of 45 /45
Mycobacterium tüberculosis dışı Mikobakteriler Prof Dr Nuri KİRAZ

Mycobacterium leprae_ Mycobacterium tuberculosis d mycob.pptx

  • Author
    danganh

  • View
    233

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Mycobacterium leprae_ Mycobacterium tuberculosis d mycob.pptx

TBERKLOZ DII MKOBAKTERLER

Mycobacterium tberculosis dMikobakterilerProf Dr Nuri KRAZ

GRMycobacterium tuberculosis kompleks ve M.leprae dndaki mikobakteriler

NTM: Non-tuberculous mycobacteria; MOTT: Mycobacteria other than M. tuberculosis; Atipik mikobakteriler

Mikroskobik inceleme ile Mycobacterium tuberculosis kompleksinden ayrt edilmesi mmkn deildir.

NTM ile infekte hastalarda tedavi etkisiz kalabilmektedir. NTM trlerinin byk ounluu klasik antitberkloz ilalara kar direnlidir. Bu nedenle tanmlanmalar nemlidir.

Doada yaygn olarak bulunabilirler.

AIDS olgularnn artmasyla birlikte, M. tuberculosis dndaki mikobakterilerle oluturulan infeksiyonlarda da belirgin artlar grlmeye balanmtr.

Normal artlarda insan iin patojen olmayan baz mikobakteri trleri, immn sistemin zayflad AIDS gibi durumlarda, hayat tehdit edecek nemli infeksiyonlara neden olabilmektedirler.

SINIFLAMAOrder: ACTINOMYCETALES Genus: M. tuberculosis Family: MYCOBACTERIACEAE NSANLARDA HASTALIK YAPANLARM.tuberculosis complexM. tuberculosisM. bovisM. africanumM. microtiTPK MKOBAKTERLER( Tberkloz Etkenleri )M. avium complexM. aviumM. intracellulareATPK MKOBAKTERLERM.(Tberkloz D Mikobakteriler)

Doada, toprakta, suda bol bulunurlarnsandan insana gei ok nadirdir.ou patojen deildir. Nadir olarak hastalk oluturur. Antitberkloz ilalarn ouna direnlidirler. mmun sistemi zayflam konakta ciddi infeksiyonlara neden olabilirler.

M. scrofulaceumM. kansasiiM. genevenseM. xenopiM. szulgaiM. malmoenseM. haemophilumM. marinumM. ulceransM. lepraeM.fortuitum-chelonae complexM. fortuitumM. chelonaeGenellikle saprofitik mikobakterilerM. gordonaeM. terrae complexM. flavescensM. smegmatis

Tberkloz D Mikobakteriler (TDM)(Mycobacterium Other Than Tuberculosis : MOTT)(Non-Tuberculous Mycobacteria : NTM )(ATPK MKOBAKTERLER)Sklkla patojenPotansiyel patojenNadiren patojen(saprofit)M.kansasi, M.marinum

M.avium-intracellulare (MAC), M.fortuitum, M.chelonae, M.simiae, M.scrofloceum, M.szulgai, M.xenopi, M.malmoense, M.haemophilum, M.asiaticum, M.abscessus, M.genavense

M.gordonae, M.gastri, M.flavescens, M.vaccae, M.terrae, M.phlei, M.triviale,M.smegmatis,M.thermoresistible

Atipik MikobakterilerAtipik mikobakterilerin varl ok eskiden beri bilinmektedir.nfeksiyon hastalklarndaki rol 1950li yllarda Runyon ve Timpe tarafndan kantlanmtr.Direkt boyal preparatlarda ska gsterilmelerine karn, kltrde olduka az retilirler.nsanlarda basit infeksiyondan lmcl hastala kadar deien ok eitli klinik tablolara neden olabilirler

Runyon bu bakterileri pigment oluturma, reme sresi ve koloni zelliklerine gre;

Fotokromojen (grupI), Skotokromojenler (grupII),Kromojen olmayanlar (grupIII) Hzl reyenler (grup IV) olmak zere drt grupta toplamtr.

M.kansasiiM.marinumM.simiae

M.scrofulaceumM.szulgai M.xenopi M.gordonae M.flavescens M.avium-intracellulare M.fortuitum M.chelonea M.abscessusRunyon grup IVKltrde hzl rerler Runyon Grup III (MAC)

Pigment retmezler.Runyon grup II (skotokromojenler)

Ikta veya karanlkta Pigment retirler.

Atipik mikobakteriler Runyon Grup I (fotokromojenler)

Ikla karlatndaPigment retir.

MOTTa doada yaygn olarak rastlanr.nhalasyon, aspirasyon ve inoklasyon yoluyla bula.MOTT akcier infeksiyonlar klasik tbc. benzer.Bu bakteriler doada yaygn olarak bulunmakta, bazen klinik rnekleri kontamine edebilmekte, ou zaman vcudun deiik blgelerinde geici flora yesi olarak yer alabilmektedir.

Dolaysyla klinik rneklerden izole edilen dier mikobakteri trlerinin; Kolonizasyon mu? Kontaminasyon mu?Gerekten hastalk etkeni mi? olduunun ortaya konmas gerekir.

Baz kriterler yol gsterici olabilir!

Hastada MOTT ile ilgili bir hastalk bulunmaldr.Dier hastalk etkenleri ekarte edilmelidir.zole edilen mikobakteri trlerinin hangi infeksiyonlara sebep olduklar bilinmeli, evresel kontaminant olmad belirlenmeli.Steril doku ve svlardan izole edilen potansiyel patojenler, Yaplan kltrlerde koloni says nemlidir. Koloni saysnn ok olmas hastalk ile ilikilidir.Tekrarlanan kltrlerde, ayn tr bakterinin izole edilmesi nemlidir.

Genel olarak atipik mikobakteriler immnitesi yeterli hastalarda nadiren hastalk etkeni iken, AIDS ve kanser hastalar gibi immunsupresse konaklarda hastalk etkenidirler.Neden olduu infeksiyonlarn bir ou yumuak doku apseleridir.

Su ve toprakta yaygn

M.avium, M.intracellulare, M.avium-intracellulare.

AIDSten nce geici bir kolonizasyon

Hastalk- daha ok pulmoner fonksiyonlar bozuk hastalarda ( KOAH, kronik bronit, daha nceden geirilmi pulmoner hasar) gzlenir

Klinii pulmoner tberkloza benzer

AIDSin yaygnlamas ile bu kompleks bu hasta grubunda sk karlalan mikobakteriyel bir hastalk

Tberkloz D Mikobakteriler (=NTM)130den fazla tr tanmlanm durumdadrHer yl 3 yeni tr%60 son 15 ylda tanmlanmGenellikle doal evrede serbestKonak savunma sisteminde anormallikNormal bireylerde de hastalk geliebilmekteSon yllarda infeksiyonlarda art

NTM HastalklarPulmoner infeksiyonlarLenfoid infeksiyonlarKutanz infeksiyonlarOsteo-artikler infeksiyonlarDissemine infeksiyonlar Sepsis

Pumoner Hastalk Yapan NTMlerM. avium complexM. kansasiiM. xenopiM. malmoenseM. celatumM. goodiiM. immunogenum

Servikal lenfadenit yapanlarM. scrofulaceum, scrofulaM. avium complex, en yaygn olanM. malmoenseYeni mikobakterilerM. bohemicumM. interjectumM. lentiflavum

Cilt ve Yumuak Doku nfeksiyonlarM. abscessusM. chelonaeM. fortuitumM. smegmatisYeni mikobakterilerM. goodii (pacemaker implantasyonu ve gs estetik operasyonu sonras)M. mageritense (liposuction sonras)M. wolinskyi (facial plastic surgery ve post traumatic cellulitis)

Kemik ve Eklem nfeksiyonlarM. abscessusM. chelonaeM. fortuitumM. smegmatis

Yeni mikobakterilerM. goodii ( osteomyelitis ve/veya cellulitis ak krkl genlerde)M. wolinskyi

Dissemine nfeksiyonlarM. avium (50%den fazlas immunocompromised AIDS hastalarnda)M. genavenseGen erkek hastalar, M.aviumSerovar7,12-20,22-28.>M.intracellulare

Fenotipik ve genotipik zelliklerine gre M.aviumun farkl alt trleri vardr

-M. avium subs. hominissuis (nsanlarda ve domuzlarda hastalk, ocuklarda servikal lenfadenit)-M. avium subs. avium (Kularda tberkloz)-M. avium subs. paratubrculosis(nsanlarda Crohn hastal, gevi getirenlerin zorunlu patojeni, Johne hastal)-M. avium subs. silvaticum(Tahtal gvercinlerde hastalk)

Mycobacterium avium complex(MAC)MACa bal TBC benzeri hastalk:*45-60 yalarnda*ok sigara ve alkol kullanan*Bir ksmnda nceden akcier ikayeti olan*Erkek hastalarda ortaya kmaktadr

Mycobacterium avium complex(MAC)Lady Windermere Sendromu*Yal, ksrk refleksini basklamaya alan mklpesent kadnlarda*Akcierde lingular veya orta lopta bir yama eklinde nodler grnml infiltrasyon ve bronektazi*Arszdr*Morbidite ve mortalite oran yksektirHastaln bir dier formu soliter pulmoner nodl oluumu

Mycobacterium avium complex(MAC)AIDSli hastalarda fokal veya dissemine hastalkBalgam ve dk kltrlerinde sk MAC izolasyonuFokal infeksiyonlar sklkla akcier ve GSdeDissemine infeksiyon ise AIDS tansndan en az 1 yl sonra (CD4skotokromojenOda ssnda.....>fotokromojenOrta yata tbc. benzeri kronik pulmoner infeksiyon, nadiren;

* Bursit* Servikal adenit* Tenosnovit* Kutanz infeksiyonlar* Osteomyelit

Mycobacterium malmoense1977, (1991) de Malmden bildirilen olguTipik olarak yava rer (8-12 hafta)Yava remesi nedeniyle birok infeksiyonun atland dnlrMikroaerofiliktirocuklarda servikal lenfadenit, erikinlerde kronik pulmoner hastalk Toprak ve suda bulunur

Mycobacterium marinumOptimal 30-320Cde rerKolonileri 8-14 gnde grlebilirKontamine tatl veya tuzlu su ieren balk tanklar ile temas sonucu tek ekstremitede kutanz infeksiyonlar, Dirsek, diz, el veya ayak parmaklarnda paplonodler lezyonlarCiltteki lezyonlara Balk Tank Granlomas

Mycobacterium ulceransOptimal reme slar 300CAlt ekstremitelerde lser-Bu lserlere:Afrikada........>Bruli lserAvustralyada.....>Bairnsdale lserDurgun sularda amur altnda reme eilimindedirNekroza neden olan bir toksin salglar * nsanlarda tberkloz ve lepradan sonra en ok mikobakteriyel hastalk etkenidir

Mycobacterium haemophilumremesi iin tek ferrik amonyum slfat veya hemine gereksinim duyarOptimal reme ss 280C-320CEkstremitelerde birden ok deri nodl olutururOlgularn %50si AIDSlilerdeDier yars ise bbrek/kemik ilii transplantl ya da kronik kortikosteroid tedavisi altndaki hastalardaikolatams agar pla denenebilir

Belediye Su Sistemlerinde NTMBiyofilm tabakalarM. fortuitumM. chelonaeM. flavescensM. gordonaeM. kansasiiM. xenopiM. simiae

Hastane Su Sistemlerinde NTMTermofilik NTM (45oC)M.xenopiM.avium complexM.smegmatisNon-Termofilik NTM (43oC)M.kansasiiM.gordonaeM.fortuitumM.chelonaeM.abscessusM.mucogenicum

NTMlerin yol at hastane enfeksiyonlar riskini arttran virlans faktrleri Belediye suyunda yaayabilme

Distile suda yaayabilme %2lik Formaldehid ve alkali glutaraldehid direnci

Organik ve inorganik civa bileiklerine diren Standart dezenfektanlara diren Klora diren Biofilm iinde yaayabilme 45Cde yaayabilme(M.xenopi, M.avium complex) Jensiyen moruna diren (%1)

1 mg/L klor mikobakterisidal etkili 0.5 mg/L etkisizBelirli peryotlarla su sistemlerindeki klor miktar 2-3 kat Termofilik M.avium, M.xenopi kolonizasyonunun nlenmesinde hastane scak su sistemlerinde su scaklnn belirli peryotlarla 70 C Otomatik ykayclarda %2 gluteraldehit yerine parasetik asit kullanlmas

KONTROL NLEMLER

NTM tansnda kullanlan geleneksel yaklamlar;

Aside direnli boyama ve mikroskopi Kat veya sv besiyerine ekim Basilin tanmlanmas Antibiyotik duyarllk testlerinin yaplmas **Molekler tan yntemleri

rnek Toplama

Homojenizasyon (Likefaksiyon) -Dekontaminasyon Ntralizasyon

Boyama Ziehl-Neelsen

Kltr YntemleriKonvansiyonel Kltr YntemleriLJ ( 28 gn)Hzl Tan YntemleriBACTEC Radyometrik Yntem (ort. 14 gn)dentifikasyonBiyokimyasal Testler NAP HPLC, GLC Nkleik Asit Prob dentifikasyonu

Direkt Tan YntemleriPCR (2-3 saat)Prob (2-3 saat)