MPP projekt

 • View
  83

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Foi MPP projekt

Text of MPP projekt

 • Sveuilite u Zagrebu

  Fakultet organizacije i informatike u Varadinu

  Projekt iz kolegija Modeliranje poslovnih procesa

  Izdati graevinsku dozvolu

  U Varadinu, veljaa 2014.

 • Sveuilite u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike u Varadinu

  S5Tim5: Balen Ana-Marija / 42605

  Balen Darija / 42604

  tefanac Mirta / 42584

  Projekt iz kolegija Modeliranje poslovnih procesa

  Izdati graevinsku dozvolu

  Nositelj kolegija:

  Prof. dr. sc., Vrek Neven Mentor:

  Pihir Igor, mag. inf.

  U Varadinu, veljaa 2014.

 • Sadraj

  1. Uvod .................................................................................................................................... 5

  2. Izdati graevinsku dozvolu AS IS ...................................................................................... 7

  2.1. Opis procesa: Izdati graevinsku dozvolu AS IS ........................................................ 7

  2.2. Tablica procesa: Izdati graevinsku dozvolu AS IS .................................................... 9

  2.3. Model procesa: Izdati graevinsku dozvolu AS IS ................................................... 10

  3. Poslati zahtjev i dokumente podrunom uredu AS IS ...................................................... 11

  3.1. Opis procesa: Poslati zahtjev i dokumente podrunom uredu AS IS ........................ 11

  3.2. Tablica procesa: Poslati zahtjev i dokumente podrunom uredu AS IS .................... 12

  3.3. Model procesa: Poslati zahtjev i dokumente podrunom uredu AS IS ..................... 13

  4. Utvrditi ispravnost dostavljenih dokumenata AS IS ......................................................... 14

  4.1. Opis procesa: Utvrditi ispravnost dostavljenih dokumenata AS IS .......................... 14

  4.2. Tablica procesa: Utvrditi ispravnost dostavljenih dokumenata AS IS ...................... 15

  4.3. Model procesa: Utvrditi ispravnost dostavljenih dokumenata AS IS....................... 16

  5. Donijeti prijedlog za izdavanje graevinske dozvole AS IS ............................................ 17

  5.1. Opis procesa: Donijeti prijedlog za izdavanje graevinske dozvole AS IS .............. 17

  5.2. Tablica procesa: Donijeti prijedlog za izdavanje graevinske dozvole AS IS .......... 18

  5.3. Model procesa: Donijeti prijedlog za izdavanje graevinske dozvole AS IS ........... 19

  6. Izdati graevinsku dozvolu TO BE ................................................................................... 20

  6.1. Opis procesa: Izdati graevinsku dozvolu TO BE .................................................... 20

  6.2. Tablica procesa: Izdati graevinsku dozvolu TO BE ................................................ 22

  6.3. Model procesa: Izdati graevinsku dozvolu TO BE ................................................. 23

  7. Poslati zahtjev i dokumente podrunom uredu TO BE ................................................... 24

  7.1. Opis procesa: Poslati zahtjev i dokumente podrunom uredu TO BE ...................... 24

  7.2. Tablica procesa: Poslati zahtjev i dokumente podrunom uredu TO BE .................. 25

  7.3. Model procesa: Poslati zahtjev i dokumentaciju podrunom uredu TO BE ............. 26

  8. Utvrditi ispravnost dostavljenih dokumenata TO BE ....................................................... 27

  8.1. Opis procesa: Utvrditi ispravnost dostavljenih dokumenata TO BE ......................... 27

  8.2. Tablica procesa: Utvrditi ispravnost dostavljenih dokumenata TO BE .................... 28

  8.3. Model procesa: Utvrditi ispravnost dostavljenih dokumenata TO BE ...................... 29

  9. Donijeti prijedlog za izdavanje graevinske dozvole TO BE ........................................... 30

  9.1. Opis procesa: Donijeti prijedlog za izdavanje graevinske dozvole TO BE ............ 30

  9.2. Tablica modela: Donijeti prijedlog za izdavanje graevinske dozvole TO BE ........ 31

  9.4. Model procesa: Donijeti prijedlog za izdavanje graevinske dozvole TO BE .......... 32

  10. Popis poslovnih predmeta ............................................................................................. 33

  11. Popis poslovnih resursa ................................................................................................. 35

 • 12. Objanjenje izrauna trokova ...................................................................................... 37

  13. Opis promjena u odnosu na AS IS stanje ...................................................................... 40

  14. Analiza simulacije ......................................................................................................... 42

  14.1. Usporedba trajanja procesa .................................................................................... 42

  14.2. Usporedba trokova procesa .................................................................................. 45

  15. Objanjenje usporedbe trokova .................................................................................... 47

  16. Procjena trokova prelaska i isplativost ulaganja .......................................................... 48

  17. Zakljuak ....................................................................................................................... 50

  18. Prilozi ............................................................................................................................ 51

 • 1. Uvod

  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ureenja obavlja upravne i druge poslove koji se

  odnose na graditeljstvo, prostorno ureenje i stanovanje, te sudjeluje u pripremi i provoenju

  programa iz fondova Europske unije i drugih oblika meunarodne pomoi iz ovih podruja.

  Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno ureenje Republike

  Hrvatske i usklaivanje prostornoga razvitka, planiranje, koritenje i zatitu prostora,

  ostvarivanje meunarodne suradnje u prostornom ureenju, inspekcijske poslove prostornoga

  ureenja; informacijski sustav o prostoru, praenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata

  prostornoga ureenja Republike Hrvatske, lokacijske dozvole, surauje u izradi dokumenata

  prostornoga ureenja upanija, gradova i opina radi osiguravanja uvjeta za gospodarenje,

  zatitu i upravljanje prostorom i usklaivanja djelovanja tijela dravne uprave koja sudjeluju u

  izradi, donoenju i provedbi dokumenata prostornoga ureenja, osiguravanje uvjeta za

  razvitak i unapreenje poslovanja pravnih i fizikih osoba iz podruja prostornoga ureenja,

  ureenje naselja, te ureenje i koritenje graevinskoga zemljita.

  Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na utvrivanje uvjeta za

  projektiranje i gradnju graevina; graevne i uporabne dozvole, koritenje, odravanje i

  uklanjanje graevine, inspekcijske poslove gradnje.

  Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na djelovanje instrumenata i

  mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih

  usluga; poslovanje pravnih i fizikih osoba iz podruja graditeljstva, Hrvatske komore

  arhitekata i inenjera u graditeljstvu te drugih inenjera koji sudjeluju u gradnji; praenje i

  analiziranje kvalitete graevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; stanovanje, politiku

  stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike

  Hrvatske u stanogradnji; politiku, praenje i unapreivanje stanja u komunalnom

  gospodarstvu, ostvarivanje meunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju.

  Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela

  Europske unije u podrujima iz njegove nadlenosti.

  Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadlenost posebnim zakonom.

 • Ustrojstvo ministarstva:

 • 2. Izdati graevinsku dozvolu AS IS

  2.1. Opis procesa: Izdati graevinsku dozvolu AS IS

  Zahtjev za izdavanje graevinske dozvole podnosi osoba koja eli legalno graditi objekt na

  odreenom teritoriju. Izdavanje graevinske dozvole zapoinje predajom zahtjeva za

  izdavanje graevinske dozvole i potrebnih dokumenata centralnom uredu. Kada osoba dostavi

  traeni zahtjev i dokumente, pokree se proces donoenja odluke o izdavanju graevinske

  dozvole.

  Model procesa Izdati graevinsku dozvolu sastoji se od 10 aktivnosti:

  Zaprimiti zahtjev u centralnom uredu

  Poslati zahtjev i dokumente PU AS IS

  Dodijeliti zahtjev referentu

  Utvrditi ispravnost dostavljenih dokumenata AS IS

  Zatraiti dokumente koji nedostaju

  Dostaviti dokumentaciju koja nedostaje

  Donijeti prijedlog za izdavanje graevinske dozvole AS IS

  Dostaviti prijedlog za izdavanje graevinske dozvole centralnom uredu

  Donijeti rjeenje i izdati graevinsku dozvolu

  Uesnici koji sudjeluju u procesu su:

  Kurir centralnog ureda

  Kurir podrunog ureda

  Referent centralnog ureda

  Referent podrunog ureda

  Ravnatelj podrunog ureda

  Ravnatelj centralnog ureda

  Pota

 • Proces se pokree predajom dokumenata i zahtjeva centralnom uredu Ministarstva

  graditeljstva i prostornog ureenja. Korisnik zahtjev alje potom ili ga osobno predaje u

  centralni ured, ondje ga zaprima referent koji popisuje sve zaprimljene dokumente skupa sa

  zahtjevom za izdavanje graevinske dozvole.

  U centralnom uredu referent provjerava originalnost dokumenata i pakira ih u potansku

  kuvertu te i