Tingkah Laku Bermasalah

 • View
  241

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Tingkah Laku Bermasalah

 • Tingkah Laku

  Bermasalah

 • Apa Yang Telah Berlaku?

  Sila Analisis Dan Telitikan

 • Kandungan6.1 Pengertian6.2 Jenis Tingkah Laku Bermasalah6.3 Cara-cara Mengumpul Maklumat dan Mengenal Pasti Murid-murid Yang Bermasalah Tingkah Laku6.4 Pengurusan Tingkah Laku6.5 Implikasi Modifikasi Tingkah Laku Terhadap Proses P&P

 • 6.1 PengertianTingkah laku yang tidak normal, iaitu abnormal behaviour dalam Bahasa Inggeris

  Terkeluar dari nilai, norma dan sosial masyarakat, termasuk sekolah

  Bertentangan dengan tingkah laku yang dipersepsi, dirasai, dilakukan dan dialami oleh kebanyakan orang dalam masyarakat.

 • 6.2 Jenis Tingkah Laku Bermasalah

 • 6.2.1 Tingkah Laku Bermasalah Negatif

  Tingkah Laku Bermasalah NegatifBergantung(Tingkah laku yang menghalang)Disruptif(Tingkah laku yang menganggu)Destruktif(Tingkah laku anti sosial)

  kelakuan yang membahayakan diri sahaja tetapi tidak menganggu pelajar lainhiperatif bertindak tanpa memikir akibatnya ,membahayakan diri dan pelajar lain melakukan aktiviti jenayah dan mengancam keselamatan orang dan kemudahan-kemudahan sekolahKebimbanganPergantungan berlebihanPengunduran diriPengasingan diriHiperaktifKelakuan nakalBisingBergerak sesuka hatiKetawa kuatAgresif secara lisan/fizikalPemusuhan nyataVandalismeKumpulan liarKlikGeng

 • 6.2.2 Tingkah Laku Bermasalah Positif

  Tingkah Laku Bermasalah PositifIngin TahuCepat BelajarPintar CerdasProaktif

 • Kemahiran Berfikir??Menurut video clip, apakah tingkah laku masalah yang telah berlaku di dalam kelas? Sila terangkan

  Bergantung (Tingkah laku yang menghalang)Bergantung kepada orang lain untuk menjalankan sesuatu tugasanPengunduran diri, pengasingan diri

  2. Disruptif (Tingkah laku yang menganggu)Pergerakan pelajar yang tidak perluMengganggu rakan sedarjahKelakuan agresif fizikal (Memakai carmin mata air)

 • Kemahiran Berfikir??Apakah sebab timbulnya tingkah laku yang menghalang dan tingkah laku yang menganggu?

  Bergantung(Tingkah laku yang menghalang)Ibu bapa yang mengamalkan perlindungan terlampauKonsep kendiri pelajar yang lemahPendekatan pengajaran guru yang tidak banyak memberi peluang kepada pelajar

  2. Disruptif (Tingkah laku yang menganggu)Keadaan fizikal yang kurang sesuai, iaitu bilik darjah yang mengandungi terlalu ramai pelajarSifat guru yang kurang tegas

 • Kemahiran Berfikir??Bagaimanakah cara- cara mengatasi tingkah laku laku masalah yang berlaku di dalam kelas?

  Bergantung(Tingkah laku yang menghalang)~ Tekankan kepada pendekatan berpusatkan pelajar~ Elakkan daripada menghukum pelajar~Adakan aktiviti-aktiviti yang menarik dan digemari oleh pelajar

  2. Disruptif (Tingkah laku yang menganggu)~Pastikan peraturan-peraturan bilik darjah teratur ~Elakkan daripada mengutuk pelajar di hadapan pelajar-pelajar lain

 • 6.3 Cara-cara Mengumpul Maklumat dan Mengenal Pasti Murid-murid Yang Bermasalah Tingkah Laku

 • 6.3.1 Teknik Jenis Ujian PsikologiUjian Pencapaian AkademikUjian Kecerdasan Ujian Kecendungan BakatUjian MinatUjian PersonalitiUjian SaringanUjian Diagnostik8. Ujian Aptitud Khas

 • 6.3.2 Teknik Jenis Bukan Ujian6.3.2.1PemerhatianMengenal pasti ciri-ciri perkembangan pelajar daripada bidang efektif dan psikomotor khasnya bagi mata pelajaran Agama Islam, Pendidikan Muzik dan Pendidikan Jasmani

  Tempat: Di dalam dan luar bilik darjah

  Cara Merekod:

  1.senarai semak darjah pencapaian tingkah laku2.skala kadar 5 mata,(1)amat buruk, (2) buruk, (3) sederhana, (4) baik, (5) terbaik

 • 6.3.2 Teknik Jenis Bukan Ujian (Sambungan.)

  Tujuan dan objektif Bidang maklumat Soalan-soalan yang bertulis Tempat yang kondusif Bermula dengan soalan yang senangMerekodkan isi penting Menganalisis dan mentafsir data Menyediakan laporan Menyimpan maklumat 6.3.2.2Temu bualSoalan selidik melalui teknik temu bualMendapatkan maklumat dan butir-butir pelajarTeknik menjalankan temu bual:

 • 6.3.3 Teknik Jenis KajianKajian DokumenKajian DokumenDokumen UtamaDokumen SekunderAutobiografi pelajar, anekdot dan kad kumulatifLaporan bertulis berdasarkan temubual, pemerhatian atau rujukan dokumen utama

 • Kajian Dokumen

  Butir-butir pelajarButir-butir keluargaRekod kedatangan dan gerakerja kokurikulumKeputusan ujianBiasiswa, hadiah kewangan Sifat-sifat diri

  Minat/ kecenderungan pelajar dalam sesuatu bidangPilihan pekerjaan oleh pelajar sendiriTemuramah dengan pelajar dan ibu bapa palajarRekod kesihatan pelajar

  1.Kad Rekod Persekolahan Murid Sekolah~ Mengetahui kemajuannya dalam bidang akademik dan kokurikulum dari setahun ke setahun, memahami sifat-sifat, minat, kesihatan dan latar belakang keluarganya.

 • Kajian Dokumen (Sambungan)

  Rekod Anekdot ~ sejenis dokumen berbentuk laporan berdasarkan pemerhatian sesuatu kejadian atau peristiwa seseorang pelajar oleh gurunya ~ merekod tingkah laku atau personaliti pelajar yang diperhatikan termasuk komen guru yang memerhatikannya.

 • 2.Sampel Rekod Anekdot

  Rekod AnekdotNama pelajar: Tingkatan: .Jantina: ..Umur: ..TarikhTempatKejadian / peristiwaKomen

  --------------Nama Guru:

 • ~~Kemahiran Berfikir ~~Menurut pengalaman kamu, apakah masalah pelajar anda pernah mengalami? bagaimanakah anda mengenal pastikan pelajar yang tingkah laku bermasalah tersebut?

  Tingkah Laku Distruktif

 • 6.4 Pengurusan Tingkah Laku6.4.1Pengertianmemodifikasikan tingkah laku bermasalah ke matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik-teknik @ kaedah-kaedah yang sesuai

  Peranan Guru

  ~ memodelkan tingkah laku yang positif~ menunjukkan interaksi yang positif dalam sistem persekolahan~ membetulkan tingkah laku murid yang salah

 • 6.4.2Proses Modifikasi Tingkah Laku

  Pemerhatian & Penilaian tingkah laku bermasalahMatlamat yang diinginiMemodelkan /memberitahu tingkah laku betul

  Memberi ganjaran secara konsistensehingga motivasi intrisiknya berlaku

 • 6.4.3Objektif

 • 6.4.3.1Pengekalan Dan Peningkatan Tingkah Laku Yang Diingini

  1.Ganjaran:~ Pemenang pingat mingguan ~ Ganjaran primer(makanan) ~ Membuat carta bintang ~ Ganjaran terlazim (token)~ Memberikan pujian ~ Permainan dan aktiviti~ Memberikan pelekat ~ Wajah guru (muka&badan)

  2.Kata-kata pujian dalam peneguhan sosial:~Saya sukakan cara anda bekerja dalm aktiviti kumpulan

  Guru mesti selalu memberikan pujian bersama ganjaran yang berbentuk materialistic secara konsisten dan tetap sehingga murid hanya ingin menerima pujian sahaja (motivasi intrinsik)

  Membentuk iklim bilik darjah yang berdisiplin dan kondusif untuk aktiviti p&p

 • 6.4.3.2Pengurangan dan Pelupusan Tingkah Laku yang tidak diinginiGuru perlu menggunakan peneguhan negative dalam bentuk denda atau hukuman untuk menggurangkan dan melupuskan tingkah laku yang tidak diingini.Membetulkan semua tingkah laku bermasalah

  Bentuk-bentuk denda:

  ~Kritikan~Amaran~Kerja Tambahan~Hukuman Merotan

 • 6.4.4 Teknik-teknik Modifikasi Tingkah LakuPeneguhan (Reinforcement)DendaanReverse PsychologyShapingToken EkonomiKontrak ( Lisan dan Bertulis)(7) Time OutModeling ( Modifikasi tingkah laku melalui ubah suai luaran)Kawalan Kendiri(10)Peneguhan kendiri (Motivasi intrisik)

 • Peneguhan (Reinforcement)

  Apabila sesuatu gerak balas atau tingkah laku yang dihasilkan adalah memuaskan, peluang mengulang tingkah laku operan ini akan bertambah.(Skinner)

  Peneguhan positif- mengawal tingkah laku murid dengan motivasi, hadiah, ganjaran, dan sentuhan serta kata-kata perangsang yang dapat membaiki atau mengubah tingkah laku

  Peneguhan negative denda , memarahi murid, menggunakan kata-kata kesat atau menyuruh mereka menjalani time-out.

 • DendaanDimarahi oleh guruDiberikan amaranHukuman yang dibayar dengan membuat kerja di sekolah seperti mengutip sampah atau mencuci tandas.Time-out sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjahDihantar ke bilik guru besarIbu bapa murid yang menunjukkan tingkah laku bermasalah disuruh datang ke sekolah untuk membincangkan masalah tersebut murid

 • Reverse Psychology

  Menggunakan psikologi modifikasikan tingkah laku negative kepada yang positif.Memerlukan kemahiran guru memahami psikologi pelajar serta mengenal pasti sikap, pandangan & pemikiran dalamnya.E.g: Melatih murid mengangkat tangan, mereka tidak akan ditanya soalan. Maka, semua murid akan mengangkat tangan kerana ditakut ditanya oleh guru.

 • Shaping

  Proses pembentukan tingkah laku yang diingini melalui beberapa peneguhan diberi secara beransur-ansur dekat kepada tingkah balas yang diharapkanGuru mesti sangat spesifik dalam menetapkan matlamat tingkah laku yang perlu dicapai olah murid.E.g. Murid yang mempunyai tingkah laku bermasalah iaitu selalu bergerak dalam bilik darjah , guru boleh menetapkan matlamat tingkah lakunya sebagai Berhenti bergerak di dalam bilik darjah.

 • Token Ekonomi

  Sistem untuk membahagikan beberapa peneguh simbolik yang akan ditukarkan kepada pelbagai peneguh yang sebenar diidamkan.Sistem merit ditentukan berdasarkan criteria respons terhadap tingkah laku yang diingini. Point merit (token) yang dikumpulkan boleh ditukarkan seterusnya dengan peneguhan yang diidamkan

 • Kontrak ( Lisan dan Bertulis)

  Cara yang berkesan untuk memodifikasikan tingkah laku negative kepada positifMurid-murid mesti menandatangani kontrak ini dan jika mereka pecahkannya, mereka perlu menjalani hukuman yang dinyatakan dalam kontrak tersebut.Semua penerangan ganjaran atau hukuman yang akan diberikan akan dinyatakan dalam kontrak.Perlu ditandatangani oleh guru dan murid

 • (7) Time Out

  Mengarahkan murid yang menimbulkan masalah disi