Suport Curs - Costuri

 • View
  224

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Caracterictici contabilitatemanageriala vs. financiara

  Sa asigure informatii utile desprepozitia financiara si rezultateleobtinute de firma.

  Sa asigure managerilor informatii utilepentru planificarea si controlul activitatilorsi pentru luarea deciziilor manageriale.

  Scop

  Unitatea monetara.Orice unitate de masura, adecvata tipuluisi scopului raportarii.

  Unitati demasura

  De obicei: an, semestru,luna.Perioade post factum.

  Orice perioada: an, semestrutrim, luna, saptamana, zi.Perioade post factum, previzionale.

  Perioada deraportare

  Raportarile financiare suntconsolidate la nivel de firma.

  Rapoartele contin informatii despre oricesubdiviziune organizatorica, produse, etc

  Entitatea deraportare

  Stabilite prin stardardele deraportare externa.

  Personalizate, adaptate nevoilormanageriale.

  Standarde deprezentare

  Si persoane din exterior.Raportari publice.

  Persoane din interior.Raportari manageriale.

  Utilizatoriiinformatiei

  Contabilitatea financiaraContabilitatea manageriala (de afaceri)Caracteristici

  Scopul si structura situatiilor specificecontabilitatii manageriale

  Pe produse si servicii

  Pe clase de clienti

  Pe zone de desfacere

  Pe canale distributie

  Pe puncte de lucru

  Pe agenti de vanzare

  Analiza veniturilor sioptimizarea vanzarilor

  Analiza incasarilor

  Analiza platilor

  Optimizare echilibru intreincasari si plati

  Pe produse si servicii

  Pe clase de clienti

  Pe zone de desfacere

  Pe canale distributie

  Pe puncte de lucru

  Pe agenti de vanzare

  Pe produse si servicii

  Pe clase de clienti

  Pe zone de desfacere

  Pe canale distributie

  Pe puncte de lucru

  Pe agenti de vanzare

  Pe departamente

  Pe procese de lucru

  Pe activitati

  Analiza si optimizarealichiditatii firmei

  Analiza si optimizareaprofitabilitatii firmei

  Analiza si optimizareaconsumurilor si cheltuielilor

 • 2

  Costurile elemente de analiza si decizii de afaceri

  Contabilitatea opereaza intr-un prezent care are o istorie si un viitor pe care trebuie sa-lprefigureze in functie de ceea ce a constatat trecutul, a verificat prezentul si asteapta de laun viitor mai mult sau mai putin imprevizibil.

  Cum proiectam viitorul?Ce trebuie sa luam in calcul?Care sunt riscurile si incertitudinile?Ce obiective strategice avem in vedere?Cum se reflecta pe termen scurt?Cu ce efort se poate realiza o performanta?

  A previziona corect un profit inseamna a construi costuri aferente unor venituri posibile.

  Activitati de achizitie & productie & desfacere & administratieCost complet = cost produs + costurile perioadei

  Chelt directe & indirecteChelt directe & indirecteChelt directe & indirecte

  Consum de serviciiConsum de manoperaConsum de materialeElementele costului

  Clasificarea cheltuielilorIn functie de fazele mari ale circuitului mijloacelor economice Cheltuieli de aprovizionare / de productie / de desfacere / cheltuieli generale

  Cheltuielile de productie = cheltuieli directe + cheltuieli indirecte (CIFU + CGS)CIFU = cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajelor, SDV-uriCGS = cheltuieli generale comune ale sectiei (salarii, iluminat, incalzire, amortizare, etc)

  Dupa natura si continutul lor economic: Cheltuieli materiale: cu consumul de materii prime, marfa, materiale consumabile, obiecte de

  inventar, amortizarea mijloacelor fixe; Cheltuieli cu personalul: cu salarii, asigurari sociale, bonuri de masa, etc; Cheltuieli cu serviciile externe furnizate de terti: energia si apa, intretinere si reparatii, chirii,

  transport, telecomunicatii, posta, alte servicii, etc.

  Dupa componenta (omogenitate sau neomogenitatea lor): Cheltuieli simple = exprima consumul unui singur tip de resurse

  ex: chelt cu materii prime, cheltuieli cu salarii, cheltuieli cu transport, etc Cheltuieli compuse (costuri) = exprima consumul integrat al mai multor resurse

  costuri pentru intretinerea retelei IT, costuri departamentale, etc.

  Dupa posibilitatile de control si interventie: Cheltuieli controlabile, pe cele doua componente: cantitati si costuri de achizitie, de consum;

  pot fi influentate de actiunile persoanelor din centrele de responsabilitate ale firmei. Cheltuieli mai greu controlabile, mai ales pe componenta costuri de achizitie (ex: pret

  carburanti, chirie, etc); ies de sub influenta actiunilor persoanei responsabile.

 • 3

  Clasificarea cheltuielilor

  Dupa modul de identificare si repartizare pe obiecte de calculatie Cheltuielile directe sunt acelea care se identifica de la inceput, din momentul efectuarii lor,

  pe obiecte de calculatie (produse, servicii, activitati, departamente, etc); Cheltuielile indirecte sunt acelea care nu se identifica de la inceput pe obiecte de

  calculatie. In momentul efectuarii lor, ele se evidentiaza in conturi separate de cheltuieliindirecte, de unde la sfarsitul perioadei de gestiune, cand se face calculatia costurilor, serepartizeaza pe obiecte de calculatie pe baza unor chei de repartizare.

  In functie de momentul efectuarii si cel al includerii in costul produselor si serviciilor: Cheltuieli efectuate in avans = contravaloarea platita a unor achizitii de bunuri si servicii

  care vor fi folosite in perioada curenta si perioadele viitoare de gestiune, si care se introducesalonat in costul obiectului de calculatie: cheltuieli cu asigurarile, cu intretinerea sireparatiile, etc.

  Cheltuieli curente = consumul resurselor are loc in perioada curenta

  Dupa dependenta de volumul sau valoarea productiei de bunuri si servicii ale firmei: Cheltuieli variabile sunt direct proportionale cu dinamica productiei de bunuri si servicii Cheltuielile fixe / semifixe sunt conventional constante, raman relativ neschimbate pentru

  modificari nerelevante ale dinamicii productiei firmei. Ex: cheltuieli cu chiriile, cu salariilepersonalului administrativ si de conducere, etc.

  Principiile calculatiei costurilor1. Determinarea obiectului calculaiei reprezint punctul de plecare in organizarea calculaieicosturilor si este delimitat prin obiectul pentru care se efectueaz calculaia astfel:in sectorul aprovizionrii, obiectul calculaiei este reprezentat de o materie prima, un material consumabil,de o anumita marfa sau grupa de marfa pentru care se face calculaia;in sectorul produciei, obiectul calculaiei poate fi un produs sau o grupa de produse, o lucrare, unserviciu, o comanda, un loc de cheltuieli, etc.

  2. Alegerea metodei de calculaie reprezint o problema cu implicaii deosebite in determinareaconinutului si exactitii indicatorului ce constituie obiect de calculaie.Organizarea contabilitii de gestiune si de calculaie a costurilor este necesar sa se fac potrivitobiectivelor urmrite si dup aceeai metodologie de calculare a costului de producie folosita cu ocaziaprogramrii acesteia.In acest sens se impune ca la organizarea contabilitii de gestiune sa se tina seama deaceeai divizare a ntreprinderii pe secii, faze de fabricaie, instalaii, etc.; ca centre de cheltuielicare au fost avute in vedere cu ocazia programrii costurilor de producie sa se foloseasc aceeainomenclatura a produselor lucrrilor si serviciilor, precum si articolelor de calculaie care s-auutilizat cu ocazia ntocmirii antecalculaiilor pe produs, aceleai criterii de repartizare acheltuielilor indirecte de producie si daca este cazul a cheltuielilor generale de administraie.Prin respectarea stricta a acestui principiu se creeaz premisele necesare comparabilitii datelorefective din contabilitate cu datele antecalculate si asigura contabilitii rolul de principalinstrument de efectuare a controlului cu privire la modul de ndeplinire a indicatorilor programaiin scopul determinrii abaterilor.

  3. Delimitarea, in timp si spatiu, a datelor si informatiilor pe baza carora se efectueaza calculatiacosturilor

  Principiile calculatiei costurilor1. Determinarea obiectului calculaiei reprezint punctul de plecare in organizarea calculaieicosturilor si este delimitat prin obiectul pentru care se efectueaz calculaia astfel:in sectorul aprovizionrii, obiectul calculaiei este reprezentat de o materie prima, un material consumabil,de o anumita marfa sau grupa de marfa pentru care se face calculaia;in sectorul produciei, obiectul calculaiei poate fi un produs sau o grupa de produse, o lucrare, unserviciu, o comanda, un loc de cheltuieli, etc.

  2. Alegerea metodei de calculaie reprezint o problema cu implicaii deosebite in determinareaconinutului si exactitii indicatorului ce constituie obiect de calculaie.Organizarea contabilitii de gestiune si de calculaie a costurilor este necesar sa se fac potrivitobiectivelor urmrite si dup aceeai metodologie de calculare a costului de producie folosita cu ocaziaprogramrii acesteia.In acest sens se impune ca la organizarea contabilitii de gestiune sa se tina seama deaceeai divizare a ntreprinderii pe secii, faze de fabricaie, instalaii, etc.; ca centre de cheltuielicare au fost avute in vedere cu ocazia programrii costurilor de producie sa se foloseasc aceeainomenclatura a produselor lucrrilor si serviciilor, precum si articolelor de calculaie care s-auutilizat cu ocazia ntocmirii antecalculaiilor pe produs, aceleai criterii de repartizare acheltuielilor indirecte de producie si daca este cazul a cheltuielilor generale de administraie.Prin respectarea stricta a acestui principiu se creeaz premisele necesare comparabilitii datelorefective din contabilitate cu datele antecalculate si asigura contabilitii rolul de principalinstrument de efectuare a controlului cu privire la modul de ndeplinire a indicatorilor programaiin scopul determinrii abaterilor.

  3. Delimitarea, in timp si spatiu, a datelor si informatiilor p