Mang Truyen Tai Quang OTN

 • View
  510

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mang Truyen Tai Quang OTN

Text of Mang Truyen Tai Quang OTN

 • n tt nghip Mc lc

  L Phng Trnh D04VT1 i

  MC LC

  MC LC ...................................................................................................................... i DANH MC HNH V ............................................................................................... iv DANH MC BNG BIU ........................................................................................... v THUT NG VIT TT ........................................................................................... vi LI NI U ................................................................................................................ 1 CHNG I: TM HIU CHUNG V MNG TRUYN TI QUANG................ 2

  1.1 Gii thiu ............................................................................................................... 2 1.2 Cc lp quang ........................................................................................................ 2 1.3 T m FEC trong mng truyn ti quang .............................................................. 4 1.4 Cu trc khung trong mng truyn ti quang ........................................................ 6

  1.4.1 Khi ti tin quang OPU-k ............................................................................... 6 1.4.2 Khi d liu quang ODU-k ............................................................................ 6 1.4.3 Khi truyn ti quang OTU-k......................................................................... 9 1.4.4 Lp knh quang ............................................................................................ 11 1.4.5 Sng mang knh quang (OCC) v nhm knh quang (OCG) ...................... 12 1.4.6 Mo u khng lin kt ................................................................................ 13 1.4.7 Sp xp cc khung GFP vo khung OPU-k ................................................. 15

  1.5 Mng truyn ti quang v cng ngh ghp knh phn chia theo bc sng ....... 15 1.6 Qun l mng truyn ti quang ........................................................................... 17

  CHNG II: KIN TRC MNG TRUYN TI QUANG ................................ 18 2.1 Cu trc lp mng truyn ti quang .................................................................... 18 2.2 Lp knh quang ................................................................................................... 20

  2.2.1 ng lin kt knh quang .......................................................................... 20 2.2.2 Phn t truyn ti OCh ................................................................................ 21

  2.3 Lp on ghp knh quang ................................................................................ 21 2.3.1 ng lin kt on ghp knh quang ........................................................ 22 2.3.2 Cc phn t truyn ti quang ........................................................................ 23

  2.4 Lp mng on truyn dn quang ..................................................................... 23 2.4.1 u cui ng lin kt on truyn dn quang .......................................... 24 2.4.2 Cc phn t truyn ti OTS .......................................................................... 25

  2.5 Lin kt client/server ........................................................................................... 25 2.5.1 p ng OCh/client ...................................................................................... 25 2.5.2 p ng OMS/OCh ...................................................................................... 26 2.5.3 p ng OTS/OMS ...................................................................................... 26

  2.6 Cu trc lin kt mng quang .............................................................................. 27 2.6.1 Cc ng lin kt v cc kt ni n hng v song hng ..................... 27 2.6.2 Cc ng lin kt v cc kt ni im-a im ......................................... 27

  CHNG III: CU TRC GHP KNH CA MNG TRUYN TI QUANG ....................................................................................................................................... 28

  3.1 Cu trc tn hiu c bn ....................................................................................... 28 3.1.1 Cu trc con OCh ......................................................................................... 28 3.1.2 Cu trc chc nng y OTM-n.m .......................................................... 29 3.1.3 Cu trc chc nng rt gn OTM-nr.m v OTM-0.m .................................. 29

  3.2 Cu trc thng tin cho giao din OTN ................................................................ 29

 • n tt nghip Mc lc

  L Phng Trnh D04VT1 ii

  3.3 Cc nguyn l ghp knh/nh x v tc bit .................................................... 32 3.3.1 nh x........................................................................................................... 33 3.3.2 Ghp knh phn chia bc sng ................................................................... 33 3.3.3 Cc tc bit v dung lng ........................................................................ 33 3.3.4 Ghp knh phn chia thi gian ODUk ......................................................... 35

  3.4 Cu trc module truyn ti quang ....................................................................... 37 3.4.1 OTM vi chc nng rt gn ( OTM-0.m, OTM-nr.m) ................................ 37

  3.4.1.1 OTM-0.m ............................................................................................... 37

  3.4.1.2 Module truyn ti quang OTM-16r.m ................................................... 38 3.4.2 OTM vi chc nng y (OTM-n.m) ...................................................... 40

  CHNG 4 CC GIAO DIN MNG TRUYN TI QUANG .......................... 42 4.1 Cc giao din lin min a knh .......................................................................... 42 4.2 Cc giao din lin min n knh ...................................................................... 45 4.3 Tnh tng thch ngang ....................................................................................... 48 4.4 Cc tham s cho h thng lin min n knh v a knh ................................. 49

  4.4.1 Cc thng tin chung v cc tham s ............................................................. 52 4.4.1.1 S knh ln nht .................................................................................... 52 4.4.1.2 M ha tc bit/ng dy ca cc tn hiu nhnh quang ................. 52 4.4.1.3 T s li bit ln nht .............................................................................. 52 4.4.1.4 Kiu si .................................................................................................. 52

  4.4.2 Giao din ti cc im MPI-SM hoc MPI-S ................................................ 52 4.4.2.1 Ngun u ra trung bnh ln nht v nh nht ...................................... 52 4.4.2.2 Ngun u ra tng trung bnh ln nht ................................................. 53 4.4.2.3 Tn s trung tm .................................................................................... 53 4.4.2.4 Khong cch knh ................................................................................. 53 4.4.2.5 sai lch tn s trung tm ln nht .................................................... 53 4.4.2.6 Di bc sng hot ng ....................................................................... 53 4.4.2.7 Kiu ngun ............................................................................................ 53 4.4.2.8 Chu trnh lm vic ln nht v nh nht ............................................... 54 4.4.2.9 rng RMS ln nht .......................................................................... 54 4.4.2.10 rng ln nht -20dB ....................................................................... 54 4.4.2.12 T s loi b side mode nh nht ........................................................ 54 4.4.2.13 T s tt dn nh nht ......................................................................... 54 4.4.2.14 Gin mt cho cc tn hiu pht quang NRZ ................................... 55 4.4.2.15 Gin mt cho cc tn hiu pht quang ............................................ 56

  4.4.3 Mt ng lin kt quang t im MPI-SM n MPI-RM hoc MPI-S n MPI-R .................................................................................................................... 57

  4.4.3.1 suy gim ln nht ............................................................................. 57 4.4.3.2 suy gim nh nht ............................................................................ 58 4.4.3.3 Tn sc ln nht ..................................................................................... 58 4.4.3.4 Sai lch tn sc ln nht ........................................................................ 58 4.4.3.5 Suy hao phn x quang nh nht ti MPI-SM hoc MPI-S.................... 59 4.4.3.6 Phn x ri rc ln nht gia MPI-SM v MPI-RM hoc MPI-S v MPI-R ................................................................................................................ 60

  4.4.3.7 tr nhm vi sai ln nht ................................................................... 61 4.4.4 Giao din ti im MPI-RM hoc MPI-R ..................................................... 61

 • n tt nghip Mc lc

  L Phng Trnh D04VT1 iii

  4.4.4.1 Cng sut knh u vo trung bnh ln nht ......................................... 61 4.4.3 Cng sut u vo tng trung bnh ............................................................... 61

  4.4.4.4 Vi sai cng sut knh ln nht............................................................... 62 4.4.4.5 ng quang penalty ln nht .............................................................. 62 4.4.4.6 nhy tng ng nh nht ............................................................. 63 4.4.4.7 phn x ln nht ca cc phn t quang ..........................................