MAN Suport Curs 2015

 • View
  8

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

curs contabilitate

Transcript

 • [SUPORT CURS-CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia

  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE din BUCURE TI

  CCCOOONNNTTTAAABBBIII LLL III TTTAAATTTEEE FFFIII NNNAAANNNCCCIII AAARRR

  - Suport de curs -

  Lect. univ. dr. MANEA CRISTINA LIDIA

  Obiectivul disciplinei:

  Evaluare: (2 teme)

  5

  Nr. credite: 4

  Bibliografie

  Glavan Elena Mariana, Paunescu Mirela, Calu Daniela Artemisa, Editura ASE,

  ,

  consolidate

  2015

 • [SUPORT DE CURS - CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia

  2

  CUPRINS

  RECAPITULARE

  Partea I

  Partea a II -a POLITICI CONTABILE SPECIFICE ACTIVELOR, DATORIILOR,

  A. REGULI GENERALE B. CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE C. CONTABILITATEA STOCURILOR D. E. F. DECONTAREA DATORIILOR CU BUGETUL STATULUI G. CONTABILITATEA H. CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII I. CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR J.

  Partea a III -a

  Pentru

  - - avansuri acordate/primite - - contabilitatea trezoreriei

 • [SUPORT DE CURS - CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia

  3

  RECAPITULARE

  I. ACTIVE, CAPITALURI PROPRII, DATORII, VENITURI, CHELTUIELI

  ACTIVE = CAPITALURI PROPRII + DATORII = elemente de avere capital social

  + cheltuieli de constituire prime de capital

  + cheltuieli de dezvoltare rezerve, rezerve din reevaluare

  =

  = VENITURI - CHELTUIELI

  De

  amortizare depreciere.

  II.

  III.

  1. Consumul cheltuieli. 2. servicii cheltuieli cu serviciile. 3. venituri . 4. : -

  gestiune.

  5. La la contul 345 Produse finite 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse.

  6.

  Stocuri/Servicii - de la furnizori (401) - (4111)

  - de la furnizori (404) - (461)

  Elemente D/C

  A + (s ); Ch+ Debit

  A -, Ch - Credit

  CP + ); V+ Credit

  CP -; D -; V- Debit

 • [SUPORT CURS-CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia

  IV. FORMULELE CONTABILE

  1. TVA

  , A+, Debit 4427 ,D+, Credit

  2.

  - stocuri :

  12.400 lei

  10.000

  lei

  2.400

  lei

  %

  Cont de

  stocuri

  4426 TVA

  = 401

  Furnizori

  12.400 lei

  - servicii :

  12.400 lei

  10.000 lei

  2.400 lei

  %

  Cont de

  cheltuieli

  4426 TVA

  = 401

  Furnizori

  12.400 lei

  - :

  992.000 lei

  800.000 lei

  192.000 lei

  %

  Cont de

  4426 TVA

  = 404

  Furnizori de

  992.000 lei

  3.

  - stocuri, cu :

  Produse finite

  -

  1.500 lei 607

  Cheltuieli

  cu

  = 371

  1.500 lei

  2.480 lei 4111

  = %

  707

  Venituri din

  4427

  TVA

  2.480 lei

  2.000 lei

  480 lei

  -

  800 lei 711

  Venituri

  aferente

  costurilor

  stocurilor de

  produse

  = 345

  Produse

  finite

  800

  lei

  1.240 lei 4111

  = %

  701

  Venituri din

  produselor

  finite

  4427

  TVA

  1.240 lei

  1.000 lei

  240 lei

  - , cu :

  - 55.800

  lei

  461

  Debitori

  = %

  7583

  Venituri din

  cedarea activelor

  capital

  4427

  55.800 lei

  45.000 lei

  10.800 lei

  50.000 lei

  10.000 lei

  40.000 lei

  nu este complet

  amortizat)

  %

  281x

  Amortizarea ...

  6583

  Cheltuieli cu

  cedarea activelor

  capital

  = Cont de

  50.000 lei

 • [SUPORT DE CURS - CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia

  5

  Partea I FINANCIARE

  Obiectivul

  -

  -

  - OMFP 1802/2014.

  Standards, IAS).

  -urile.

  categorii, astfel:

  a) totalul activelor: 350 000 EUR; b) c)

  a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;

  trei criterii:

  a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;

  - d

  categorii largi de

  utilizatori.

  Elementele direct legate de evaluarea

  capitalurile proprii.

  Un activ rezultat al unor evenimente trecute, de la

  genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ

  e

 • [SUPORT DE CURS - CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia

  6

  O datorie

  beneficii economice. O datorie

  resurse

  va

  Capitalurile proprii repr

  deducerea tuturor datoriilor sale.

  pierdere, sunt heltuielile.

  Veniturile

  .

  Cheltuielile

  se

  inteligibile.

  Caracteristicile calitative fundamentale

  capacitatea de a ajuta utilizatorii de

  luarea deciziilor, deci

  anuale descriu fenomenele

  inteligibilitatea sunt caracteristici calitative

  c

  Comparabilitate

  similare despre alte i entitate aferente unei alte perioade sau

  date.

  Verificabilitate

  obs

  este o

  unei valori sau a

  Oportunitate

  decizii

  Inteligibilitate

  inteligibile.

  stare de lichidare sau reducere semni

  consecvent de la

  financiare anuale,

 • [SUPORT DE CURS - CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia

  7

  a) b) financiar curent sau al un

  c) epreciere sau pierdere de valoare se

  conturilor de cheltuieli, indiferent de

  Efectele ute

  atunci

  perioadelor

  aferente.

  de datorii.

  datorii trebuie evaluate separat.

  elementele

  venituri

  fondul Respectarea acestui principiu are drept

  acestor

  o

  se

  co de prezentele

  Entitatea se poate

  nesemnificative.

  Un cuprinde:

  - - - - numerar (trezorerie); -

  Bilan ACTIVE, CAPITALURI PROPRII, DATORII

  VENITURI, CHELTUIELI S Capitaluri proprii:

  reduceri, solduri finale S numerar

  Note explicative

  Bilan ul

  financiar.

  Conform OMFP 1802/2014

  .

 • [SUPORT DE CURS - CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia

  8

  )

  Elemente

  A. Active imobilizate

  1. Cheltuieli de constituire

  2. Cheltuieli de dezvoltare

  3. comerciale active similare

  5. Fond comercial

  6. Avansuri

  1. 2. 3. 4. 5. 6. Active biologice productive 7. Avansuri

  1. 2. 3. Interese de participare 4. 5. 6.

  B. Active circulante

  I. Stocuri

  1.

  (materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, stocuri aflate

  2.

  3.

  4. Avansuri

  1. comerciale de primit, ) 2. 3. 4. (avansuri privind salariul ) 5.

  1. 2. scurt)

  1. 2. Casa 3. Acreditive 4. Avansuri de trezorerie (avansuri acordate personalului

  C. avans curent( )

 • [SUPORT DE CURS - CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia

  9

  Elemente

  D. Datorii : sumele care - un an

  1. 2. 3. 4. Datorii comerciale furnizori 5. 6. 7. 8. Alte datorii (datorii fiscale, salariale etc.)

  E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (B+C-D-I II.1 ))

  F. Total active minus datorii curente (A+E sau A+ B+C-D- I II.1 ))

  G. Datorii : sumele care -

  1. 2. 3. Avansu 4. Datorii comerciale furnizori 5. 6. 7. 8. Alte datorii (datorii fiscale, salariale etc.)

  H. Provizioane

  1. Provizioane pentru litigii

  4. Provizioane pentru impozite

  5. Alte provizioane

  I. avans

  (chirii, abonamente curent( )

  1. -

  2. -

  I. Capital subscris

  1. Capital subscris

  II. Prime de capital (prime de emisiune)

  III. Rezerve din reevaluare

  IV. Rezerve

  1. Rezerve legale

  2. Rezerve statutare sau contractuale

  3. Alte rezerve

  Capitaluri proprii = Active J = A+B+C-D-G-H-I sau

  Active = Capitaluri proprii + Datorii

  A+B+C = D+G+H+I+J

 • [SUPORT DE CURS - CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia

  10

  venituri din exploatare ale

  financiare.

  *

  Venituri din exploatare:

  +/-

  Alte venituri din exploatare (venituri din exproprierea bunurilor);

  Cheltuieli de exploatare

  , cheltuieli cu

  amortizarea, cheltuieli cu provizioanele, cu deprecierea minus veniturile din reluarea

  deprecierii, alte cheltuieli din exploatare ( ))

  1 = Profitul sau pierderea din exploatare

  *

  Venituri financ iare

  Cheltuieli financiare

  2 =

  3 = (1+2)

  4 Cheltuieli cu impozitul pe profit

  5 = (3-4)

  Studiu de caz.

  :

  solduri la 1 ianuarie N: - capital s - prime legate de capital: 500 lei; - alte rezerve: 300 lei; - rezultat reportat: (1.500) lei; - profit 3.200 lei.

  s- na iunie N, s-

  -primelor de capital cu 200 lei;

  irile au fost reevaluate de la 2.000 lei la 3.300 lei.