12
Internrevisione n Tertial 1 2011 Patrick Bailey 2011-06-21 P r o t o k o l l s b i l a g a A D i r e k t i o n e n s p r o t o k o l l 1 1 0 6 2 1 , § 4

Internrevisionen Tertial 1 2011

  • Upload
    tracey

  • View
    61

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Internrevisionen Tertial 1 2011. Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 110621, § 4. Patrick Bailey 2011-06-21. Revisionstäckning Tertial 1 2011. Nya Rapporter ( Riskbedömning/Revisionsbedömning) Granskning av limitöverträdelser inom valutareservsförvaltningen 2007-2010 - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Internrevisionen Tertial 1 2011

InternrevisionenTertial 1 2011

Patrick Bailey 2011-06-21

Protokollsbilaga A

Direktionens protokoll 110621, § 4

Page 2: Internrevisionen Tertial 1 2011

Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18

2

Revisionstäckning Tertial 1 2011

Nya Rapporter(Riskbedömning/Revisionsbedömning)

Granskning av limitöverträdelser inom valutareservsförvaltningen 2007-2010

(Hög/Otillfredsställande)

Operativ ledning – Regelefterlevnad

(Mellan/Tillfredsställande men bör förbättras)

Page 3: Internrevisionen Tertial 1 2011

Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18

3

Revisionstäckning Tertial 1 2011Uppföljnings rapporter

(Riskbedömning/Revisionsbedömning)

Kontanthantering – Sedelmakulering (Mellan/ Tillfredsställande- Stängd) Övervakning och finansiell analys- Genomförande

(Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Betalningssystem- Systemförvaltning (Mellan/Tillfredsställande - Stängd) Övervakning och finansiell analys- SEK utlåning

(Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Övervakning och finansiell analys- USD utlåning

(Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Informationssäkerhet (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Extern statistik beställarrollen (Mellan/Tillfredsställande- Stängd)

Page 4: Internrevisionen Tertial 1 2011

Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18

4

Revisionstäckning Tertial 1 2011Uppföljnings rapporter

(Riskbedömning/Revisionsbedömning)

Penningpolitik Prognosprocessen (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Informationssäkerhet (Mellan/Tillfredsställande- Stängd) Övervakning och finansiell analys- ( KAP) (Mellan/Tillfredsställande-

Stängd) Informationssäkerhet (Mellan/Tillfredsställande men bör förbättras -

Öppen ) Strategiskledning - Verksamhetsstyrning (Mellan/Tillfredsställande men

bör förbättras - Öppen ) IT Drift – ändringshantering (Mellan/Tillfredsställande- Stängd)

Page 5: Internrevisionen Tertial 1 2011

Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2010-06-18

5

Pågående granskningar ADM - kontanthantering - Projekt Broby

APP – verksamhetens arbete med rapporten penningpolitik

AFS - verksamhetens arbete med rapporten finansiell stabilitet

ADM- utbetalningar av löner och annan ersättning till riksbankens anställda.

STA - den nya riskorganisationen /riskenheten.

ITA/STA - bankens arbete med IT säkerhet.

Page 6: Internrevisionen Tertial 1 2011

Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21

6

Statistik – 2011-04-30

IB 2011 85 Iakttagelser

11 Nya Iakttagelser

23 Avslutade Iakttagelser

UB T1 73 Iakttagelser

Page 7: Internrevisionen Tertial 1 2011

Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21

7

Öppna iakttagelser - Revisionsbedömning per avdelning

Page 8: Internrevisionen Tertial 1 2011

Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21

8

Öppna iakttagelser - Risk per avdelning

Page 9: Internrevisionen Tertial 1 2011

Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21

9

Åldersfördelning

Page 10: Internrevisionen Tertial 1 2011

Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21

10

Statistik – 2011-06-13

IB 2011 85 Iakttagelser

11 Nya Iakttagelser

29 Avslutade Iakttagelser

2011-06-13 67 Iakttagelser

Page 11: Internrevisionen Tertial 1 2011

Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21

11

Öppna iakttagelser – 2011-06-13

Page 12: Internrevisionen Tertial 1 2011

Patrick Bailey Internrevisionsavdelningen 2011-06-21

12

Öppna iakttagelser > 1,5 år År första rapport

Dnr Målområde Rubrik Risk Rev. Bedömn

Avd Enhet Åtgärder Uppföljningsrapport

2007 2007-1008-IR TF Prisinformation Mellan Gul STA RIE 1.Fastställa principer för värdering i styrdokument 2010-09-17

2007 2007-1008-IR TF Prisinformation Mellan Gul STA RIE 2.Prisjustering för guldoptioner- beskrivning 2010-09-18

2007 2007-1008-IR TF Prisinformation Mellan Gul STA RIE 4.MOP bör informera dir om värderingsproblematik 2010-09-19

2008 2009-354-IR Inre liv Risk och resultatuppföljning

Mellan Gul STA RIE 4. Utveckla roll som komptenscenter Ext konsult

2008 2008-268-IR TF Systemförvaltning Dimension

Mellan Gul KAP MO 1. Måluppfyllelse mm pågår

2008 2008-268-IR TF Systemförvaltning Dimension

Mellan Gul KAP MO 2. Utbildningspaket för användarna pågår

2008 2008-268-IR TF Systemförvaltning Dimension

Mellan Gul KAP MO 3. Efterlevnad av säkregler. pågår

2008 2008-920-IR Krisifin Krisorganisation- hantering av en finasiell kris

Mellan Gul AFS AFS stab 1) Aktivering av Krisifin pågår

2008 2008-920-IR Krisifin Krisorganisation- hantering av en finasiell kris

Mellan Gul AFS AFS stab 2) Begränsade resurser och nyckelpersonsberoende pågår

2008 2008-920-IR Krisifin Krisorganisation- hantering av en finasiell kris

Mellan Gul AFS AFS stab 3) Övningar skall inkludera operativa funktioner pågår

2008 2008-920-IR Krisifin Krisorganisation- hantering av en finasiell kris

Mellan Gul AFS AFS stab 4) Fastställ en tydligt tidspaln för Beredskapsprojektet pågår

2008 2008-934-IR Krisifin Krisorganisation-infomationsäkerhet

Mellan Gul AFS AFS stab 1) Kryptering / undantag från regeler pågår

2008 2008-934-IR Krisifin Krisorganisation-infomationsäkerhet

Mellan Gul AFS AFS stab 2) Informationsvägarna med externa parter pågår

2009 2009-661-IR Inre liv Informationssäkerhet

Mellan Gul STA RIE 1) Svårigheter att följa RB informationsregler 2011-03-25