SOLO taksonomi - Ergoterapeutforeningen ... SOLO taksonomi Unistrukturel Multistrukturel Relationel

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SOLO taksonomi - Ergoterapeutforeningen ... SOLO taksonomi Unistrukturel Multistrukturel Relationel

 • SOLO taksonomi ÅRSMØDE 2017

  KLUBBEN AF KL INISKE UNDERVISERE I ERGOTERAPI

  KATHRINE SKOVDAL HANSEN – UC SYD

 • Program •Oplæg om kvalifikationsramme og SOLO taksonomi

  •Gruppeøvelse

  •Kort opsamling

 • Den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse Hvad er en kvalifikationsramme?

  • Samlet og systematisk beskrivelse af uddannelsessystemets grader

  • Grader og niveauer beskrives ud fra læringsudbytte opnået gennem uddannelsen

  Kvalifikationsrammens opbygning og begreber

  • Læringsudbytte

  • Niveaubeskrivelser

  • Gradstypebestemmelser

  Læringsudbytte og taksonomiforståelse

  • Viden

  • Færdigheder

  • Kompetencer

  Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet (2016). Om Kvalifikationsrammen for livslang læring

 • Læringsudbytte og taksonomiforståelse Inddeling i viden, færdigheder og kompetence følger Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse 2007

  Viden handler om viden og forståelse

  • Vidensfeltet

  • Forståelses- og refleksionsniveauet

  Færdigheder handler om kunnen

  • Typen af færdigheder

  • Vurdering af beslutning

  Kompetence handler om personlig og selvstændig anvendelse af viden og færdigheder

  • Handlingsrummet

  • Samarbejde og ansvar

  • Læring

  Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet (2016). Om Kvalifikationsrammen for livslang læring

 • Gradstypebeskrivelse professionsbachelor Læringsudbytte: Viden Vidensfeltet:

  Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om professionens og fagområdets praksis og anvendt teori og metode

  Forståelses- og refleksionsniveauet:

  Den studerende skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode

  Bedømmelse: Bredde i Vidensfeltet og dybde i forståelsesniveau

  Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet (2016). Om Kvalifikationsrammen for livslang læring

 • Gradstypebeskrivelse professionsbachelor Læringsudbytte: Færdigheder Typen af færdigheder:

  Skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber, der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen

  Vurdering og beslutning:

  Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller

  Formidling:

  Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere

  Bedømmelse: Beherskelse af faglige og videnskabelige metoder, selvstændighed i vurdering og beslutning, diskussion og formidling

  Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet (2016). Om Kvalifikationsrammen for livslang læring

 • Gradstypebeskrivelse professionsbachelor Læringsudbytte: Kompetencer Handlingsrummet:

  Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge

  Samarbejde og ansvar:

  Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik

  Læring:

  Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen

  Bedømmelse: Selvstændighed i overføring af konkrete færdigheder til nye områder, sammenhænge og handlingsrum. Samarbejde og ansvar i handlingsrummet

  Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet (2016). Om Kvalifikationsrammen for livslang læring

 • Hvad er SOLO-taksonomien? •SOLO står for the Structure of Observed Learning Outcomes (Biggs & Collis, 1982)

  •SOLO-taksonomien er en model for undervisning og læring.

  •En model, som giver strategier og muligheder for at skabe et fælles sprog for undervisning og læring

  •Drejer sig bl.a. om strategier, som både studerende og undervisere kan bruge til at formulere og beskrive, hvad de laver, forklare, hvor godt det går, og forstå, hvad de skal gøre som det næste?

  Kilde: Hook P. 2016. SOLO-taksonomien i praksis.

 • SOLO-taksonomiens fem niveauer for kognitiv indlæring

 • Læringsfaser Stigende strukturel kompleksitet i læring og undervisning

  Kvantitativt:

  Stigende detaljeringsgrad

  Kvalitativt:

  Integrering i strukturelt mønster

  Kilde: Hook P. 2016. SOLO-taksonomien i praksis.

 • Kvantitativ læringsfase 3 niveauer

  SOLO 1: Præstrukturelt

  Ingen tegn på forståelse. Fanger ikke problemstillingen.

  SOLO 2: Unistrukturelt

  Konkret, minimal forståelse.

  SOLO 3: Multistrukturelt

  Forståelse for afgrænsninger. Ikke for systemer eller relationer mellem emner.

 • Kvalitativ læringsfase 2 niveauer

  SOLO 4: Relationelt

  Viser interaktion mellem facts, teori, handling og formål. Viden kan anvendes på velkendte problemer og opgaver.

  SOLO 5: Udvidet abstrakt

  Kan konceptualisere. Kan generalisere til andre områder.

 • Overflade og dybdeforståelse SOLO 1-3: Overflade forståelse/læring

  Den studerende ved få ting (som at sidde med enkeltstående, løsrevne puslespilsbrikker, der ikke passer sammen). I takt med, at den studerende bevæger sig fra det ene niveau til det andet, får han/hun en større viden (der kommer flere og flere puslespilsbrikker til).

  SOLO 4-5: Dybde forståelse/læring

  Her begynder den studerende at kunne sammenligne og uddybe den viden, han/hun har om emnet (puslespilsbrikkerne lægges og de indbyrdes sammenhænge forklares).

  Hvad de studerende lærer, hænger sammen med, hvordan de lærer det. God undervisning indebærer, at man kan engagere de studerende på måder, som er hensigtsmæssige for anlæggelse af dybdestrategier.

 • Diskussion med sidemanden •Er der situationer, hvor overfladelæring er brugbart i din praksis?

  •Hvordan kan man fx understøtte udenadslære?

 • SOLO taksonomi

  Unistrukturel

  Multistrukturel

  Relationel

  Udvidet abstrakt

  Nævne

  Definere

  Identificere

  Beskrive

  Redegøre/udføre

  Omsætte

  Forklare

  Anvende/begrunde

  Gennemføre

  Reflektere

  Vurdere

  Strukturere

  Overflade forståelse Dybde forståelse

 • Flere eksempler på verber SOLO 2 Unistrukturel

  SOLO 3 Multistrukturel

  SOLO 4 Relationel

  SOLO 5 Udvidet abstrakt

  Identificere, genkende, huske, nævne, definere, gentage, gengive, opliste, benævne, følge simple procedurer

  Forklare, beregne, redegøre for, klassificere, udvælge, beskrive, afklare, indplacere, opstille, arrangere, udføre (simple) handlinger

  Anvende, udvælge, sammenligne benytte, løse, demonstrere selektere, uddrage, analysere, skelne, adskille

  Argumentere for, vurdere, bedømme, kritisere, afgøre, kombinere, integrere, syntetisere

 • Hvad viser den studerendes læringsudbytte?

  Kilde: Hook P. 2016. SOLO-taksonomien i praksis

 • Læringsudfordringen ”The Learning Pit”eller på dansk ”Den sorte gryde”

  Kilde: http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/familie- _boern_og_unge/skole_og_uddannelse/synlig_laering/the_pit

  http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/familie-_boern_og_unge/skole_og_uddannelse/synlig_laering/the_pit

 • Den sorte gryde – 4 stadier

  Nottingham J. & Nottingham J. Styrk læringen gennem feedback. Redskaber til Kapitel 6. Feedback og SOLO-taksonomien. Tilgængelig fra: http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/Kapitel-6.6593.aspx

  http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/Kapitel-6.6593.aspx

 • Den sorte gryde og SOLO taksonomien

  Nottingham J. & Nottingham J. Styrk læringen gennem feedback. Redskaber til Kapitel 6. Feedback og SOLO-taksonomien. Tilgængelig fra: http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/Kapitel-6.6593.aspx

  http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/Kapitel-6.6593.aspx

 • Eksempel: Træhytten Præstrukturelt: Hvad er en træhytte?

  Unistrukturelt: Jeg ved, hvad en træhytte er, men jeg ved ikke, hvordan man laver den.

  Multistrukturelt: Jeg ved, at en træhytte kræver træ, søm og et stærkt og robust træ. Jeg ved også, at man for at

  bygge det har brug for:

  • Nøje planlægning • Tømrerfærdigheder • Det rigtige værktøj, deriblandt en hammer og en sav • Hjælpe fra venner

  Jeg har endnu ikke brugt denne nye viden, men føler mig klar til at gøre et forsøg.

  Relationelt: Jeg har tegnet det hele op efter min plan. Jeg er klar over, hvordan jeg vil starte, hvad jeg skal gøre for

  hvert skrift, og hvordan det hele vil ende med at passe sammen. Jeg er nu kravlet op ad en stige for at fastgøre

  fundameneter til træet for at sikre, at det hele holder.

  Udvidet abstrakt: Jeg er færdig med min træhytte og er meget stolt over den. Jeg ved, at der er nogle ting, jeg kunne

  forbedre, og er klar over, at min plan ikke var helt perfekt – men den var god nok. Nu tegner jeg en plan over et lille

  alfehus, der skal stå for foden af det samme træ. Jeg overvejer også, at lave nogle fuglehuse der kan hænge i det

  samme træ. Vi er ved at etablere et helt ny