Forward no 2

 • View
  216

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Drugi numer Magazynu Forward, tworzonego przez SKN Progress, dzialajace na Uniwersytecie Lodzkim

Transcript

 • Studia za granic:

  magazyn studencki

  Pomys na biznes

  Niemcy vs TurcjaSocial lending - czy banki maj si czego obawia?

  Trudna sztuka kochania

  PR - sztuka dla sztuki czy czysty zysk?

  Negocjuj z gow! Bd wiadomy i osigaj cele.

  ISSN 1899-5748

  Wywiad z Tomaszem Dbrowskim

 • Koordynator projektu FORWARD:

  Joanna Sobczak

  Zesp:

  Katarzyna BaszkiewiczMagorzata Cywiska Krzysztof SongowiczMagdalena Tkaczykaklina Jaboska

  Autorzy tekstw:

  Dariusz Adrianowski Aleksandra Berut Katarzyna BaszkiewiczMagorzata Cywiska Anna Dyl Maciej DylMicha Krystyaczuk Aleksandra KulasAleksandra MakowskaMaria PaszkowskaMilan PopoviJoanna Sobczakaklina Jaboska

  SKN ProgressUniwersytet dzki

  Wydzia Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansw, Bankowoci i Ubezpieczeul. Rewolucji 1905r. 4190-255 dSiedziba: pok. P-219Tel/Fax (0-42) 635-51-05progress@progress.org.pl

  www.progress.org.pl

  Witajcie, Wakacje i jak zwykle trudny pocztek roku akademickiego ju za nami. Aby uprzyjemni Wam te nie-atwe dla kadego studenta chwile, przygotowalimy kolejny numer maga-zynu FORWARD. Kontynuujemy w nim znany Wam ju cykl opisujcy studia za granic i zabieramy Was w podr do Niemiec i Turcji. Wszystkim, nie tylko wyjedzajcym na wymian, propo-nujemy artyku o tym, jak przetrwa w zwizku na odlego. Zapewne po wakacjach wikszo z Was odczuwa naglc potrzeb podreperowania swoich fun-duszy. wiatowy kryzys finansowy i problemy nawet bardzo duych insty-tucji nie zachcaj jednak do korzysta-nia z tradycyjnych metod. Dlatego te w dziaach biznesowych moecie prze-czyta o inwestycjach w diamenty i produkty strukturyzowane. Dowiecie si te, czym jest social lending i jak rozkrci wasny biznes. Mamy nadziej, e w tym ostatnim pomocny bdzie tekst o negocjacjach oraz o sztuce kreowania pozytywnego wizerunku firmy. Ponadto szczeglnie gorco zapraszamy Was do lektury wywiadu z Tomaszem Dbrowskim- czowiekiem sukcesu i zarazem jednym z zaoycieli Progressu. Na amach FORWARDU dzieli si z Wami swoimi refleksjami na temat studiw, pracy i kariery. Cieszymy si bardzo, e FORWARD spotka si z tak ciepym przyjciem z Wa-szej strony. Dzikujemy te za wszystkie opinie na temat naszego pisma bardzo pomogy nam przy tworzeniu tego numeru. Zaley nam na Waszej wsppracy przy tworzeniu FORWARDU, dlatego zachcamy Was od kontaktu z nami pod adresem:

  forward.redakcja@gmail.com

  oraz do odwiedzania naszej zakadki na stronie internetowej SKN PROGRESS:

  www.progress.org.pl

  Zapraszamy do lektury!

  Patronat nad pismem objli:

  prof. zw. dr hab. Wodzimierz Nykiel Rektor Uniwersytetu dzkiego

  prof. zw. dr hab. Jan Gajda Dziekan Wydziau Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu dzkiego

  prof. zw. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak Dyrektor Instytutu Finansw, Bankowoci i Ubezpiecze na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu dzkiego

  Patronat honorowy:

  Jolanta Chemiska Wojewoda dzki

  oe design'studio owner

  oe design'studio owner

  oe design'studio owner

  Publikacja dofinansowana przez Fundacj BRE Banku

  Wszystkie materiay chronione s prawem autorskim. Przedruk lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek jzyku bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione.

 • Trendy Biznesowe

  Inwestycje w ponadczasowy symbol bogactwa | str. 2 Pomys na biznes | str. 4 Zalety nowego systemu wymiany informacji KDPW | str. 7PR sztuka dla sztuki czy czysty zysk ? | str. 8

  Twoje finanse

  Social lending czy banki maj si czego obawia ? | str. 11 Inwestycje w produkty strukturyzowane | str. 13

  Edukacja

  Studia za granic - Magdeburg | str. 15Turcja dlaczego tak, dlaczego nie ? | str. 17Negocjuj z gow! Bd wiadomy i osigaj cele | str.20

  Styl ycia

  Tenisowy zawrt gowy | str. 23Trudna sztuka kochania | str. 25

  Wydarzenia

  Wywiad z Tomaszem Dbrowskim | str. 26

  Targi Bankw III | str. 28

  Spis treci

  1Forward - No.2

  Spis treci

 • 2Trendy Biznesowe

  Inwestycje w ponadczasowy symbol bogactwa

  Inwestycje w ponadczasowy symbol bogactwa

  Tekst: Dariusz Adrianowski

  Analitycy twierdz, e wzrost wartoci brylantw bdzie waha si od 7% do 12% w skali roku. Wynika z tego, e uniwersalny symbol bogactwa moe by rwnie wietn lokat. Diamenty to trwaa i stosunkowo bezpieczna inwestycja,

  ktra moe przynie do wysokie zyski, ponadto nie podlega inflacji oraz wahaniom kursw walut. Taka inwestycja wymaga jed-nak zachowania ostronoci oraz posiada-nia pewnej wiedzy.

  Jak kupi diamenty? Moemy je zakupi na giedach diamentowych w Antwerpii: Antwerp Diamond Bourse, Diamond Club, Vrijediamanthhandel i Diamant Kring

  konieczne jest jednak posiadanie licencji

  czonkowskiej. Kupowane diamenty powinny posiada wygrawerowany numer

  certyfikat gwarantujcy kupujcemu jako i bezpieczestwo zakupu. Mona je rwnie naby poprzez strony internetowe, ktre zajmuj si ich sprzeda.

  Wycena diamentw Wycena brylantw to skompliko-wany proces, poniewa nie ma na wiecie dwch identycznych diamentw. Przy ich wycenie obowizuje zasada czterech C:

  d.adrianowski@progress.org.pl

  Diamenty od dawien dawna wzbudzaj nasz podziw

  i zachwyt, pocigaj sw czystoci i piknem. Ich

  blask nadal przyciga nasz wzrok i budzi emocje.

 • 3Trendy Biznesowe

  Inwestycje w ponadczasowy symbol bogactwa

  Ciekawostka Jednym z najbardziej zna-nych brylantw wiata, a przy tym najwikszym bezbarwnym, jest Gwiazda Afryki kamie o masie 530 karatw zdobi brytyjskie bero. Nie wiadomo, jaka jest jego warto krl Anglii dosta go w prezencie. Uzyskano go z diamentu Cullinan znalezionego w RPA w 1905 roku, ktry way 621 gramw, czyli 3106 karatw.

  Inny synny brylant to Koh-i-noor, czyli, gra wiata. Obecnie znajduje si w koronie brytyjskiej. Mimo i way zaledwie 105 karatw, jest niezwykle interesujcy ze wzgldu na histori, gdy przechodzi z rak do rk i by obiektem podania na przestrzeni wiekw.

  Trzeci sawny brylant to Hope najwikszy bkitny brylant na wiecie. Niestety cieszy si raczej z saw, gdy uwaa si, ze swym kolejnym wacicielom (jednym z nich by Harry Winston, amerykaski jubiler, ktrego imi nosi wspomniana wyej korporacja) przynosi jedynie nieszczcie.

  Carat (masa) jednostka masy wynoszca w przyblieniu 0,2 grama, im wikszy brylant, tym droszy;Colour (barwa) im bardziej przezroczysty, tym droszy; dla ozna-czenia barwy diamentw uywane s litery od D do M, gdzie D jest najczyst-szym kolorem;Clarity (czysto diamentu) im czystszy, tym wiksza jego warto;Cut (szlif) najwaniejsze jest tutaj odpowiednie odbicie wiata od brylantu, za idealny uwaa si szlif Tolkowskiego

  Oczywicie najcenniejsze s te kamienie, ktre posiadaj najlepsze para-metry, jak na przykad trzykaratowy brylant o idealnej barwie, czystoci i szlifie moe kosztowa nawet 200 tysicy dolarw. Przy zakupie diamentu, oprcz jego masy, czystoci czy szlifu, liczy si rwnie zaufa-nie (confidence) do sprzedajcych. Jego potwierdzeniem mog by wspomniane wyej certyfikaty.

  A moe akcje kopalni? Innym sposobem inwestowa-nia w diamenty moe by nabycie akcji kopalni diamentw, notowanych na gie-dach na caym wiecie. Wydaje si, e naj-wikszym graczem na rynku diamentw jest grupa De Beers, ktra posiada wiele kopalni w Afryce i dostarcza a 35 40% wiatowych zasobw diamentw. Jej akcji nie mona jednak kupi na giedach, nato-miast na londyskiej giedzie notowane s akcje udziaowca De Beers holdingu AngloAmerican. Drugim bardzo wanym koncernem jest Diavik - przedsibiorstwo joint venture z 40% udziaem kanadyjskiej Harry Winston Diamond Corporation (daw-niej Aber Corporation) oraz 60% udziaem brytyjskiej Rio Tinto. Na rynek diamenty dostarcza rwnie rosyjska kopalnia Alrosa. W Polsce tylko niektre biura maklerskie (takie jak CDM Pekso, DI BRE) daj mo-liwo skadania zlece na giedach zagra-nicznych. Powysze informacje wskazuj na to, e nabycie akcji kopalni diamentw jest niestety ograniczone.

  Gwiazda Afryki

  Trzy moliwoci Inwestowa w diamenty mona na kilka sposobw: kupujc diamenty, naby-wajc akcje kopalni bd gromadzc biute-ri z brylantami. Podjcie decyzji o inwesto-waniu w diamenty wymaga zgromadzenia odpowiedniej wiedzy, poznania opinii spe-cjalistw i okrelenia zwrotu z inwestycji. Jednak nie ulega wtpliwoci, e inwesty-cja w diamenty moe sta si doskonaa alternatyw dla innych inwestycji, dlatego e warto diamentw ronie bez wzgldu na koniunktur gospodarcz. Diamenty to z pewnoci dobra wiadczce o poczuciu smaku ich posiadaczy, potraficych doceni pikno zamknite w kamieniu.

 • 4Trendy Biznesowe

  Pomys na biznes

  Tekst: aklina Jaboska

  Kt z nas nie marzy o przyszo-ci bez barier, o yciu bez ogranicze oraz wiadomoci, e wreszcie moemy sobie na wszystko pozwoli? Koniec studiw coraz bliej, a w gowie nadal tkwi pytanie jak osign ten cel Wikszo osb odnaj-duje odpowied w wielkich korporacjach, uczszczajc na liczne kursy, uczc si jzykw obcychi zaczynajc wspinaczk po szczeblach kariery. A czemu nie zaj si czym wasnym? Pocztki nie s atwe, ale stajemy si panami sytuacji, od nikogo nie-zaleni angaujemy si we wasne marze-nia, sami sobie stawiamy cele i podnosimy poprzeczki, i pracujemy na biznes, ktry to nam przyniesie profit.

  Od zera do milionera Konkurencyjne przedsibiorstwo to przede wszystkim konkurencyjna idea, poczona z zaawansowan wiedz i wyrniajcym si dowiadczeniem. Jeli w naszej gowie drzemie jaki pomys, nie pozwlmy mu tam zgin - moe czasem warto da szans samemu sobie? Trudno uwierzy, ale Bill Gates, Michael Dell, Sheldon Adelson te w yciu postawili na jedn kart i zaczynajc od zera znaleli

  si na licie najbogatszych ludzi wiata. Bill Gates zaczyna w garau jako nastolatek piszc proste programy komputerowe. Sukces zawdzicza wasnemu geniuszowi oraz zdolnoci analizowania, przewidywania przyszoci i