Företag nr 4 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fretag Vsterbottningen nr 4 2012

Text of Företag nr 4 2012

 • PORTRTTNybyggaren

  frn Transsylvanien

  UMETeknikcollege

  med std frn industrin

  Nr 4september 2012

  SORSELEFretagare

  utsatt fr bedrgeri

  Sidorna 22-25

  Senaste nytt frn

  O C H T I L LV X T I V ST E R B OT T E N

  Anna har fokus p nya jobb

 • 2All

  info

  rmat

  ion

  p

  fore

  tags

  tidn

  inge

  n.se

  Boka annonsplats i nsta nummer redan nu!Vsterbottningen Fretag ges ut med 6 nummerper r och berttar om fretag, entreprenrskap och tillvxt i Vsterbottens ln.

  Tidningen distribueras till alla fretag i Vsterbotten.

  Kontakta vra sljare fr mer information:

  Greger Kgstrm 0910-211 02greger.kagstrom@foretagstidningen.se

  Thomas Wnman 090-71 15 21Thomas.Wanman@display-umea.se

  FOKU

  SIn

  land

  et

  beh

  ver e

  tt

  eget

  vg

  pake

  tLY

  CKSE

  LE

  Tg

  och

  yg

  fra

  mtid

  ens

  mel

  odi

  Nr 4

  se

  pt

  2011

  BRAX

  SELE

  Erbj

  uder

  foto

  och

  lm

  frn

  ovan

  Sido

  rna

  242

  7

  Med

  info

  rmat

  ion

  frn

  T ERB

  OTT E

  N

  tar

  et

  UMN

  S

  Grnsh

  andeln

  vxer

  och ut

  veckla

  s

  FOKUS

  Miljte

  knik

  fr ku

  ng

  och fo

  sterlan

  d

  Nr 5

  okt 2

  011

  BURTR

  SK

  Mt

  rets

  Freta

  gare

  i Vste

  rbotte

  n

  Sidorn

  a 242

  7Med in

  forma

  tion fr

  n

  OCH

  T I LLV

  XT I

  VST

  E RBO

  T TEN

  bra

  affr

  etag

  SPECIAL

  Lnets

  starka

  varumrken

  STOCKHOLM

  Viktig

  vecka fr

  Vsterbotten

  Nr 1

  mars 2012

  LGDE

  Det starka

  modehuset

  vid E4

  Sidorna 161

  9

  Senaste nytt

  frn

  O C H TI L LV

  XT I V ST E R

  B OT T EN

  Sljer

  ventyrilj

  LYCKSELEMaxmoduler

  bygger fr framtiden

  PORTRTTSara rets mklarprol

  i Sverige

  Nr 2 april 2012

  SORSELEFretaget

  som satsarp trivsel

  Sidorna 18-21

  Senaste nytt frn

  O C H T I L LV X T I V ST E R B OT T E N

  Industri-pris till

  Indexator

  PORTRTTMt turist-fretagarenStig Strand

  UMEStora frhoppningar

  med IKEA i stan

  Nr 3 juni 2012

  LYCKSELE Bergasalen r

  hotellchefensdrmprojek

  OCH T I L LVXT I V ST E RBOT T ENMed fokus

  p turism

  OCH T I L LVXT I V ST E RBOT T

  Fr

 • L e d a r e 3

  Innehll

  ARBETSKRAFTSBRIST ja tnk om det nd v ar arbetskraftsbrist, s tnker nog mnga av de 10305personer i Vsterbottens ln som just n u r ppetarbetslsa eller arbetsskande i program.

  Men arbetskraftsbrist r ing et nsketillstnd.Alla typer a v obalanser r a v ondo srskilt parbetsmarknaden som r sjlv a motorn i ett till-vxtbaserat samhllssystem. Nuvarande och kom-mande obalanser p arbetsmarknaden r en av vrastrre desfrgor fr lnet.

  Samtidigt som 10 000 personer r arbetslsa ska,fram till r 2020, 39 000 job b tillsttas. Mer n tv tredjedelar r pensionsavgngar. Det finns en storutmaning i k ompetensmatchning av arbetslsa annars hotas bde g enerationsvxling och syssel-

  sttningstillvxt. Fr att komplicerabilden ytterligare minskar den arbetsfra delen av befolkningen ochden strsta minskning en vntas i lnets inlandskommuner. Frre skafrsrja fler allt ldre.

  I detta nummer av Vsterbottningen Fretag redovisas hur arbetsmarknaden serut fr lnet under de k ommande ren och p vilkatgrder som vidtas fr att platta ut obalanserna.

  Vlkommen till intressant lsning.

  Jonatan Hjort 090711 382

  jonatan.hjort@foretagstidningen.se

  Obalanser r av ondo

  nr 4 september 201210-12 32-34

  Epost: Info@foretagstidningen.seWeb: www.foretagstidningen.seTryckeri: Tryckmklaren, Lule

  Vi ansvarar inte fr inskickat material som vi inte har bestllt. Dremot tar vi grna emot alla redaktionella tips. Tidningar i Norr AB ger ven ut tidningstitlarna: Nordsverige, Vsterbottningen, Jord&Skog, Lokaltidningen, Vsterbottens Mellanbygd, Bygdenmellan stderna, Resml Vsterbotten.

  Fretag Vsterbottningen ges ut av:Tidningar i Norr AB, Box 3053, 903 02 UmeTel: 090-711380Fax: 090-711390Ansvarig utgivare: Jonatan Hjort, Tidningar i Norr AB,073-818 00 06, jonatan.hjort@foretagstidningen.seAnnonser: 090-3493709

  Framtidens behov av jobb 45Krnika: Roland Norbck 8Yrkes-SM till Ume 9Teknikcollege en bra skola 1012Komatsus 35-miljonersdonation 13Fokus p kompetens 1415Kompetens en desfrga 16Krnika: Mikael Lundberg 17JobbEtt skapar jobb 1821Fretagarnas medlemssidor 22-25Krnika: Carina Andersson 26Martin vet sitt vrde 27Hr stller personalen alltid upp 30-31Portrtt Emanuel Dohi 3234Krnika: Maria Magnusson 40

  27

 • 39 000 anstllningar till och med r 2020. Matchningen blir en ut-maning fr aktrerna p lnetsarbetsmarknad, sger AndreasForsgren, statistiker CERUM.

  L CERUM, Centrum fr region-ala studier vid Ume universitet,slppte i fjol ra pporten 39 000 anstllningar till och med 2020,som bygger p frv ntade pensionsavgngar och framrk-nad sysselsttningstillvxt inomolika branscher och yrkeskate-gorier.

  Framrkningarna baserasp frhllanden som rdde ren2001-2008, detta r allts ing en

  prognos utan kv alificeradegissningar, sger AndreasForsgren.

  KONJUNKTURSVNGNINGAR utgr den strsta osk erhetenmed metoden.

  Sjlvklart pverkas fram-

  tida sysselstt-ning av andrafaktorer n tidigare obser-verad tillvxt,faktorernaskiljer sig ock-s t mellanolika yrkenoch branscher.

  Datorernasintg i produktion och organisa-tion r det kansk e tydligaste exempel p en f aktor som fr-ndrat produkt- och produktiv-itetsutvecklingen i olika branscher, och drmed vilkentyp och kvantitet av arbetskraftsom efterfrgas.

  Sedan 1970-talet pgr ven enstrukturell samhllsfrndringdr industrisektorn minskar tillfrmn fr en v xande tjnste-sektor. Frskjutningar av verk-samheter mellan oc h inom ek o-nomins sektorer pverkar vilkentyp av kompetens som efter -frgas.

  Detta tydliggr betydelsenav en k ontinuerlig matchnings-process.

  PENSIONSAVGNGARNA r ltt-are att frutse. Eftersom de vntas st fr ver tv tredjedel-ar av kommande rekryterings-behov blir den sammanla gda rekryteringsberkningen

  L N E T4 N y h e t e r

  39 000 jobb ska tillsttas

  Andreas Forsgren, statistikerCERUM. Gemensamt fr samtliga FA-regioner (berknasprimrt utifrn arbetspendlings-omrden) r att andelen av befolkningen i arbetsfr lder frvntas vara lgre r2020 n 2008.

  FOTO: FREDRIK BJRNESAND

  FaktaInom branschen offentligfrvaltning berknas 38 procent av alla som varsysselsatta r 2008 g ipension fram till 2020.Yrkeskategorin vrd- ochomsorgspersonal r den isrklass strsta yrkesgruppen i lnet med ver 17 000anstllda. Av dessa vntas 4 325 personer behvarekryteras p grund avpensionsavgngar fram till r 2020.

  Klla: CERUM Reportnr26/2011, 39 000

  anstllningar till och med 2020

  Detta tydliggr betydelsen av en kontinuerlig matchningsprocess.

  Figur 8. Pensionsavgngar efter bransch och kn i Vsterbotten till och me

  d 2020

  Klla: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning)

  I branschen Offentlig frvaltning berknas 38 procent av de som var sysselsatta 2008

  att g i pension fram till 2020. Av samtliga sysselsatta inom branschen 200

  8 utgrs

  cirka 18 procent av mn och 20 procent av kvinnor som berknas g i pen

  sion senast

  2020.

  De relativt strsta pensionsavgngarna frvntas ske inom branscherna Offentlig

  frvaltning samt Utbildning och forskning medan de relativt minsta

  pensionsavgngarna frvntas ske inom Personliga och kulturella tjnster

  samt

  Handel och kommunikation.

  Till och med 2015 frvntas de relativt strsta p

  ensionsavgngarna ske inom

  Byggverksamhet, 24 procent, Offentlig frvaltning, 23 procent, samt Utb

  ildning och

  forskning, 18 procent. De relativt lgsta pensionsavgngarna frvntas sk

  e inom

  Handel och kommunikation, 12 procent, Personliga och kulturella tjnste

  r, 12

  procent, samt Tillverkning och utvinning, 13 procent.

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  40%

  45%

  Ande

  l av

  de sy

  ssel

  satt

  a 20

  08

  Kvinnor

  Mn

  Andelpensionsavgngarefterbranschoch kn ilnet tilloch med2020.

 • 5Boka konferens kickoff

  G O D M AT O C H M E R A N J E N0935-109 30 | www.hotelvannas.se

  Boka konferens, kickoffeller nsta mte i Vnns!

  Dagkonferens eller med vernattning, endast 20 minuter frn Ume. Mysig restaurang i

  familjr milj med nrproducerad och hemlagad mat.

  Boka p 0935-109 30

  modern kommunikation

  Svedjevgen 8D, Hedensbyn Tel 0910-77 84 70

  ALLT INOM KOMUNIKATION!

  Samsung Galaxy S3 4,8-tum Super AMOLED-skrm med 720p-upplsning Fyrkrnig 1,4GHz-processor (Exynos 4 Quad) 16 eller 32GB internt lagringsutrymme (64GB-variant kommer senare) Plats fr minneskort 8MP-kamera 1,9MP-kamera framtill Bluetooth 4.0, NFC, GPS, GLONASS 136,6 x 70,6 x 8,6mm 133g 2100mAh-batteri

  RIKTIGT SNABBT BREDBAND I NORRLAND!

  Mobilt internet

  Mobilt internet innebr att du kan vara uppkopplad nr och var du vill. Detta r bredbandet som ger dig mjlighet att surfa era samtidigt, var du n benner dig.

  Vi hjlper dig att hitta det abonnemang som passar dina behov bst.

  i lnetrelativt robust. En stor del av re-kryteringsproblematiken ligger ilnets lngvariga befolkningsut-veckling. Fram till 2020 tr os vis-serligen lnsbe