of 7 /7
Muhd Haffiz Irsyad Syafiq Gurpreet Kaur Sharifah Syameem Farizah

PERBANDINGAN ANTARA TAKSONOMI BLOOM DAN TAKSONOMI SOLO

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERBANDINGAN ANTARA TAKSONOMI BLOOM DAN TAKSONOMI SOLO

Muhd Haffiz Irsyad SyafiqGurpreet Kaur

Sharifah SyameemFarizah

Page 2: PERBANDINGAN ANTARA TAKSONOMI BLOOM DAN TAKSONOMI SOLO

TAKSONOMI BLOOM TAKSONOMI SOLO

Mempunyai enam peringkat. Mempunyai lima peringkat.

Benjamin S. Bloom. Biggs dan Collis.

Merupakan kaedah untuk membina soalan pelbagai aras.

Merupakan kaedah mengklasifikasi jawapan.

Page 3: PERBANDINGAN ANTARA TAKSONOMI BLOOM DAN TAKSONOMI SOLO

TAKSONOMI BLOOM TAKSONOMI SOLO

Soalan yang mengandungi pelbagai tahap atau peringkat.

Jawapan yang mengandungi pelbagai tahap atau peringkat.

Peringkat semakin tinggi ke arah untuk membuat penilaian.

Peringkat semakin tinggi ke arah untuk memberikan jawapan yang di luar jangkaan.

Page 4: PERBANDINGAN ANTARA TAKSONOMI BLOOM DAN TAKSONOMI SOLO

1)PengetahuanIngat kembali,kenal idea,fakta asas,definisi,teori,hukum dan peristiwa dari pembelajaran lepas. Istilah yang digunakan dalam soalan ialah menyatakan,menerangkan,menamakan dan melabelkan.

1)PrestructuralJawapan mengandungi maklumat yang tidak berkaitan.

2)KefahamanMengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain,menyatakan idea utama dalam ayat sendiri,menterjemah,memberi contoh kepada konsep dan menterjemah draf. Istilah yang digunakan ialah memilih,menerangkan dan menulis semula.

2)UnistructuralJawapan mengandungi satu maklumat yang berkaitan.

Page 5: PERBANDINGAN ANTARA TAKSONOMI BLOOM DAN TAKSONOMI SOLO

3)AplikasiMenggunakan maklumat dalam situasi yang baru,termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip,kaedah,hukum,teori dan formula. Membina graf daripada data dan lain-lain.

3)MultistructuralJawapan yang mengandungi beberapa maklumat yang berkaitan.

4)AnalisisSesuatu yang kompleks akan dipecahkan kepada yang kecil,membezakan fakta daripada pendapat,kaitan kenal antara bahagian tertentu dan mengenali struktur organisasi. Istilahnya ialah membezakan,memastikan dan memilih.

4)RelationalJawapan mengandungi hubung kait di antara maklumat yang berkaitan.

Page 6: PERBANDINGAN ANTARA TAKSONOMI BLOOM DAN TAKSONOMI SOLO

5)SintesisMenyepadu,mencantum idea menjadi satu,berusaha tersendiri menyelesaikan masalah,membuat ramalan dan membuat klasifikasi. Istilah dalam soalan ialah membina, menghasilkan,menyusun dan mengembangkan.

5)Extended abstractJawapan tidak hanya meliputi maklumat berkaitan tetapi merangkumi maklumat tambahan.

6)PenilaianMembuat pertimbangan,termasuk memberi rasional berdasarkan alasan dalaman atau luaran,mentafsir dan mengkritik. Istilah dalam soalan ialah memilih,memberikan alasan dan kritikan serta membuktikan.

Page 7: PERBANDINGAN ANTARA TAKSONOMI BLOOM DAN TAKSONOMI SOLO