52
PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

  • Upload
    arien

  • View
    98

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA. Pamćenje i vrste pamćenja Zaboravljanje Poremećaji pamćenja Ispitivanje pamćenja. Pamćenje definiramo kao mogućnost usvajanja, zadržavanja i korištenja informacija. Podjela pamćenja prema vremenu zadržavanja. Pronalaženje. Kratkoročno pamćenje. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Page 2: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Pamćenje i vrste pamćenja Zaboravljanje

Poremećaji pamćenja Ispitivanje pamćenja

Page 3: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Pamćenje definiramo kao mogućnost usvajanja, zadržavanja i korištenja informacija

Page 4: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Podjela pamćenja prema vremenu zadržavanja

Senzorno pamćenje

Kratkoročno pamćenje

Dugoročno pamćenje

Pažnja DosjećanjePonavljanje, Kodiranje

Pronalaženje

Page 5: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Senzorno pamćenje

Vidno senzorno pamćenje = ikoničko pamćenje • Prolazna vizualna slika – od 200 do 500 ms• Primjer: krug cigarete

Slušno senzorno pamćenje = ehoičko pamćenje • 2 do 4 sekunde • Riječ koju čujemo još “zvoni u uhu”

Page 6: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Funkcije kratkoročnog pamćenja

1. Ako nam informacija ne treba za kasnije, ponavljanjem je zadržavamo u nepromijenjenom obliku, a onda se gubi • Primjer

2. Ako nam treba informacija, kodiramo je kako bi je što uspješnije pohranili

3. Iz dugoročnog pamćenja informaciju koja nam je potrebna vratimo u kratkoročno

Page 7: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Kapacitet kratkoročnog pamćenja

7 ± 2 čestice

Page 8: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Radno pamćenje

Kad nešto “radimo” s informacijomOčuvano radno pamćenje vrlo je važno u govoruPrimjer: pamćenje brojeva unazad

Page 9: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Model radnog pamćenja (Baddeley i sur. 1983)

Vidno-prostorna

petlja

Fonološka petlja

Centralni izvršitelj

• Prečeoni (prefrontalni) korteks

Page 10: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA
Page 11: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Dugoročno pamćenje

Ima praktički neograničeni kapacitetMnoge informacije ostaju cijeli životDobro je organiziranoPri dosjećanju vrlo su važni znakovi za dosjećanjeVažna smislena organizacija

Page 12: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Vrste dugoročnog pamćenja

Prema informacijama:• Motoričko & verbalno

Prema modalitetu:• Vidno• Slušno• Dodirno• Njušno• Okusno

Page 13: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Pamćenje govoraPamćenje negovornih podražaja (glazba)

Vrste dugoročnog pamćenja

Page 14: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Prema namjeri:• Eksplicitno = namjerno• Implicitno = nenamjerno

•npr. usvajanje pravila sintakse, semantike, gramatike tijekom razvoja govora

Vrste dugoročnog pamćenja

Page 15: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Automatsko pamćenje & pamćenje koje zahtijeva napor

1. Informacije se pamte automatski (npr. gdje se što nalazi i kuda se krećemo; primjer “Treći put idemo na piće”);

ne možemo ga “isključiti”, otporan na stres, umor, bolest, raspoloženje

2. Potreban značajan napor i aktivacija pažnje (npr. učenje anatomije, učenje pravila stranog jezika!)

Vrste dugoročnog pamćenja

Page 16: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Proceduralno & deklarativno

Proceduralno = kako? nešto učiniti (vještine i navike)

Deklarativno pamćenje = znanje činjenica

Epizodičko Semantičko

Vrste dugoročnog pamćenja

Page 17: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Epizodičko pamćenje

Pamćenje vlastitog iskustva • “Epizode”, događaji, objekti, ljudi• Kada i gdje?• Može se lokalizirati u vremenu i

prostoru• Izvor informacija: osobno iskustvo

Autobiografsko pamćenje – značajni autobiografski događaji

Page 18: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Semantičko pamćenje

Općenita naučena znanja i činjenice o svijetu Informacije organizirane u sheme ili kategorije• Jezik - pamćenje značenja riječi i pojmova,

gramatičkih pravila • Izvor informacija: apstrakcije iz ponovljenog

iskustava ili generalizacije naučene od drugih

• Pronalaženje informacija se odvija automatski

Page 19: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Prospektivno & retrospektivno

1. Pamćenje onog što se treba tek napraviti, pamćenje namjera, značajno za cilju usmjereno ponašanje

2. Pamćenje prošlih događaja

Vrste dugoročnog pamćenja

Page 20: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Blic pamćenje

“Flashbulb memory”Vezano uz istaknute događaje u našim životimaPotpunost, točnost, živost i otpornost na zaboravljanje

Page 21: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Vratimo se na ispremiješane rečenice …

Page 22: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

O zaboravljanju …

Postoje li ljudi koji ništa ne zaboravljaju?

Dob i pamćenje

Pamćenje i kontekst

Page 23: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Poremećaji pamćenja

Hipomnezija = smanjena mogućnost pamćenjaHipermnezijaParmnezije = lažna sjećanja • “Deja vu”

Page 24: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Slučaj A.J.

41godišnja administrativna tajnicaIzuzetno autobiografsko pamćenje

Parker, ES, Cahill, L & McGaugh, JL. (2006). A case of unsual autobiografical remembering. Neurocase, 12, 35-49.

Page 25: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA
Page 26: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA
Page 27: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Poremećaji pamćenja

Što su amnezije?

Page 28: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Amnezija na filmovima

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=535990

Page 29: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Amnezije = gubitak pamćenja za određeno vremensko razdoblje ili određene događaje• Razlikovati psihogeno uvjetovane

amnezije od organski uvjetovanih

Page 30: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Anterogradna amnezija

= nemogućnost dosjećanja događaja koji slijede nakon ozlijede mozgaBolesnici nesposobni za učenje i imaju deficite u recentnom pamćenju Normalno se dosjećaju informacija koje su pohranjene u dugoročno pamćenje prije pojave amnezije

Page 31: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Najpoznatiji slučaj: pacijent H.M.

Zbog epilepsije u 27. godini odstranjen medijalni dio oba sljepoočna režnja (veći dio hipokampusa, amigdala i susjednog korteksa)Sjećao se davnih događajaKratkoročno pamćenje očuvano (opseg pamćenja brojeva = 6)

Iznadprosječne rezultate na testu inteligencije

Page 32: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Nije mogao stvarati nova dugoročna pamćenja: kad jednom prestane misliti o nekom novom iskustvu, ono je zauvijek izgubljenoČitao je iste novine, ne prepoznajući da se radi o istom sadržaju …Pola sata nakon ručka nije se sjećao što je jeo"Svaki je dan za sebe, štogod me je razveselilo ili rastužilo“Nije mogao upamtiti novu adresu nakon preseljenja

Page 33: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

28 godina nakon zahvata: i dalje anterogradna amnezija

medijalni temporalni režanj uključen u pamćenje hipokampus uključen u pamćenje kratkoročno pamćenje očuvano – mehanizmi

uskladištenja kratkoročnog i dugoročnog pamćenja su različiti

njegov specifični problem je prebacivanje eksplicitnog kratkoročnog u dugoročno pamćenje

amnestički pacijent se ne sjeća prijašnjih zadataka (eksplicitno, deklarativno pamćenje), ali poboljšanim uratkom pokazuje da ih pamti (implicitno, proceduralno pamćenje)

Page 34: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Retrogradna amnezija

= Gubitak dosjećanja događaja prije oštećenja mozga Često se događa kod različitih povreda glave Obično je kratka (do 30 minuta)No može biti i godinama unazad

Page 35: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Amnestički sindrom

Posljedica organskog oštećenja mozgaDjelomični gubitak starog pamćenja, i gotovo potpuna nemogućnost upamćivanja novih informacija - teško oštećenje Konfabulacije

Teže kraniocerebralne ozljede, najčešće i subkortikalne lezije, frontalni sindrom

Page 36: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

PTA uključuje razdoblje kome i nastavlja se sve dok pamćenje ne postane pouzdano, konzistentno i točno

PTA u korelaciji s trajnim fizičkim i kognitivnim smetnjama kao i s razinom samostalnosti i povratkom na posao

Posttraumatska amnezija

Page 37: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Alzheimerova bolest

Oštećenje epizodičkog pamćenja, kasnije i semantičkog pamćenja

Page 38: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Područja važna za pamćenje

Page 39: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Na svim razinama mogu biti problemi:• usvajanja (enkodiranja)

• dorzomedijalni talamus, sustavi frontalnog režnja

• zadržavanja• hipokampus, medijalni temporalni režnjevi

(anoksija temporalna oštećenja, encefalitis-herpes, AD)

• dozivanja informacija• frontalni režanj

Page 40: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Smetnje pamćenja prema vrsti informacija

Oštećenje lijeve hemisfere verbalni materijal

Oštećenje desne hemisfere neverbalni materijal

Page 41: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Smetnje pamćenja prema sadržaju

Verbalno pamćenje: brojevi, priče, rečenice, liste riječiVidno: likoviProstorno: prostorni odnosi

Page 42: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Ispitivanje pamćenja

Kako bi ispitali pamćenje?Koje vrste pamćenja bi ispitali?Koje bi druge funkcije trebali ispitati jer mogu utjecati na pamćenje?

Page 43: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Ispitati različite sadržaje: Vidno Verbalno (slova, riječi, liste riječi,

rečenice, priče, brojevi) Prostorno

Prema trajanju: Kratkoročno & dugoročno

Page 44: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Deklarativno pamćenje – znanje -poučenost Epizodičko – autobiografsko,

povezivanje priče u smislenu vremensko-prostornu cjelinu

Semantičko - rječnik

Page 45: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Mjere:

raspon pamćenja – količina materijala koju netko može zapamtiti% zapamćenog materijala nakon nekog vremena vrijeme zadržavanja nekog materijala vrijeme reakcije potrebno za prepoznavanje ili dosjećanje

Page 46: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Vjerojatnost dosjećanja

najveća za stvarne objekte, paslike objekata, ime konkretnog objekta, tek na kraju apstraktni pojam

Page 47: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Radno pamćenje

• Oduzimanje unatrag (MMSE) i sl. Raspon pamćenja brojeva – diktiramo im u razmaku od jedne sekunde, bez grupiranja• Unaprijed • Unazad

Svakodnevne aktivnosti: upotreba telefona, novca, praćenje razgovora, traženje puta

Page 48: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Testovi

Rivermead Behavioural memory test (RBMT) – Rivermead bihevioralni test pamćenja

Doors & People test – vidno prepoznavanje (fotografije vrata) i dosjećanje (crtanje), verbalno prepoznavanje imena i dosjećanje

Page 49: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Kako deficiti drugih kognitivnih funkcija utječu na pamćenje i učenje?

Smetnje pažnje i koncentracijeSenzorna disfazija – loši rezultati na zadacima verbalnog pamćenjaSmetnje vidne percepcije – vidno pamćenje

Page 50: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

•Kako deficiti pamćenja utječu na druge kognitivne funkcije?

Jesu li deficiti pamćenja organske i/ili emocionalne etiologije?

Koliko deficiti utvrđeni testiranjem vrijede za situacije u svakodnevnom životu i obrnuto? (trema – lošiji rezultat i povećana motivacija - bolji)

Tko ih šalje na testiranje i zašto? Sami/obitelj – kritičnost bolesnika

Page 51: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Galveston Orientation & Amesia Test (GOAT)• by Harvey Levin, Ph.D., Vincent M. O'Donnell, M.A., &

Robert G. Grossman, M.D.

Page 52: PAMĆENJE I DEFICITI PAMĆENJA

Question ErrorScore Notes

What is your name? -2 _____ Must give both first name and surname.

When were you born? -4 _____ Must give day, month, and year.

Where do you live? -4 _____ Town is sufficient.

Where are you now:    

     (a) City -5 _____ Must give actual town.

     (b) Building -5 _____Usually in hospital or rehab center.  Actual name

necessary.

When were you admitted to this hospital?

-5 _____ Date.

How did you get here? -5 _____ Mode of transport.

What is the first event you can remember after the injury?

-5 _____ Any plausible event is sufficient (record answer)

Can you give some detail? -5 _____ Must give relevant detail.

Can you describe the last event you can recall before the accident?

-5 _____ Any plausible event is sufficient (record answer)

What time is it now? -5 _____ -1 for each half-hour error.

What day of the week is it? -3 _____ -1 for each day error.

What day of the month is it? (i.e. the date)

-5 _____ -1 for each day error.

What is the month?-15

____

-5 for each month error.

What is the year?-30

____

-10 for each year error.

Total Error:    

Total Actual Score = (100 - total error) = 100 - _____ =

  Can be a negative number.

76-100 = Normal / 66-75 = Borderline / <66 = Impaired