Osho Haiku

 • View
  837

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tumaenja haiku poezije

Transcript

 • 1

  OSHO

  Haiku

  Tumaenje haiku duhovne smjernice.

 • 2

  Naslov orginala

  Osho Haiku

  Copyright 1980 Osho International Foundation, www.osho.com

  Copyright 2015 Osho Lotos Knjiga Sva prava zadraava Izdava

  Edicija

  Osho Lotos Knjiga

  Izbor i prevod

  Prem Mahavira

  Objavljeno uz dozvolu

  Osho International Foundation

  Bahnhofstr. 52

  8001 Zurich, Switzerland

 • 3

  "Ovi ljudi su prirodni pjesnici. Oni su odbacili svaku ideologiju. Oni su poeli da ostvaruju odnose sa borovima, oblacima i sa munjama; sa brdima, sa rijekama, sa okeanima. Oni su iskoili iz svijeta ljudi koji je sasvim laan, i ponovo pronali korijene sa prirodom .

  Ovi haiku se ne mogu razumjeti na nain kako mi shavatamo poeziju.

  Skoro je nevjerovatno kako zen pjesnici iskazuju svoje misli. Nijedan drugi jezik nije u mogunosti da se izdigne do tih visina." OSHO

 • 4

  *

  Zen pjesnik iki zapisa:

  KAKVA TIINA SNIJENI TRAGOVI KRILA MANDARINSKIH PATAKA.

  Zen pjesnici su stvorili sasvim drugaiju kategoriju poezije zvanu haiku. U njoj nema tako mnogo

  rijei kao u drugim poezijama. Haiku su veoma mali komadi, ali veoma ivotni. Vi ne treba da ih itate, vi samo treba da ih vidite.

  Kakva tiina. Sada ne sluajte rijei kakva tiina ve ih osjetite, iskusite ih.

  Kakva tiina snijeni tragovi krila. Tako visok let koji ostavlja tragove na vjenom snijegu planina mandarinskih pataka. Uoivi to udo, vi padate u duboku, neuznemirujuu mirnou.

  Haiku nije pjesma za pjevanje, haiku je pjesama

  da se iskusi i vidi. Vi to treba da vizualizujete.

  *

  Bao zapisa:

  TETREBE,

  I JA SAM, TAKOE, STRANAC.

  Bao je ivio veoma prirodan ivot pored ribnjaka, ispod starog drvete, gdje je imao malu kolibu.

  On je bio princ, a kada je njegov otac umro, on je sve to

 • 5

  napustio. Porodica je bila veoma oajna, i rekla je: To nije u redu. Tvoj otac je umro i ti treba da se brine o kraljevstvu.

  Bao im ree: Ja sam ekao da on umre. Ja sam poelio da vidim da svi umru. ak i moj otac je umro. Jednog dana u i ja umrijeti, i ko e brinuti o ovom dvorcu i kraljevstvu? Neko e se pobrinuti. Ja sada vie ne mogu ostati ovdje jer mogu i ja umrijeti svakog

  trenutka. Prije no to umrem, ja elim da spoznam neke besmrtne principe kao svoje utemeljenje.

  *

  Bao je bio veoma ljubavan, radostan i razigran mistik. On je rekao:

  TETREBE,

  UPUTI MOG KONJA

  GDJE PTICE PJEVAJU.

  Poimo pticama jer su one jedine koji su ostali da jo pjevaju. ovjek je davno odbacio pjesmu. Sada samo profesionalci pjevaju. Da li ste kod ptica vidjeli

  profesionalnog pjevaa, profesionalnog muziara? Ptice pjevaju samo iz istog zadovoljstva. Njima nije bitno da li to neto znai ili ne. Znaenje nije bitno. Ispoljavanje radosti je bitno. Uputi mog konja gdje ptice pjevaju.

  On je uvijek elio da njegovi haiku budu spontani kao pjesma ptica. On je u tome i uspio. Nema poreenja sa Baovim haiku u itavoj istoriji ovjeanstva.

 • 6

  *

  Haiku od Uko:

  KUKAVICO,

  PODIGNI ME GDJE

  OBLACI PLOVE.

  On kae: Podigni me gdje oblaci plove, do univerzalnog, do neba: Ja ne elim da ostanem ogranien u tijelu, u umu, u srcu i u jastvu. Samo me odvedi od

  svega toga.

  To je ono to Gautam Buda zove sloboda. Manje od toga je kompromis.

  *

  KADA SE SANJAR PROBUDI,

  ON JE POTPUNO

  NEPOSTOJANJE.

  Vi se budite svakog dana vi imate to iskustvo i onog trenutka kada se probudite, snovi vie ne postoje. To nije najvie buenje. Kada se probuditi u meditaciji, ne samo da su snovi nepostojei, i vi ste nepostojei. Vae nepostojanje stvara isto srce buddhe.

 • 7

  *

  Bao zapisa:

  OSAMLJEN JE MOJ PUT!

  NIKO OSIM MENE NE PROLAZI NJIM,

  U OVAJ POZNI JESENJI DAN.

  Samo zamislite kasni jesenji dan: uskoro e zalazak sunca, uskoro e biti pregrt boja, psihodelinih boja na horizontu divan jesenji dan. Niko osim njega ne prolazi njim. On tu govori o njegovom unutranjem putu: Niko osim mene ne prolazi njim osamljen je moj put! Osamljen je svaiji put.

  Majstor samo moe da ukae, moe da usmjeri svoj prst ka mjesecu, ali vi treba da gledate mjesec, ne

  prst. Ako gledate njegov prst, vi ete propustiti mjesec; vi ete propustiti majstora, njegovo ukazivanje. A to se dogaalo takozvanim religijama. Oni su se drali prsta: neko Isusovog prsta, neko Krininog prsta, neko Muhamedovog prsta. Niko nije gledao mjesec. A poto ti ljudi njih ne razumiju, oni su veoma radosni: Moj prst gleda est stotina miliona katolika! Papa je neizmjerno sretan: est stotina miliona ljudi dri moj prst? Ali u pitanju nije prst, u pitanju je mjesec.

  Put je osamljen. To je put unutra vas. Majstor

  moe ukazati. Ja to inim svakog dana: ukazujem gdje da idete, kako da idete, koliko vam je energije potrebno

  da tamo stignete, kakvo iskustvo e se dogoditi na tom putu, i kakva iskustva e se dogoditi kada stignete do sredita vaeg bia.

  Ja samo mogu ukazati, ali vi treba da idete. Ako

  vi ne idete, ja sam tu bespomoan.

 • 8

  *

  iro zapisa:

  U SNIJENO-BIJELOJ IZMAGLICI GDJE SE MORE I NEBO SJEDINJUJU,

  JEDINI CRVENI KRUG IZLAZEE SUNCE.

  Haiku su slikoviti, zato ih zamislite. Oni nijesu

  poezija u uobiajenom smislu. Samo ih zamislite: U snijeno-bijeloj izmaglici gdje se more i nebo sjedinjuju, jedini crveni krug izlazee sunce.

  Haiku dolaze iz meditacije. Moda je iro meditirao pored mora, i kada je otvorio oi: U snijeno-bijeloj izmaglici gdje se more i nebo sjedinjuju, na

  horizontu se iznenada: jedini crveni krug izlazee sunce.

  A onda duboka tiina sa njegove strane, on vie nije tu. On se sasvim stopio sa okeanom, sa izmaglicom,

  sa izlazeim suncem.

  *

  Pjesnik zapisa:

  U NOI, AKO PADA KIA, MI TREBA DA POTRAIMO ZAKLON. ALI POMISLIMO: TO JE SAMO IZMAGLICA. MI NASTAVIM DA IDEMO I BIVAMO MOKRI.

  On ne govori o obinoj kii, on govori o vaoj unutranjosti. Ne plaite se smokrite se u izmaglici, u

 • 9

  maglovitosti. A kada se vratite, vratite se kao sasvim

  drugaija osoba. Onaj koji je uao unutar sebe treba da ostavi sve iza, i treba da dobijete novo lice prvobitno lice.

  Bacite masku i izvucite svoje prvobitno lice to je itava alhemija meditacije.

  *

  iki zapisa:

  SAM, IDEM KROZ MALO SELO

  U MRAAN ZIMSKI DAN. PAS LAJE I LAJE.

  Ovi haiku su drugaiji od svega to su ljudi bilo gdje pisali. Posebno ete vidjeti to je ovdje: Sam, idem kroz malo selo u mraan zimski dan. Pas laje i laje.

  Dok vam ne dam klju za ovo, vi neete biti sposobni da to shvatite. to on kae? Sam, idem kroz malo selo. On kae da sam ide kroz malo selo uma. On je pun misli, ali on prolazi sam, mirno, bez da se

  poistovjeuje sa seljanima uma, sa itavom svjetinom. On ostaje sam ak i u masi.

  Sam, idem kroz malo selo. Naravno, vaa glava je veoma malo mjesto ali ipak prepuna svjetine, mnogo slika, mnogo snova, mnogo planova, mnogo misli, skoro

  neproranljivo. U mraan zimski dan. Pas laje i laje. Um, kada

  uete u meditaciju, postane skoro nalik lajavom psu. On stvara toliko mnogo buke da bi vas vratio natrag: Gdje

 • 10

  ide? Jesi li lud? Napusta um i izlazi iz njega? To je put u ludilo! Samo se odmah vrati i zakljuaj vrata!

  *

  Bao zapisa:

  POINJE HLADNA KIA, A JA BEZ KAPE.

  KAD RAZMISLIM KOGA BRIGA?

  To je ljepota zena. Poinje hladna kia, a ja bez kape. Kad razmislim koga briga? Zapamtite to! Kada malo razmislimo, nije nas briga za nita. Moda na prvu pomisao nijesmo za to spremni, ali ako malo razmislite,

  to ne propustite. Bao to nije propustio.

  *

  Buson zapisa:

  MIRIS LJIVE OKRUUJE MJESEC.

  Miris ljive dosee do mjeseca i stvara oreol oko mjeseca. Samo meditant moe iskusiti tako prefinjeno, divno iskustvo. Miris ljive dosee do mjeseca, okruuje ga, stvara oreol oko mjeseca. Neizmjerno lijepa iva slika.

 • 11

  Ponekada vidite oreol oko mjeseca. Kada on ode

  iza oblaka tada moete vidjeti oreol. Unutra moete vidjeti mjesec, a upravo oko njega, malo neodreen ali i dalje veoma lijep svijetli krug.

  Mora da je Buson upravo izaao iz meditacije, video mjesec, i osjetio miris ljive.

  *

  Haiku od Sodo:

  NAKON TO SE MJESEC UKAZAO, MOJA SJENKA IDE KUI PORED MENE.

  Nakon to se mjesec ukazao. Puni mjesec to je postalo tradicionalno u zenu. U noi punog mjeseca zen tragaoci ne spavaju, oni idu u planine gdje mjesec pravi

  vodopade koji izgledaju kao da se srebro sliva, gdje

  mjesec stvara svo okruenje kao u snu. Sodo kae: Nakon to se mjesec ukazao. To se

  zove mjeseev ukaz; to je jedno ogromno estetsko iskustvo. Moja sjenka ide kui pored mene. Kakva tiina. Niko nije sa mnom, samo moja sjenka ide pored mene.

  Poslije vienja itavog ovog divnog svijeta, kada uete u svoj dom, niko nee biti sa vama, ak ni vaa sjenka. Vaa samoa e biti potpuna. Svaka meditacija je priprema za uivanje u osami koja je vaa priroda.

 • 12

  *

  Soseki, zen pjesnik, zapisa:

  U OVIM VREMENIMA KADA NE MOGU DA

  ODLUIM DA SE VRATIM ODAKLE SAM DOAO, BILO GDJE DA IDEM BIVA PUT KA DOMU.

  On kae. Ako ne znate odakle ste doli, nemojte da brinete. Samo nastavite: svaki put na kraju vodi ka

  vaem domu. U ovom svijetu treba da mislite o centru i periferiji. Od centra do periferije se moete sresti sa mnogim razliitim linijama. Vi ne znate odakle dolazite, vi ne poznajte centar ne treba da brinete. Samo se prikaite za jedan put koji ide ka unutra, i vi ete stii.

  Soeseki je veoma reprezentati