Principi i okru¾enje mre¾ne ekonomije - .Principi i okru¾enje mre¾ne ekonomije Dr Borislav Joanov 3.11.2015 11:00 3 / 62 3.11.2015 11:00 4 / 62 Literatura • Borislav

 • View
  235

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Principi i okru¾enje mre¾ne ekonomije - .Principi i okru¾enje mre¾ne...

 • Principi i okruenje mrene ekonomije

  Dr Borislav Joanov

  3.11.2015 11:00 / 623

  3.11.2015 11:00 / 624

  Literatura

  Borislav Joanov - Osnovi elektronskogposlovanja, Visoka Poslovna kola, Novi Sad, 2009.

  Emilija Vuksanovi - Elektronski sistemiplaanja, Ekonomski Fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2009.

  3.11.2015 11:00 / 625

  Bodovi

  Prisustvo na predavanjima i vebama (vie od 2/3) 5 bodova

  Kolokvijum 30 bodova Rad na vebama 10 bodova Izrada studije sluaja 10 bodova Pismeni ispit 45 bodova

  3.11.2015 11:00 / 626

  elektronsko poslovanje

  elektronska trgovina

  Internet trgovina

  EDI

  SEP

  EFT

  Web

  Trgovina

  3.11.2015 11:00 / 627

 • 3.11.2015 11:00 / 628

  Pojam e-poslovanja

  prvi pojam elektronskog poslovanja (e-business)koristi IBM 1997. godine

  oznaava svaku vrstu razmene poslovnih transakcija u kojoj strane uestvuju elektronskim putem, preko raunarskih mrea, umesto razmene klasinih dokumenata ili direktnih fizikih kontakata

  izvori elektronskog poslovanja nalaze se u elektronskoj trgovini

  3.11.2015 11:00 / 629

  Elektronska trgovina segment svog sledbenika, e-poslovanja

  e-trgovina (e-commerce) obuhvata preduzimanje trgovinskih aktivnosti pomou raunara i telekomunikacionih mrea

  razmena informacija, podataka i vrednosti izmeu dve ili vie strana

  procesi prenosa vlasnitva nad odreenim proizvodima ili prava da se koriste dobra ili usluge

  zavrava se kada obe strane postignu dogovor o kupovini i prodaji

  3.11.2015 11:00 / 6210

  Elektronske transakcije

  elektronske transakcije sutrgovinske razmene izmeudve strane u svim fazamaposla koje se sprovodeelektronskim putem

  3.11.2015 11:00 / 6211

  Deset zapovesti elektronske trgovineSledea velika stvar nije nikada ono to oekujemo!Lo menader klasine ekonomije bie lo menader nove ekonomije!Jednog dana email moda nee biti besplatan!Mladost nije isto to i inteligencija!Ono to je moderno ne mora biti i profitabilno!Lokacija na Webu nije isto to i radnja!Niko ne eli kupiti hleb preko Interneta!Voe sa niskih grana ve je odavno neko pobrao!Deca e odluivati o tome kojim emo se tehnologijama koristiti u budunosti!Internet moe razviti, ali i unititi svaku kompaniju!

  3.11.2015 11:00 / 6212

  Alan Turing1912 - 1954

  osniva raunarskih nauka, vizionar, filozof, matematiar i razbijaifarskih kodova

  razvio Bombu, raunarsku mainu koja je deifrovala Enigmutvorac Turingove maine i Turingovogtesta za mainsku inteligenciju

  3.11.2015 11:00 / 6213

  Vannevar Bush1894-1974

  direktor nacionalnog Ureda za nauna istraivanja SAD

  1945. napisao programski esej As We May Thinku kojem opisuje Memex,teorijsku mainu koja je inspirisala tvorce Interneta

 • 3.11.2015 11:00 / 6214

  Nastanak raunarskih mrea: MIT

  61: prvi rad o mreama sa paketnim prenosom

  povezani raunari u Kaliforniji i Kembridu

  62: objavljen memorandum o galaktikoj mrei

  3.11.2015 11:00 / 6215

  J. C. R. Licklider1915-1990

  radei na ARPAnet projektu definisao standardizacijuveza grupe razliitih raunarskih sistema,tj. galaktiku mreu

  3.11.2015 11:00 / 6216

  DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) projekat

  Pokrenulo je ministarstvo odbrane SAD 1963. godine

  Vojni projekat: mrea sa distribuiranom kontrolom

  Moe funkcionisati u sluaju da su neki vorovi i veze izbaeni iz upotrebe

  Vode ga strunjaci sa MIT

  3.11.2015 11:00 / 6217

  Paul Baran

  roen 1926. u Poljskojtvorac ideje o distribuiranoj mrei i packet switchingprenosa (slanje u blokovima sa naknadnim spajanjem)

  3.11.2015 11:00 / 6218

  Larry Roberts

  otac ARPAneta od 1965. (sa 29 godina)vodio je tim inenjera uovom projektu

  glavni arhitekta Interneta

  3.11.2015 11:00 / 6219

  Interface Message Processor

  Hardver za mreu ARPAsa paketnim prenosomkonfigurisan 1969. godineprva veza: UCLA-StanfordPrvi ruteri: IMP

 • 3.11.2015 11:00 / 6220

  Douglas Engelbert

  roen 1925. godine, vizionaru 60-im izmislio mia i pisao o online konferencijama i kolaboraciji u ARPA projektu razvio NLS (oNLine System) kao podrku distribuiranoj kolaboraciji

  3.11.2015 11:00 / 6221

  Rezultat projekta Krajem 60-ih 12 univerziteta umreeno sa

  prenosom od 56KB/s Formirana mrea univerziteta ARPA Glavni rezultat: elektronska pota Ray

  Tomlinsona

  3.11.2015 11:00 / 6222

  Bob Metcalfe

  roen 1946. u Bruklinu, NYtvorac Ethernet mrea kao nadgradnje Aloha mrea

  3.11.2015 11:00 / 6223

  Nastanak ARPANET-a Godine 1970. na ARPA mreu prikljuena

  ALOHANet sa Havaja Godine 1971. nastaje ARPANET

  3.11.2015 11:00 / 6224

  Vinton Cerf zavrio Stanford 1965. godine

  otac Interneta jedan od koautora TCP/IP protokola

  glavni strateg Interneta za MCI WorldCom

  3.11.2015 11:00 / 6225

  TCP/IP 1974. pojavljuje se opis protokola TCP/IP,

  nosioca otvorene arhitekture TCP (Transmission Control Protocol - poruke

  prenosi u nepromenjenom obliku) i IP (Internetworking Protocol zaduen je za komunikaciju izmeu mrea)

  Standardni protokol DoD od 1980. godine Pojavio se u fizikom obliku 1982. a ukljuen u

  ARPANET 1983. godine

 • 3.11.2015 11:00 / 6226

  Roenje Interneta 2. septembra 1969. puten prvi ruter na

  UCLA univerzitetu 20. oktobra 1969. uspostavljena prva

  komunikacija na relaciji UCLA - Stanford

  3.11.2015 11:00 / 6227

  Elektronska pota

  Izdvojena je iz ARPANET-a 1981. godine pod nazivom CSNet

  U Velikoj Britaniji JANET 1984. godine U SAD NSFNet 1986. godine kao mrea

  univerziteta SAD iz nje nastala elektronska pota Interneta

  3.11.2015 11:00 / 6228

  Nastanak Interneta (1)

  Godine 1984. ARPANET se razdvaja na civilnu ARPAnet i vojnu MILNET

  Godine 1986. na ARPAnet se prikljuuje mrea super-raunara NSFNET

  Poinje prikljuenje privatnih mrea velikih kompanija

  Godine 1992. prikljueno milion raunara Poetkom 2000. preko 10 miliona raunara Svake godine dvostruko vie korisnika

  3.11.2015 11:00 / 6229

  Nastanak Interneta (2) Poetkom '90-ih godina: komercijalne

  raunarske mree (Compuserve, AOL...) Akademska mrea postaje komercijalna Njihovim povezivanjem nastaje mrea mrea:

  Internet Kontrola i upravljanje saobraajem Interneta:

  Nacionalna agencija za bezbednost SAD - NSA

  3.11.2015 11:00 / 6230

  Ted Nelson

  voa nezavrenog Xanadu projekta globalnog sistema izdavatvauveo pojam hipertekstuticajan u svetu raunarstva sa obino suprotnim stavovima

  3.11.2015 11:00 / 6231

  Centar za visokoenergetsku fiziku

 • 3.11.2015 11:00 / 6232

  Tim Beerners Lee Englez, diplomirao na Oxfordu 1980. godine

  radi na MIT 1990. u Cernu napisao HTTP i browser za WorldWideWeb po konceptu W3C

  1991. razvio softver za WorldWideWeb server

  3.11.2015 11:00 / 6233

  Marc Andreesen

  razvio Mosaic, prvi browser sa dobrom podrkom grafici, za Unix, Mac i Windows

  iz njega nadgradio Netscape browser, komercijalni (sa SSL kriptografijom) i osnovni server

  3.11.2015 11:00 / 6234

  Ekspanzija Interneta 21.12.1994. lansiran Netscape

  Browser, za 6 meseci prodat u vie od 5 miliona primeraka

  1994. Hotwired.com: prvi oglasi podrani banerima

  Microsoft je Internet Explorer ukljuio u operativni sistem Windows

  Google 2008. indeksira bilion web stranica

  3.11.2015 11:00 / 6235

  1995-2000. e-commerce I: pionirski period,vie hiljada dot-com firmi sa finansijskim kapitalom od preko 125 milijardi dolara

  2000. na Internet povezano oko 350 milionaraunara, a zabeleen je trend rasta od oko45% godinje

  april 2000. akcije NASDAQ pale za 10% april 2000./juni 2001. godine 564 dot-

  kompanija bankrotiralo 2001. poinje e-commerce II: nastaju

  profitabilne i inovativne firme

  Razvoj e-trgovine

  3.11.2015 11:00 / 6236

  Internet danas

  2001. oko 4 milijarde HTML stranicaraspoloivih na Internetu, a svaki dan namreu stie jo 7 miliona novih stranica

  2006. u svetu zabeleeno vie od milijardu korisnika Interneta

  2009. u svetu oko 1.670.000.000 korisnika 2014. procena: 2.925.250.000 korisnika

  3.11.2015 11:00 / 6237

 • 3.11.2015 11:00 / 6238 3.11.2015 11:00 / 6239

  WORLD INTERNET USAGERegion Population Internet Penetration Growth

  2015. Users 2000-2015

  Africa 1,158,353,014 318,633,889 27.5 % 6,958.2%

  Asia 4,032,654,624 1,405,121,036 34.8 % 1,129.3 %

  Europe 827,566,464 582,441,059 70.4 % 454.2 %

  Middle East 236,137,235 113,609,510 48.1 % 3,358.6 %

  N. America 357,172,209 310,322,257 86.9% 187.1%

  L. America 615,583,127 322,422,164 52.4 % 1,684.4 %

  Australia & O. 37,157,120 26,789,942 72.1 % 251.6 %

  WORLD 7,264,623,793 3,079,339,857 42.4 % 753.0 %

  3.11.2015 11:00 / 6240 3.11.2015 11:00 / 6241

  RB Drava Korisnici Rast Korisnici Udeo

  Interneta % % %1 Kina 642,261,240 4% 47.4% 21.97%

  2 USA 280,742,532 7% 87.4% 9.58%

  3 Indija 243,000,000 14% 19.7% 8.33%

  4 Japan 109,626,672 8% 86.2% 3.74%

  5 Brazil 109,773,650 7% 54.2% 3.69%

  6 Rusija 87,476,747 10% 61.4% 2.89%

  7 Nemaka 71,727,551 2% 86.6% 2.46%

  8 Nigerija 70,300,000 16% 39.7% 2.30%

  9 Velika Britanija 57,266,690 3% 89.8% 1.95%

  10 Francuska 55,221,000 3% 83.3% 1.90%

  Najvei korisnici Interneta

  3.11.2015 11:00 / 6242

  61.4 % Russia

  68.6 %TOTAL Europe

  41.8 % Ukraine

  56.7 % Turkey

  75.5 % Slovenia

  65.3 % Serbia

  95.1 % Norway

  95.7 %Netherlands

  56.8 % Montenegro

  61.2 % Macedoni