Click here to load reader

Bloom taksonomi

 • View
  1.913

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Bloom taksonomi

 • 1. RETM MODELLER

2. BLOOM Bilisel Alan

 • Bilisel alan bilgi ile ilgili alandr. nsanlarn bilgiyi tanmas, anlamas, kullanmas ve deerlendirip yaratmasn ieren, dnsel etkinlik ve becerilerin arlkl olduu bir alandr.

3. Hatrlama Anlama Uygulama Analiz Deerlendirme Yaratma Bilgi boyutunda belirtilen bilgileri grdnde tanma ve belleinde tutarak gerektiinde hatrlama Bilgi boyutunda belirtilen bilgilerin kant olarak, onlarn anlamlarn kendi ifadeleriyle aklama, yorumlama, zetleme, rneklendirme ve snflandrma. Onlar karlatrabilme ve onlardan karm yapabilme. Bilgi boyutunda belirtilen bilgileri kullanarak bir eyler yapma ve onlar uygulama. eleri bir araya getirerek yeni, zgn, uyumlu bir btn oluturma ya da orijinal bir rn yaratma Ayrmlatrma, organize etme, ykleme Bir btn oluturan bilgileri, ayrtrp analiz etme, onlar arasndaki ilikileri grme ve onlar birbirleriyle ve btnle ilikilendirme. Kontrol etme, eletirme, lt ve standartlara dayal yarglama zgn bir rn oluturma, planlama retme 4. Duyusal Alan

 • Eitim araclyla kazandrlacak zelliklerin bir ksm, insanlarn kendilerine, dier insanlara, nesnelere, rendiklerine, olaylara kar ilgi, tavr, tutum, deer gibi nitelikleri kapsar.

5. Alma Tepkide Bulunma Deer verme rgtleme Kiilik haline getirme rencinin bir uyarcnn varlndan haberdar olmas ve ona kar duyarl olmas. rencinin belirli uyarclara kar dikkatini toplamas ve ona kar tepkide bulunmas. rencinin belirli bir deeri kabullenmesi,onu tercih etmesi ve iten gelerek onu uygulamaya almas. rencinin deerleri tutarl bir ekilde kavramsallatrmas ve bir deer sistemi oluturmas. rencinin iselletirdii deerler sistemiyle tutarl bir yaam felsefesine sahip olmas. 6. Devinimsel AlanAlglamaKuruluKlavuz denetiminde yapma MekaniklemeKarmak da vurukUyarlamaYaratmarencinin bir becerinin nasl yapldnn farknda olmas ve onu izlemesi. rencinin bir eylemi yapabilmek iin yapmas gereken n hazrlktr.rencinin birbeceriyi yapan birini izleyerek onu nce taklit etmesi sonra da kendi kendine yapmay denemesi. rencinin bir beceriyi istenen yeterlikte sre iinde kendi kendine yapmas. rencinin karmak hareketler gerektiren bir beceriyi minimum enerji harcayarak ksa zamanda dzgn ve akcbir ekilde yapmas rencinin st dzeyde kazand beceriyi yeni bir duruma uyarlamas renenin zel bir duruma ya da problemle ilgili yeni bir hareketsel davran rnts yaratmas. 7. RETM AYRINTILAMA KURAMI

 • 1) Derslerin ayrntl sralamas
 • 2) Her ders iin bir ders ii sralama
 • 3) Her ders iin bir zetleyici
 • 4) Her ders iin bir sentezleyici
 • 5) Gerektii kadar analoji
 • 6) Gerektii kadar bilisel strateji uyarclar
 • 7) Uygun dzeyde renen kontrol

REIGELUTH 8. TEMEL STRATEJ GELER

 • 1.Derslerin ayrntl sralamas:
 • Temel ieriin seilmesi (Basitten karmaa:kavramsal,ilemsel,kuramsal)
 • Ayrntlamada iki temel zellik:
 • a)retimin banda sunulan ilk bilgiler zetlemeden ok bir z/epitome eklinde verilir.zetleme genellikle olduka ok sayda bilginin soyut ve yzeysel olarak, hatrlama dzeyinde sunulmasdr.z-oluturmada ise ok az sayda temel bilgi mmkn olduu kadar somut ve anlalr ekilde, uygulama dzeyinde sunulur.

9.

 • b)Sralama tek bir ierik birimi temele alnarak yaplr.Yani temel ierik ya kavramsal (ne sorusuna odakl), ya ilemsel (nasl sorusuna odakl) ya da kuramsal (niin sorusuna odakl) olmaldr.
 • Temel ierie dzenleyici ierik (organize content) dierlerine ise destekleyici ierik (supporting content) ad verilir.
 • 2.Her ders iin bir ders ii sralama :
 • n bilgilerin ve destekleyici ierik bilgilerinin, temel ierik bilgilerine eklenmesi salanr.

10.

 • 3.Her ders iin bir zetleyici :
 • renilenlerin sistemli tekrar salanr.zetleyici: renilen her bir bilgi veya olgu iin ksa ve z bir durumdan; orijinal, kolay hatrlanan bir rnekten; birka belirgin, kendi kendini test etmeyi salayan bir test maddesinden oluabilir.
 • 4.Her ders iin bir sentezleyicidir :
 • Bu stratejide renilen bilgiler btnletirilir ve birbirleriyle ilikilendirilir.

11.

 • 5.Gerektii kadar analoji :
 • Analojiler renenin daha nceki iyi bildii konularn, yeni renilecek bilgilerle birletirilmesiyle anlaml renmeyi salarlar.
 • 6.Gerektii kadar bilisel strateji uyarclar :
 • Burada analojiyi veya bellek glendiricileri sunan veya aktive eden retmen veya renc olabilir.
 • 7.Uygun dzeyde renen kontrol :
 • renene ierii veya retim stratejilerini seme ve sralama seenekler sunulur.Bylece renen kendi renmesini ynlendirmede kontrol sahibi olur.

12. GAGNE

 • GRETM DURUMLARI
 • 1. Dikkat ekme
 • 2- renciye Hedefler Hakknda Bilgi Verme
 • 3- n Bilgileri Hatrlatma
 • 4- Uyarc Materyalin Sunma
 • 5- renciye Rehberlik Etme
 • 6- Davran Ortaya karma
 • 7- Geribildirim Verme
 • 8- Performans Deerlendirme
 • 9- Kalcl ve Transferi Salama

13. GRETM DURUMLARI Dikkat ekme retimin hedefler dorultusunda gereklemesi iin retilecek materyal rencinin dikkatini ekilmesi. renciye Hedefler Hakknda Bilgi Verme retime balamadan renciye ne retileceini duyurmak. n Bilgileri Hatrlatma Ksa sreli bellekteki bilgilerin uzun sreli bellee anlaml bir biimde kodlanabilmesi iin nbilgilerle ilikilendirilmesi gerekir Uyarc Materyalin Sunma retilmek istenilen davranlarla ilgili uyarclar retim ortamna sunulur.renciye Rehberlik Etme renciye neyi nereden alaca, renme srasnda nelere dikkat etmesi gerektii konusunda rehberlik etme. Davran Ortaya karma Kazandrlmak istenen davran gzlenmese, retim ortam zenginletirilmeli, renciye yeni ipular verilmelidirGeribildirim Verme renci gsterdii davrann doruluu yada yanllhakknda bilgi verme ii.Performans Deerlendirme retme durumunun sonunda her bir rencinin istendik davran ne derecede kazandnn belirlenmesidir.Kalcl ve Transferi Salama Bilgilerin uzun sreli bellekte iyi bir biimden rgtlenmesi ve belli aralklarla tekrar edilmesi. 14. Gagneye Gre Zihinsel Becerilerin Hiyerarik Dizilii Zihinsel beceri dzeyi renme rn 4. n bilgiler Ksa sreli bellekteki bilgilerin uzun sreli bellee anlaml bir biimde kodlanabilmesi iin nbilgilerle ilikilendirilmesi gerekir 5. Ayt etmeyi renme rnein, trafik iaretleri gibi bir dizi farkl sembole farkl davranmlar gelitirmek, ayrt etmeyi renmekle olanakldr. 6. Kavram renme Kavram, olgu ve nesneleri benzerlik ve aykrlklarna gre snflayarak kategorik genellemelere ve ayrt etmeye ilikin renme trdr. 7. lke renme ki veya daha fazla ok kavram ve olgu arasnda ilke ve yasalar gzleyerek anlaml ilikiler kurmay renmektir. 8. Problem zmeEn yksek dzeyde entelektel beceriler gstermeyi gerektiren problem zme kavram bamsz, ara ve baml deikenleri ayrt ederek, zgn zmlere ulamay tanmlamaktadr. 15. Gagnenin gelitirdii retim modelinin temel boyutlar:

 • Dikkat ekme:
 • rencinin ilgisini derse ekmede kullanlan sorular, materyaller, gsterim yntemleri gibi uyarclardr.

16.

 • renciye Hedefler Hakknda Bilgi Verme:
 • rencinin, dersin sonunda kendisinden ne beklendiini bilmesi, onun derse katlmn ve performansn artrr. Fakat hedefler rencinin seviyesine uygun olarak verilmelidir. rnein, ilkretim rencisine, ders plannda yer alan ekliyle hedefler sylemek onun anlamasn gletirecektir.

17.

 • n Bilgilerin Hatrlatlmas:
 • renilecek konu tmyle yeni olduunda, bu konu ile ilgili bilgilerin uzun bellekten arlmas, konunun anlaml olarak renilmesini salar. Bu ekilde yeni bilgi, uzun sreli bellekte dier bilgilerle iliki kurularak kodlanr.

18.

 • Uyarc Materyalin Sunulmas:
 • rencinin derse olan ilgisi salandktan sonra renmede yardmc olacak materyaller retmen tarafndan eitli teknikler kullanlarak sunulur.

19.

 • renciye Rehberlik Etme:
 • rencinin belirlenen hedeflere ulamasnda onlara yardmc olmak, yol gstermek olarak tanmlanabilir. Burada izlenecek yaklam renciye doru cevab sylemek yerine, onun bilisel stratejilerini kullanmasn salayarak doru cevaba giden yollar gstermektir.

20.

 • Davran Ortaya karma:
 • rencinin cevaplar bulmas, ilke veya kavramlar renmesinin ardndan, ne rendiini gzlemek amacyla gerekletirilen etkinliklerdir.

21.

 • Geribildirim Verme:
 • Geribildirimler, bir nceki aamada, beklenilen davran ortaya karamayan rencinin eksikliklerinin giderilmesi veya rencinin gsterdii davrann doru olduu hakknda bilgilendirilmesi iin kullanlr. Geribildirimler szel olabilecei gibi, glmseme, ba sallama gibi davransal formda da olabilir.

22.

 • Performans Deerlendirme:
 • renme ktlarnn hedefler ile rtp rtmediini anlamada kullanlr.

23.

 • Kalcl ve Transferi Salama:
 • renciye ders boyunca verilen bilgilerin renilmesi iin, bu bilginin farkl durumlarda ve eitli problemlerin zmlerine uygulanabilmesi gerekmektedir. rnein, renci bilgilerin kalc olmalarn salamak amacyla belli aralklarla tekrarlayabilir.