of 32 /32
Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland Olli Penttinen Asiantuntija Kasvuyritykset

Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat...

Page 1: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Globaalin kasvun kiihdyttämö –

Business FinlandOlli Penttinen

AsiantuntijaKasvuyritykset

Page 2: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Business Finland -rahoituspalvelut

DM 1880115 031117

Page 3: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

• Yritykset ja tutkimusorganisaatiot

onnistuvat

• Kansantalouteen syntyy uusia,

menestyviä aloja

• Verkostot ja ekosysteemit kehittyvät

• Rahoituksen avulla ratkaistaan

yhteiskunnan haasteita

• Ihmiset voivat paremmin

Innovaatiot vaikuttavat laajasti

Page 4: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Yhdistämme osaajia Suomessa ja kansainvälisesti

STARTUP-YRITYKSET

PK-YRITYKSET

SUURET YRITYKSET

TUTKIMUS-ORGANISAATIOT

JULKISET PALVELUT

Page 5: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret
Page 6: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Kasvuun tähtääville yrityksille

Kykyä, intoa ja

osaamista

Loistava tiimi

Riittävät resurssit ja oma

rahoitus

Kansain-välinen kilpailu-

etu

STARTUP

Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät

kansainvälisille markkinoille

PK-YRITYS

Pienet ja keskisuuret yritykset, joilla on intoa

ja taitoa kehittää liiketoimintaa ja vientiä

SUURI YRITYS

Suuret ja Midcap-yritykset, jotka haluavat uudistua ja

kehittyä pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden

kanssa.

Mitä etsimme?

Page 7: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

TESTAAHanki tietoa

vientimarkkinoista ja varmista kysyntä

KEHITÄKilpailuetua

innovaatioilla

SKAALAALupaavimmat nuoret yritykset nopeaan kasvuun

KASVA, UUDISTAKehitä strategiaa, osaamista ja organisaatiota

Palveluita eri vaiheisiin

Page 8: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

• Nopeuta tuotekehitystä ja kaupallistamista

• Uudista tuotteita, palveluja ja liiketoimintamalleja

• Todenna tuotteesi tai palvelusi toimivuus

• Kehitä johtamista ja organisaatiota

Selvitä kysyntä, valmistaudu vientiin• Kartoita markkina

• Rakenna osaava tiimi

• Varmista tuotteesi sopivuus uudelle markkinalle

• Selvitä asiakastarve

Kasva ja uudista

Page 9: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Business Finland -tutkimusrahoitus-palvelut

1.1.2018 alkaenDM 1880115 031117

Page 10: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Miksi tutkimusrahoitusta uudistetaan?

Suomessa parannettava

kykyä luoda ja

hyödyntää uusia ideoita

sekä luoda niistä

kasvavaa bisnestäOECD maaraportti 2017

Holmström, Korkman, Vihriälä 25.8.2016

muistio hallitukselle

Haluamme lisätä

tutkimusrahoituksen

vaikuttavuutta

Page 11: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Business Finland -tutkimusrahoitus:

Rahoitusta tutkimusorganisaatioille yhteistyössä yritysten kanssa uuden liiketoiminnan tarpeista lähtevien ratkaisujen kehittämiseen

Page 12: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Business Finlandissa tehostetaan tutkimuksen hyödyntämistä yrityksissä ja lisätään tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta

• Edistetään yritysten ja tutkijoiden yhteistyötä tasavertaisina kumppaneina.

• Edesautetaan tutkimuksen ja yritysten kehitystyön tekemistä yhdessä rinnakkain, eikä erikseen peräkkäin.

• Annetaan tutkimusideoista palaute jo ennen hakuvaihetta.

Page 13: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Mikä muuttuu tutkimusrahoituksessa?

• Tutkimus ja yritykset haastetaan tiiviimpään yhteistyöhön

• Kaksi uutta rahoituspalvelua: Co-Creation ja Co-Innovation

• Jatkuva haku

• Sparraus ennen hakemusvaihetta, ota ensin yhteys Business Finland -tutkimusrahoitustiimiin

• (Ennallaan säilyvät: Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa eli TUTLI-rahoitus, EAKR-rahoitus ja kv. erityishaut, mm. Eureka)

Page 14: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Co-CreationKehitä tutkimusideaa,

rakenna yhteistyötä

Tutkimusorganisaatiot ja yritykset

kehittävät uutta tutkimusideaa.

Rahoituksella varmistetaan

uuden tutkimustavoitteen

(ratkaistava ongelma) ja

ratkaisumallin kysyntä ja

soveltuvuus yrityksille sekä

rakennetaan uusi

yhteistyöverkosto.

Tutkimuksesta uutta

liiketoimintaa (TUTLI)Synnytä tutkimusideoista uutta

tietoa ja liiketoimintaa

Business Finland -tutkimusrahoitus

Tutkimusorganisaatiot

valmistelevat ideaa uudeksi

liiketoiminnaksi.

Rahoituksella vauhditetaan

tutkimusideoiden

kaupallistumista.

Tutkimusorganisaatiot luovat osaamista, uutta

tietoa ja ratkaisumalleja uusien liiketoimintojen

tarpeisiin ja yritykset kehittävät innovaatioita

globaalille markkinalle.

Rahoituksella vauhditetaan tutkimustiedon

hyödyntämistä ja uusien suomalaisten

vientituotteiden kehittämistä sekä vahvistetaan

verkostoja ekosysteemeissä.

Co-Innovation yhteishankeHae tutkimuksesta ratkaisuja, luo yhteistyössä uusia

vientituotteita

Kansainväliset ja muut erityishaut hakukohtaisin kriteerein, esim. ESA, EAKR, Eureka

Page 15: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Miten haen rahoitusta? Kaksi polkua

Jos sinulla on uusi idea, joka voisi

avata merkittäviä uusia liiketoiminta-

mahdollisuuksia yrityksille ja haluat

• Tutkia ja kehittää uutta ideaa ja

sen potentiaalia yhdessä yritysten

kanssa

• Luoda työhön tarvittavan uuden

konsortion ja sitouttaa yritykset

kehitystyöhön

Ota ensin yhteyttä Business Finland -

tutkimusrahoitustiimiin saadaksesi

palautteen ideasta. Sinun kannattaa

ehkä hakea Co-Creation-rahoitusta.

Jos sinulla on jo konsortiossa mukana

hankkeeseen ja kehitystyöhön sitoutuneet

tarvittavat yritykset ja pystyt osoittamaan

aiheeseen liittyvän ongelman sekä sen

ratkaisumallin vaikutuksen merkittävän

liiketoiminnan synnylle

Ota ensin yhteyttä Business Finland -

tutkimusrahoitustiimiin saadaksesi

palautetta ja sparrausta. Sinun kannattaa

ehkä hakea Co-Innovation-rahoitusta.

Page 16: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Tutkimusorganisaatio

Tee korkeatasoista julkistatutkimusta ja samalla yhteistyötä yritysten kanssa

Yritys

Uudista liiketoimintaasi tekemällä läheistä yhteistyötä tutkijoiden kanssa

Page 17: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Co-Creation-rahoitus

Uusien radikaalien innovaatioiden ja tutkimusideoiden

kehittämiseen sekä uuden yhteistyön luomiseen

Page 18: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Co-Creation -rahoitus

Kenelle?

• Tutkimusorganisaatioille, jotka

tähtäävät yritysten kanssa

tiiviissä yhteistyössä

toteutettavaan

Co-Innovation

- yhteishankkeeseen.

Mihin tarkoitukseen?

Tutkimusorganisaatiot ja yritykset

kehittävät yhdessä uutta tutkimusideaa.

Tavoitteena yritysten ja tutkimuksen

yhteinen Co-Innovation -yhteishanke.

Rahoituksella varmistetaan uuden

tutkimustavoitteen ja ratkaisumallin

kysyntä, idean kehittäminen yrityksiä

kiinnostavaksi sekä rakennetaan uusi

yhteistyöverkosto mahdollista Co-

Innovation -yhteishanketta varten.

Ei ole tarpeen kaikille: Valmiit konsortiot

voivat edetä suoraan Co-Innovation -rahoitusvaiheeseen.

Uusien radikaalien innovaatioiden ja

tutkimusideoiden kehittämiseen sekä

uuden yhteistyön luomiseen

Page 19: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Co-Creation -rahoituksen hakeminen• Ota yhteys Business Finland -tutkimusrahoitustiimiin ja valmistaudu etukäteen

kertomaan ideastasi seuraavat asiat:

TARVE

Mitä uutta ongelmaa tutkimusidealla ratkaistaan? Onko asiasta keskusteltu yritysten kanssa (mitkä yritykset)? Ovatko yritykset halukkaita osallistumaan kehitystyöhön? Onko Co-Innovation -vaiheessa edellytettävä yrityskonsortio jo valmiina?

HYÖTY

Jos tutkimus onnistuu, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy? Mihin alustava arvio perustuu? Millaisia yrityksiä aihe voisi kiinnostaa?

RATKAISU

Miten ratkaisua haetaan (ratkaisumalli)?

KILPAILU

Onko aihetta tutkittu muualla, ja missä? Mitä uutta tässä syntyy? Onko tätä aiemmin rahoitettu?

Page 20: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Co-Creation -rahoitus

Miten rahoitus toimii?

• Rahoitus 60% projektin kokonaiskustannuksista

• Projektin koko enintään 100 000 euroa/idea

• Projektin kesto 4–6 kk

• Kiinteä yleiskustannuskerroin 20% ja henkilösivukulukustannuskerroin 50%

• Laitekustannuksia ei hyväksytä

• Ei hakuaikaa

• Loppuraportti, ei tilintarkastusta

Page 21: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Mitä Co-Creation -projektissa rahoitetaan?

• Uuden tutkimusidean relevanssin ja aiheeseen liittyvän aidon kysynnän osoittamista, idean edelleen kehittämistä ja parantamista

• Tutkimuksessa ja innovaatioiden kehittämisessä tarvittavan vuorovaikutusmallin ja uuden yritysverkoston luomista (toimintavapaus alueella, IPR, …)

• Muuta idean toteutettavuuteen liittyvää työtä

• Hakemuksessa määritellään alustavasti uusi ratkaistava ongelma ja sen ratkaisumalli. Tutkimusidean on oltava uusi ja laajasti hyödynnettävissä.

• Hankkeessa syvennetään ymmärrystä ongelman ja ratkaisumallin merkityksestä ja siitä ollaanko ratkaisemassa oikeaa ongelmaa.

Page 22: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Co-Creation -rahoitus

Mitkä ovat rahoituksen kriteerit?

• Idean uutuusarvo ja liiketoimintapotentiaali

• Suunnitelman laatu relevanssin ja kysynnän osoittamiseksi (problem-

solution fit)

• Suunnitelman laatu yhteistyön ja konsortion luomiseksi

Business Finlandin strategisten teemojen ja ohjelmien mukaisuus vaikuttavat arvioinnissa positiivisesti.

Page 23: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Co-Innovation-rahoitus

Rahoitus

tutkimusorganisaatioiden ja

yritysten tutkimus- ja

kehitystyölle, jossa ne kehittävät

yhdessä uutta tietoa ja

innovaatioita uuden

liiketoiminnan tarpeisiin

Page 24: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Co-Innovation -rahoitus

Kenelle?

• Tutkimusorganisaatioille ja

kaikenkokoisille yrityksille niiden

yhteisprojekteihin

• Etusijalla pk-yritysten kasvua ja

kansainvälistymistä tukevat projektit ja

ekosysteemit

• Yrityksillä voi olla eri rooleja: oma t&k -

projekti tai osallistuminen toisen

yrityksen projektiin alihankkijana tai

rahoittajana tai muulla panostuksella

Mihin tarkoitukseen?

• Tutkimusorganisaatiot ja yritykset

kehittävät yhdessä uutta tietoa ja

innovaatioita liiketoiminnan

tarpeisiin

• Rahoituksella vauhditetaan

tutkimustiedon hyödyntämistä ja

uusien suomalaisten

vientituotteiden kehittämistä sekä

vahvistetaan verkostoja.

• Rahoitetaan joko Co-Creation-

vaiheen läpikäyneitä tai suoraan valmiita yhteisprojekteja.

Page 25: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Miten haen Co-Innovation -rahoitusta?

• Ota yhteyttä Business Finland -tutkimusrahoitustiimiin

• Valmistaudu esittelemään konsortio ja hankesuunnitelma ennen hakemista

• Yritykset ja tutkimusorganisaatiot lähettävät kukin oman hakemuksensa samanaikaisesti.

Page 26: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Co-Innovation-rahoitus Miten rahoitus toimii?

• Tavoitteena kunnianhimoinen Co-Innovation -yhteishanke

• Mukana voi olla useita tutkimusorganisaatioita tai ryhmiä

• Mukana tulee olla useita yrityksiä ja muita toimijoita (vähintään 3 yritystä, joista kahdella oma t&k-projekti)

• Etusijalla laadukkaat pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevat projektit ja ekosysteemit

• Yritysten rahoitus noudattaa normaaleja yrityksille myönnettäviä rahoitusmuotoja ja tasoja

• Normaalit yritysprojektin arviointikriteerit

• Yrityksellä on oltava riittävät resurssit ja omarahoitus projektin toteuttamiseksi

• Kaikki yritykset täyttävät julkisen tutkimuksen projektiin osallistumisilmoituksen

• Tutkimusprojektien rahoitustaso 60% ja laajoille kv-projekteille 70%

• Julkisen tutkimusprojektin kesto korkeintaan 2 vuotta

• Jatkuva haku, mutta tarvittaessa hakuteemoja/hakuaikoja

Page 27: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Co-Innovation -rahoitus Mitkä ovat rahoituksen kriteerit?

• Osoitettu relevanssi ja kysyntä (problem-

solution-fit)

• Yhteishankkeen uskottavuus

• Ovatko yhteishankkeen osapuolet oikeat tulosten

saavuttamiseksi

• Jakautuuko tekeminen tavoiteltavien tulosten kannalta

järkevästi

• Onko yritysten panostus järkevässä suhteessa

tavoiteltaviin tuloksiin ja hyödyntämisreitteihin

• Miten hanke vaikuttaa pk- ja midcap-yritysten

liiketoiminnan kehittymiseen

• Ratkaisun uutuusarvo ja kilpailuetu,

markkinapotentiaali, yhteiskunnallinen

vaikuttavuus sekä hankkeen

Page 28: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa –rahoitus (TUTLI)

Rahoitus tutkimusorganisaatioille tutkimusidean kaupallistamisen valmisteluun

Page 29: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa -rahoitus

Kenelle?

• Rahoitus on tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden tutkimusryhmille ja tutkijoille, joilla on halu rakentaa tutkimuksestaan uutta liiketoimintaa ja siirtää ideat käytäntöön kaupallistamisen kautta.

• Tutkija pääsee samalla kasvattamaan omaa kaupallistamisosaamistaan.

Mihin tarkoitukseen?

• Tutkimusidean kaupallistamisen valmisteluun, esimerkiksi uutuustutkimuksilla, asiakasarvon määrittelyllä tai muilla selvityksillä, sekä projekteja, joissa tehdään soveltavaa tutkimusta.

• Projektin kustannuksista vähintään 40% tulee kohdentua kaupallistamisen valmistelun osuuteen.

Page 30: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa -rahoitus

Miten rahoitus toimii?

• Tekes voi rahoittaa 70 % kokonaiskustannuksista projekteissa, joissa kaupallinen potentiaali on korkea ja joissa voidaan rakentaa edellytykset käynnistyvälle liiketoiminnalle.

• Projektissa on oltava useita mahdollisia kaupallistamispolkuja. Idean varsinainen liiketoiminnallistaminen tapahtuu joko uudessa perustettavassa yrityksessä, tai uutena liiketoimintana jo olemassa olevassa yrityksessä.

Page 31: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Mitkä ovat rahoituksen kriteerit?

• Tutkimusprojektissa kehitettävän teknologian tai osaamisen uutuusarvo ja haastavuus

• Projektin vaikutukset merkittävän, kansainvälisen liiketoiminnan kehittymiseen ja yhteiskuntaan

• Yritysten rooli projektin toteutuksessa, ohjaamisessa ja tulosten hyödyntämisessä

• Projektin resurssit, osaamisen taso ja kansainvälinen yhteistyö. Yleensä haastavinta on tiimin kaupallistamisosaaminen.

Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa -rahoitus

Page 32: Globaalin kasvun kiihdyttämö Business Finland · 2018-02-16 · STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Lisätietoja Business Finland -tutkimusrahoitustiimiltä

• Markku Lämsä, biotalous ja [email protected]. 050 557 7793

• Jukka Leppälahti, biotalous ja [email protected]. 050 557 7879

• Hanna [email protected]. 050 5577 797

• Kimmo [email protected]. 050 5577 852

• Janne Viemerö, biotalous ja [email protected]. 050 5577 848

• Kimmo Ahola, [email protected]. 050 5577 756

• Markku Heimbürger, di[email protected]. 050 5577 977

• Kari Koskela, digitaalisuus [email protected]. 050 4395736

• Elise Ramstad, palvelut ja [email protected]. 050 5577 948

• Jussi Toivonen, palvelut ja hyvinvointi [email protected]. 050 5577 826

• Sari Federley, EU -rahoitus [email protected]. 0400 359222