Olovski časopis, decembar 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

U uredništvu lokalnog tima ONAuBiH Olovo

Text of Olovski časopis, decembar 2013

 • 1

  Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo

  List lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo

  Olovski asopis

  Godina I Broj 1 Decembar 2013

  OK Olovo u nove pobjede

  Samir Hodi, prvi skaka u vis iz Olova

  Edin Via, ponos Olova

  Olovo kroz historiju

  AsuBiH, LT Olovo

 • 2

  Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo

  RIJE UREDNIKA

  Potovani itaoci,kao to ve

  vidite izaao je prvi broj asopisa lokalnog tima

  ONAuBiH Olovo.

  Lokalni tim je osnovan 21. Novembra 2013. godine.

  Smatrajui da smo dvoljno odgovorni i spremni

  pristupili smo realizaciji ovog projekta. U prvom

  broju objavljeni su mnogobrojni sadraji koji se tiu

  naeg grada i mladih u naem gradu. Predstavljamo

  talente koji su ponosni ambasadori naeg grada. Na

  online asopis e se objavljivati svakog 3. u mjesecu.

  Iekujemo vae komentare, prijedloge i kritike.

  Piite nam na nau e- mail adresu

  onaubih.olovo@gmail.com.

  Veliko hvala svima koji su na bilo koji nain pomogli

  realizaciju ovog projekta, naroito naim kolegama iz

  ASuBiH, LT Olovo.

  Maida Durakovi

 • 3

  Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo

  Nau prve stranice s pravom zauzima historija naeg

  Olova.

  Podno bosanskih planina, u dolini tri bistre rijeke

  prije 631 godinu (1382) prvi put se spomenu mjesto

  Olovo. Na tom mjestu poe jedna pria puna boli,

  suza ali i prkosa i slave. Ubrzo to postade mjesto

  poznato po svojoj rudi za koju se otimae bosanski

  velikai. Isprva bijae to kraljeva zemlja, sve do 1404

  godine. Iz kraljevih ruku uze ga Pavle Radenovi iz

  roda po njemu nazvanog Pavloviima. Pavlovii su

  drali posjede u istonoj Bosni, te dio Konvala i

  Trebinje. Ni vojvoda Sandalj Hrani- Kosaa nije elio

  da ostane bez olovskog kolaa, pa je i on drao dio

  Olovske carine. Pavla Radenovia 1415 ubie

  Zlatonsovii na Sandaljev znak uz podrku kralja

  Ostoje nadajui se da e na taj nain ovladati Olovom.

  Planovi im se izjalovie. Zahvaljujui Dubrovanima

  olovsko Olovo stie i do Italijanskih gradova, pa

  zatiti kue italijanskih velikasa od kie. Nisu samo

  Dubrovani trgovali olovom iz Olova, u posao se

  ukljuie i domai ljudi kao bogati ora Boki. U

  Olovu potencijal vidjee i franjevci pa u 14. stoljeu

  izgradie Crkvu i samostan ( prvo spominjanje

  1375). Olovska crkva Svete Marije postade jedna od

 • 4

  Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo

  najznaajnih crkvi na podruju bosanske drave.

  1463 godine Olovo zajedno sa ostalim zemljama

  Pavlovia osvojie Osmanlije. Po legendi Sultan

  Mehmed Fatih u selu kraj Olova zakla kurban. Do

  1580 Olovo je bilo sredite nahije u Viegradskom

  kadiluku. Od 1580 je uzdignuto na nivo kadiluka.

  Dolaskom Osmanlija stanovnitvo Olova poe da

  prelazi na Islam, pa ve u 17.stoljeu stanovnici

  islamske vjeroispovjesti ine tri etrvrtine populacije

  Olova. U 16. stoljeu je ve sagraena damija u

  dananjem Gornjem Olovu. Veliki broj kranskih

  stanovnika Olova se 1697. godine zajedno sa

  Eugenom Savojskim povuklo preko Save, a 1704

  godine je spaljena olovska crkva. Stanovnici Olova

  esto su se nalazili pod udarom hajduka sa Romanije.

  Dolaskom Austo-Ugarske i gradnjom luke Zavidovii-

  Olovo- Han Pijesak, Olovo hvata novi ekonomski

  zalet te se ubrzano razvija. Ovaj put okosnicu razvoja

  ine umska bogastva. Olovo pripada Kladanjskom

  kotaru te 1879. godine ima 323 stanovnika , a 1910.

  786 stanovnika. Napokon se stanovnitvo ohrabruje

  pa silazi u samu dolinu rijeka Stupanice, Biotice,

  Krivaje i nastaje Donje Olovo ili PodOlovo.

  Pie: Fadil Hadiabdi

 • 5

  Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo

 • 6

  Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo

  Olovo nekada

  i sada

 • 7

  Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo

  U nastavku donosimo priu o momku koji je na grad

  predstavio na najbolji mogui nain. Iako pod

  okriljem kluba iz drugog grada, svoje trofeje je

  duboko negdje u sebi posvetio svom gradu.

  Zove se Samir Hodi. Roen je 28. Maja 1996.

  godine.

  Uenik Gimnazije Obala u Sarajevu.

  Kada je otiao iz ovog grada bio je mali djeak velikih

  snova i ambicija. Znao je da moe uspjeti u onom to

  eli.

  Nabrojao nam je neka od takmienja, na kojima je

  postigao zavidne rezultate. Trenutno trenira u AK

  Zenica, pod vodstvom trenera Elvira Krehmia.

 • 8

  Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo

  1. Prvenstvo BiH za pionire- Tuzla 2009.- 2 mjesto

  2. Prvenstvo BiH za mlae juniore- Sokolac 2010 -2. mjesto

  3. Prvenstvo federacije BiH za djeake Zenica 2010-3. mjesto

  4. Prvenstvo BiH za djeake Sarajevo 2011-1. mjesto

  5. Prvenstvo BiH za mlae juniore Sokolac 2011, 2. mjesto

  6. Prvenstvo BiH za mlae juniore Sarajevo 2012, 1 mjesto

  7. Miting otvorenja sezone atletskog kluba 'Agram'- Zagreb 2013, 2. mjesto

  8.Prvenstvo bih za mlae juniore Sarajevo 2013-1. mjesto

  9. Prvenstvo BiH za seniore- Zenica 2013, 2 mjesto, skoio 203 cm postigao lini rekord, osvojio normu za svjetsko prvenstvo za mlae juniore u Ukrajini

  10. Juniorsko prvenstvo BiH, Sokolac 2013. 1. mjesto

  11. Balkansko prvenstvo za mlae juniore, Edirne- Turska 2013, 1. mjesto

  Skromno nam je ispriao sve o njegovim trofejima.

  Mi smo mu poeljeli mnogo sree u narednim

  takmienja. Vjerujemo da e jednog dana postati

  svjetski poznat i uspjeanskaka u vis.

  Nakon to ispuni svoje snove, i za par decenija

  postane ono emu tei, iskreno se nadamo da nee

  zaboraviti gradi u kojem ih je snivao.

  Pie: Maida Durakovi

 • 9

  Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo

  "Tok dogaaja u ivotu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali nain na koji emo te dogaaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas." - Ivo Andri

  Nai ambasadori sporta, kako ih nekad nazvae, su uvidjeli

  kako je zaista malo potrebno da bi u potpunosti ostvarili

  svoje ciljeve. Nadamo se da e uskoro imati svoj kutak i

  ogromnu policu u njemu, na kojoj e stajati njihovi pehari.

  Priu donosu Adisa Karavdi.

  Nai odbojkai i dalje bez sale za treninge i utakmice

  Svi smo svjedoci nepravde koja se nanosi naem

  odbojkakom klubu Olovo. Naalost, iako ve due

  vrijeme postiu odline rezultate, nemaju tu mogunost da

  igraju utakmice u svom gradu, pred svojim sugraanima.

  Kako ve svi dobro znamo, dobili su zabranu koritenja

  sale osnovne kole u Olovu, koju su koristili za odigravanje

  utakmica na domaem terenu. Kako saznajemo, iz

  kolskog odbora su im kao obrazloenje rekli da je sala

  neuslovna za koritenje, za bilo koji sport, pogotvo za

  odbojku, jer je, kako oni kau, sala najvie oteena oko

  mree. Takodje, trae da OK Olovo plati odtetu. Kako

  saznajemo iz OK Olova, oni su svaki put uplaivali na raun

  kole za upotrebu sale, te da su izostavljali treninge zbog

  popravljanja iste. Iz OK Olova su upuivali razne molbe

  kolskom odboru, ali i ministrima, te se nadaju da e

  uskoro dobiti odgovor. Postoje mnoga obeanja, ali od

 • 10

  Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo

  skorijeg rjeavanja situacije ni traga. Zbog cijele situacije,

  OK Olovo igra domae utakmice u Brezi, umjesto u gradu

  gdje su njihovi sugradjani koji im pruaju podrku.

  Sugradjani koji cijene njihov rad i zahvaljuju im se to

  promoviu na mali grad. U svemu ovome jedina pozitivna

  stvar jeste to OK uprkos novonastaloj situaciji i dalje nie

  pobjede, te podie nove generacije koje e, nadamo se,

  nastaviti istim stopama. A nama ostaje da i dalje

  podravamo nae odbojkae i da se nadamo da e se ova

  situacija to prije rijeiti te da emo, kao i prije moi

  navijati za nae odbojkae u naem gradu. Da im se bar na

  taj nain zahvalimo za sve ono to ine za na grad.

 • 11

  Online list lanova lokalnog tima ONAuBiH Olovo

  Dugo vremena olovski srednjokolci su bili samo puki posmatrai brojnih

  deavanja u naem gradu. Nakon osnivanja ASuBiH-i, LT Olovo, a zatim i

  ONAuBiH-i LT Olovo, srednjokolci se ukljuuju i postaju aktivni lanovi i

  volonteri, elei promijeniti monotonu svakodnevnicu mladih u Olovu.

  Asocijacija srednjokolaca u Bosni i Hercegovini, loklani tim Olovo

  Lokalni tim ASuBiH-a Olovo osnovan je 27.decembra 2012.godine. Na

  samom poetku imao je oko 10 lanova dok danas ima 33 lana. ASuBiH je

  nevladina, nestranaka i nepolitika organizacija. Njihov osnovni cilj jeste

  poboljanje statusa srednjokolaca u BiH kroz njihova prava i zastupanja

  njihovih ideja.Za godinu dana rada ovaj lokalni tim uspjeno je realizovao

  veliki broj akcija.Neki od najveih projekata koje su realizovali su ''Dan za

  sport'', ''Dan srednjokolaca'', ''Veer poezije'', ''Dan djece'', ''Jedna

  milijarda ustaje'' i mnoge druge koje su i