Presentatie fase 2 Stationsgebied, december 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De eerste aanzet voor de tweede fase van het Utrechtse Stationsgebiedproject.

Text of Presentatie fase 2 Stationsgebied, december 2013

 • Fase 2 StationsgebiedStartbijeenkomst, 4 december 2013

 • Aanleiding: structuurplan fase 2

  Perspectief Fase 2 Stationsgebied

 • Wat waren onze ambities?

  Waarom start structuurvisie 2014?

  Hoofdprincipes in de vorm van een perspectief

  Welke ontwikkelgebieden ontstaan?

  Vraag: wat is nodig om dit perspectief te realiseren? Inhoud Partijen Samenwerking

  Perspectief Fase 2 Stationsgebied

  Doel is te komen tot een structuurvisie voor Fase 2

 • Ambities: Economische versterking Bereikbaarheid Leefbaarheid Toevoeging: duurzaamheid en ontlasten van verkeer Herstellen, betekenis geven en verbinden

  Perspectief Fase 2 Stationsgebied

  Ambities

 • Waarom nu starten? Afspraken met Jaarbeurs over omklap hallen Afspraken over bereikbaarheid Utrecht-west

  waaronder Van Zijstweg

  Perspectief Fase 2 Stationsgebied

  Waarom nu starten?

 • Perspectief Fase 2 Stationsgebied

  Betekenis Stationsgebied:Utrecht groeit naar 400.000 inwonersVerruimen van het stadshart naar de westkant van de binnenstad

 • Spoorzone

  JaarbeursgebiedMWK 3 Parkhaven

  en MKZ 4

  De verschillende delen van het verruimde stadshart

  Perspectief Fase 2 Stationsgebied

 • Twee ontsluitingsassen Laan van Ver.NatiesEuropalaan

  Overste den Oudenlaanals doorkoppeling

  Profielen in overeen-stemming met betekenis gebied: eerst 2x2, in stadshart 2x1

  Perspectief Fase 2 Stationsgebied

  Consequenties voor ontsluiting

 • Jaarbeurs: ontwikkeling oost-west variant

  Perspectief Fase 2 Stationsgebied

 • Perspectief Fase 2 Stationsgebied

  Hoogstedelijk met centrumboulevard: Hoe zorgen we voor een aantrekkelijke en snelle route?

 • Overzijde Merwedekanaal aanvullend parkeren boven op Jaarbeursparkeren

  Perspectief Fase 2 Stationsgebied

 • Parkeervoorzieningen gekoppeld aan functies met uitstraling

  Perspectief Fase 2 Stationsgebied

 • Van Zijstweg 2x 1,5 met HOV en op termijn 2x1?

  Perspectief Fase 2 Stationsgebied

 • Starten met invullen beloften aan wijk:1. Reduceren autoverkeer (2 x 1

  rijstroken), gefaseerd toewerken naar ontwikkelvisie Lombokplein

  2. Ruimte voor tijdelijke en/of definitieve invulling vrijgekomen plekken

  3. Kansen voor herstellen (fiets)verbindingen met binnenstad, doortrekken Leidsche Rijn

  Wat is ervoor nodig: Integrale verkeersstudie Uitvoeren verkeersingrepen

  Monicabrug Ontkoppeling Westplein met Vleutense

  weg?

  Perspectief Fase 2 Stationsgebied

  Westplein

 • Fase 11. Westplein 2x1 rijbaan over

  bestaand asfalt2. Doortrekken stadscorridor via

  gelijkvloerse kruising met Graadtvan Roggenweg

  3. Leidsche Rijn doortrekken tot Lombokplein

  * HOV-banen zijn hier niet ingetekend!

  Perspectief Fase 2 Stationsgebied

  Direct verbeteren ruimtelijke structuur en verkeersveiligheid!

 • Mogelijk vanaf 2015!

  1. Tramhalte Jaarbeursplein

  2. Knip Croeselaan

  3. Knip Monicabrug (2015)

  4. Ontkoppeling Vleutenseweg Westplein?

  * HOV-banen zijn hier niet ingetekend!

  1

  2

  3

  4

  Perspectief Fase 2 Stationsgebied

 • Ruimte voor tijdelijke en/of definitieve invulling vrijgekomen plekken1. Tijdelijke fietsenstalling!2. Behoud bomen, groen inplanten? 3. Kiosk4. Tijdelijke functies?

  Perspectief Fase 2 Stationsgebied

 • Perspectief Fase 2 Stationsgebied

 • Reductie verkeer Knip Monicabrug Loskoppelen Vleutenseweg en Westplein Parkeren overzijde Merwedekanaal Slimme logistiek & distributie Koppeling met HOV en looproutes

  Van Zijstweg 2x1,5 en na 2025 2x1? Westplein 2x1 over maaiveld

  Perspectief Fase 2 Stationsgebied

  Hoofdprincipes

 • Ideen ophalen bij deelnemers startbijeenkomst dec 2013 Start proces structuurvisie door besluit B&W jan 2014 Uitwerking deelgebieden en themas via eigenstandige

  trajecten: Logistiek en distributie; kennisinstituten, investeerders Deelgebieden; met eindgebruikers en belanghebbenden Spelregels organische gebiedsontwikkeling Westplein

  Overleg over samenhang tussen deelgebieden Integratie in structuurvisie Vaststellen structuurvisie B&W eind 2014

  Perspectief Fase 2 Stationsgebied

  Processen Structuurvisie

 • Perspectief Fase 2 Stationsgebied

  Uitwerking deelgebieden