of 8 /8
Zahvaljujući opsežnom tuningu i ugradnji mnogobrojnih aftermarket komponenti predstavljeni maksi nakedi u potpunosti nadilaze standarde svoje klase i postaju unikatna umjetnička djela koja podjednako oduševljavaju vizualnom dojmom kao i eksplozivnim performansama. Njihova unikatna osobnost i pregršt ugrađene opreme doslovno ostavljaju bez daha, dok svojom buntovnom naravi opasno prijete i većini elitnih sportaša moderne generacije Džentlmeni oštre naravi PIšE I FOTO: BORIS METIKOš >>>prerade 156 MOTO PULS br. 92/10./2008. Tuning Maksi Nakeda

>>>prerade Tuning Maksi Nakeda Džentlmeni

  • Author
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of >>>prerade Tuning Maksi Nakeda Džentlmeni

standarde svoje klase i postaju unikatna umjetnika djela koja
podjednako oduševljavaju vizualnom dojmom kao i eksplozivnim
performansama. Njihova unikatna osobnost i pregršt ugraene opreme
doslovno ostavljaju bez daha, dok svojom buntovnom naravi opasno
prijete i veini elitnih sportaša moderne generacije
Dentlmeni oštre naravi
>>>p re r a d e
156 Moto pULS br. 92/10./2008.
Tuning Maksi Nakeda
Dentlmeni oštre naravi
A ko je vjerovati onoj staroj narodnoj da se „iza dobrog konja daleko praši“ onda se iza ovdje predstavljenih vozila defini- tivno die uragan, ni manje ni više nego razornog karaktera. Moda e nam neki
itatelji malo zamjeriti ovako slikoviti uvod, ali nakon što smo se detaljno upoznali sa svim vidlji- vim i nevidljivim doradama koje krase ove motoci- kle moramo priznati da uvodne „doskoice“ i nisu baš tako daleko od istine.
Kao prvo, bez obzira o kojem je modelu rije, predstavnici klase maksi nakeda ve i u svojoj serij- skoj izvedbi kod promatraa izazivaju odreeno strahopoštovanje zahvaljujui masivnim dimenzi- jama i mišiavoj silueti koji ih trenutano izdvajaju iz „mora“ ostale ponude.
>>>
157 Moto pULSbr. 92/10./2008.
ponente od pogleda kao „zmija noge“, drugi se bez ustruavanja „koepere“ raznolikim modnim dodacima poput iskusnih manekena na modnoj pisti. Naravno, postoje i one prerade koje podjed- nako istiu i svoje estetske i mnogobrojne meha- nike dorade, što ih automatski svrstava na sam vrh ekstremne tuning ljestvice. Osim što izgledaju puno atraktivnije i ekskluzivnije od svojih serijskih inaica, ti se motocikli nerijetko odlikuju i bru- talnim performansama koje bi s lakoom mogle ugroziti i neke od vodeih predstavnika današnje ultrasportske generacije. Na alost, ovakvi projekti su dosta rijetki, jer osim strpljenja, znanja i ljuba- vi iziskuju i znaajna financijska odricanja, koja u veini sluajeva „debelo“ prelaze i osnovnu cijenu samog motocikla.
O tome koliko je to opravdano ili ne u okvirima motoristike populacije uope je bespredmetno raz- govarati, jer dobro je poznato da motocikl (i obim njegove nadogradnje) bira srce, a ne pamet, no, sigurno je da ovakve prerade ostavljaju jak dojam na promatraa te da svojim vlasnicima pruaju jedinstven dojam posjedovanja neeg unikatnog.
Kako biste dobili što bolji uvid u trud koji je ulo- en u stvaranje ovih prerada te što potpuniji pre- gled o svoj silini ugraene opreme, svaki motocikl emo obraditi zasebno, jer svaki od njih je zasebna jedinka koja itekako ima što pokazati! n
162
144
126
108
90
72
54
36
18
0 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0okr/min
K S
N m
YAMAHA XJR 1200 156,3 KS pri 9.454 okr/min 135 Nm pri 7.253 okr/min YAMAHA XJR 1300 146 KS pri 9.553 okr/min 126 Nm pri 7.391 okr/min
SUZUKI GSX 1400 145,7 KS pri 7.806 okr/min 151 Nm pri 5.491 okr/min
KAWASAKI ZRX 1200 139,5 KS pri 8.459 okr/min 129 Nm pri 6.211 okr/min
su klasian, donekle staromodan dizajn te moderna tehnologija zadnje generacije, i to kako na polju performansi, tako i na polju ciklistikih osobina. Isto tako, zbog njihovih kurpulentnih gabarita i minimalne zaštite od vjetra ove motocikle prati i epitet pravih „muških“ motocikala iji vozai poput legendarnog „Don Qijotea“ ni u jednom trenutku ne bjee od tradicionalne borbe sa zranim struja- ma niti od aktivnog sudjelovanja pri savladavanju zahtjevnijih zavojitih dionica.
No, bez obzira na sve pozitivne karakteristike i veliku dozu unikatne osobnosti kojom se ve u serijskoj izvedbi odlikuju svi predstavnici „muscle bikeova“, nerijetko postoje i oni kojima ni to nije dovoljno i koji poseu za opsenim doradama kako bi svoje ljubimce izdigli iznad standardnih okvira klase te ih maksimalno pribliili pojmu - po nji- hovim mjerilima - „idealnog“ motocikla. A upravo takvi, unikatni i doraeni, su i motocikli koje smo vam pripremili u ovom napisu.
I dok su neki od njih samozatajni poput mlade opatice aneoskog lica, skrivajui ugraene kom-
>>>p re r a d e Tun ing Maks i N a k ed a
158 Moto pULS br. 92/10./2008.
Yamaha XJR 1300 by Robert Leo Mili
Iako se skriva iza odijela maksi nakeda, ovaj ekstremni sportaš puno više prua na natjecateljskoj stazi nego u svakodnevnoj upotrebi. Nemojte da vas zavara njegov pitomi izgled, jer on ima i svoju „opaku“ stranu, a kada je jednom upoznate, povratak u normalu je gotovo nemogu
Vuk u janjeoj koi
B aš kao i kod Yamahe XJR 1219, i ovdje predstavljeni model XJR 1300 boluje od slinog
poremeaja linosti, u kojem klasini predstavnik klase maksi naked pati od uvjerenja da je istokrvni superbi- ke. Na prvi pogled nekima e se ove tvrdnje zasigurno uiniti nerealnima i pomalo smiješnima, no, ordinacija dr. Grigia u Velikoj Gorici i za takve sluajeve ima recept za uspješno lije- enje. U stvari, po završetku tretma- na i uspješne rehabilitacije svaki e 'nevjerni Toma' morati priznati da nekad i dvije sasvim oprene stvari u realnom ivotu ipak mogu imati i veliki broj zajednikih osobina.
Po ve opisanom scenariju goto- vo identian ivotni put zadesio je i XJR 1300 iz 2004., koja je prvobitno roena kao maksi naked, da bi tije- kom godina stasala u natjecateljski bolid nepokolebljive naravi.
Kako bi se pribliila svojim racing uzorima i svoj potencijal predstavila u punom obimu, prvo je trebalo posje- titi trenera i poraditi na kondiciji, ne bi li se uhvatio prikljuak za pro-
fesionalnom elitom. Trening je bio dugotrajan i naporan, no, krajnjim rezultatom od 146 KS iste mišine mase izmjerene na radilici i okretnim momentom od 12, 6 kgm rado bi se pohvalili i mnogi sportaši specijalizi- rani samo za brzinske discipline.
U svakom sluaju, uloeno je puno, ali puno je i dobiveno!
Svoje maksimalne sposobnosti XJR 1300 prvenstveno duguje dodatnim preparatima kao što su Yoshimura bregasta vratila i Yoshimura TMR- MJN rasplinjai promjera poveanog na 40 mm. Tu su još i modificirani prihvat uljnog filtra cartrige tipa, Earl's hladnjak ulja, modificirana standardna kutija paljenja, kao i etiri zasebna BMC zrana filtra. Naravno, ovako dotjeranoj cjelini na kraju tre- ba pridruiti i adekvatne respiratorne mogunosti te zvuni nastup primje- ren izmijenjenom karakteru motoci- kla, a za tu svrhu najbolji se pokazao Nojima Titanium hand bent ispušni sustav s konusnim granama i spiral- nim kolektorom izlaznog promjera 50mm.
pojaanjima te Ohlinsovom bono postavljenom amortizeru upravljaa, a napredak je vidljiv i u reaktivnijim voznim osobinama zahvaljujui lak- šim i vršim PVM kovanim kotai- ma dimenzija 3,5''x17 i 6,00''x17.
Iznimno „oštrim“ performansama odlikuje se i prednji koioni sustav, koji se sastoji od „valovitih“ Golfer dvostrukih diskova promjera 320 mm i super snanih Nissin šesteroklipnih koionih kliješta, koja svoje korijene vuku direktno s natjecateljske staze. Navedeno racing usmjerenje u pot- punosti prati i kvalitetno profilirano 'Cosy seat' sjedalo kao i podignuti i unatrag pomaknuti Yoshimura oslonci za noge, dok Renthalov upravlja visine 75 mm i moderna metalik bijela boja još dodatno naglašavaju sportski duh koji zrai doslovno iz svih pora ovog detaljno tuniranog XJR-a 1300. n
Poveane aerobne i funkcionalne sposobnosti izravno su utjecale i na novo oblikovanje svih raspoloivih ekstremiteta. Bolji oslonac i kvalitet- nije apsorbiranje neravnina zasluga su tako Ohlinsove FG 43 upside- down vilice, produene i prilagoene za XJR, dok se straga nalaze Ohlins APB dvostruki amortizeri, koji su za 5 mm dui od originalnih elemena- ta. Kompletan motocikl u vonji je i puno kompaktniji zahvaljujui „glo- danim“ mostovima masivnije izved- be, stranjoj OVER vilici s istaknutim
Osim unikatne ciklistike i atraktivnije boje ovaj tunirani XJR 1300 raspolae i sa velikom koliinom sirove snage, obzirom da na radilici istiskuje punih 146 KS
Reski zvuk i kvalitetno disanje zasluga su ispušnog sustava Nojima Titanium hand bent
„Galfer“ prednji diskovi promjera 320mm i Nissinova šesteroklipna koiona kliješta
Yoshimurini rasplinjai i etiri BMC zrana filtra
Kompletna ciklistika oslanja se na visokovrijedne Ohlinsove elemente ovjesa
Manje rotacione mase zasluga su
PVM kovanih kotaa
Yamaha XJR 1219 by tomislav Grigi tuning
Svojom ciklistikom i ugraenim racing elementima XJR 1219 opasno konkurira i nekim puno sofisticiranijim modelima, a ništa manje znaajan nije ni podatak o ukupnoj snazi njegovog tuniranog motora
Agresivno lice maksi trkaice
I ako se iz osobnih dokumenata ovog modela moe zakljuiti da se, po ljudskom mjerenju vremena, baš i ne nalazi u „cvijetu mladosti“,
neke znaajnije pokazatelje o njegovoj realnoj sta- rosti gotovo je nemogue nai. Baš naprotiv, ovo je jedan od rijetkih primjeraka na dva kotaa koji u potpunosti podravaju onu narodnu da izgledaju: „k'o staro vino - što stariji, to bolji“.
Ve izvorno je ovaj Yamahin maksi naked pred-
stavljen kao punopravni lan malo eksluzivnijeg društva - prve generacije ograniene serije XJR 1200 SP Kenny Roberts Replica, koja je još davne 1996. predstavljena s karizmom sportske inaice serijskog modela. Obzirom da je ovaj model došao u ruke jednom od najveih XJR fanova na našim prostorima, ujedno i serviseru i vlasniku Yamahinog duana te zastupniku za Yoshimura i Over tuning dijelove, Tomislavu Grigiu iz Velike Gorice, nije
prošlo dugo i motocikl je ve bio opremljen mnoš- tvom dodatne opreme naglašeno sportskog karak- tera. No, kao i svaka prerada vrijedna divljenja, tako je i XJR 1219 tijekom godina prošao nekoliko faza kako bi dosegao današnju razinu gotovo mak- simalno opremljenog motocikla. Naravno, ve je i svaka faza zasebno obuhvaala opsene dorade koje su zahtijevale cijeli elaborat s opisom ugraenih elemenata, zbog ega je ovaj motocikl svoju tuning evoluciju ve više puta predstavljao u nekolicini hrvatskih moto revija.
Da ovdje više nije rije o serijskom modelu, nego o pravoj, nabrijanoj jurilici odmah daje do znanja i agresivna crveno-bijela kombinacija boja, koja doslovno „grize“ za oi, pomaui tako ovom motociklu da se trenutano istakne iz gomile dru- gih vozila. Umjesto prednje klasine vilice XJR se sprijeda oslanja na Ohlinsovu upside-down amor- tizaciju, koja je prvobitno namijenjena nekadaš- njem Yamahinom superbikeu, YZF-R7, s kojeg je preuzet i prednji blatobran. Kako bi se što funkcio- nalnije uklopila u novu sredinu, vilica je produena
Ekstremne performanse zasluga su i Yoshimurinih TMR-MJN rasplinjaa promjera 40 mm, uz koje su uparena i dva dual K&N zrana filtera
Prednji kraj dostojan superbike modela: Ohlinsova upside-down vilica, PVM kovani kota promjera 16,5 i Brembo monobloc koiona kliješta
Nojima Titanium hand bent ispušni sustav s konusnim granama i promjerom izlaza 60 mm
>>>p re r a d e Tun ing Maks i N a k ed a
160 Moto pULS br. 92/10./2008.
Yamaha XJR 1219 by tomislav Grigi tuning
i prilagoena XJR-u te uglavljena u jae i masivni- je strojno raene aluminijske mostove. Straga su takoer postavljeni Ohlinsovi elementi ovjesa tipa APB, koji su 15 mm dui u odnosu na original, kako bi se teište motocikla dodatno pomaklo pre- ma naprijed.
Naglašeno racing usmjerenje ciklistike u potpu- nosti prati i prednji koioni sustav, koji se sasto- ji od PVM diskova promjera 320 mm i Brembo monoblock koionih kliješta s titanij klipiima kao i PVM kovani aluminijski kotai dimenzi- ja 3,5''x16,5 sprijeda te 6,00''x17 straga. Ništa manje ekskluzivno ne djeluje niti stranja dodatno pojaana vilica, kao ni stranji disk smanjenog pro- mjera, koji je zbog redukcije rotacionih masa za 20 mm manji od standardnog. Kako bi se još dodatno naglasio sportski karakter motocikla ugraeni su i „Over“ oslonci za noge s mogunošu podešava- nja u etiri poloaja, kao i runo izraeni stranji oslonci, koji su zasluni za nešto ekstremniju ergo- nomiju i primjereniji poloaj vozaa u natjecatelj- skoj primjeni.
Opisanu „surovu“ vanjštinu proporcionalno pra- te i znaajne dorade izvedene na pogonskom agre- gatu, koji svojim performansama „debelo“ nadilazi okvire svoje klase i postaje opasna prijetnja puno prestinijim modelima. Ukupna je zapremina tako poveana na 1219 ccm zahvaljujui Wiseco „kit“ klipovima i kompresiji koja je podignuta na vrijed- nost od 11:1. Dodatno je doraena i glava cilin-
dra sa ventilima, ispolirani su i svi usisni i ispušni ventili, a ugraena su i Yohimura bregasta vratila i „Over“ racing kutija paljenja. Umjesto serijskih, za bolji protok i dostatnu opskrbu gorivom brinu se Yoshimura TMR-MJN rasplinjai promjera 40 mm, dok su za napajanje zrakom zaduena dva „dual“ K&N zrana filtra. Zbog promijenjenih parametara rada i poveanih mogunosti moto- ra svemu navedenom pridodani su još i Nojima Titanium hand bent ispušni sustav s konusnim gra- nama i promjerom izlaza 60 mm, Yoshimura digi- talni termometar ulja i glave motora, Earl's hlad- njak ulja s 15 rebara, modificirani prihvat uljnog filtra, kao i broja okretaja s rasponom do 13.000 okr/min.
Krajnji rezultat svih ovih preinaka je znaajni napredak u ukupnoj snazi, koja na radilici iskazuje respektabilnih 156,3 KS, serijski 100 KS, uz prat- nju masivnog okretnog momenta od 13, 5 kgm. Dodamo li tome još i redukciju ukupne mase, koja je s 250 kg reducirana na svega 215 kg s gorivom i svim tekuinama, postajemo svjesni da se o mogu- nostima i krajnjim dometima XJR-a 1219 mora raspravljati s velikim poštovanjem.
Osim toga, uz maksimalno unaprijeene vozne osobine i fluidnije i punije razvijanja snage u sva- kodnevnoj primjeni, ovaj je model svoj tuning u potpunosti opravdao i na natjecateljskoj stazi, o emu svjedoe i nebrojene nagrade koje i danas ukrašavaju garau njegovog vlasnika. n
Za vrstou stranjeg kraja brine se dodatno ojaana
stranja vilica
Kao vrlo lijep estetski detalj istiu se i strojno obraeni
„Over“ oslonci za noge s mogunošu podešavanja u
etiri poloaj
>>>
Zahvaljujui mnogim aftermarket detaljima ZRX 1200 R proivljava svoju drugu mladost u kojoj vizualno ostavlja dojam modernijeg i puno atraktivnijeg vozila
Maneken od glave do pete
Z bog svojih neobinih i poma- lo grubih etvrtastih linija koje asociraju na nekadašnje
superbike modele s poetka 70-tih Kawasakijev ZRX 1200 R je oduvijek zauzimao posebno mjesto u srcima ljubitelja „muscle bikeova“. Dodamo li tome još i atraktivnu zelenu boju koja potencira njegov racing DNA, kvalitetne vozne osobine i veliku snagu standardne izvedbe od 139,5 KS, ne udi što je upravo ovaj model
godinama nosio titulu najsportskijeg meu maksi nakedima. No, godi- ne uzimaju svoj danak, a napredak tehnologije i modernija dizajner- ska rješenja svoje mjesto nalaze i na puno inferiornijim modelima koji se automatski nameu kao tehno- loški savršeniji i praktiniji odabir. Obzirom na zavidnu ponudu snage i okretnog momenta kojom se ovaj Kawasaki odlikuje ve u standardnoj izvedbi, o nekim znaajnijim zahva-
tima na pogonskom agregatu, kako bi se unaprijedile performanse, nije bilo potrebno razmišljati jer je ve i s ponuenim teško ostvariti mak- simum. No, opremiti ga vizualnim i ciklistikim detaljima koji e mu pruiti još agresivniji izgled u kombi- naciji sa znatno ekstremnijim voznim osobinama zahvat je koji u potpuno- sti opravdava dodatni troškovnik i vrijeme utrošeno u taj zahvat.
Zahval jujui tvrtki „Šepi Commerce“ na ogled smo dobi- li detaljno opremljen ZRX 1200 R zadnje generacije, 2006 g., ijih se modnih dodataka ne bi posramili niti najrazmaeniji pripadnici aktualnog jet seta. Dodamo li tome još i iznos od oko 60.000 kn, koliko je izdvoje- no za sve ugraene komponente, cije- li je ovaj projekt još dodatno dobio na teini, ali i na ekskluzivnosti.
Ono što prvo uoavamo na moto- ciklu je masivniji prednji kraj, koji
Originalni diskovi zamijenjeni su proizvodima tvrtke ABM
Wilbers amortizer upravljaa s runo izraenim postoljem
Minijaturni pokazivai smjera Kellerman
Praktini pokaziva temperature ulja
Spieglerove radijalne komande konice
Povišeni i unazad pomaknuti ABM sportski oslonci za noge
Spieglerove radijalne komande konice
Upside-down vilica preuzeta je s modela ZX 12 R
>>>p re r a d e Tun ing Maks i N a k ed a
162 Moto pULS br. 92/10./2008.
Kawasaki ZRX 1200 R by šepi Commerce
je prvenstveno zasluga izokrenutih vilica preuzetih s modela ZX-12 R, kao i izrazito upeatljivih mostova runo izraenih u tvrtci „Robimar“ iz Karlovca. Za razliku od prednjeg ovjesa, koji je preuzet sa serijskog modela, straga su tvorniki amorti- zeri zamijenjeni još kvalitetnijim WP komponentama s mogunošu hidra- ulikog podešavanja svih parametara amortizacije.
Ekstremnija ciklistika zahtjeva i ekstremniju ergonomiju, a za to su se pobrinuli ABM sportski oslonci za noge vozaa i suvozaa podignuti pre- ma gore i pomaknuti prema unatrag, kao i drugaije profilirani Rizoma upravlja, kojem za bolju preciznost kod upravljanja pomae „Wilbers“ amortizer upravljaa.
Osim što donose estetsko pobolj- šanje, sve ove izmjene upuuju na zakljuak da Kawasakijevog maksi nakeda oekuje i agresivnija primje- na u vonji, koju e najuinkoviti- je kontrolirati AMB racing diskovi promjera 320 mm sprijeda i 250 mm straga kao i Spieglerova radijalna konica s integriranom posudom za ulje. Spieglerov proizvod je i radijal- na komanda spojke, te naravno, sva koiona crijeva opletenog tipa, dok ruke, utege volana i ogledala još jed- nom potpisuje Rizoma.
Od ostalih detalja koji doprino- se ukupnom dojmu ovog motoci- kla moramo spomenuti i prozir- no stop svijetlo LED tehnologije, Keelermanove minijaturne pokazi- vae smjera, kromiranu rešetku hlad- njaka, kao i praktini mjera tempe- rature ulja koji se nalazi na mjestu originalnog uljnog epa.
I na kraju, kako bi se osigurala bolja zaštita od zranih strujanja, ugraeno je i povišeno vjetrobransko staklo MRA Vario Touring, dok je za zvunu kulisu zaduen ispušni sustav Akrapovi s Hexagonal prigušnim topom od karbona.
Iako su sve ove izmjene više estet- ske nego praktine naravi, ZRX 1200 R je zbog njih zasigurno profitirao na gracioznosti pokreta, a i uspješni face-lifting mu je donio više samopo- uzdanja i mladenakog ara prilikom osobnog nastupa. n
Suzuki GSX 1400 by Boris primorac
Njegove najznaajnije dorade su skrivene od oiju promatraa, on se ne eli previše eksponirati u javnosti, no, ako mu „stanete na ulj“, morate biti spremni nositi se s posljedicama
Klasik na steroidimaKlasik na steroidimaKlasik na steroidimaKlasik na steroidima
Umjesto standardnog ispuha pretjeranih dimenzija ugraen je puno lakši i kompaktniji Yoshimura Titanium hand bent ispušni sustav
Bolje „disanje“ motora zasluga je otvorenih K&N filtera zraka
Aluminijski štitnici motora proizvod su tvrtke „Gold Metal“ made by Japan
U odnosu na konkurente GSX 1400 je definitivno najmlai lan ovog elitnog društva, koje ve godi- nama u gotovo neizmijenjenom obliku dominira
svojim dijelom trišta. Još od njegovog premijernog pred- stavljanja bilo je jasno da Suzuki prati jednu sasvim dru- gaiju predodbu o izradi klasinog maksi nakeda koji se ne srami modernizacije i maksimalno polae na udobnost. Iako bi mu mnogi oprostili nešto vee dimenzije i previše mekano sjedalo, njegov tehnološki najnapredniji agregat je bio previše srameljiv po pitanju ukupne snage i s njom usko povezanih maksimalnih performansi.
Istina, motor je u niskim okretajima vukao silinom brzo jureeg vlaka, no, poetno oduševljenje je nestalo ve na srednjim okretajima, nakon ega je uslijedila praznina koju ste teško mogli povezati s motociklom ovako izdašne zapremine.
Kako bi doskoio ovoj „mani“ i vratio svoj Suzuki GSX 1400 na „pravi“ put, vlasnik ove prerade se posvetio zna- ajnijim preradama pogonske grupe, ne bi li ostvario per- formanse dostojne izvornog imena „muscle bike“. Najviše
vremena posveeno je detaljnoj obradi glave, kanala i ven- tila. Ugraene su i Yoshimura bregaste osovine, K&N zrani filtar kao i Yoshimura Titanium hand bent ispuš- ni sustav tipa 4-2-1 što je u koaliciji sa svim navedenim donijelo visokih 145,7 KS i „kamionski“ okretni moment od 15,1 Kgm.
Obzirom na „napumpane“ performanse motocikl je tre- bao i precizniji prednji kraj, što je postignuto ugradnjom Ohlinsovog kita koji se postavlja u unutarnji dio serijske vilice, umjesto tvornikih elemenata, dok su naglašeni- ja strujanja zraka uspješno obuzdana vjetrobranskom maskom sa Suzukijevog popisa dodatne opreme. Na kra- ju je ugraen i LSL upravlja visine 50mm, kako bi se zadovoljili unikatni zahtjevi samog vlasnika, te Yoshimura suvozaki oslonci za noge.
Sve u svemu, iako djeluje samozatajno i niim ne nagla- šava svoje realne mogunosti, ovaj GSX 1400 itekako moe „pokazati zube“. Na prvi pogled moda ne izgledaju veliki kao na nekim mlaim i popularnijim modelima, ali zato ostavljaju jako, jako duboki oiljak. n
Najvee dorade kriju se u samom srcu motora, daleko od pogleda znatieljnika. Obraena glava s kanalima i ventilima, a ugraene su i Yoshimura bregaste osovine
Akrapovi ispušni sustav sa Hexagon karbonskim topom
163 Moto pULSbr. 92/10./2008.