of 5 /5
6 APRILL 2015 EE KODU SUVEKODU P uude vahelt avaneb ootamatu pilt: allkorruse avarad, kaunilt ruutu- deks jagatud aknad, nõtkelt liigen- datud hoone, toon toonis roheka laudisega seinad, sammaste vahel tere tulemast soo- viv uks, teisel korrusel rinnatisega rõdu ja vaade õunaaiale ning nurgas aste-astmelt kerkiv torn. Kiivri tipus veel üks pisitil- luke torn, nagu polnuks kerkimisest veel küllalt... Selline majake võiks kuuluda Nõmme- le, kuid seisab üksipäini keset looduskaitse- alust seenemetsa, merest jalutuskäigu kaugusel. Kas pole see hämmastav! Veel- gi enam – kuivõrd hoone olla kohalikule jahiseltsile 1910. aasta paiku projekteeri- nud parasjagu Riias õppiv arhitektuuri- tudeng Edgar Johan Kuusik ise, on tegu tõelise arhitektuuridelikatessiga. Maja tuntakse ümbruskonnas Silma jahilossi nime all ning selle juurde kuulub 7 ha maad, mis ulatub ühe siiluna mereni välja. Õuel on vana kaev, põõsaste varjus puukuur, ümara tiigi kaldal külitab saun ning krundile tohib veel hobusetalligi pla- neerida. Muide, ka naabrid peavad metsa- tuka taga hobuseid. On tunda, et arhitekt on igati vältinud kandilisust. Näib, et hoonel pole kaht sar- nast akent ega seina. Väljaasteid on mit- mes suunas – peakorruse suurest saalist eendub erkerina aknaplokk, peaukse-esist ehib kaugele välja ulatuv veranda, mille- le toetub rõdu. Hoone teise otsa olemuse määrab tornike, mis kanthaaval peamahust välja astudes tõusma hakkab ning ülal ot- sustavalt kaheksakandiliseks muutub. Kiivri tipus on aga veel üks katus nagu Hiina pagoodil ja selle all süttib pimedal ajal lamp. Kuid tuletorni ülesandeid täit- ma see ei pea, pigem kumab hämaruses kui värviline silm, mis peab vahti Silma looduskaitseala üle. Silmaks muudab ak- nakese sinna paigaldatud vitraaž. Selles kõiges on mingit Läänemaale omast müs- tikat, ja tundub, et silm kiikab otse üle mere just Haapsalu Valge Daami poole. 1999. aastal ostis heitliku ajalooga hoone oma perele suvekoduks Marek Rei- naas, reklaamibüroo Zavod juht. Aastaks 2005 said tehtud peamised renoveerimis- tööd. Vaadati üle ja tugevdati kandekonst- ruktsioone, lisati soojustus, vahetati akna- raamid, laudis ja katus. Vahetati kõik juht- med ja torustikud, paarile säilitatud ahju- le toodi abiks nii elektriküte kui ka soo- juspumbad ning maja värviti üle seest ja väljast. Mõeldud suvemajana, kuid tege- likult sobib nüüd elamiseks ka aasta ringi. Hoone varasemast ruumijaotusest pole enam mälestustki. All ulatub suur saal läbi maja ja selle formaat vajab tugevaid kan- deposte, mis seal seistes lage toetavad, käed ülal. Torniossa, avara vaatega all- korrusele, on sisse seatud hubane kabinet- raamatukogu. Ülakorrus saab lisavalgust vintskappidest, nende vahele jääb kaldlage- dega ruumiosa, mis muudab magamistoad eriti hubaseks. Edasi mööda treppi tõustes jõutakse tornikiivri alla, kus ongi aeg pärast ringkäiku puhkama jääda. Kujundustöödega tegeles pere ise. Va- litud värviskeem ulatub oliivrohelistest vä- listoonidest kuni tornisisus valitseva kuld- ookrini, privaatsemates kambrites hoidub tonaalsus puhtama ja valgema poole. Toad on tapeeditud ajastutruult, seinad kannavad uhkelt William Morri- Sajand tagasi jahilossiks ehitatud maja ootab uusi tuuli. Unistuste suvemaja KESET METSI: Maja ümber laiub seitse hektarit krunti, mis otsapidi mereni ulatub. FOTOD: LAAM KINNISVARA

Haapsalu, Silma matkamaja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Haapsalu, Silma matkamaja

 • EE Kodu aprill 2015 76 aprill 2015 EE Kodu

  SUVEKODUSUVEKODUse loomingut. Suure saali seintel on lopsakad naturaaltoonides taimornamendid, magamiskambrite tapeedid on aga mrksa rahulikumad, kaetud peente arabeskidega.

  Ruumidest vib leida mitu ajaloolist mblieset, komplekti on tiendatud veidi nooremate, kuid meeleolult sobivate esemetega.

  Majas on vga ilusad tahveluksed mitte renoveerimisel vrvist paljaks kraabitud (mida vib kikjal tdimuseni nha) ega traditsiooniliselt valgeks vrvitud, vaid kordavad toon toonis hoone vlisvrvilahendust. Uksi mbritsevad aga eriti kaunid piidad, mis reedavad taas Haapsalu lhedust need on teostatud kuurortlinnale iseloomulikus kujunduses. Piitade lanurkades on ringiga kaunistatud ruudukesed ning piida vundamendiosa ehivad eenduva tahuga psttahvlid. Selliseid ukseposte kohtab enamasti hoopis treimotiividega kaunistatud riidekappidel, inspireerituna vanast heast Danzigi kapist.

  Sellest thelepanekust saab mnuga teha sgava jrelduse majas on nha, kuidas arhitektuur rafineerub mbli suunas (diiiiip!), st hoone juures on kasutatud viimistletumaid detaile kui ehitusmeestel muidu kombeks.

  Puude vahelt avaneb ootamatu pilt: allkorruse avarad, kaunilt ruutudeks jagatud aknad, ntkelt liigendatud hoone, toon toonis roheka laudisega seinad, sammaste vahel tere tulemast sooviv uks, teisel korrusel rinnatisega rdu ja vaade unaaiale ning nurgas asteastmelt kerkiv torn. Kiivri tipus veel ks pisitilluke torn, nagu polnuks kerkimisest veel kllalt...

  Selline majake viks kuuluda Nmmele, kuid seisab ksipini keset looduskaitsealust seenemetsa, merest jalutuskigu kaugusel. Kas pole see hmmastav! Veelgi enam kuivrd hoone olla kohalikule jahi seltsile 1910. aasta paiku projekteerinud parasjagu Riias ppiv arhitektuuritudeng Edgar Johan Kuusik ise, on tegu telise arhitektuuridelikatessiga.

  Maja tuntakse mbruskonnas Silma jahilossi nime all ning selle juurde kuulub 7 ha maad, mis ulatub he siiluna mereni vlja. uel on vana kaev, psaste varjus puukuur, mara tiigi kaldal klitab saun ning krundile tohib veel hobusetalligi pla

  neerida. Muide, ka naabrid peavad metsatuka taga hobuseid.

  On tunda, et arhitekt on igati vltinud kandilisust. Nib, et hoonel pole kaht sarnast akent ega seina. Vljaasteid on mitmes suunas peakorruse suurest saalist eendub erkerina aknaplokk, peaukseesist ehib kaugele vlja ulatuv veranda, millele toetub rdu. Hoone teise otsa olemuse mrab tornike, mis kanthaaval peamahust vlja astudes tusma hakkab ning lal otsustavalt kaheksakandiliseks muutub.

  Kiivri tipus on aga veel ks katus nagu Hiina pagoodil ja selle all sttib pimedal ajal lamp. Kuid tuletorni lesandeid titma see ei pea, pigem kumab hmaruses kui vrviline silm, mis peab vahti Silma looduskaitseala le. Silmaks muudab aknakese sinna paigaldatud vitraa. Selles kiges on mingit Lnemaale omast mstikat, ja tundub, et silm kiikab otse le mere just Haapsalu Valge Daami poole.

  1999. aastal ostis heitliku ajalooga hoone oma perele suvekoduks Marek Reinaas, reklaamibroo Zavod juht. Aastaks

  2005 said tehtud peamised renoveerimistd. Vaadati le ja tugevdati kandekonstruktsioone, lisati soojustus, vahetati aknaraamid, laudis ja katus. Vahetati kik juhtmed ja torustikud, paarile silitatud ahjule toodi abiks nii elektrikte kui ka soojuspumbad ning maja vrviti le seest ja vljast. Meldud suvemajana, kuid tegelikult sobib nd elamiseks ka aasta ringi.

  Hoone varasemast ruumijaotusest pole enam mlestustki. All ulatub suur saal lbi maja ja selle formaat vajab tugevaid kandeposte, mis seal seistes lage toetavad, ked lal. Torniossa, avara vaatega allkorrusele, on sisse seatud hubane kabinet raamatukogu. lakorrus saab lisavalgust vintskappidest, nende vahele jb kaldlagedega ruumiosa, mis muudab magamistoad eriti hubaseks. Edasi mda treppi tustes jutakse tornikiivri alla, kus ongi aeg prast ringkiku puhkama jda.

  Kujundustdega tegeles pere ise. Valitud vrviskeem ulatub oliivrohelistest vlistoonidest kuni tornisisus valitseva kuldookrini, privaatsemates kambrites hoidub tonaalsus puhtama ja valgema poole.

  Toad on tapeeditud ajastutruult, seinad kannavad uhkelt William Morri

  Sajand tagasi jahilossiks ehitatud maja ootab uusi tuuli.

  unistuste suvemaja

  KESET METSI: Maja mber laiub seitse hektarit krunti, mis otsapidi

  mereni ulatub.

  FoTo

  d: l

  aa

  M K

  inn

  iSVa

  ra

  PISUT KA PUITPITSI: Ntkelt liigendatud hoone on kui mnguasi. Uurige lhemalt ka varjualuse postide-talade henduskohtadesse on toodud kuurortlinlikud detailid!

 • EE Kodu aprill 2015 76 aprill 2015 EE Kodu

  SUVEKODUSUVEKODUse loomingut. Suure saali seintel on lopsakad naturaaltoonides taimornamendid, magamiskambrite tapeedid on aga mrksa rahulikumad, kaetud peente arabeskidega.

  Ruumidest vib leida mitu ajaloolist mblieset, komplekti on tiendatud veidi nooremate, kuid meeleolult sobivate esemetega.

  Majas on vga ilusad tahveluksed mitte renoveerimisel vrvist paljaks kraabitud (mida vib kikjal tdimuseni nha) ega traditsiooniliselt valgeks vrvitud, vaid kordavad toon toonis hoone vlisvrvilahendust. Uksi mbritsevad aga eriti kaunid piidad, mis reedavad taas Haapsalu lhedust need on teostatud kuurortlinnale iseloomulikus kujunduses. Piitade lanurkades on ringiga kaunistatud ruudukesed ning piida vundamendiosa ehivad eenduva tahuga psttahvlid. Selliseid ukseposte kohtab enamasti hoopis treimotiividega kaunistatud riidekappidel, inspireerituna vanast heast Danzigi kapist.

  Sellest thelepanekust saab mnuga teha sgava jrelduse majas on nha, kuidas arhitektuur rafineerub mbli suunas (diiiiip!), st hoone juures on kasutatud viimistletumaid detaile kui ehitusmeestel muidu kombeks.

  Puude vahelt avaneb ootamatu pilt: allkorruse avarad, kaunilt ruutudeks jagatud aknad, ntkelt liigendatud hoone, toon toonis roheka laudisega seinad, sammaste vahel tere tulemast sooviv uks, teisel korrusel rinnatisega rdu ja vaade unaaiale ning nurgas asteastmelt kerkiv torn. Kiivri tipus veel ks pisitilluke torn, nagu polnuks kerkimisest veel kllalt...

  Selline majake viks kuuluda Nmmele, kuid seisab ksipini keset looduskaitsealust seenemetsa, merest jalutuskigu kaugusel. Kas pole see hmmastav! Veelgi enam kuivrd hoone olla kohalikule jahi seltsile 1910. aasta paiku projekteerinud parasjagu Riias ppiv arhitektuuritudeng Edgar Johan Kuusik ise, on tegu telise arhitektuuridelikatessiga.

  Maja tuntakse mbruskonnas Silma jahilossi nime all ning selle juurde kuulub 7 ha maad, mis ulatub he siiluna mereni vlja. uel on vana kaev, psaste varjus puukuur, mara tiigi kaldal klitab saun ning krundile tohib veel hobusetalligi pla

  neerida. Muide, ka naabrid peavad metsatuka taga hobuseid.

  On tunda, et arhitekt on igati vltinud kandilisust. Nib, et hoonel pole kaht sarnast akent ega seina. Vljaasteid on mitmes suunas peakorruse suurest saalist eendub erkerina aknaplokk, peaukseesist ehib kaugele vlja ulatuv veranda, millele toetub rdu. Hoone teise otsa olemuse mrab tornike, mis kanthaaval peamahust vlja astudes tusma hakkab ning lal otsustavalt kaheksakandiliseks muutub.

  Kiivri tipus on aga veel ks katus nagu Hiina pagoodil ja selle all sttib pimedal ajal lamp. Kuid tuletorni lesandeid titma see ei pea, pigem kumab hmaruses kui vrviline silm, mis peab vahti Silma looduskaitseala le. Silmaks muudab aknakese sinna paigaldatud vitraa. Selles kiges on mingit Lnemaale omast mstikat, ja tundub, et silm kiikab otse le mere just Haapsalu Valge Daami poole.

  1999. aastal ostis heitliku ajalooga hoone oma perele suvekoduks Marek Reinaas, reklaamibroo Zavod juht. Aastaks

  2005 said tehtud peamised renoveerimistd. Vaadati le ja tugevdati kandekonstruktsioone, lisati soojustus, vahetati aknaraamid, laudis ja katus. Vahetati kik juhtmed ja torustikud, paarile silitatud ahjule toodi abiks nii elektrikte kui ka soojuspumbad ning maja vrviti le seest ja vljast. Meldud suvemajana, kuid tegelikult sobib nd elamiseks ka aasta ringi.

  Hoone varasemast ruumijaotusest pole enam mlestustki. All ulatub suur saal lbi maja ja selle formaat vajab tugevaid kandeposte, mis seal seistes lage toetavad, ked lal. Torniossa, avara vaatega allkorrusele, on sisse seatud hubane kabinet raamatukogu. lakorrus saab lisavalgust vintskappidest, nende vahele jb kaldlagedega ruumiosa, mis muudab magamistoad eriti hubaseks. Edasi mda treppi tustes jutakse tornikiivri alla, kus ongi aeg prast ringkiku puhkama jda.

  Kujundustdega tegeles pere ise. Valitud vrviskeem ulatub oliivrohelistest vlistoonidest kuni tornisisus valitseva kuldookrini, privaatsemates kambrites hoidub tonaalsus puhtama ja valgema poole.

  Toad on tapeeditud ajastutruult, seinad kannavad uhkelt William Morri

  Sajand tagasi jahilossiks ehitatud maja ootab uusi tuuli.

  unistuste suvemaja

  KESET METSI: Maja mber laiub seitse hektarit krunti, mis otsapidi

  mereni ulatub.

  FoTo

  d: l

  aa

  M K

  inn

  iSVa

  ra

  PISUT KA PUITPITSI: Ntkelt liigendatud hoone on kui mnguasi. Uurige lhemalt ka varjualuse postide-talade henduskohtadesse on toodud kuurortlinlikud detailid!

 • eesti ekspress

  EE Kodu aprill 2015 98 aprill 2015 EE Kodu

  SUVEKODU

  Muide on mrgata ka vastupidist kgisisustus matkib arhitektuuri! Kmne aasta taguses uuenduskuuris loodud tpinda kannavad punatellistest vuugitud vaheseinad, mille vahele mahuvad tehnika, korvriiulid ja koguni rustikaalsed sepishingedega tispuidust vravad. Sel

  le kohal ttab riiulina massiivne puittala, mis nib koguni prinevat mitusada aastat vanemast majast, meenutades pigem meie talupojaminevikku. Samas viib tpinnatagune mtted hoopistkkis Itaaliale terrakotakarva kahhelplaate ristab puuviljav, keskel kutsub pilku ks suure

  Materjal: Siberi lehisKrgus ja laius: 1 mKasutusala: lilledele ja maitsetaimedele

  Pindala: 10 mLbimt: 3,6 mKrgus max: 2,2 mPaigaldus: 45 min

  Vastupidav struktuur Kvaliteetsed materjalid Originaalne disain Lihtne kokku panna Kuplikujuline disain loob soodsa mikrokliima

  taimede kasvuks Kuppel peab vastu ka rasketele

  ilmastikuoludele Krge lagi teeb taimede eest hoolitsemise

  mugavaks Sobib suurepraselt ka aiapaviljoniks vi

  basseinikatteks

  tel 5557 4245 I [email protected] I www.vivero.ee

  Ainulaadne disain!

  Vimalus juurde osta suvine pikesekaitse!

  KASVUHOONE

  KILEKUPPEL

  LILLEPRAMIID

  SUUR SAAL: Peakorruse elutuba ei sobi teisiti nimetadagi.PARIMA VAATEGA: Tornikambrisse on toodud ajatut idamaisust.KAUNID UKSED: Haapsalu-lhedust reedavad peenelt tdeldud piidad, meeleolu ja mttesgavust sisendab Valev Seina loodud vitraa.

 • eesti ekspress

  EE Kodu aprill 2015 1110 aprill 2015 EE Kodu

  SUVEKODU

  Jaanipevaks valmivad uued ja hubased perekorterid Tohu 2 ja Tohu 4, mis on kahekorruselised, 9 korteriga elamud.

  Suve alguses alustame kahe viimase kortermaja ehitusega Tohu kvartalis: Tohu 1 ja Tohu 3, mis on kolmekorruselised 12 korteriga elamud.

  Iga korteri juurde kuulub rdu vi terrass. Korterid mgis!

  www.tohu.eeENERGIA

  KLASS

  Tartu mnt 14, Tallinn Tel: +372 646 1004

  KLIENDIPEV 25. aprillil kella 11.00 - kuni 15.00-ni

  kllusmotiiviga seinaplaat. Need krvalepiked tagavad ajalooliste kihistuste hngu. Maja ehitamisaegse moejoone poole prdub taas noga vannitoatualettruumi vrikas sisseseade.

  Haapsalu kuldajastu jooni neb ka peahoone ja omaniku enese rajatud

  varju aluse vlisilmes postetalasid hendavate kolmnurkade lesannetes on pitsilisi puitdetaile. Need olid 19. sajandi kuurordiarhitektuuris lausa vltimatud, sageli igal majal erinevad, arhitekti poolt hoonele kui ile tpiks kavandatud.

  AJASTUTE KIHISTUS: Tpinna alt paistvad rustikaalsed uksed. Riiuli toekas tala ja itaaliaprane terrakota lisavad kgile ajalist mdet.

 • EE Kodu aprill 2015 1312 aprill 2015 EE Kodu

  UUS JA HUVITAVSUVEKODU

  Jrve Keskus, Prnu mnt. 238, 11624 Tallinn, tel. 666 1106, [email protected] teil magatakse?

  Hea uni saab alguse ergonoomilisest voodist, selleks me kaar-distame kliente UnikLab arvutimtmisssteemi abil. Mtmis-tulemuste ja uneanalsi phjal valmistame ksitna igahele individuaalse voodi oma Soome tehases.

  INTERJR 2015 MESSILmootoriga voodi tavavoodi hinnaga(pakkumine kehtib Level 2, Level 3 ja Level 4 madratsitele)

  Unikulma stend 209. Tere tulemast! 24.4. - 26.4.2015

  Nagu tol ajal kombeks, on mitmed aknad kaunistatud vrviliste elementidega ning nii mnedki uksed saanud klassikalistes tinaraamides vitraai, autoriks Valev Sein. Vitraaielemendid vtavad ka torniaknaid, lastes kaheksakandilisse lihubasesse ruumi, milles heljub idamaist

  hngu, lbusat valgust, varjamata siiski ka avarat vaadet mbrusele.

  Jahilossi kasutatakse praegu peamiselt suvemajana, kuid seal saaks elada ka aasta ringi, sest maja soojustus ja kte sobivad selleks tiesti. Kas ei kla see kik tpselt kui unistuste maamaja?

  Roheline ja turvaline elukeskkond eramute piirkonnas Boksid ldpinnaga kuni 140,2 m Mgihinna sees 2 panipaika, 2 parkimiskohta, terrass ja aed Kinnistu sisehoovis mngu- ja spordiala Arendus valmib lplikult aprillis 2015

  Ma krghaljastatud kinnistul B-energiaklassiga ridaelamuboksid Keilas!

  www.je58.ee Laenuinfo: Riina Makarova, 888 4802, [email protected]: Haidor Laimets, 5663 3156, [email protected]

  KorvKErisElE lisati punatppEesti disaineriteltootjatel on juba mned korrad olnud phjust seista Red Doti auhinna saajate rivis. Tnavu langes aupaiste Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini lipilase Mihkel Masso disainitud elektrikerisele Drop, mis on tooteks arendatud Huum O, ettevtja Siim Nellise ja EKA tootedisaini osakonna histe jupingutustega. Hva leili!

  SULNIS: Vannituppa on lugupidavalt valitud ajastuprane keraamika.KATUSE ALL: Osaliselt kaldu lagi annab magamistoale hubasust.