Kapitel7. Organisera företag

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Kapitel7. Organisera företag

 • 1. ORGANISERA DITT FRETAG Kapitel 7
 • 2. ORGANISERA DITT FRETAG! Ju strre ett fretag r desto mer experter fr olika omrden!!!! Organisation kan frklaras som: Frdelning av arbetsuppgifter och ordning (struktur) som visar samordning och styrning av verksamheten
 • 3. GEMENSAMT FR ALLA ORGANISATIONER 1. De olika bitarna skall fogas samman till en fungerande helhet. 2. Tiden och energin skall lggas p krnverksamheten.
 • 4. OLIKA ORGANISATIONSFORMER Funktionsindelad Produktindelad Kundindelad Geografisk indelad Projektorganisation Imaginr organisation Informell organisation
 • 5. A. FUNKTIONSINDELAD ORGANISATION I en funktionell organisation s struktureras grupper efter kunskap eller processer. En risk med den hr strukturen r dock att grupperna ltt kan ha egna ml och inte prioriterar organisationens intressen. Det r hr extra viktigt att avdelningarna samarbetar och informerar varandra! Ex. Fretaget Trion Tensid AB har funktionsorganisation (+geogr. Indelning av frsljning och Marknadsfring) Ex. Partille kommuns Kommunkontor har funktionsindelning.
 • 6. B. ORGANISATION EFTER PRODUKT Frdel: Alla som arbetar med samma produkt finns nra varandra vilket underlttar kommunikationen och samarbetet fr produktens bsta. Nackdel: Man utnyttjar inte den specialkompetens som finns i den funktionsorienterade verksamheten (se A) och dubbelarbete kan frekomma p de olika avdelningarna. Exempel. Scrolla ner till Product structure
 • 7. C. KUNDORIENTERAD ORGANISATION Den kundindelade organisationen riktar in sig p olika typer av kunder och kpare. PRIVATPERSONER VD FRETAG KOMMUNER, LANDSTING
 • 8. D. GEOGRAFISK ORGANISATION VD Ekonomi och Administration Frdel: Norr Mitt Vst Respektive regionkontor kan sitt omrde, har ett kontaktnt och nra till kunden. Nackdel ..det kan bildas fler sm fretag i fretaget. Viktigt att VD (med stabfunktion) har terkommande mten med ansvariga fr de olika regionerna. Ex. variant av geografisk indelning Fastec AB, exempel Syd
 • 9. VRIGA ORGANISATIONSFORMER De redovisade Orsaker som pverkar organisationsformerna rcker frndringstakten: inte fr alla organisationer. Det Hrdare konkurrens finns andra modeller och Snabb teknisk utveckling andra varianter frsts. Utveckling av informationssamhllet Frndringstakten i fretagen Fler arbetar med datorer, pgr stndigt. kommunikation, information och tjnster. Krsna konsumenter Fretagen mer inriktade p att tillgodose kundernas behov. Hgre utbildning gr att anstllda fr mer avancerade arbetsuppgifter lngt ner i organisationen.
 • 10. E. PROJEKTORGANISATION Det r inte alltid som den vanliga organisationen kan mta nya krav och behov p marknaden. Lsningen kan d vara att en tillfllig projektgrupp som kan glla fr speciella uppdrag. Ex. frn Klippans kommun
 • 11. F. IMAGINR ORGANISATION En organisationsform som gr bortom de traditionella organisationsformerna. Gr det mjligt fr en entreprenr i liten skala att verka stort. Genom att skapa samverkan ges tillgng till olika resurser som Kompetens Produktion och Leverans. Vanligtvis en kombination av viss fast struktur och imaginra system
 • 12. INFORMELL ORGANISATION I mnga fall vxer det fram alternativa organisationsstrukturer i ett fretag dr kontaktvgarna bara delvis fljer linjerna. Man vnder sig till fel chef fr att hon verkligen har tid eller till fel kollega fr att han r s mycket trevligare.
 • 13. INTRESSENTMODELLEN Lnegivare Kunder Staten Konkurrenter Kommun Personal Leverantrer gare
 • 14. SAMMANFATTNING KAPITEL 7 En organisation r frdelningen av arbetsuppgifter och struktur som visar samordning och styrning i verksamheten. Varje fretag behver ngon organisationsform fr att ge den grundlggande affrsidn att utvecklas. Den informella organIsationen uppstr nr mnniskor i organisa-tionen fljer andra vgar n de linjer som anges i den formella organisationen. Varje ruta i en organisationsmodell symboliserar en chefsniv dr nivskillnaderna visar vem som r ver- respektive underordnad i ledarskapshierarkin. INTRESSENTMODELLEN (stat, kommun, kunder, konkurrenter, leverantrer, lnegivare, gare och personal) De traditionella organisations- formerna med fast struktur r; Funktionsindelad organisation Produktindelad organisation Kundindelad organisation samt organIsation med geografisk indelning. vr. organisationsformer: projektorganisation (vid speciella uppdrag) samt den imaginra organisationen. Lnk. En slags sammanfattning. Ex. frn frsljningsorganisation Ex. engelsk variant