Tóch antibiotica voor IC-patiënt page 1

Tóch antibiotica voor IC-patiënt

Embed Size (px)

Text of Tóch antibiotica voor IC-patiënt

 • Ko

  rte b

  eric

  hte

  n

  pagina 3

  Critical Care nr. 01/2009

  IC-rapport van IGZ voorbarig en onzorgvuldigDiverse Nederlandse IC-organisaties

  hebben uiterst kritisch gereageerd op

  het onlangs verschenen rapport van

  de Inspectie voor de Gezondheids-

  zorg (IGZ). 4 van de 47 ziekenhuizen

  die de IGZ afgelopen jaar onderzocht,

  zouden door dit rapport geen IC-zorg

  meer kunnen geven.

  De ziekenhuizen zouden volgens de IGZ niet voldoen aan de essentile voorwaarden omdat ze niet beschikken over een intensivist. De verschillende IC-organisaties stellen in een gezamen-lijk rapport dat het IGZ met deze con-clusie voorbarig heeft geoordeeld, waardoor een aantal ziekenhuizen re-putatieschade heeft opgelopen.De verenigingen, waaronder de Orde van Medisch Specialisten en de Neder-landse Vereniging voor Intensive Care, benadrukken dat zij dat het goed vin-den dat het IGZ toeziet op de invoering van richtlijnen voor IC-afdelingen. Hun kritiek is dat het onderzoek zoals dat door de IGZ is verricht, niet de kwali-teit van zorg onderzoekt, maar alleen kijkt of de ICs voldoen aan de rand-voorwaarden. De verenigingen stellen dat patinten die nu op een IC worden behandeld, geen gevaar lopen, zoals het rapport wel suggereert. Door de toets

  zagen vier ziekenhuizen zich onlangs ge-noodzaakt hun ICs te sluiten.Het sluiten van een aantal ICs zou grote gevolgen hebben gehad voor de zorg die in deze ziekenhuizen wordt geleverd. De vier ziekenhuizen die niet voldeden aan de voorwaarden van het IGZ zijn: de IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad, het Rpcke-Zweers Zieken-huis in Hardenberg, het St. Anna Zie-kenhuis in Geldrop en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. De directe aanleiding voor het grootscha-lig onderzoek van de IGZ waren be-richten in de media in november 2007 over mogelijk 250 vermijdbare doden op IC-afdelingen van niveau 1.In 2006 zijn de richtlijnen voor IC-zorg door het IGZ geheel herzien en in 2011 moeten ze zijn ingevoerd. De betrokken organisaties zeggen zich te realiseren dat het soms, ondanks maximale inspannin-gen, erg moeilijk is voor ziekenhuizen om de zorg volgens de IC-richtlijnen te leveren, maar zijn er zeker van dat in de ziekenhuizen altijd alles in het werk wordt gesteld om optimale IC-zorg te leveren. De verenigingen zijn er dan ook van overtuigd dat de patintveiligheid en de kwaliteit van zorg in het overgro-te deel van de Nederlandse ICs niet in het gedrang zijn.