of 29 /29
KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG BÁTAAPÁTI TÉRSÉG NOGUCHI & PETERS CENTRAL-EUROPE COMMUNICATIONS INC. NOGUCHI & PETERS CENTRAL-EUROPE COMMUNICATIONS INC. TETT TETT

KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NOGUCHI & PETERS CENTRAL-EUROPE COMMUNICATIONS INC. TETT. KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG. Kutatási alapadatok. Minta: 2005: 1003 fő 2007: 808 fő 2009: 800 fő 2011: 805 fő véletlen minta Adatfelvétel módja személyes interjúk standardizált kérdőív háztartásonként egy fő - PowerPoint PPT Presentation

Text of KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

Page 1: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011BÁTAAPÁTI TÉRSÉGBÁTAAPÁTI TÉRSÉG

NOGUCHI & PETERS CENTRAL-EUROPE COMMUNICATIONS INC.NOGUCHI & PETERS CENTRAL-EUROPE COMMUNICATIONS INC.

TETTTETT

Page 2: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 2

Minta:2005: 1003 fő2007: 808 fő2009: 800 fő2011: 805 fő

véletlen minta

Adatfelvétel módjaszemélyes interjúkstandardizált kérdőívháztartásonként egy fő

Adatfelvétel időpontja2005. január2007. április2009. február – március2011. február

Kutatási alapadatok

Page 3: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 3

A minta megoszlása települések szerint

minta/háztartások

száma

Bátaapáti 427 fő 150 67 fő 44,7%Bátaszék 6804 fő 2569 359 fő 14,0%Cikó 882 fő 352 90 fő 25,6%Mórágy 820 fő 245 75 fő 30,6%Mőcsény 340 fő 148 49 fő 33,1%Feked 200 fő 117 45 fő 38,5%Véménd 1588 fő 385 120 fő 31,2%összesen 11 061 fő 3966 805 fő 20,3%

települések lélekszám *háztartások száma

2011-es minta

*Az adatokat az RHK Kft. szolgáltatta a polgármesteri hivatalok információi alapján.

Page 4: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 4

Saját ismeretek megítélése az atomerőmű működését, a radioaktív hulladék tárolását illetően (N=805 fő)

13,0

% 17,7

%

39,6

%

18,8

%

9,0%

1,9%

14,9

%

26,3

%

35,8

%

15,7

%

7,0%

0,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1-es 2-es 3-as 4-es 5-ös nem tudja

2009 2011

Kérdés: Ön milyen mélységűnek tartja saját ismereteit az atomerőmű működését, a radioaktív hulladék tárolását illetően?

nagyon felületesek az információi 1 – 2 – 3 – 4 – 5 teljesen naprakészek 0 - NT

Átlagok: 2009 2,932011 2,73

Page 5: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 5

94,8%

84,1%

72,0%

79,8%

62,4%

43,1%

79,4%

8,2%

11,7%

8,8%

21,2%

38,1%

14,5%

3,9%

7,7%

16,3%

11,4%

16,4%

18,8%

6,1%

1,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Különböző kategóriái vannak

Kórházakban is keletkezhet

Nem nukleáris iparágakban iskeletkezhet

Kutatóközpontokban is keletkezhet

Nagy aktivitású kizárólagatomreaktorban keletkezhet

Hasonló mennyiségben keletkezik,mint más típusú hulladék

Minden radioaktív hulladék nagyonveszélyes

IGAZ HAMIS NT

Kérdés: A következő állítások kapcsán kérem, mondja meg, hogy azokat igaznak vagy hamisnak tartja!

A radioaktív hulladékokra vonatkozó objektív ismeretek (N=805 fő)

: A valóságban igaznak tartott állítás

Page 6: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 6

68,6%

65,8%

65,8%

64,6%

13,4%

12,7%

13,2%

3,1%

3,5%

4,2%

13,0%

11,6%

9,9%

9,3%

4,2%

6,1%

8,1%

8,7%

11,4% 2,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Minden tagállam viseljenfelelősséget a saját…

Összehangolt módszerek ahulladék kezelésére

Hulladékkezelési tervvel kellrendelkezni

A nemzeti gyakorlat figyelemmelkísérése

teljes mértékben inkább igen inkább nem egyáltalán nem NT

Kérdés: Milyen mértékben ért egyet a következő állításokkal?

Az EU radioaktív hulladékokkal kapcsolatos viselkedésére vonatkozó állításokkal való egyetértés válaszainak megoszlása

Átlag: 1,27

Átlag: 1,34

Átlag: 1,32

1. teljes mértékben egyetért; 2. inkább egyetért, mint nem; 3. inkább nem ért egyet; 4. egyáltalán nem ért egyet

Átlag: 1,31

Page 7: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 7

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló ismertségének arányai

94,8%

5,2%

6,6%

93,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

hallott róla

nem hallott róla

2009 2011

Kérdés: Hallott Ön a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges tárolójáról, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóról, azaz az NRHT-ról Bátaapátiban?

Page 8: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011.8

A tároló megvalósításának stádiumairól alkotott vélemények megoszlása (N=805 fő)

1,1%

0,1%

1,1%

27,8%

36,3%

0,8%

23,1%

9,8%

0% 20% 40%

kiválasztás

felszíni kutatás

felszín alatti kutatás

beruházás (építkezés)

üzemelés

felszín alatti kutatás-beruházás

beruházás-üzemelés

nem tudja

2009

Kérdés: Ön szerint a tároló megvalósításának mely fázisában tart jelenleg?

1,6%

16,8%

63,4%

22,6%

8,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

a kutatási program zajlik

beruházás (építkezés)

a felszíni létesítmények üzemelnek,a felszín alatti beruházás zajlik

a tároló teljesen kész, üzemel

NT

2011

Page 9: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 9

Kérdés: Ön honnan szerzett információkat a kutatással és a tárolóval kapcsolatosan? (Több válasz is elfogadható!)

A beruházásról való tájékozódásra használt csatornák (N=805 fő)

Page 10: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 10

Kérdés: Ön milyen forrást tart hitelesnek az NRHT-val kapcsolatban? (Több válasz is elfogadható!)

Az egyes csatornák hitelességének megítélése (N=805 fő)

50,1%

12,0%

40,9%

2,1%

46,5%

18,5%

1,5%

18,3%

8,3%

11,8%

40,3%

2,8%

56,3%

43,8%

5,1%

14,1%

4,0%

0,9%

46,8%

0% 20% 40% 60% 80%

helyi sajtót

országos sajtót

önkormányzatokat

országgyűlési képviselőket

az atomenergiával és a hulladék-elhelyezéssel foglalkozószakembereket

a tudósokat

a pedagógusokat

a környezetvédőket

egyéb

NT

2009 2011

Page 11: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 11

Kérdés: A felsoroltak közül melyik információforrást tartja a leginkább közérthetőnek? Egy válasz!

A leginkább közérthetőnek tartott információforrás (N=805 fő)

27,4%

23,4%

19,6%

7,1%

6,9%

6,0%

4,8%

3,5%

0,8%

0,5%

23,4%

28,2%

14,9%

4,7%

14,6%

6,5%

3,2%

4,0%

0,5%

0% 10% 20% 30% 40%

helyi sajtót

az atomenergiával és a hulladék-elhelyezéssel foglalkozószakembereket

önkormányzatokat

a környezetvédőket

a tudósokat

NT

egyéb

országos sajtót

országgyűlési képviselőket

a pedagógusokat

2009

2011

Page 12: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 12

Kérdés: Ön szerint kinek lenne elsősorban a feladata, hogy informálja a lakosságot a tárolóval kapcsolatos kérdésekben?Egy válasz!

Kinek a feladata elsősorban az információszolgáltatás (N=805 fő)

42,3%

25,5%

21,5%

3,5%

2,1%

1,8%

1,0%

1,0%

0,1%

0,0%

13,9%

16,3%

3,9%

2,1%

2,1%

1,4%

1,5%

0,1%

1,1%

57,6%

0% 20% 40% 60% 80%

önkormányzatok

helyi sajtó

az atomenergiával és a helyi kutatással foglalkozó szakembereket

országos sajtó

tudósok

nem tudja

országgyűlési képviselők

környezetvédők

pedagógusok

egyéb

2009 2011

Page 13: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 13

Kérdés: Ön a telephely működésével összefüggésben milyen elvárásokat támaszt településének önkormányzatával kapcsolatban?

A telephely működésével összefüggésben az önkormányzattól várt lépések említési gyakorisága (N=805 fő)

93,9%

41,5%

33,0%

26,6%

1,1%

0,3%

9,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a lakosságtájékoztatása

a település anyagiérdekeinek

érvényre juttatása

lakossági ellenőrzőbizottság felállítása

az építkezés(telephely)

megtekinthetősége

semmilyen elvárástnem támaszt

egyéb

nem tudja

2009

86,8%

32,8%

50,8%

39,9%

1,1%

4,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a lakosságtájékoztatása

a telephelymegtekinthetősége

a település anyagiérdekeinek

érvényre juttatása

lakossági ellenőrzőbizottság

működtetése

egyéb

semmilyet

2011

Page 14: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 14

Kérdés: Az Ön lakóhelye közelében tervezett radioaktív hulladéklerakó kapcsán mi az, ami leginkább aggasztaná Önt?

A leginkább aggasztó kockázati tényezők megoszlása egy tervezett hulladéktároló kapcsán (N=805 fő)

10,2%

28,8%

1,0%

38,4%

2,1%

16,6%

1,5%

1,4%

9,9%

25,8%

2,9%

27,5%

2,9%

28,3%

1,6%

1,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

A hulladéknak a tároló helyszínre történőszállítása.

A működés során bekövetkező radioaktívszivárgás kockázata.

Egy terrorista támadás okozta kockázat.

A környezetre és az egészségre gyakoroltlehetséges hatások.

A helyi ingatlanok árának jelentőscsökkenése.

A fentiek közül egyik sem.

Egyéb tényező.

Nem tudja eldönteni.

2009

2011

Page 15: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 15

A létesítmény a települések fejlődésére gyakorolt hatásával kapcsolatos vélekedések megoszlása (805 fő)

Kérdés: Ön szerint a település fejlődésére milyen hatással van a tároló?

26,6%

38,0%

29,4%

2,9%

3,1%

30,2%

26,2%

0,8%

4,0%

38,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

nagy fejlődésnek indul

kicsit fejlődik

nem lesz hatással a fejlődésre

visszafejlődik

nem nyilatkozott

2009 2011

Page 16: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 16

A létesítmény adott település fejlődésére gyakorolt hatásával kapcsolatos vélekedések megoszlása (N=805 fő)

Kérdés: Ön szerint a falunak (városnak), mint településnek származnak előnyei a tárolóból?

58,5%

22,3%

19,2%

16,3%

15,4%

68,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

előnyökre számít

nem számít előnyökre

nem tudja

2009 2011

Page 17: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 17

A létesítmény adott településre gyakorolt hatásával kapcsolatos vélekedések megoszlása (N=805 fő)

Kérdés: Ön szerint a falunak (városnak), mint településnek származhatnak hátrányai a tárolóból?

23,3%

70,7%

6,0%

80,4%

4,2%

15,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

negatív következményekre számít

nem számít negatívumokra

nem tudja

2009 2011

Page 18: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 18

A tároló létesítésének a lakosság életére gyakorolt hatásával kapcsolatos vélekedések megoszlása (N=805 fő)

Kérdés: Önnek személy szerint, illetve családjának származhatnak előnyei a tároló üzemeléséből?

18,6%

67,5%

13,9%

65,1%

5,5%

29,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

előnyökre számít

nem számít előnyökre

nem tudja

2009 2011

Page 19: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 19

A helybeliek munkalehetőséghez való jutásával kapcsolatos vélekedések megoszlása (N=805 fő)

Kérdés: Ön mit tapasztalt, a helybeliek nagyobb munkalehetőséghez jutottak a tároló kapcsán?

33,6%

45,8%

20,6%

47,2%

15,2%

37,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

több lehetőséghez jutottak

nem jutottak több lehetőséghez

nem tudja

2009 2011

Page 20: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 20

A tároló magánemberkénti elfogadottságának megoszlása (N=805 fő)

Kérdés: Ön mint magánember a helyszínt....

76,8%

12,8%

10,4%

12,3%

7,1%

80,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

elfogadja

kellő információ hiányában nemtud dönteni

kategorikusan visszautasítja

2009 2011

Page 21: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 21

Kérdés: Kérjük, értékelje az iskolai osztályzatoknak megfelelően, hogy a rendelkezésére álló információk alapján mennyire gondolja biztonságosnak a Bátaapátiban működő NRHT-t!

A tároló biztonságosságát megítélő osztályzatok megoszlása (N=805 fő)

egyáltalán nem biztonságos 1 – 2 – 3 – 4 – 5 nagyon biztonságos 0 - NT

4,3%

7,4%

27,3%

32,6%

23,4%

5,1%

6,0%

25,5%

28,4%

26,0%

10,4%

3,7%

0% 10% 20% 30% 40%

1-es

2-es

3-as

4-es

5-ös

nem értékelt

2009 2011

Átlagok: 2009 3,672011 3,75

Page 22: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 22

Kérdés: Ön mennyire tartja megbízhatónak, hitelesnek ezeket a vizsgálatokat, illetve azok eredményeit?

A geológiai vizsgálatok megbízhatóságát értékelő osztályzatok megoszlása (N=805 fő)

egyáltalán nem azok 1 – 2 – 3 – 4 – 5 teljes mértékben azok 0 - NT

5,5%

6,9%

28,3%

26,3%

27,9%

5,1%

5,3%

27,1%

28,1%

30,2%

6,1%

3,2%

0% 10% 20% 30% 40%

1-es

2-es

3-as

4-es

5-ös

nem értékelt

2009 2011

Átlagok: 2009 3,672011 3,82

Page 23: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 23

A tárolóval kapcsolatos félelmek (N=805 fő)

Kérdés: Tart Ön a tároló működésétől?

51,0%

36,0%

13,0%

30,6%

10,2%

59,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

egyáltalán nem tart tőle

kicsit tart a működésétől

nagyon tart tőle

2009 2011

Page 24: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 24

A TETT ismertségi aránya (N=805 fő)

Kérdés: Hallott már Ön a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulásról, a TETT-ről?

73,1%

26,9%

23,2%

76,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

hallott róla, ismeri

nem hallott róla, nem ismeri

2009 2011

Page 25: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 25

A TETT ismertségi aránya településenként

Kérdés: Hallott már Ön a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulásról, a TETT-ről?

96,9%

68,5%

76,7%

77,3%

74,3%

90,0%

62,3%

67,7%

81,1%

97,8%

85,3%

91,8%

73,3%

91,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bátaapáti

Bátaszék

Cikó

Feked

Mórágy

Mőcsény

Véménd

2009 2011

Page 26: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 26

Bővebb tájékoztatási igények a TETT-ről (805 fő)

Kérdés: Ön szükségesnek tartaná azt, hogy (bővebb) tájékoztatást kapjon a Társulás tevékenységéről?

30,6%

69,4%

82,9%

17,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

igényelne (bővebb) tájékoztatást

nem igényelne

2009 2011

Page 27: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 27

A Térségi Krónikás és a TETT Hírlap ismertségi aránya (N=805 fő)

Kérdés: Ismeri Ön a „Térségi krónikás”-t illetve a TETT Hírlapot?

92,5%

7,5%

10,9%

89,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ismeri , hallott róla

nem ismeri, nem hallott róla

2009 2011

Page 28: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 28

A Térségi Krónikás és TETT Hírlap olvasási gyakorisága (N=717 fő)

Kérdés: Milyen gyakran olvassa a „Térségi Krónikás”-t illetve a TETT Hírlapot?

45,7%

23,5%

27,3%

3,5%

32,8%

32,4%

5,2%

29,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

minden számot elolvas

rendszeresen olvassa

alkalmanként olvassa

nem olvassa

2009 2011

Page 29: KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2011 BÁTAAPÁTI TÉRSÉG

TETT KUTATÁS 2011. 29

A TETT Híradó ismertségi aránya (N=805 fő)

Kérdés: Ismeri Ön a „TETT Híradót”?

42,9%

57,1%

51,4%

48,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ismeri , hallott róla

nem ismeri, nem hallott róla

2009 2011