PROGRAMA - Mediator Scolar

  • View
    16

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

curs

Transcript

PROGRAMA DE PREGTIRE

MEDIATOR SCOLAR

Modulul I Dezvoltarea parteneriatului scoala-comunitate Durata 5 oreTotal, din care: 2 - instruire practic3 - laborator

Nr. crt.COMPETENE SPECIFICECONINUT TEMATICMETODE/ FORME DE ACTIVITATEMIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE NVARECRITERII DE PERFORMAN

123456

1 Identificarea partenerilor locali Relatie scoala-comunitate Partenerii in derularea activitatilor educative si rolul acestora Prezentare Discutii Exercitii practice Suport de curs Resurse TIC Facilitarea relatiei scoala-comunitate Atragerea partenerilor si construirea de parteneriate cu comunitatea

2Realizarea unitatii de cerinte scoala-comunitate Obiectivele educationale Strategii de implementare Cerintele educationale Discutii Prezentari Aplicatii practice

Publicatii de specialitate Suport de curs

Stabilirea obiectivelor formativ-educative Analizarea opiniilor partenerilor Alegerea strategiilor optime propunerea de strategii educative adecvate

3Construirea modelelor de colaborare scoala-comunitate Modalitati de colaborare Modele eficiente Prezentari Exercitii practice Brainstorming Resurse TIC Fise de lucru Cartonase pentru culegerea datelor Aplicarea modalitatilor de colaborare Promovarea, dezvoltarea, diversificarea modelelor eficiente

Modulul II Consilierea familiilor/categoriilor sociale dezavantajate privind rolul si importanta scolarizarii copiilor

Durata 7 oreTotal, din care: 2 - instruire practic5 - laborator

Nr. crt.COMPETENE SPECIFICECONINUT TEMATICMETODE/ FORME DE ACTIVITATEMIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE NVARECRITERII DE PERFORMAN

123456

1Identificarea nevoilor de instruire Aspecte si situatii care necesita consiliere Consilierea elevului pe toate planurile Graficul consilierii scoala-comunitate Complexitatea informatiilor obtinute in urma consilierii Prezentari Discutii Lucru in echipe Intrebari Publicatii de specialitate (legislatie) Slide-uri Suport de curs Instrumente TIC Identificarea situatiilor care necesita consiliere Consilierea elevilor Obtinerea informatiilor esentiale in consiliere

2Selectarea informatiilor Cunoasterea adecvata a elevilor si a situatiilor existente Relevanta si ritmul solicitarii informatiilor Discutii Prezentari Explicatii Exercitii practice Fise de lucru Flipchart Suport de curs Resurse TIC Identificarea elevilor cu necesitati de consiliere si a situatiilor acestora Selectarea si verificarea informatiilor obtinute

3Oferirea de consultanta Sfaturi si recomandari acordate familiei/comunitatii Situatii care necesita sau nu consiliere specializata Plan individual de actiune pentru remedierea aspectelor consiliate

Pezentari Discutii Studii de caz

Fise de lucru Flipchart Slide-uri Resurse TIC Acordarea sfaturilor de specilitate in consiliere Diferentiarea intre situatiile care necesita sau nu consiliere specializata Elaborarea planurilor individuale de actiune

Modulul III Aplicarea practicilor incluzive Durata 3 oreTotal, din care: 1 - instruire practic2 - laborator

Nr. crt.COMPETENE SPECIFICECONINUT TEMATICMETODE/ FORME DE ACTIVITATEMIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE NVARECRITERII DE PERFORMAN

123456

1Stabilirea gradului de incluziune a scolii Lista indicatorilor de incluziune Etos incluziv Exercitii in plen Aplicatii practice studii de caz) Discutii Prezentari Suport de curs Foi de flipchart Portofoliul participantului Fise de lucru Colaborarea cu familia si cadrele didactice in verificarea listei indicatorilor de incluziune Stabilirea etosului incluziv

2Sprijinirea dezvoltarii practicilor incluzive Practicile si situatiile de segregare Situatii de ameliorare a incluziunii Practici incluzive Prezentari Simulari, studii de caz Discutii Slide-uri Fise de lucru Markere Flipchart

Identificarea corecta a practicilor si situatiilor de segregare Stabilirea practicilor incluzive cu participarea celor interesati

3Monitorizarea aplicarii practicilor incluzive Prevenire a segregarii si discriminarii Aplicarea practicilor incluzive Discutii Lucru in grupe Simulari, studii de caz Chestionar de auto-evaluare Fise de lucru Markere Instrumente TIC

Promovarea masurilor de prevenire a segregarii si discriminarii Monitorizarea aplicarii practicilor incluzive Identificarea cu promptitudine a practicilor incluzive aplicate incorect

Modulul IV Depasirea dificultatilor emotionale, comportamentale si sociale la copiii cu nevoi specialeDurata 9 oreTotal, din care: 3 - instruire practic6 - laborator

Nr. crt.COMPETENE SPECIFICECONINUT TEMATICMETODE/ FORME DE ACTIVITATEMIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE NVARECRITERII DE PERFORMAN

123456

1Identificarea dificultatilor emotionale, sociale si comportamentale si cauzele lor Factorii determinanti in dificultatile identificate Comportamentele elevilor Prezentari Aplicatii practice studii de caz Discutii Joc de rol

Fise de lucru Slide-uri Instrumente TIC Suportul de curs Post-ituri Identificarea factorilor determinanti Analiza dificultatilor identificate Clasificarea comportamentelor elevilor

2 Sprijinirea actiunilor de prevenire si inlaturare a barierelor in invatare Bariere in invatare Cerinte educative speciale Prezentari Discutii Studii de caz Aplicatii practice Slide-uri Suport de curs Coli A4 Markere

Identificarea si combaterea barierelor in invatare Sporirea accesului copiilor la performanta scolara Selectarea strategiilor adecvate pentru copiii cu CES

3Contributia la interventia si preventia dificultatilor emotionale, sociale si comportamentale Programe de dezvoltare a abilitatilor sociale si emotionale Modificari comportamentale ale elevilor Exemple de bune practici Prezentari Lucru pe grupe Studiu de caz Discutii Slide-uri Suport de curs Coli A4 Markere Resurse TIC Analiza factorilor generatori de bariere si dificultati emotionale Planificarea si monitorizarea modificarilor comportamentale ale elevilor Exemplificarea bunelor practici

Modulul V Asigurarea respectarii drepturilor copilului si promovarea culturiiDurata 6 oreTotal, din care: 2 - instruire practic4 - laborator

Nr. crt.COMPETENE SPECIFICECONINUT TEMATICMETODE/ FORME DE ACTIVITATEMIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE NVARECRITERII DE PERFORMAN

123456

1Culegerea informatiilor privind respectarea drepturilor copilului Drepturile si obligatiile copilului Situatii de incalcare a drepturilor copilului

Prezentare Aplicatii practice Discutii Stiudii de caz

Publicatii de specialitate Suport de curs Fise de lucru Slide-uri

Culegerea de informatii despre drepturile copiilor Urmarirea respectarii drepturilor copiilor

2Interventia in cazul incalcarii drepturilor copilului Incalcarea drepturilor copilului Interventia de specialitate Prezentare Discutii Studii de caz Simulari

Publicatii de specialitate Suport de curs Fise de lucru

Sesizarea celor implicati in cazul incalcarii drepturilor copilului Sprijinirea beneficiarilor, respectand confidentialitatea informatiilor

3Medierea recunoasterii si valorificarii traditiilor si obiceiurilor specifice in comunitate si scoala Valorile comunitatii Sensibilitate interculturala Prezentare Exercitii practice Discutii Suport de curs Slide-uri Suport audio-video Resurse TIC Cunoasterea valorilor comunitatii Stimularea interesului pentru cunoasterea obiceiurilor comunitatii Stimularea sensibilitatii interculturale in scoala