8

 · studimet pas miratimit të aktit të hapjes së programit të studimit. IAL-të të organizojnë sesione të jashtëzakonshme provimesh dhe mbrojtje të temave të diplomës,

  • Upload
    others

  • View
    31

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview