Studium Podyplomowe Dietetyka i Planowanie Ż .Dietetyka i Planowanie Żywienia Uzyskane kwalifikacje: page 1

Studium Podyplomowe Dietetyka i Planowanie Ż .Dietetyka i Planowanie Żywienia Uzyskane kwalifikacje:

Embed Size (px)

Text of Studium Podyplomowe Dietetyka i Planowanie Ż .Dietetyka i Planowanie Żywienia Uzyskane...

Studium Podyplomowe

Dietetyka i Planowanie ywienia

Uzyskane kwalifikacje:

otrzymanie wiedzy z zakresu prawidowego ywienia czowieka zdrowego i chorego w rnych okresach rozwojowych i warunkach ycia;

nabycie umiejtnoci tworzenia programw ywnociowych dla osb indywidualnych i wybranych grup. Okrelanie zasad prawidowego ywienia w zalenoci od oczekiwa;

po ukoczeniu studium suchacze nabywaj praktyczn umiejtno dokonywanie oceny potrzeb ywnociowych rnych grup spoecznych oraz prowadzenie zaj profilaktycznych majcych na celu popraw zdrowia; poprzez czenie proponowanych praktyk z realizacja programu

teoretycznego tworzone s postawy zwizane z promowaniem zdrowego stylu ycia.

W programie:

towaroznawstwo podstawy dietetyki metodyka planowania ywienia dietetyka pediatryczna ywienie kliniczne higiena ywnoci aspekty zdrowotne ywienia dietetyka wybranych grup spoecznych zagroenia zdrowotne ywnoci jako produktw ywieniowych sztuka zarzdzania personelem psychologiczne aspekty rozmowy z klientami

Liczba godzin wykadowych i wicze ok. 250 godzin w tym 50 godzin praktyk.