Nho årsmelding 2012

 • View
  222

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Årmelding 2012

Text of Nho årsmelding 2012

 • 1/1

  rsberetning 2012

 • Styret i NHO trOmS

  Fra venstre bakre rekke: renate Larsen, Adrianne Ubeda, mariette Verhage, Knut Hov og yngve Johnsen.

  Fremst fra venstre: Kari Sabbasen, edd- magne torbergsen og regiondirektr trond Skotvold.Foto: Ann-Kristin edvardsen, Longyearbyen 2013.

  AdmiNiStrASJONeN i NHO trOmS

  Avdelingsdirektr NHO Reiseliv Nord-Norge Geir Solheim

  Regiondirektr trond Skotvold

  Sekretr ellen Klaussen

  Seniordgiver Ann-Kristin edvardsen

  Prosjektleder Helga Zwarg Odonoghue

  RdgiverHeidi Beate Hauge

  Advokat randi Pedersen

  ProsjektlederSiren Somby

 • 2/3

  FyLKeSFOreNiNGeNS OrGANer

  STYRET

  STYRELEDER:Edd-Magne Torbergsen, Informasjonssjef Statoil ASA

  NESTLEDER:Daglig leder Kari Sabbasen Frisr Nor AS

  STYREMEDLEMMER:Daglig leder Mariette Verhage Destination Harstad AS

  Daglig leder Yngve Johnsen Byggmester E. Johnsen & Snn AS

  Adm. direktr Renate Larsen Lery Aurora AS

  Daglig leder Adrianne Ubeda Holm Shipping AS

  Medeier Knut Ivar Hov Bakkens Verksted AS

  STYRETS VARAMEDLEMMERAdm. direktr Geir Henning Wintervoll Finnfjord AS

  Daglig leder Hans Kristian Mikalsen Mikalsen Installasjon AS

  Daglig leder Grethe Byberg Restaurant De 4 Roser AS

  VALGKOMITE

  Leder: Grete Wilsgaard, Jobzone ASKjell Skog, Byggmesteren Troms ASAnn-Brith Jensen, Demas AS Brstadbotn

  STYRETS REPRESENTASjON EKSTERNTEdd-Magne Torbergsen: Vara i programstyret for RDAAdrianne Ubeda: Leder programstyret RDA

  NHO TROMS ADMINISTRASjONS REPRESENTASjON I STYRER EKSTERNTTrond Skotvold: Medlem i programstyret RDA, medlem i styringsgruppen IBedrift, IA rdet i Troms, leder for arbeidsutvalget i Vegforum Nord.

  Ann-Kristin Edvardsen: Vara RDA, Styreleder Nordnorsk vitensenter, Styreleder VRI Troms, styremedlem Halti Nringshage AS

  Helga Zwarg ODonoghue: nestleder Yrkesopplringsnemda, medlem styret Ungt Entreprenrskap Troms

  Randi Pedersen: Vara Nordnorsk vitensenter

 • StyretS BeretNiNG

  Styret i NHO Troms har hatt fem styremter i beretningsret. Mtene har vrt holdt i Troms, p Skjervy og Svalbard. Bde p Skjervy og Svalbard var det mter med det lokale nringsliv og myndigheter. Det er viktig at styret er ute i fylket for gjre seg kjent med de regionale utfordringer samt synliggjre organisasjonen for sine medlemmer. P samme tid er det viktig at de lokale myndigheter ogs fr anledning til markere sine saker som NHO kan ta med seg i sitt videre arbeide.

  ANTALL MEDLEMMER I NHO TROMS

  1. januar 2012 31. desember 2012

  Troms 762 807

  Svalbard 30 30

  Totalt 792 837

  I hvert styremte sker vi ha et tema som kan vre av kompe tansehevende tiltak for styret som helhet og for den bedriften de representerer. Dermed blir det en vinn-vinn situa-sjon og styrearbeidet blir mer attraktivt og interessant.

  Administrasjonen i NHO Troms har ukentlige fellesmter. Referatene fra disse sendes styret. P denne mten er styret orientert og involvert i det som skjer p kontoret. Saker av betydning kommer senere opp p styremte. P denne mten fr styret et strre eierskap til det som foregr mellom styremtene. I hvert styremte har vi som mlsetning trekke fram saker og enkeltpersoner i administrasjonen. Dermed blir prosjekter, tema og personer synliggjort for styret. Interaksjonen mellom styret og administrasjonen blir dermed sterkere.

  Mellom styremtene har styreleder og regiondirektr fast avtalte telefonmter hvor ulike saker og tiltak blir drftet. Forberedelse til styremtene foregr p denne mten. Det har vrt godt oppmte p styremtene. Nr styret er utenfor Troms innkalles vararepresentantene i den regionen som vi besker.

  Nringslivet i Troms har samferdsel hgt oppe p sin agenda. S er og tilfelle for NHO. Ved NHO Troms sitt engasjement i Vegforum Nord, har styret ftt spilt inn viktige saker for vr region. I det siste ret er Vegforum Nord revitalisert og ledes av vr regiondirektr. RDA ordningen er i fokus. NHO Troms har to medlemmer i programstyret, en fra styret og en fra administrasjonen. Styret har ppekt at det er forbedringspotensial i bde forarbeid, behandling og sluttvedtak. Dette er ppekt overfor Troms Fylke.

  Samarbeidet mellom de tre nordnorske NHO styrene har styrket seg ytterligere i 2012. Det holdes ett felles styremte for alle tre fylkene i lpet av ret. I tillegg har styrelederne to-tre fellesmter foruten jevnlig telefonisk kontakt. Dette felles nordnorske tiltaket gjenspeiler seg og i fellesuttalelser om samferdsel, mineral- og oljeindustri m.m. I disse sakene str vi sammen med LO. NHO og LO i nord har i tillegg fellesmter med den nordnorske stortingsbenken. NHO fr dermed gi innspill og bidrag i nordomrdestrategien som bde myndighetene og NHO sentralt utarbeider.

  Styret vil takke administrasjonen i NHO Troms for god innsats og samarbeid i ret som har gtt.

  For styret i NHO TromsEdd-Magne Torbergsen, styreleder

  Det blser en positiv vind over nringslivet i Troms. Dette merker vi ogs i NHO. Antall medlemmer i Troms ker.

  Dette er styret godt fornyd med. Vi bermmer den lokale administrasjonen for godt rekrutteringsarbeid.

  Likevel det er fortsatt et stort potensiale for nye medlemmer. Dette prioriterer styret i sitt arbeid framover.

 • 4/5

  Det er et betydelig antall oppsigelsessaker. I all hovedsak er oppsigelsene begrunnet i arbeidstakers forhold. Kontoret har kun hatt en henvendelse hvor manglende omsetning/ordretilgang er bakgrunnen for nedbemanninger. I tillegg kommer saker om andre forhold som f. eks sykefravr og ferieavvikling, omorganisering og virksomhetsoverdragelse. NHO Troms arbeider en del med forebyggende tiltak i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Et eksempel er et miniseminar p enkeltbedrift der bde ledelse og de tillitsvalgte deltok.

  De fleste sakene lses i minnelighet. NHO Troms har bisttt i en sak for forliksrdet, en rekke forhandlinger og fire sksml i 2012. Tre av stevningene er forlikt fr hovedforhandling. En stevning, kom til hovedforhandling men motparten mtte ikke opp og vr klient fikk medhold. NHO Troms har mottatt 87 saker siste halvr fra medlemsbedrifter i Troms fylke, samt

  6 saker fra bedrifter i Finnmark fylke og 6 saker fra bedrifter i Nordland fylke. Ikke alle var avsluttet ved rsskiftet.

  KuRS OG SEMINAR Kontorets medarbeidere foreleser og holder innledninger p en rekke kurs, konferanser og seminarer arrangert av andre enn NHO Troms. NHO Troms har i egen regi avholdt to kurs for medlemmene i regelverket knyttet til arbeidsretten. Ett i Troms og ett p Finnsnes.

  NAVNHO Troms har et godt samarbeid med ulike avdelinger i NAV. Kontoret er representert i Brukerutvalget, i IBedrift, og i IA-rdet. NHO Troms har i samarbeid med NAV, arbeidstilsynet og LO gjennomfrt tre IA samlinger med til sammen ca. 250 deltakere.

  ArBeidSGiVerSerViceNHO Troms yter arbeidsgiverservice ogs til medlemmene i Finnmark og p

  Svalbard, og vi bistr NHO Nordland etter behov. Kontoret samarbeider med

  de fleste landsforeninger.

 • HANDELSHGSKOLEN I TROMS VED uNIVERSITETET I TROMSNHO Troms fortsetter sitt partnerskap med Handelshgskolen i Troms, som blant annet omhandler mentorer fra nringslivet, og felles utveksling av foredragsholdere og kurs. NHO Troms samarbeider med Ungt entreprenrskap Troms om bruk av deres lremidler for generere flere partnerskapsavtaler mellom ungdomsskoler og nrings- og arbeidsliv.

  INTERNSHIPInternship er en ordning hvor virksomhetene fr tilgang p fersk kompetanse og arbeidskraft, mens studentene fr verdifull arbeidserfaring og nettverk. Det er Karrieresenteret p Universitetet som administrerer dette. NHO Troms sitter i styret. I 2012 var det 23 ulike internshipstillinger (i ulike virksomheter) hvor 37 studenter deltok.

  ENT3RENT3R er et motivasjonsprogram for ungdom hvor studenter fra realfaglige og teknologiske studier er mentorer som gir matematikktrening for elever fra 10. klasse og p videregende niv. NHO Troms sitter i styret for ENT3R som eies av Universitetet i Troms, det var 30 elever fra ungdoms- og videregende skoler i Troms som deltok i 2012.

  INTERNATIONAL BAccALAuREATE DIPLOMANHO Troms sitter i styret til IB-linja p Finnfjord videregende skole. International Baccalaureate Diploma Programme er et fylkeskommunal internasjonalt skoletilbud som ligger p Senja vgs. Per 31.12. 2012 hadde linja 30 elever p VG2 og VG3. Hovedvekten av elever er hjemmehrende i Troms (inkl Svalbard) seks av disse har bakgrunn fra andre land (mobil internasjonalt arbeidsmarked eller innvandring). To elever er utvekslingselever gjennom prosjekt Haiti. En elev er hjemmehrende i Finnmark. 9 elever kommer opprinnelig fra Russland. Bare en tredjedel av elevene er gutter.

  YRKESOPPLRINGSNEMDANHO Troms er arbeidsgiverrepresentert i Yrkesopplringsnemnda i Troms Fylkeskommune. NHO Troms er nestleder i nemda. Yrkesopplringsnemnda er arbeidslivets talerr overfor fylkeskommunen innen fag- og yrkesopplring. Yrkesopplringsnemnda sin hovedrolle er arbeide for heve kvaliteten av hele fag- og yrkesopplringa.

  Nye retningslinjene for godkjenning av lre/opplringskontrakter i Troms Fylkestinget i Troms vedtok hsten 2012 en rekke forskjellige innsparingstiltak som blant annet har konsekvenser for fagopplringen i Troms. Ett av disse innsparingstiltakene rammer voksne ikke-rettslrlinger. En slik innsparing vil dessverre i ytterste konsekvens kunne virke mot Samfunnskontraktens mlsetting om ke rekrutteringen av fagarbeidere. Troms Fylkeskommune har vedtatt at flgende lrekontrakter ikke vil bli godkjent: Lrekontrakter med personer som har fullfrt videregende opplring fra fr, uavhengig av alder, og personer som er i arbeid og har to r eller mindre igjen av sin praksis fr de kan g opp til prve som praksiskandidat. De nye retningslinjene for godkjenning av lre/opplringskontrakter