu turaţie reglabilă cu comandă PWM

  ID: 4605029_1504_09 (continuare)

  24 VIESMANN Modul de automatizare solară

  4

  5684

  248

  RO

 • Schema de instalare hidraulică ID: 4605029_1504_09

  ----36/24--

  --36

  /6--

  --K

  M-B

  us--

  --6-

  ---

  5--

  KW

  --23

  0V--

  --24

  --

  HV2/HR1

  HVs/HRsEKWHR3

  HR2

  WW/Z

  SPR2

  SPR1

  SPR3

  HV1

  --2/X3--

  --36/5--

  --36/24--

  --x/

  x--

  --X

  3--

  --5-

  ---

  145-

  -

  --23

  0V--

  --28

  ----

  96--

  --2/5--

  --23

  0V--

  --A

  2--

  --A

  1--

  --14

  5--

  --41/20--

  --41/52--

  --41/2--

  --23

  0V--

  --52

  ----

  20--

  --2-

  ---

  KM

  -Bus

  --

  --40

  --

  --14

  5--

  --2/X3--

  WW

  --x/x--

  Ruecklauf

  Vorlauf

  13

  14

  41

  40

  43

  44

  45

  46

  9

  1

  72 3 45

  10

  11

  15

  12

  16

  22

  33

  32

  30

  31

  36

  Indicaţie: Această schemă este un exemplu de bază fără dispozitive de blocare şi de siguranţă. Ea nu înlocuieşte proiectarea de specialitatela faţa locului.

  ObservaţieLa racordul electric x/x:În funcţie de dotarea instalaţiei pompa de recirculare ZP qE şi ventilul de comutare cu 3 căi rZ sunt racordate la extensia internă H1 4/ H23 sau la extensia AM1 5.La Vitodens 300-W, tip B3HB, pompa de recirculare ZP qE poate fi conectată direct la automatizarea cazanului 2 (ştecherul sK).

  Aparate necesare

  ID: 4605029_1504_09Poz. Denumire Nr. com.1 Aparat mural pe combustibil lichid/gazos vezi lista de preţuri Viess-

  mann cu 2 Automatizare pentru cazan şi circuitul de încălzire Set de livrare poz. 13 Extensie internă H1

  sau7498 513

  4 Extensie internă H2sau

  7498 514

  Instalaţie cu pompă de recirculare a apei menajere sau la Vitoladens 300-W: 5 Extensie AM1 7452 0926 Distribuitor de KM-BUS, în cazul mai multor participanţi la KM-BUS 7415 0289 Senzor de temperatură exterioară ATS

  ID: 4605029_1504_09 (continuare)

  Modul de automatizare solară VIESMANN 25

  5684

  248

  RO

  4

 • ID: 4605029_1504_09Poz. Denumire Nr. com.qP Acumulator tampon polivalent de agent termic vezi lista de preţuri Viess-

  mann cu wW Racord pentru recirculare 7457 484qT Senzor de temperatură (senzor de temperatură pe tur pentru preselectorul hidraulic, în această confi-

  guraţie în acumulatorul tampon de agent termic)7179 488

  qZ Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler STS 7179 114qQ Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumulator (SOL) Set de livrare poz. 36qW Termostat de siguranţă STB Z001 889qE Pompă de recirculare a apei calde menajere ZP vezi lista de preţuri VitosetqR Set de recirculare termostatic (la alimentarea a.c.m. cu recirculare)

  alternativAutomat termic de amestec (la alimentare a.c.m. fără recirculare)

  ZK01 284

  7438 940eP Colectori solari vezi lista de preţuri Viess-

  manneQ Senzor de temperatură la colector (KOL) Set de livrare poz. 36eW Solar-Divicon, tip PS10 cu modul de automatizare solară integrat, tip SM1 eZ

  sauZ012 016

  Solar Divicon, tip PS20 fără reglaj cu modul de automatizare solară separat, tip SM1 eZ Z012 027 Alternativ pentru montajul la acumulatorul tampon de agent termic: Solar-Divicon, tip PS10 cu modul de automatizare solară integrat, tip SM1 eZ

  sauZ012 043 / Z012 2044

  Solar Divicon, tip PS10 fără reglaj, cu modul de automatizare solară separat, tip SM1 eZ Z012 047 / Z012 048eE Pompă circuit solar Set de livrare poz. 32eZ Modul de automatizare solară, tip SM1 7429 073eU Doză de derivaţie pus la dispoziţie de instala-

  toreI Comutator pornit-oprit pus la dispoziţie de instala-

  torrP Circuit de încălzire M2 rQ Set extensie pentru un circuit cu vană de amestec cu servomotor încorporat rT

  sau7301 063

  Set extensie pentru un circuit cu vană de amestec cu servomotor separat rT 7301 062 – ca termostat imersat

  sau7151 728

  – ca termostat aplicat 7151 729rE Senzor de temperatură pe tur pentru circuitul de încălzire M2 Set de livrare poz. 41rR Pompa circuitului de încălzire M2

  şipus la dispoziţie de instala-tor

  vană de amestec cu 3 căisau

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  Divicon (cu vană de amestec cu 3 căi, pompă circuit de încălzire, senzor de temperatură pe tur şiservomotor pentru vana de amestec)

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  rT Servomotor separat pentru vana de amestec vezi lista de preţuri Viess-mann

  rZ Ventil de comutare cu 3 căi 7814 924

  ID: 4605029_1504_09 (continuare)

  26 VIESMANN Modul de automatizare solară

  4

  5684

  248

  RO

 • ID: 4605029_1504_09Poz. Denumire Nr. com. Accesorii 4 Extensie internă H1 7498 5135 Extensie internă H2 7498 5146 Extensie AM1 7429 0927 Extensie EA1 7429 091zP Electrovalvă magnetică externă de siguranţă pentru gaz lichefiat (extensie internă H1 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  torzQ Blocare pentru exhaustor (extensie internă H2 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  torzW Semnalizarea avariilor (sunt necesare H1, H2 interne sau extensie EA1) pus la dispoziţie de instala-

  torzE Conectare externă:

  – Blocare externă– Solicitare externă– Comutarea externă a regimului de funcţionare (numai la funcţionare comandată de temperatura ex-

  terioară)

  pus la dispoziţie de instala-tor

  zR Valoare nominală externă 0 până la 10 V (extensie EA1 necesară) pus la dispoziţie de instala-tor

  zI Distribuitor de KM-BUS, în cazul mai multor participanţi la KM-BUS 7415 028zT Telecomenzi – Vitotrol 200A

  – Vitotrol 300AZ008 341Z008 342

  zZ Vitocomfort 200 vezi lista de preţuri Viess-mann

  Alternativ la telecomenzile cu fir pot fi utilizate următoarele accesorii radio: oO Bază de comunicaţie radio necesară pentru funcţionarea cu: Z011 413 Vitocomfort 200 vezi lista de preţuri Viess-

  mann Vitotrol 200 RF Z011 219 Suport pentru masă Vitotrol 300 RF Z011 410 Suport de perete Vitotrol 300 RF Z011 412 Repeater comandat radio 7456 538 Senzor de temperatură exterioară comandat radio 7455 213 Accesorii, Vitodens 200, Vitodens 300, Vitoladens 300 uP Vitocom 100, tip GSM2 Z011 396 / Z011 388uR Vitocom 100, tip LAN1 cu modul de comunicare (pentru funcţionare comandată de temperatura exte-

  rioară)Z011 224

  uT Vitocom 200, tip LAN2 cu modul de comunicare Z011 390zU Receptor de semnale radio 7450 563

  ObservaţieÎn cazanul Vitodens 300-W este integrată o interfaţă LAN.

  ID: 4605029_1504_09 (continuare)

  Modul de automatizare solară VIESMANN 27

  5684

  248

  RO

  4

 • Schema electrică de instalare

  Automatizare aparat mural pe gaz, modul de automatizare solară şi accesorii

  KM-BUS145

  145

  145

  L

  N40

  40A

  157

  0-10V

  145

  12

  56DE3

  34DE2

  DE1

  EA1

  34

  96

  40 AM1

  N

  L

  53

  28

  L

  N

  1

  96

  N

  L

  28

  S

  P

  96

  M157 Ö

  L

  N

  H1

  H2

  230 V/50 Hz

  230

  V/5

  0 H

  z

  40

  96

  Joas

  ă te

  nsiu

  ne

  2

  X3.1X3.2

  X3.3

  5

  X3.4X3.5

  96

  40 EA1

  H2H1

  28L

  N

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  / / /

  M1~

  M1~

  M1~

  X3.7X3.6

  LON / LAN

  1

  32

  1

  32

  1

  32

  L

  N

  S

  12

  12

  L

  N

  L

  N

  L

  N

  M1~

  N

  L1

  2

  68

  7

  63

  63

  63

  64

  62

  5

  2

  5 65

  3

  67

  15

  16

  69 74

  13 46

  7

  3 4

  13 46

  61

  4

  3

  2

  60

  13 46

  2

  75

  66 70 99

  M1~

  M1~

  145

  ObservaţieLa Vitodens 300-W, tip B3HB, pompa de recirculare ZP qE (ştecherul sK) şi participantul KM-BUS (ştecherul aVG în loc de X3.6; X3.7) pot firacordate direct la automatizarea cazanului 2.

  ID: 4605029_1504_09 (continuare)

  28 VIESMANN Modul de automatizare solară

  4

  5684

  248

  RO

 • 40

  40A

  14534

  40A

  A1L

  N

  A2L

  N

  145

  AM1

  12

  5

  7

  6

  L

  N

  ZP

  rZ

  qE

  STB

  KOL

  SOL

  L

  N

  L

  N

  34

  12

  145

  40

  24

  22

  6

  5

  12PWM

  SM1

  34

  127

  10

  12

  145

  eZ

  rQ

  qQ

  eQ

  rQ

  eE

  qWeU

  L

  N

  UP

  40A

  40

  40A

  145 34

  20

  52

  2 12

  VTS M2

  40A

  HK M2

  M2

  12

  rQ

  5

  rT

  rE

  M2M1~ rR

  L

  N

  2

  rQ40 HK M2

  UVM1~

  eZ40 SM1

  145 eZ

  L

  N

  M1~

  L

  N

  NM1~

  L

  N

  M1~

  ID: 4605029_1504_09

  ID: 4605029_1504_09 (continuare)

  Modul de automatizare solară VIESMANN 29

  5684

  248

  RO

  4

 • 5. Preparare de apă caldă menajeră şi susţinere a încălzirii cu acumulator tampon poli-valent de agent termic, cu modul de automatizare solară, tip SM1

  ID: 4605160_1504_06

  Componente principale■ Colectori solari Viessmann■ Acumulator tampon polivalent de agent termic Vitocell 340-M sau

  Vitocell 360-M cu preparare integrată a apei calde menajere, cusau fără sistem cu stratificare

  ■ Modul de automatizare solară, tip SM1■ Solar-Divicon■ Aparat mural pe combustibil lichid/gazos

  Descrierea funcţionării

  Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul energiei solareCând diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură lacolector wQ şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere dinboiler qR este mai mare decât diferenţa de temperatură de conec-tare, porneşte pompa circuitului solar wE, şi acumulatorul tampon deagent termic iP se încălzeşte .Pompa circuitului solar wE este deconectată în funcţie de următoa-rele criterii:■ Scăderea sub limită a diferenţei de temperatură de conectare■ Depăşirea valorii reglate la limitatorul electronic de temperatură

  (max. la 90 °C) al automatizării wR■ Atingerea temperaturii reglate la termostatul de siguranţă qT (dacă

  există)Dacă radiaţia solară incidentă este suficientă, atunci întregul acumu-lator tampon de agent termic iP este încălzit de instalaţia solară.O încălzire adăugată cu ajutorul cazanului 1 a apei din parteasuperioară a acumulatorului tampon de agent termic iP se reali-zează numai atunci când temperatura coboară sub valoarea nomi-nală reglată la automatizarea circuitului cazanului 2.Dacă energia solară nu este suficientă, apa caldă menajeră estepreîncălzită în partea inferioară a acumulatorului tampon iP. Apadin partea superioară este adusă la temperatura dorită cu ajutorulcazanului 1.

  Oprirea încălzirii adăugate a acumulatorului de agent termicprin intermediul cazanului în combinaţie cu un modul de auto-matizare solară (tip SM1)Oprirea circulaţiei de agent termic se realizează în două trepte.Încălzirea ulterioară a acumulatorului tampon de agent termic iP cuajutorul cazanului 1 în momentul în care acumulatorul tampon deagent termic iP este încălzit prin intermediul colectorilor wP. Pentruaceasta, este redusă valoarea nominală a temperaturii a.c.m. dinboiler pentru circulaţia de agent termic prin intermediul cazanului 1.Blocarea rămâne activă pentru o perioadă de timp după deconecta-rea pompei pentru circuitul solar wE.În cazul încălzirii neîntrerupte prin intermediul colectorilor wP (> 2 h),circulaţia de agent termic cu ajutorul cazanului 1 are loc numaidacă se atinge o temperatura nominală a.c.m. din boiler sub ceasetată la automatizarea cazanului 2 (adresa de codare „67“).

  La automatizarea 2 se setează cu ajutorul codului „67“ o a treiavaloare pentru temperatura apei calde menajere (domeniu de reglajîntre 10 şi 95 °C). Această valoare trebuie să fie mai mică decâtprima valoare reglată pentru temperatura apei calde menajere.Acumulatorul tampon de agent termic iP este încălzit de agentul ter-mic din cazan 1 numai dacă această valoare nominală nu esteatinsă cu ajutorul instalaţiei solare.

  Blocarea încălzirii ulterioare prin intermediul cazanului la susţi-nerea încălziriiDacă în acumulatorul tampon de agent termic iP este disponibilă otemperatură suficient de mare pentru încălzirea circuitului deîncălzire, încălzirea ulterioară prin intermediul cazanului 1 poate fioprită.

  Prepararea de apă caldă menajeră fără energie solarăPartea superioară a acumulatorului tamponiP este încălzită cu aju-torul cazanului 1. Preparatorul instantaneu de apă caldă menajerăîncorporat/secţiunea de acumulare sunt încălzite de agentul termicdin acumulatorul tampon care le înconjoară.Sistemul de reglaj al temperaturii apei din boiler la care este legatsenzorul pentru temperatura apei din boiler qQ de la automatizareacircuitului cazanului 2 porneşte pompa de circulaţie pentru încălzi-rea apei din boiler eQ.

  Încălzirea cu energie solarăDacă diferenţa de temperatură dintre senzorul de temperatură de laacumulatorul tampon iW şi senzorul de temperatură de pe returulcircuitului de încălzire iT este mai mare decât diferenţa de tempera-tură de conectare, ventilul de comutare cu 3 căi iZ este comutat laracordul acumulatorului HR2. Agentul termic pe returul circuitului deîncălzire este condus la cazan 1 prin intermediul acumulatoruluitampon iP.Dacă temperatura agentului termic astfel încălzit pe retur nu estesuficientă, agentul termic 1 este încălzit în continuare în cazanpână la atingerea temperaturii necesare pe tur. În cazul unei dife-renţe de temperatură mai mici decât diferenţa de temperatură dedeconectare, ventilul de comutare cu 3 căi iZ este comutat cătrecazan.

  Încălzirea fără energie solarăDacă diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură pentruacumulatorul tampon iW şi senzorul de temperatură pe returul circui-tului de încălzire iT este mai mică decât diferenţa de temperaturăde deconectare, ventilul de comutare cu 3 căi iZ rămâne deconec-tat de la reţea (poziţie către cazan). Agentul termic nu mai circulăprin acumulatorul tampon iP.Cazanul 1 alimentează circuitele de încălzire cu căldură, în funcţiede caracteristica de încălzire reglată la automatizarea circuituluicazanului 2.

  În combinaţie cu un aparat mural pe combustibil lichid/gazosEste necesar un preselector hidraulic tP cu senzor de temperaturăpe tur tQ.

  ObservaţieAceastă schemă este un exemplu principial de instalaţie! Pen-tru proiectarea specifică a exemplelor de utilizare consultaţidocumentaţia de proiectare respectivă!

  ID: 4605160_1504_06

  30 VIESMANN Modul de automatizare solară

  5

  5684

  248

  RO

 • Codări necesare

  ID: 4605160_1504_06Adresă de service modul solar SM1 wRGrupă Codare Funcţie„Solar“ „02:0“ Pompă a circuitului solar fără turaţie reglabilă „02:1“ Pompa circuitului solar cu turaţia reglată prin automatizare cu pachet

  de unde „02:2“ Pompă pentru circuit solar cu turaţie reglabilă cu comandă PWM „Solar“ „20:4“ 2. Reglarea diferenţei de temperatură cu încălzire parţială

  Codări necesare la automatizarea cazanului şi a circuitului de încălzire (în combinaţie cu aparat mural pe combustibil lichid/gazos)Grupă Codare Funcţie„General“ 33:2 Racordul pompei de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler este

  racordat la ieşirea A1 de la extensia AM1 Instalaţie fără pompă de recirculare a apei calde menajere: 39:2 Vitodens 300 cu Vitotronic 200, tip HO2B:

  – Pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler 4 este racor-dată la ieşirea sK de la placa electronică de bază a automatizării.

  53:3 – Pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler 4 este co-nectată la ieşirea sK a extensiei interne H1 sau H2.

  „Apă caldă menaj.“ 5b:1 Ventil de comutare intern fără funcţie (boiler pentru preparare de apăcaldă menajeră racordat după preselectorul hidraulic).

  ID: 4605160_1504_06 (continuare)

  Modul de automatizare solară VIESMANN 31

  5684

  248

  RO

  5

 • Schema de instalare hidraulică ID: 4605160_1504_06

  ----24/24--

  --24

  /6--

  --14

  5--

  --6-

  ---

  5--

  --7-

  ---

  10--

  KW

  --24/10--

  --23

  0V--

  --24

  ----

  22--

  --24

  /22-

  -HV2/HR1

  HVs/HRsEKWHR3

  HR2

  WW/Z

  SPR2

  SPR1

  SPR3

  HV1

  --24/7--

  --24/5--

  --24/24--

  --23

  0V--

  --96

  ----

  28--

  --5-

  ---

  X3.

  1;2-

  ---

  X3.

  4;5-

  ---

  145-

  -

  --23

  0V--

  --A

  1--

  --14

  5--

  --23

  0V--

  --14

  5--

  /

  --41/20--

  --41/20--

  --41/52--

  --41/2--

  --23

  0V--

  --52

  ----

  20--

  --2-

  ---

  145-

  -

  --2/X3.1;2----2/5--

  --2/

  X3.

  4;5-

  ---x/

  x--

  WW

  --x/x--

  Ruecklauf

  Vorlauf

  12

  16

  21

  20

  24 41

  4042

  43

  44

  4522

  23

  11

  15

  82

  14

  80

  83

  31

  51

  50

  1

  3

  86

  85

  2 4 5 6 7

  Indicaţie: Această schemă este un exemplu de bază fără dispozitive de blocare şi de siguranţă. Ea nu înlocuieşte proiectarea de specialitatela faţa locului.

  ObservaţieÎn funcţie de dotarea instalaţiei pompa de recirculare ZP qW şi pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler UPSB eQ sunt racordatela extensia internă H1 4/ H2 5 sau la extensia AM1 6.La Vitodens 300-W, tip B3HB, pompa de recirculare ZP qW poate fi conectată direct la automatizarea cazanului 2 (ştecherul sK).

  ID: 4605160_1504_06 (continuare)

  32 VIESMANN Modul de automatizare solară

  5

  5684

  248

  RO

 • Aparate necesare

  ID: 4605160_1504_06Poz. Denumire Nr. com.1 Cazan

  cuvezi lista de preţuri Viess-mann

  2 Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară 3 Senzor de temperatură exterioară ATS (numai în cazul funcţionării comandate de temperatura exte-

  rioară)

  Instalaţie fără recirculare 4 Extensie internă H1

  sau7498 513

  5 Extensie internă H2sau

  7498 514

  Instalaţie cu recirculare 6 Extensie AM1 7452 0927 Extensie EA1 7452 091 Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul cazanului 1 qQ Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler STS 7179 114qW Pompă de recirculare a apei calde menajere ZP vezi lista de preţuri VitoseteQ Pompă de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler vezi lista de preţuri Viess-

  mann Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul instalaţiei solare wP qR Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler SOL Set de livrare poz. 24qT Termostat de siguranţă STB Z001 889wP Colectori solari vezi lista de preţuri Viess-

  mannwQ Senzor de temperatură la colector KOL Set de livrare poz. 24wW Solar-Divicon, tip PS10 cu modul de automatizare solară integrat, tip SM1 wR

  sauZ012 016

  Solar Divicon, tip PS20 fără reglaj cu modul de automatizare solară separat, tip SM1 wR Z012 027 Alternativ pentru montajul la acumulatorul tampon de agent termic: Solar-Divicon, tip PS10 cu modul de automatizare solară integrat, tip SM1 wR

  sauZ012 043 / Z012 044

  Solar Divicon, tip PS10 fără reglaj, cu modul de automatizare solară separat, tip SM1 wR Z012 047 / Z012 048wE Pompă circuit solar Set de livrare poz. 22wR Modul de automatizare solară, tip SM1 (alternativ în setul de livrare al Solar-Divicon) 7429 073qZ Set de recirculare termostatic (la alimentarea a.c.m. cu recirculare)

  alternativAutomat termic de amestec (la alimentare a.c.m. fără recirculare)

  ZK01 284

  7438 940wT Doză de derivaţie pus la dispoziţie de instala-

  torrP Circuit de încălzire M2 rQ Set extensie pentru un circuit cu vană de amestec cu servomotor încorporat rT

  sau7301 063

  Set extensie pentru un circuit cu vană de amestec cu servomotor separat rT 7301 062rW Termostat pentru limitarea temperaturii maxime pentru încălzirea prin pardoseală – ca termostat imersat

  sau7151 728

  – ca termostat aplicat 7151 729rE Senzor de temperatură pe tur pentru circuitul de încălzire M2 Set de livrare poz. 41rR Pompa circuitului de încălzire M2

  şipus la dispoziţie de instala-tor

  vană de amestec cu 3 căisau

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  Divicon (cu vană de amestec cu 3 căi, pompă circuit de încălzire, senzor de temperatură pe tur şiservomotor pentru vana de amestec)

  vezi lista de preţuri Viess-mann

  rT Servomotor separat pentru vana de amestec vezi lista de preţuri Viess-mann

  iP Acumulator tampon de agent termic (polivalent) vezi lista de preţuri Viess-mann

  cu iE Racord pentru recirculare (opţional) 7457 484iW Senzor de temperatură (acumulator tampon de agent termic) 7438 702iT Senzor de temperatură pe retur (circuit de încălzire) 7438 702iZ Ventil de comutare cu 3 căi 7814 924

  ID: 4605160_1504_06 (continuare)

  Modul de automatizare solară VIESMANN 33

  5684

  248

  RO

  5

 • ID: 4605160_1504_06Poz. Denumire Nr. com. Preselector hidraulic tP Preselector hidraulic în combinaţie cu sistem Divicon

  sauvezi lista de preţuri Viess-mann

  Preselector hidraulic vezi lista de preţuri VitosettQ Senzor de temperatură pe tur pentru preselectorul hidraulic 7179 488 Accesorii zP Electrovalvă magnetică externă de siguranţă pentru gaz lichefiat (extensie internă H1 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  torzQ Blocare pentru exhaustor (extensie internă H2 necesară) pus la dispoziţie de instala-

  torzW Semnalizarea avariilor (sunt necesare H1, H2 interne sau extensie EA1) pus la dispoziţie de instala-

  torzE Conectare externă:

  – Blocare externă– Solicitare externă– Comutarea externă a regimului de funcţionare (numai la funcţionare comandată de temperatura ex-

  terioară)

  pus la dispoziţie de instala-tor

  zR Valoare nominală externă 0 până la 10 V (extensie EA1 necesară) pus la dispoziţie de instala-tor

  zI Distribuitor de KM-BUS, în cazul mai multor participanţi la KM-BUS 7415 028zT Telecomenzi – Vitotrol 200A

  – Vitotrol 300AZ008 341Z008 342

  zZ Vitocomfort 200 vezi lista de preţuri Viess-mann

  Alternativ la telecomenzile cu fir pot fi utilizate următoarele accesorii radio: oO Bază de comunicaţie radio necesară pentru funcţionarea cu: Z011 413 Vitocomfort 200 vezi lista de preţuri Viess-

  mann Vitotrol 200 RF Z011 219 Suport pentru masă Vitotrol 300 RF Z011 410 Suport de perete Vitotrol 300 RF Z011 412 Repeater comandat radio 7456 538 Senzor de temperatură exterioară comandat radio 7455 213 Accesorii, Vitopend 200, Vitodens 2xx / Vitoladens 300 uP Vitocom 100, tip GSM2 Z011 396 / Z011 388uR Vitocom 100, tip LAN1 cu modul de comunicare Z011 224uT Vitocom 200, tip LAN2 cu modul de comunicare Z011 390zU Receptor de semnale radio 7450 563

  ObservaţieÎn cazanul Vitodens 300-W este integrată o interfaţă LAN.La Vitodens 300-W, tip B3HB, pompa de recirculare ZP qW poate fi racordată direct la automatizarea cazanului 2 (ştecher sK) şi participantKM-BUS la ştecherul aVG (în loc de X3.6; X3.7).

  ID: 4605160_1504_06 (continuare)

  34 VIESMANN Modul de automatizare solară

  5

  5684

  248

  RO

 • Schema electrică de instalare

  230 V/ 50 Hz

  230

  V/ 5

  0 H

  z

  40

  96

  Joas

  ă te

  nsiu

  ne

  ATS

  2

  X3.1X3.2

  X3.3

  5

  X3.4X3.5

  96

  40 EA1

  H2H1

  28L

  NZP

  KM-BUS145

  145

  Distribuitor de KM-BUS

  145

  ZP

  N

  L

  53

  28

  L

  N

  1

  96

  N

  L

  28

  S

  P

  96

  M157 Ö

  L

  N

  H1

  H2

  40

  40A

  14534

  A1L

  N

  A2L

  N

  145

  AM1

  12

  L

  N

  UPSB

  ZP

  L

  N40

  40A

  157

  0-10V

  145

  12

  56DE3

  34DE2

  DE1

  EA1

  34

  96

  40 AM1

  S

  VTS

  STS

  / UPSB

  ZP / UPSB

  40A

  40 M2

  145 M2

  X3.7X3.6145

  /

  /

  / / / /

  LON / LAN

  L

  N

  N

  L1

  1

  32

  1

  32

  1

  32

  L

  N

  L

  N

  L

  N

  M1~

  L

  N

  S

  12

  12

  M1~

  M1~

  M1~

  M1~

  2

  4 5

  7

  12

  74

  11

  51

  67

  3

  68

  6 65

  7

  2

  6

  62

  64

  63

  63

  63

  4

  5

  6

  2

  60

  12 31

  2

  61

  12 31

  7

  41

  31

  12

  41

  68

  75

  66 70 99

  ID: 4605160_1504_06

  ID: 4605160_1504_06 (continuare)

  Modul de automatizare solară VIESMANN 35

  5684

  248

  RO

  5

 • STB

  KOL

  SOL

  M1~

  L

  N

  L

  N

  34

  12

  145

  40

  24

  22

  6

  5

  12PWM

  SM1

  34

  127

  10

  12

  L

  N

  UP

  UV

  40A40

  40A

  145 34

  20

  52

  2 12

  N

  L

  M2

  VTS M2

  M1~

  40

  40A

  145

  2

  HK M2

  M2

  SM1

  12

  L

  N

  STS

  M1~L

  N

  NM1~

  41

  6

  24

  42

  44

  45

  43

  6

  24

  41

  23

  1525

  86

  85

  82

  21

  14

  ID: 4605160_1504_06

  ID: 4605160_1504_06 (continuare)

  36 VIESMANN Modul de automatizare solară

  5

  5684

  248

  RO

 • 6. Preparare de apă caldă menajeră şi susţinere a încălzirii cu acumulator tampon poli-valent de agent termic, cu modul de automatizare solară

  ID: 4605409_1504_03

  Componente principale■ Cazan pe combustibil lichid/gazos cu Vitotronic 200, tip KW6B■ Colectori solari Viessmann■ Acumulator tampon polivalent de agent termic Vitocell 340-M sau

  Vitocell 360-M cu preparare integrată a apei calde menajere, cusau fără sistem cu stratificare

  ■ Modul de automatizare solară, tip SM1■ Solar-Divicon

  Descrierea funcţionării

  Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul energiei solareCând diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură lacolector eQ şi senzorul pentru temperatura apei calde menajere dinboiler qQ este mai mare decât diferenţa de temperatură de conec-tare, porneşte pompa circuitului solar eE, şi acumulatorul tampon deagent termic qP se încălzeşte .Pompa circuitului solar eE este deconectată în funcţie de următoa-rele criterii:■ Scăderea sub limită a diferenţei de temperatură de conectare■ Depăşirea valorii reglate la limitatorul electronic de temperatură

  (max. la 90 °C) al automatizării eZ■ Atingerea temperaturii reglate la termostatul de siguranţă qW (dacă

  există)Dacă radiaţia solară incidentă este suficientă, atunci întregul acumu-lator tampon de agent termic qP este încălzit de instalaţia solară.O încălzire adăugată cu ajutorul cazanului 1 a apei din parteasuperioară a acumulatorului tampon de agent termic qP se reali-zează numai atunci când temperatura coboară sub valoarea nomi-nală reglată la automatizarea circuitului cazanului 2.Dacă energia solară nu este suficientă, apa caldă menajeră estepreîncălzită în partea inferioară a acumulatorului tampon qP. Apadin partea superioară este adusă la temperatura dorită cu ajutorulcazanului 1.

  Oprirea circulaţiei de agent termic a boilerului pentru prepararede apă caldă menajeră prin intermediul cazanului în combinaţiecu un modul de automatizare solarăOprirea circulaţiei de agent termic se realizează în două trepte.Circulaţia de agent termic a boilerului pentru preparare de apă caldămenajeră qP cu ajutorul cazanului 1 este oprită atunci când boile-rul qP este încălzit prin intermediul colectorilor eP. Pentru aceasta,este redusă valoarea nominală a temperaturii a.c.m. di