Suport de Curs Psihoterapie

Embed Size (px)

Text of Suport de Curs Psihoterapie

 • 7/26/2019 Suport de Curs Psihoterapie

  1/246

  CAPITOLUL I. Psihoterapie, consiliere, dezvoltare personal: coninutul

  activitilor.

  1.1. Psihoterapie, consiliere, dezvoltare personal: conceptecheie.

  !I"....................................#1.$. Psihoterapie, consiliere, dezvoltare personal: conceptecheie.

  !II"................................1%1.&. Tipurile de psihoterapie 'i

  consiliere...................................................................................1$1.#. Coninutul activitii de psihoterapie 'i consiliere.

  !I"......................................................1&1.(. Coninutul activitii de psihoterapie 'i consiliere.

  !II".....................................................1)1.*. +ierene 'i intererene dintre psihoterapie 'i consiliere.

  !I"...........................................$%1.-. +ierene 'i intererene dintre psihoterapie 'i consiliere.

  !II".........................................$&1.). or/area terapeuilor precondiii, cuno'tine teoretice, a0iliti,

  co/petene............$#

  CAPITOLUL II. A0ordri psihanalitice n psihoterapie.

  $.1. Psihoterapia psihanalitic: 2enez 'i repere

  istorice..........................................................&%$.$. Aparatul psihic n

  psihanaliz..............................................................................................&&$.&. 3atricea teoretic a psihoterapiei phianalitice

  !I"............................................................##$.#. 3atricea teoretic a psihoterapiei phianalitice

  !II"...........................................................#-$.(. 4trate2ia

  etiolo2ic................................................................................................................#)

  CAPITOLUL III. A0ordri u/aniste n psihoterapie.

  &.1. Psihoterapia u/anist: 2enez 'i repere istorice !I".....................................................(1&.$. Psihoterapia u/anist: 2enez 'i repere istorice !II"...................................................(#&.&. 3etodele reprezentative psihoterapiei u/aniste !I".....................................................(*

  1

 • 7/26/2019 Suport de Curs Psihoterapie

  2/246

  &.#. Ariille de e5tindere a psihoterapiei u/aniste !I"...........................................................*)

  CAPITOLUL I6. A0ordri co2nitivco/porta/entale n psihoterapie.

  #.1. Psihoterapia co2nitivco/porta/ental: 2enez 'i repere

  istorice!I"..............................-1#.$. Psihoterapia co2nitivco/porta/ental: 2enez 'i repere istorice

  !II"............................-(#.&. unda/entele teoriei co2nitiv

  co/porta/entale.............................................................-7#.#. unda/entele teoriei co2nitiv co/porta/entale

  !II".......................................................)$#.(. Pa'ii procesului de psihoterapie 'i consiliere co2nitiv

  co/porta/ental.......................)(#.*. Ariile de e5tindere a psihoterapiei co2nitiv

  co/porta/entale..........................................7&

  CAPITOLUL 6. A0ordri pozitive n psihoterapie.(.1. Psihoterapia pozitivist: 2enez 'i repere istorice !I"..................................................77(.$. Psihoterapia pozitivist: 2enez 'i repere istorice !II"..............................................1%#(.&. Ariile de e5tindere a psihoterapiei pozitiviste............................................................1%-(.#. 3i8loacele cunoa'terii raionale, cunoa'terii intiutive..............................................111(.(. Psihoterapia pozitiv a0ordare transcultural........................................................11((.*. Psihoterapia pozitiv nvarea din propriile 2re'eli..............................................117

  (.-. Continuatori 'i tranor/atori......................................................................................1$(

  CAPITOLUL 6I. A0ordri inte2rative n psihoterapie.*.1. Psihoterapia inte2rativ: 2enez 'i repere istorice....................................................1$**.$. Ariile de e5tindere a Psihoterapiei inte2rative..........................................................1&1*.&. 9oua paradi2/ n psihoterapie.................................................................................1*.#. Psihoterapie inte2rativ psihoterapie eicient.......................................................1&7*.(. Psihoterapia inte2rativ...............................................................................................1#*

  CAPITOLUL 6II. +o/eniile aplicative ale consilierii 'i psihoterapiei.

  -.1. Arii 'i do/enii de aplicare a consilierii 'i a psihoterapiilor............................................1#)

  -.$. Psihoterapia n 0olile psihoso/atice...............................................................................1*#

  -.&. Psihoterapie 'i psihoar/acolo2ie.....................................................................................1-&

  CAPITOLUL 6III. or/area 'i co/petenele eticoproesionale ale

  psihoterapeuilor 'i consilierilor.

  2

 • 7/26/2019 Suport de Curs Psihoterapie

  3/246

  ).1. A0ilitile necesare pentru practicarea proesiunii de psihoterapeut 'i consilier........1-(

  ).$. A0ilitile necesare pentru practicarea proesiunii de psihoterapeut 'i consilier!II"...1)1

  ).&. +ezvoltare 'i analiz personal.........................................................................................1)#

  ).#. Cadrului etic 'i deontolo2ic al psihoterapeutului 'i consilierului...................................1)7

  ).(. ;valuarea /uncii de consiliere< psihoterapie...................................................................17-

  CAPITOLUL I=. Psihoterapia n 2rup.

  7.1. Istoria 'i evoluia psihoterapiei in 2rup............................................................................$%&

  7.$. >rupul ca actor terapeutic.............................................................................................$1$

  7.&. 4tatutul 'i rolul terapeutului n coordonarea activitaii 2rupului.................................$$*

  ?i0lio2raie.................................................................................................................................$$7

  3

 • 7/26/2019 Suport de Curs Psihoterapie

  4/246

  CAPITOLUL I. Psihoterapie, consiliere, dezvoltare personal: coninutul

  activitilor.

  1.1. T;3A I. Psihoterapie, consiliere, dezvoltare personal: conceptecheie. !I".

  +eli/itri conceptuale. Aria te/atic 'i o0iectivele actuale ale psihoterapiilor 'i consilierii

  psiholo2ice.

  Consilierea psihologic reprezint conceptul orientat spre aria ra ional din care trirea

  afectiv este exclus sau munimizat. Rela ia saupra modalit ii de reprezentare a consilierii n

  raport cu psihoterapia reprezint formarea n consiliere.

  Consilierea este un proces complex ce cuprinde o arie foarte larg de interven ii care

  impun o pregatire profesional de specialitate. Mai specific, termenul de consiliere descrie rela ia

  interuman de ajutor dintre o persoan specializat, consilierul, i o alta persoan care solicit

  asisten a de specialitate, clientul (Egan, !!"#. Rela ia dintre consilier i persoana consiliat este

  una de alian , de participare i cola$orare reciproc (%ve&, !!'#.

  Conceptul de consiliere sete definit ca rela ie dintre psiholog (format# i client, sata$ilit pe

  o $as teoretic, orienta prin intermediul unui instrumentar tehnic. $iectivele consilieriiconstitue sus inerea clientului n procesul de cunoa tere a diferitor aspecte a vie ii sale, cu impact

  n realizarea pro$lemelor impuse de mediul familial, social, profesional. )in perspectiva

  antropologic a raportului dintre cultur i $inomul normalitate $oal mental consilierea

  reprezint un moel de interven ie cu scopul men inerii individului n cadrul modelelor expresive,

  oferite de cultur, n afara modelelor de inconduit. Consilierea ca model al interven iei este

  caracterizat de mediul social*cultural marcat de consisten dinamic i tendin a spre eficien .

  Cu toate c consilierea este recomandat din punct de vedere tehnic ca orientat spre demersulra ional, eficient, al suprafe elor, nu exclude facorul ira ional, al profunzimilor. +ecesitatea de

  4

 • 7/26/2019 Suport de Curs Psihoterapie

  5/246

  aten ionarea consilierului se face daorit riscului de a deveni un agent al ra ionalit ii prin

  defens pe planul ira ional i eludare a conceptului fiin ei umane integrale. Exist o tangen

  dine exprimat ntre conceptul de consiliere i psihoterapie. Consilierea poate fi caracterizat ca

  un demers de psihoterapie focal. $iectivele sale dispun de un caracter mai restrns fa de cele

  ale psihoterapiei, centrate pe actualitate i dezvoltare.

  n sens larg consilierea reprezint ac iunea complex prin intermediul creia ,, se urmre te

  sugerarea modului de a proceda sau a modului de comportare care tre$uie s fie adoptat ntr*o

  situa ie dat sau, n general, n via a i activitatea cotidian -- (om a, !!/#. )irec ionat de

  principii i caracterizat de aplicarea teoriilor psihologice i a unui set recognosci$il de

  deprinderi de comunicare la preocuprile persoanale ale su$iectului, la pro$lemele i aspira iile

  sale. amenii se anajiaz ntr*o situa ie de consiliere atunci cnd persoana ce ocup, n mod

  o$i nuit sau temporar rolul de consilier, ofer sau este dispus explicit s ofere timp, aten ie,

  respect unei alte persoane ce manifest nevoia de asisten de specialitate. 0arcina consilierulu