Click here to load reader

Teorijski dijalozi: Estetski i postestetski status lijepog, 2010

 • View
  227

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Teorijski dijalozi: Estetski i postestetski status lijepog, 2010

 • Znanstveni skup Odsjeka za povijest umjetnosti i Odsjeka za filozofiju

  Filozofskog fakulteta

  Sveuilita u Rijeci

  ESTETSKI I POSTESTETSKI STATUS LIJEPOG

  Povijest i teorija umjetnosti

  srijeda, 16. lipanj 2010.

  Program: Filozofski fakultet, Trg I. Klobuaria 1, predavaonica 12: 9.45 10.00 Pozdravna rije 10.00 10.45 Nina Kudi Buri: Sluaj Giuseppea Nogarija (1699. 1763.): osobni stil i estetski kanoni prilagoeni slikarskim vrstama

  10.45 11.30 Damir Tuli: Donna velata: estetika skrivenoga u skulpturi Settecenta

  11.30 12.15 Iva Jazbec: Michelazzijeve Due u istilitu u rijekoj crkvi sv. Jeronima: ljepota iskupljenja

  12.15 13.00 Predrag ustar, Iva Buchberger: Kantov pojam lijepoga: kauzalni model vs. normativni model

  13.00 13.45 Iris Vidmar: Kantove epistemoloke ideje i pojam ljepote

  PAUZA OD 13.45 15 SATI 15.00 15.45 Nataa Lah: Stilistiki kontekst rasprave o lijepom

  15.45 16.30 Elvio Baccarini: Odreuje li istinitost ljepotu knjievnog djela

  16.30 17.15 Milica Czerny Urban: Moral i ljepota umjetnikog djela

  17.15 18.00 Kristina Barii: Bijeg u estetsku neutralnost - likovna Rijeka 90ih godina XX stoljea

  1

 • Nina Kudi Buri

  Sluaj Giuseppea Nogarija (1699. 1763.): osobni stil i estetski kanoni

  prilagoeni slikarskim vrstama

  Venecijanski slikar Giuseppe Nogari, uenik Antonia Balestre (Verona, 1666.

  1740.), proslavio se je svojim teste di carattere. Rije je o alegorijskim prikazima

  prirodnih pojava, apstraktnih pojmova, ljudskih osobina i drugoga, najee u vidu

  vremenih, oronulih ena ili mukaraca, prikazanih u poprsju i opremljenih

  prikladnim atributima. Nogari je bio miljenik brojnih venecijanskih, ali i europskih

  aristokrata, bogatih trgovaca i sakupljaa, a njegova su se djela ponekad kupovala i

  na nevieno. Slikareva fama kao majstora alegorijskih glava i danas je prisutna u

  krugovima trgovaca umjetnina i kolekcionara. No, paralelno uz ovu prilino plodnu

  svjetovnu produkciju, Nogari je tijekom svoje karijere izradio i nekoliko djela

  sakralne tematike od kojih je svakako najcitiranija oltarna pala iz venecijanske crkve

  Santa Maria Gloriosa dei Frari, nastala 1755., a koja prikazuje uda blaenog Josipa

  Kopertinskog. Analiza ovog djela mi je omoguila da slikaru pripiem jo dvije slike

  sakralne tematike: jedna se nalazi u Chioggi, a druga u Labinu. Smatram da se

  Nogariju ili njegovoj radionici moe pribliiti i jedna mala oltarna pala to se uva u

  Sakralnoj zbirci Franjevakog samostana u Zadru.

  Krajnje je iznenaujua injenica da je ovaj slikar, ovisno o tome je li slikao testa di

  carattere ili djelo sakralne tematike, koristio dva radikalno razliita naina slikanja,

  ali i estetska pristupa. Izlaganje e se baviti uzrocima ove dihotomije i nainom na

  koji je slikar reagirao na vanjske poticaje, kako one estetske, tako one sasvim

  svjetovne prirode.

  2

 • Giuseppe Nogari, uda blaenog Josipa

  Kopertinskog (1755.), Santa Maria Gloriosa dei

  Frari, Venecija, detalj.

  Giuseppe Nogari, Nevinost, Narodna

  galerija, Ljubljana

  3

 • Damir Tuli

  Donna velata: estetika skrivenoga u skulpturi Settecenta

  Djelomina pokrivenost lica velom u mediteranskom je kulturnom krugu prisutna

  jo od antikih vremena. O tome svjedoe helenistiki prikazi te posebno rimske

  skulpture vestalki gdje je veo oznaavao istou, skrivenu ljepotu i posveen ivot.

  Lagani veo koji senzualno prianja uz ensko tijelo iezava u srednjem vijeku,

  premda se susree u drukijoj funkciji kod nekih medievalnih alegorijskih likova

  poput Sinagoge. Transparentni antikizirajui veo postaje uestali motiv u

  profinjenoj vizualnoj kulturi Venecije u Settecentu gdje ga kao kiparsku novost

  uvodi skulptor Antonio Corradini (Venecija, 1688. Napulj, 1752.). Ovaj je kipar

  svojom invencijom zainio alegorijski prikaz Vjere, prebacivi mu koprenu preko

  lica koje se djelomino ocrtava ispod lagane tkanine. Jo je slikar Antonio Balestra

  1717. govorio da je Corradinijeva ena pod velom oarala cijeli grad (Veneciju)

  koji joj se bezrezervno divi. Tijekom posljednjeg stoljea Serenissime,

  venecijansko drutvo je bilo puno kontradiktornosti, ali se moglo pohvaliti i

  vrhunskom, jednom od estetski najrafiniranijih umjetnikih produkcija. Ono je

  Corradinijevim skulpturama oduevljeno aplaudiralo zbog hrabre kiparske zamisli i

  klesarske vjetine majstora to je mramor pretvorio u svilenu transparentnu

  koprenu. S druge strane, alegorijski kipovi Vjere, bolje reeno graciozni enski

  likovi iji veo vie otkriva nego sakriva senzualno tijelo, privlaili su panju

  proimanjem sakralnog i profanog. Rije je o vrlo tipinom fenomenu

  venecijanskog Settecenta. Corradinijeve Donne velate postale su, takorei, kiparev

  brand te su ga proslavile diljem Europe. Njegova vjetina i concetto nadahnuli su

  nekoliko kipara u drugoj polovici 18. i u 19. stoljeu, no s razliitim ishodima.

  4

 • Antonio Gai, Alegorija Vjere, 1751., San Vidal, Venecija

  5

 • Iva Jazbec

  Michelazzijeve Due u istilitu: ljepota iskupljenja

  istilite kao tree mjesto u koje je mogue doi nakon smrti bilo je

  predmetom ustrih teolokih rasprava. Njegovo su postojanje osporavali mnogi,

  osobito protestanti, tvrdei da je takva ideologija izmiljotina katolike crkve koja je

  na taj nain ubirala novce pripovijedajui kako kupovanje oprosta i plaanje misa

  zadunica pomae duama zatoenim u istilitu.

  Uslijed toga nastaju brojne ikonografske sheme - primjeri crkvene

  propagande kojima se na uvjerljiv nain prenosila poruka. Pojedino umjetniko

  djelo prua neiscrpan izvor konotacija pa tako moe biti didaktino i obogaeno

  ideolokim programom poput motiva Dua u istilitu. U sreditu ove prie nalazi

  se ideja ljepote i uzvienosti iskupljenja kao konanog cilja i smisla ivljenja, a

  realizam i teatralnost prikaza nuno su trebali pobuditi snane emocije kod

  promatraa te ga uvjeriti u obavezu spaavanja zatoenih dua.

  Rijeki kipar Antonio Michelazzi (Gradika na Soi, 1707. Rijeka, 1772.) je

  1744. godine dobo narudbu za izradu glavnog oltara u bivoj augustinskoj crkvi

  sv. Jeronima u Rijeci. Tom je prigodom stvorio jedan od najsugestivnijih prikaza

  ovog motiva. U niu oltarne menze smjestio je skulpturalnu kompoziciju s

  motivom Dua u istilitu iji se dijelovi danas ne uvaju na svojem izvornom

  mjestu. itav ikonografski sadraj oltara obrana je posttridentskih teza o

  sakramentu euharistije i istilitu. Iz toga proizlazi ekspresivnost Michelazzijevih

  skulptura kada je rije o prikazu Dua u istilitu. Dramatika i naturalizam

  kompozicije uvjeravaju nas u vjerodostojnost i legitimitet katolike dogme, a

  rjeenje estetskog problema prikaza dua rastrganih izmeu fizike boli koju nanosi

  vatra i nade (mistika u fizionomiji) u sjedinjenje s Bogom pomie granice religiozne

  estetike inei prihvatljivim uivanje u ljepoti i nagosti pokrenutih tijela.

  6

 • Antonio Michelazzi, Due u istilitu, 1744., glavni oltar crkve svetog Jeronima,

  Rijeka

  7

 • Predrag ustar, Iva Buchberger

  Kantov pojam lijepoga: kauzalni model VS. normativni model

  injenice. Kant podastire pet razliitih, ali meusobno nadopunjujuih definicija

  lijepoga (usp. Kant 1790). U ovom radu zadrat emo se na 3. i, djelomino, 4.

  definiciji iz Analitike lijepoga. Tako u sklopu 3. definicije, Kant tvrdi da je forma

  pravi predmet na kojeg se odnose nai sudovi o lijepome. Statiki shvaena, forma

  je lik, dok je dinamiki shvaena, igra. Meutim, za nas najznaajnija karakteristika

  forme predmeta, bilo uoenih u prirodi, bilo artefakata, npr. umjetnikih djela, jest

  to da izaziva takav odnos naih spoznajnih moi, uobrazilje (Einbildungskraft;

  imaginatio) i razuma, na temelju kojeg onda pripisujemo ljepotu odgovarajuem

  predmetu. Problem. Iako cjelokupni proces naeg pripisivanja ljepote nekim

  predmetima ima slinosti s nainom funkcioniranja tzv. kauzalnih mehanizama

  (usp., npr., Machamer, Darden, and Craver 2000; Glennan 2008), Kant izriito tvrdi

  da sam odnos izmeu uobrazilje razuma, kao kljuan odnos u estetikoj prosudbi,

  nije kauzalan, vec transcendentalan i normativan (Kant 1790, 21-22). Rjeenje.

  Smatramo da je ovaj problem predstavlja jedno od glavnih mjesta Kantovog otpora

  naturalizaciji u njegovoj estetikoj teoriji, stoga emo, nakon uvodnih poglavlja,

  najvie prostora posvetiti razmatranju upravo ovog problema. Ponudit emo

  interpretaciju Kantovog rjeenja koja odbacuje otru dihotomiju kauzalno -

  normativno koja se nametnula u sekundarnoj literaturi (usp. Allison 2001), te

  razraditi model razumijevanja definicija lijepoga koji podupire kompatibilnost

  izmeu gorespomenutih suprotstavljenih pozicija.

  Literatura:

  Allison, Henry E. (2001), Kants Theory of Taste, Cambridge University Press: Cambridge New York.

  Glennan, Stuart (2008), Mechanisms, in Stathis Psillos and Martin Curd, The Routledge Companion to Philosophy of Science, Routledge: London - New

  York, Ch. 35, pp. 376-384.

  Kant, Immanuel (1790 [1976]), Kritika moi suenja, Naprijed: Zagreb.

  8

 • Machamer, Peter, Lindley Darden, and Carl F. Craver (2000), Thinking about Mechanisms, Philosophy of Science 67: 1-25.

  9

 • Iris Vidmar

  Kantove estetske ideje i pojam lijepoga

  Kantova trea kritika po mnogim je svojim elementima neizostavan dio

  svakog sustavnog poimanja ljepote, sudova o lijepom i stvaralakog umijea, no

  jedan od elemenata koji je uglavnom zapostavljen u mnogobrojnim raspravama o

  Kantovoj estetici jesu estetske ideje. U tom smislu ovaj rad predstavlja pokuaj da

  se istrai vanost estetskih ideja unutar Kantove teorije lijepoga, njihova veza sa

  stvaralakom i perceptivnom estetikom, ali i njihova vanost unutar sveobuhvatna

  Kantova vienja ovjeka i njegove prosudbene moi.

  Jedno od obiljeja Kantove estetike jest odreeni 'paralelizam' po pitanju

  objanjenja lijepoga: s jedne strane, ini se da Kant smatra da su samo prirodne

  ljepote prave ljepote i veliki dio tree kritike predstavlja nastojanje da se objasni

  ljepota prirode. Spoznaja te ljepote neizostavan je korak do razvoja ovjekove

  moralnosti. Nasuprot tome, Kant sam u jednom trenutku (tonije od odlomka 41)

  mijenja fokus svoje rasprave i okree se stvaranju ljepote u domeni lijepe

  umjetnosti: ini se da upravo ovdje estetske ideje imaju kljunu ulogu. Namee se

  meutim pitanje: jesu li estetske ideje nune za percipiranje ljepote, ili pak za

  njeno stvaranje?

  10

 • 11

 • Nataa Lah

  Stilistiki kontekst rasprave o lijepom

  Rad se bavi stilistikim kontekstom rasprave o lijepom u suvremenoj

  umjetnikoj produkciji. S obzirom da se stilistika analiza bavi formalnim naelima

  prikazivanja, a vrijednosni status djela stjee razumijevanjem forme (usp.

  Btschman:2004), nastoji se pokazati prevlast formalnih naela slike nad

  sadrajnim aspektima prikazanoga.

  Umjetnik formom (slikom) interpretira sadraj (znaenje). Recipijent

  razumije ili ne razumije formu (sliku) prikazanoga. Teoretiar u hermeneutikom

  trokutu objanjava (tumai ili prevodi) umjetnikovu interpretaciju (intenciju).

  Stilska smjena time predstavlja smjenu dominantnog individualiteta i u stalnom je

  konkurentnom odnosu istraivanja formalnih razlika u polju istih sadraja (usp.

  Berger:1977). Usvajanjem stilskog obrasca, njegovim normiranjem i

  kanoniziranjem postaje valorizirana povijesna injenica. Pojam ljepote u tom

  kontekstu iskuava se u razliitim stilskim konstruktima (formama, prikazima).

  Najire pozicionirani stilski konstrukti ljepote podudaraju se s intuicijama biolokog

  i kulturolokog odabira, dok se opozicijski stilovi (avangardi, konceptualnih pokreta,

  neprikazivake umjetnosti) opiru zadanome diskvalificirajui samostalnost pojma

  ljepote.

  Suvremena teorija umjetnosti zbog toga, akreditira iroki doseg pojma

  'ljepo' obuhvatom njegova statusa unutar vizualne kulture i medija, za

  sudjelovanje u raspravi tradicionalno shvaena diskursa povijesti umjetnosti (vidi

  Eco:2004, Danto:2007).

  Literatura:

  Btschmann, O. (2004). Uvod u povijesnoumjetniku hermeneutiku. Zagreb:

  Scarabeus.

  Berger, J. (1972). Ways of Seeing. London: Penguin.

  Eco, U. (2004). Povijest ljepote. Zagreb: Hena com.

  Danto, A. C. (2007). Nasilje nad ljepotom. Zagreb: MSU.

  12

 • Rubens, Adam i Eva, 1597. Barbie (od 1959 dalje) & Ken

  (od 1961. dalje)

  13

 • Elvio Baccarini

  Odreuje li istinitost ljepotu knjievnog djela

  Peter Lamarque (jo u svojoj ranijoj knjizi koju je napisao zajedno sa

  Steinom Olsenom) zastupa stav autonomizma u pogledu vrednovanja knjievnih

  djela. Knjievno djelo vrednujemo na temelju zasebnih estetskih kriterija, a ostali

  kriteriji (mogunost spoznaje, moralnost, korisnost, itd.) su tek vanjski kriteriji za

  vrednovanje takvog djela. Unato tome, Lamarque tvrdi da knjievna djela mogu

  pruati spoznaje. Intencija je izlaganja pokazati da nije mogue istovremeno dobiti

  iz knjievnog djela sve vrste spoznaja o kojima govori Lamarque, a da se

  postizanje spoznaje ne ugradi u sredite umjetnike vrijednosti knjievnog djela

  (pored onih usko estetskih). Pored toga, intencija je teksta i pokazati da ako se

  zastupa institucionalistika teorija umjetnosti, potrebno je ugraditi doprinos rastu

  znanja meu sredinjim umjetnikim vrijednostima knjievnog djela, pored onih

  striktno estetskih.

  14

 • 15

 • Milica Czerny Urban

  Moral i ljepota umjetnikog djela

  Moral i ljepota umjetnikog djela ispituje poziciju koju u svojoj knjizi iznosi

  prof. Peter Lamarque, a prema kojoj se umjetnika vrijednost umjetnikog djela

  procjenjuje iskljuivo prema estetskim kriterijima. Upravo ta injenica povlai za

  sobom autonomistiku poziciju u raspravi o vrednovanju umjetnikih djela, te

  samim time i autonomistiku poziciju po pitanju lijepog.

  Ja u se u ovom radu baviti istpitavanjem tog stava, te u pokuati prije

  svega vidjeti mogu li se umjetnika vrijednost umjetnikih djela i njegova

  specifina ljepota procijeniti neovisno o moralnoj dimenziji koju umjetnika djela

  mogu imati.

  U nastojanju da obranim poziciju da barem ponekad trebamo u evaluaciju

  umjetnike vrijednosti, pa i ljepote, ukljuiti i njegovu moralnu dimenziju, suoit

  u se s najveim prigovorom za neautonomistiku poziciju, tj. na prigovor koji se

  temelji na pozivanju na postojanje umjetniki vrijednih i lijepih, ali umjetnikih

  djela nemoralnog karaktera. Na prigovor repliciram oslanjanjui se na spoznajnu

  vrijednost koju moemo dobiti iz takvih umjetnikih djela.

  16

 • 17 17

 • Kristina Barii

  Bijeg u estetsku neutralnost - likovna Rijeka 90ih godina XX stoljea

  Bijeg u estetsku neutralnost - likovna Rijeka 90ih godina XX stoljea jest

  naslov seminarskog rada u sklopu kolegija Teorija stila pod mentorstvom dr. sc.

  Natae Lah. Fokus mog rada odvija se u smjeru razmatranja kategorija lijepoga

  koje su ralanjene unutar umjetnikih praksi tokom 90ih godina u Rijeci. Moj

  orijentir stilskog okvira bazirati e se na novom prijedlogu parametra interpretacije,

  a rije je o odnosu prostor vrijeme, koji je karakteristian za ruskog estetiara

  Jurija Borjeva. Dakle, odstupam od tradicionalnog shvaanja stilistikog pristupa

  sadraj-forma koji je bio dominantan do upliva novih teorija. Rije je o pogledima

  kroz povealo hegelovske i posthegelovske estetike koja svoj primat direktno uva

  na premisama : estetika je filozofija umjetnosti, njezin je predmet carstvo

  umjetniki lijepog, a lijepo je osjetilni privid ideje, to jest sadraja. Openito

  prihvaeno, estetika prouava kako se ideja odnosi prema oblikovanju. Nova pria

  obuhvaa umjetniki period postmodernizma, unutar kojeg je estetsko neto to se

  moe u cijelosti kontekstualizirati. Upravo iz tog razloga jasno se namee

  fragmentacija kao pojam koji svestrano opisuje postmodernizam, i na kojemu se

  jasno razaznaju krhotine starih teorijskih uporita. Na skiciranom vremenskom

  dijagramu upravo tada, javlja se u Rijeci, neto to moemo definirati estetskom

  neutralnou, koju obgrljuje estetski konformizam, u vrijeme ratnih zbivanja, gdje

  se osjeajno zatvaraju oi pred naletom tadanje stvarnosti. Ta toka jest

  problematika kojom u se pozabaviti kroz spomenuti teorijski pristup.

  Kljune rijei : odnos prostor vrijeme, sadraj - forma, Borjev, Hegel, estetika,

  postmodernizam, Rijeka

  18

 • Melita Sorola Stanii

  Slika iz ciklusa '' Samutra''

  19