Kalite Fonksiyonu Yayılımı(Kalite Evi)

  • View
    2.904

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

KALTE FONKSYONU YAYILIMI (KALTE EV)

Yard. Do. Dr. Ahmet BEKESE

10/12/2003

1

Tanmq

q

Quality Function Deployment (QFD), tketicinin satn almak istedii rn veya hizmetlerin tasarm, retimi ve pazarlanmas amac ile, iletme iindeki beceriler zerinde younlaarak gerekli koordinasyonu salayan bir dizi planlama ve iletiim srecinden oluan sistematik bir yaklamdr. Bu yaklam sonucunda ortaya kan ve tm teknikle zde olarak anlabilen Kalite Evi, bir anlamda, fonksiyonlar aras planlama ve iletiime olanak tanyan kavramsal bir ema ve aslnda QFDnin grsel olarak ortaya konulan sonucudur.2

Kapsamq

q

QFD, beklenen kalite standartlarnda bir rnn retilmesi ve piyasaya arz edilmesi iin ihtiya duyulan organizasyonel ve operasyonel prosedrleri ieren bir kalite sistemidir. (Feigenbaum) QFD, bir rn gelitirme srecinde tasarm aamasndan balayarak srecin her aamasnda kalitenin temin edilebilmesi iin gerekli spesifik metotlar kapsar. Baka bir deyile, mteri taleplerinin tasarm aamasnda hedef, retim aamasnda da majr kalite gvence noktas olarak kullanlmasn salayan bir metottur. (Akao)3

Aamalar

q QFDnin

iki temel aamas vardr:

Son kullancnn bak asndan hedefleri belirleme. Hedeflerin geriye doru yaylmas.

4

QFD Sreci

Tasarm Mteri Gerekleri stekleri rn Planlama

rn/Para zellikleri

retim lemleri

lemler/ Kontroller

Para Planlama

Sre Planlama

retim Planlama5

Tarihesiq

q

q

q

q

lk defa 1972de Kobedeki Mitsubishi tersanesinde uygulanmtr. Ardndan Toyota ve yan sanayileri bu yaklam deiik biimlerde gelitirmilerdir. Japonyada bu yntem, elektronik, ev eyalar, giyim, tekstil, inaat makineleri, tarm makineleri gibi imalat sektrlerinde baaryla uygulanm. Amerikadaki geliimi, 1983 ylnda Kogure ve Akaonun Quality Progress dergisinde yaynlanan bir makalesiyle balam. Yntemi daha sonra Ford Motor Company ve Cambridge Corporation kullanm.6

Neden QFD?q q q q q q q q

letmelerde ama birliini salamann en iyi yoludur. Gereksiz bir tasarm yaplmaz. Mteri ihtiyalar dorudan tasarma yansr. Daha iyi d ve i (yatay, dikey ve apraz) iletiim salanr. Doru i ilk seferde yaplr. Tekrar tasarlama ve mhendislik deiimleri en aza indirilir. Tasarm gelitirilir, maliyet drlr. Rekabeti ortama uyum salanr.7

letmeye Yararlarq q q q q q q q

Mteriye daha deerli mal salanr. Daha dk maliyetle daha iyi kalite salanr. letiim artar. retim yntemleri basitletirilir. Daha iyi malzeme seilir. Daha hzl montaj yaplr. Daha gereki spesifikasyonlar belirlenir. Just-in-time stoklama sistemi kullanlabilir.8

QFD Srecine Genel Bakq

q

q

q q

Yeni bir rnn planlanmasnda mhendisler, daima benzer mevcut rnlern gemi dnemlere ait imalat ve performans verilerini incelerler. Laboratuar veya saha testlerinden elde edilen verileri kullanarak, rnlerini rakip rnlerle kyaslarlar. Bu bilgilerin byk ounluu eksiktir ve destekleyici veya ters den dier verilerle karlatrlmakszn, bireysel veriler olarak ele alnrlar. QFDde ise birok hususu ieren bir matris format kullanlyor Mevcut bilgilerin ok ynl incelendii genel bir ereve oluur9

Mteri Kimdir?Genelde bir mteri zinciri olduu iin kendisi iin tasarm yaplmas gereken mteri zor belirlenebilir. q rn kimin iin tasarlanyor? q rnden kim etkilenecek? q Tasarm son kullanc iin mi yoksa zincir iindeki herkes iin mi yapmak daha uygundur? (Pazarlama blm ile allmal)q10

Mteri steklerini Belirleme Yntemleriq q q q q q q q q q

Telefon, posta, ikayet kartlar Grmeler (grup ya da ayr ayr) Odak gruplar Direkt gzlemleme, kullanm blgesine gitme Beyin frtnas Stok raporlar Paneller Elektronik aratrmalar Servis telefonlar cretsiz hatlar11

Hangi Yntem Daha yi?q q q q q q q q q q

Bilgi toplama teknolojisi nedir, nasl yrr? Kullanmak iin en uygun zaman nedir? Ne kadar srer? Maliyeti nedir? Avantaj ve dezavantajlar nelerdir? Ne kadar detaya ihtiya duyulmaktadr? Yntem, balang iin neler gerektirir? Kabuller nelerdir? kt nedir? Ne elde edilir? ktnn maliyeti nedir?12

Mteriyi Dinlemek (Kano modeli)Memnuniyet Derecesi Heyecan verici kalite Beklenen Kalite

Baar Derecesi Temel Kalite Olmas art olan

13

Kano Modeliq

q

Yatay eksen (baar derecesi) , irketin rn ve hizmetlerinin ilgili kalite eidi iin mteri beklentilerini ne kadar karladn, dikey eksen (memnuniyet derecesi) ise mterinin tatmin dzeyini gstermektedir. Temel kalite gerekleri (alttaki eri) Olmas tatmine dk oranda katkda bulunur ama olmamas tatminsizlik yaratr. Direkt olarak rnn ileviyle ilgilidir. Grmeler srasnda eer mteri ok yakn zamanda konu ile ilgili bir sknt yaamamsa akla gelmez ve bu konudan bahsedilmez.

14

Kano Modeli - IIq

Beklenen kalite (ortadaki eri) Mterilerin asl ihtiyalarn gsterir. Beklentilerin salanmamas bir organizasyonu mteri memnuniyetsizliine gtrr. Mteri grmelerinde tipik olarak ortaya kan konulardr: Kap in: Kolay ve salam kapanmaldr. Hava yolu irketi: Bagajlar kaybolmamal veya gecikmemeli. Telefon bankacl: Grmeye yapanlar nazik olmaldr.

q

Heyecan verici kalite (st eri) Mteriler bunlardan nadiren direkt olarak bahsederler. Mterilerin beklentilerinin tesindeki konulardr. Grmede ipular aratrlmaldr (buulanmayan banyo aynalar, vb)15

QFDnin yaplandrlmas ve uygulanmasnda baz sorularq q q

almann kapsam nedir? alma nedir ve ne deildir? Gerekli finansman nereden ve ne miktarda salanacaktr?

q

alma kimin iin yaplmaktadr?

16

Karlalan sorunlarq

q q

q q q

QFDnin tam disipline edilmemi takmlar tarafndan yrtlmesi zaman kaybna, kararlarn alnamamasna ve problemlerin zlememesine neden olmaktadr. Takm yelerinin takm dndaki youn ileri alma ktlarnn tasarmclar, planclar ve karar vericiler iin tehlikeli olabilmesi Takm yelerinin duygusal yaklamlar yznden elikileri QFD projesinin asl amacnn ak olarak belirlenememesi Son karar vericinin ou zaman belirli olmamas.17

QFD Srecinin Geliimiq

QFD sreci iin u konular tartlmal ve dokmante edilmelidir: Ama Dzenleme alma Alan Sre Bitirme tarihi Pazar alma takm yeleri Varsaymlar irket i planlar Uygulama Proje seimi

18

Amaq

Ama belirlenirken iki temel soru cevaplanmal Mterilerimiz iin ne yapmak istiyoruz? irketimiz iin ne yapmak istiyoruz?

q

q

Ama tanm ksa ama amacn ne olduunu tam olarak anlatan bir yapda olmal, iin neden yapldn belirtmelidir. Bu projeyi niin yapyoruz? Yepyeni (devrimci) bir tasarm retmek iin Evrimsel bir tasarm retmek iin Mevcut bir rnn maliyetini drmek iin yeniden tasarlamak retkenliini artrmak iin yeniden tasarlamak

Mteri memnuniyetini artrmak iin retim ya da montaj kolayl salamak iin Kaliteyi ya da gvenilirlii artrmak iin19

Dzenlemeq

Karar verici kimdir? Takmn dorularn ve yanllarn belirleyecek kii kimdir? Uygulama masraflarn kim der? Sonu kime sunulacaktr?

q

Karar verici, takm almasndan ve elde edilecek sonulardan periyodik olarak haberdar edilmelidir.

20

alma Alanalma neyi iermektedir? alma neyi iermemektedir? Takmn neyi deitirmeye ya da kontrol etmeye yetkisi vardr?q

q q q

Takm operatrleri arasndaki snrlar nedir?21

Zaman Ayarlamasq zerinde

allan rnn uygulanma

(piyasaya kma) yl nedir?q leride

bir tasarmdan fazlas olacak

mdr?

22

QFD Srecinin Tamamlanma TarihiBir bitirme tarihi belirleme sayesinde o tarihe odaklanma salanacaktr. q Bu ayrca, takmn hangi sklkta ve ne kadar sre ile toplanmas gerektiini de belirler. q Sorulacak sorular:q

QFD projesi ne zaman tamamlanmaldr? Takm, karar vericilere ve dier ynetime ne zaman teklifler yapacaktr?23

Pazarq

q

q q

Pazar ile ilgili sorulacak sorularn cevaplar, QFD srecinin ktsn ekillendirir. rn zellikleri ve bunlarn nemi, pazar yapsna gre deikenlik gsterir. Hedef kitle, hangi rnn retileceini de belirler. Sorulacak sorular: Hangi rn? Sadece lke ii mi? Deilse hangi lke iin? Hangi pazar? Hangi mteri kitlesi? Hangi kullanc tipi?24

Takm yeleriq

q

q q

q q

Takm kurulduktan sonra takm yeleri, i sonulanana kadar takmda kalmaldrlar. Takmda en azndan bir tasarm efi, bir proje lideri, bir QFD sre yrtcs ve bir QFD takm lideri bulunmaldr. Takmn normalde ile yedi aras yesi vardr. Yediden fazla ye olduunda, ilikiler karmaklar, tartmalar ve ayrmlar oluur, grup zaman kaybetmeye balar. Tek sayda ye saylar daha iyidir. Bundan evvel sorulan sorularn cevaplarna gre grupta doru kiilerin olup olmad ve ek ye gereklilii aratrlmaldr.25

Takm Kurulurken Yerine Getirilecek artlarq

Takm, zenle bir araya getirilmi; grleri, gemileri ve disiplinleriyle uygun kiilerden olumaldr. yeler, bask veya politikalar nlemek iin, organizasyonun ayn hiyerarik seviyelerinden seilmelidir. ou zaman takmda bir karar vericinin olmas iyidir, bylece sonucun kabul edilme olasl artar. Ancak karar verici bir patron gibi deil, takmn herhangi bir yesi gibi davranmaldr. Bir veya daha fazla yenin QFD sreci konusunda tecrbeli olmas gerekir. Alternatif olarak, dardan bir QFD metodolojisi uzman tedarik edilebilir. En azndan bir ye, zerinde allan konuda uzman olmaldr.26

q

q

q

q q

Takm yelerinin zellikleriq

q q

q q q q

En azndan rn veya alma alan ile alakal olmaldrlar. Uzman bilginin kaynan bilmelidirler. Grevi baaracak ilgi, motivasyon ve abaya sahip olmaldrlar. Yardmlamal ve koordineli almaldrlar. Yeterli zamanlar olmaldr. Deiime ak olmaldrlar. Takm almasna uygun olmaldrlar.27

Balang Varsaymlar balangtaki varsaymlara gre yrtlr. q almann yarataca deiimler nceden tahmin edilmelidir. q Varsaymlar kullanlabilir ve grlebilir klmak iin yazmak iyi olacaktr. q Yazlan eyler her bulumada i