Bao cao mang truyen dan quang

  • View
    2.378

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. I HC QUC GIA THNH PH H CH MINH TRNG I HC KHOA HC T NHIN KHOA IN T-VIN THNG BO CO THC TP TI: TM HIU V MNG TRUYN DN QUANG GVHD. THY.NG QUC RNG SVTH:H MINH TM 0920219 NGUYN TH THU THY 0920231 NGUYN THANH HNG 0920181 NGUYN QUC THUN 0920121 NG MINH C 0920166

2. Page 1 LI CM N Trong thi gian thc tp ti Cng ty c phn thng mi v dch v VIT AN, nhm ca chng em c to iu kin tip xc vi mi trng thc t, y l iu m rt nhiu sinh vin mong mun trong nhng nm thng hc i hc. Sut khong thi gian ny, nhm chng em nhn c s hng dn nhit tnh t Thy v cc anh ch ti ni lm vic v hc hi c nhiu kin thc cng nh kinh nghim lm vic. Nhm xin gi li cm n trn trng n thy Ths. Ng c Thun ngi gii thiu nhm em n thc tp ti Cng ty c phn thng mi v dch v VIT AN. Nhm cng xin chn thnh gi li cm n n thy ng Quc Rng ngi tn tnh hng dn nhm chng em trong sut thi gian thc tp. Nhm c bit gi li cm n n anh Vit v anh Bng hai anh trc tip ch dy nhm cng nh a nhm i thc hin ti cc cng trnh thc t, qua gip chng em c c nhng kin thc v cng qu bu mt phn c th chun b cho cng vic sau khi ra trng. Cui cng, nhm xin knh chc qu thy c v ton th cc anh ch trong cng ty c phn thng mi dch v VIT AN di do sc khe v t c nhiu thnh cng trong cng vic cng nh trong cuc sng! 3. Page 2 , ngy.. thng.. nm NHN XT KT QUTHC TP H v tn CBHD thc tp:..................................................................................................... Cquan thc tp: ................................................................................................................. a ch :................................................................................................................................ in thoi:...............................................................Fax....................................................... Email:.......................................................................Website:.............................................. H v tn sinh vin thc tp................................................................................................. Thi gian thc tp:tngy ......................................n ngy........................................ 1. Tinh thn lm k lut, thi lm vic: 4 im(Thc hin ni qui c quan, chp hnh gigic lm vic, thi giao tip, thc bo v ca cng, thi lm vic) .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 2. Kh nng chuyn mn, nghip v: 3 im(Kh nng p ng nhu cu cng vic, tin thn cu tin, kh nng xut sng kin trong cng vic) .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 4. Page 3 .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 3. Kt qu cng tc: 3 im(Mc hon thnh thnh cng vic) .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 4. Cc kin khc: 2 im (nu c) .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 5. im ngh : (Thang im 10) .................................................................................................................................................... Xc nhn ca cquan Cn b hng dn (K tn v ng du) (K tn v ghi h tn) 5. Page 4 LI M U Cch y 20 nm, t khi h thng thong tin cp si quang chnh thc a vo khai thc trn mng vin thng. Mi ngi u tha nhn rng phng thc truyn dn quang th hin kh nng to ln trong cng vic chuyn ti cc dch v vin thong ngy cng phong ph, v hin i ca nhn loi. Cc h thng thng tin quang vi nhng u im v bng tn rng, c c ly thng tin cao. c sc hp dn mnh i vi cc nh khai thc. Cc h thng thng tin quang khng ch c bit ph hp vi cc tuyn thng tin xuyn lc a, ng trc v trung k m cn c tim nng to ln trong vic thc hin cc chc nng ca mng ni ht vi cu trc linh hot v p ng mi loi hnh dch v hin ti v tng lai. Trong vng mi nm qua, cng vi s vt bc ca cng ngh thng tin, vin thng, cng ngh si quang v thng tin quang cng c nhng tin b vt bc nhm p ng cc yu cu ngy cng khc khe trong vic truyn dn thng tin, gi thnh khng ngng gim to iu kin cho vic ngy cng rng ri trn nhiu lnh vc thng tin, cng ngh thng tin quang c khai thc cc tim nng ca n. Nh ta bit k thut v cng ngh thng tin quang c mt tim nng v cng phong ph v cng vic nghin cu, pht trin vn ang tin v pha trc vi mt tin rng ln. y cng l nhng im mnh m cng ty C Phn Thng Mi Dch V ang pht trin. Vi mc ch lm quen, tip xc, cng nh ng dng vo thc t cc kin thc v cng ngh truyn dn bng cp quang hc, v vy c thc tp ti cng ty c phn thng mi v dch v vit an gip nhm chng em c nhng kin thc thc t v cng quan trng cho cng vic sau ny. Tuy c nhm c nhiu c gn nhng nhng thiu st l iu kh trnh khi, nhm chng em mong nhn c nhiu kin ng gp ca qu thy c cng nh anh ch trong cng ty. Chng em xin chn thnh cm n! 6. Page 5 MC LC I. Gii thiu v cng ty. ..........................................................................................................................6 II. Trang thit b c trong phng LAB...............................................................................................8 1. Thit b ngun in cho vin thng................................................................................................8 2. Thang cp.......................................................................................................................................16 3. T Rack..........................................................................................................................................18 4. H thng lm mt..........................................................................................................................22 5. H thng phng chy cha chy..................................................................................................23 6. H thng chng st. .......................................................................................................................25 III. Mng truyn dn quang. ..............................................................................................................28 1. Tin trnh pht trin ca h thng thng tin quang...................................................................28 1.1 Gii thiu chung....................................................................................................................28 1.2 Lch s pht trin ca h thng thng tin quang. ..............................................................28 2. Cc thit b quang. ........................................................................................................................30 2.1 Si cp quang.........................................................................................................................30 2.2 u ni quang........................................................................................................................41 2.3 Dy nhy quang, dy ni quang...........................................................................................44 2.4 ODF (Optical Distribution Frame) :....................................................................................46 2.5 T cp gc:.............................................................................................................................47 2.6 T cp phi:...........................................................................................................................47 2.7 Mng xng quang..................................................................................................................47 2.8 My hn cp quang:..............................................................................................................50 2.9 Dao ct si quang:.................................................................................................................52 2.10 My o OTDR:......................................................................................................................55 3. M hnh h thng thng tin quang in hnh:............................................................................58 3.1 M hnh h thng thng tin quang: ..............................................................................58 3.2 Cu trc truyn dn mng ng trc Ring:............................