Undang Undang Perkhemahan Pandu Puteri

 • View
  96

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pandu Puteri

Transcript

 • S

  DASAR PERTUBUHAN

  UNDANG-UNDANG

  BAHAGIAN PERKHEMAHAN

  SELALU SEDIA

 • PERKHEMAHAN

  S Perkhemahan merupakan salah satu aktiviti luar yang utama bagi seseorang Pandu Puteri. Dalam aktiviti ini, seseorang Pandu Puteri di kehendaki mendirikan khemah untuk penginapan di luar sesebuah bangunan kekal

  S Aktiviti perkhemahan merupakan salah satu program Pandu Puteri yang disukai sejak pergerakan Pandu Puteri bermula dan tidak boleh diasingkan daripada kehidupan seseorang Pandu Puteri. Kelayakan berkhemah adalah perlu bagi seseorang untuk mengendalikan apa juga jenis perkhemahan atau lawatan sambil belajar di bawah nama Pandu Puteri.

 • JENIS-JENIS

  PERKHEMAHAN

  S CUTI PASUKAN

  S Aktiviti bercuti bagi ahli Pandu Puteri Tunas di bangunan

  kekal yang lengkap dengan perabot, sekolah atau dewan

  yang sesuai. Ahli-ahli juga boleh berkhemah dibawah

  jagaan seorang pemimpin yang mempunyai esen

  perkhemahan dengan syarat di kawasan yang berdekatan

  dengan bangunan kekal.

 • Sambungan

  S Perkhemahan Pandu Puteri Remaja dan Renjer

  S Perkhemahan untuk ahli dewasa (Pandu Puteri Kadet, Pandu Puteri Siswi dan Pemimpin)

  S Aktiviti Perkhemahan boleh merangkumi :

  S Cabaran

  S Latihan

  S Ujian Pandu Puteri

  S Aktiviti yang mempunyai elemen keseronokan, lawatan dan permainan

  S Aktiviti yang mempunyai ciri-ciri intergrasi antara unit-unit yang berlainan

 • KEBENARAN AM

  S Kebenaran untuk mengadakan perkhemahan Pandu

  Puteri mesti diperoleh daripada Pesuruhjaya Daerah dan

  Ketua Pesuruhjaya Cawangan sekurang-kurangnya

  enam (6) minggu sebelum tarikh perkhemahan. Tiga (3)

  salinan borang yang berkaitan dihantar kepada Ibu

  Pejabat Kebangsaan sekurang-kurangnya satu bulan

  dari tarikh perkhemahan.

 • PERKHEMAHAN LUAR

  NEGARA

  S Seorang pemimpin yang berhajat untuk membawa ahli-ahlinya berkhemah di luar negara hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Pesuruhjaya Daerah, Ketua Pesuruhjaya Cawangan, pesuruhjaya Kebangsaan Bahagian Antarabangsa dan Ketua Pesuruhjaya terlebih dahulu

  S Ahli rombongan mestilah telah menjadi ahli Persatuan Pandu Puteri Malaysia untuk sekurang-kurangnya (2) tahun dan boleh bertutur di dalam Bahasa Inggeris

  S Ketua rombongan mestilah seorang pemimpin yang berwaran dan mempunyai sekurang-kurangnya Juru Pertolongan Cemas Perkhemahan dan sebaik-baiknya Lesen Perkhemahan.

 • PENTABIRAN

  S STRUKTUR ORGANISASI

  S Untuk perkhemahan kumpulan yang ahlinya tidak melebihi

  lapan (8) orang termasuk ketua kumpulan maka ketua

  kumpulan mesti mempunyai permit perkhemahan

  S Suatu perkhemahan yang ahlinya tidak melebihi lapan belas

  (18) orang mesti mempunyai sekurang-kurangnya dua (2)

  orang dewasa yang bertanggungjawab dan berusia lebih

  daripada 18 tahun. Salah seorang daripada mereka

  mestilah mempunyai waran perkhemahan

 • Sambungan

  S Sesuatu perkhemahan yang ahlinya tidak melebihi 36 orang

  mesti mempunyai sekurang-kurangnya tiga orang dewasa

  yang bertanggungjawab. Salah seorang daripada mereka

  mestilah mempunyai lesen perkhemahan

  S Untuk perkhemahan yang ahlinya melebihi 36 orang

  perkhemahan tersebut hendaklah dibahagikan kepada

  beberapa subkem yang mempunyai staf perkhemahannya

  sendiri tetapi di bawah pengawasan seorang Ketua Komandan

 • NOTA :

  S Pemimpin beraran yang tidak memiliki lesen

  perkhemahan dibenarkan menjalankan perkhemahan

  tidak lebih dari 3 malam dengan persetujuan Ketua

  Pesuruhjaya Cawangan

  S KPC mestilah berpuashati bahawa pemimpin berkenaan

  mempunyai sekurang-kurangnya pengalaman sebagai

  Penolong Kem Komandan serta boleh mendapatkan

  bantuan daripada orang lain yang berpengalaman untuk

  mengendalikan perkhemahan

 • Sambungan

  S Seorang pemegang Lesen Perkhemahan mesti dilantik

  oleh KPC untuk memegang jawatan Komandan Kem dan

  memantau perkhemahan tersebut.

 • TUGAS KEM KOMANDAN

  S Merancang dan mengelolakan sesuatu perkhemahan

  dengan bantuan atau nasihat KPC atau Pesuruhjaya

  Bahagian tertentu

  S Membuat anggaran perbelanjaan bagi sesuatu

  perkhemahan

 • TUGAS JURUMASAK

  S Jurumasak merupakan seorang pemimpin yang

  mempunyai pengalaman yang luas dalam pengurusan

  bekalan makanan dan peralatan perkhemahan

 • TUGAS JPC

  S Juru Pertolongan Cemas merangkumi kesihatan dan

  kebersihan perkhemahan mesti ditugaskan kepada

  seorang Juru Pertolongan Cemas iaitu seorang

  pemimpin yang bertanggungjawab, berpengalaman, dan

  berpengetahuan dalam pertolongan cemas.

  S Seorang penyelamat nyawa bertauliah diperlukan bagi

  setiap 12 orang ahli sekiranya perkhemahan itu

  melibatkan aktiviti air

 • KEWANGAN

  S Perbelanjaan perkhemahan adalah tanggungan

  penganjur itu sendiri

 • PAKAIAN SERAGAM

  S Pekhemah wajib memakai pakaian seragam PP yang

  lengkap dalam perjalanan ke tapak perkhemahan dan

  balik.

  S Staf perkehmahan memakai baju logo hijau

  S Pakaian semasa perkhemahan ialah t-shirt biru PP

  S Untuk upacara rasmi dalam perkhemahan semua staf

  perkhemahan wajib memakai pakaian rasmi PP

 • Sambungan

  S Untuk istiada panji-panji

  S Semua staf perkhemahan dan Pasukan Panji-panji perlu

  memakai pakaian seragam yang lengkap

  S Pekhemah boleh memakai pakaian seragam PP yang

  lengkap atau pakaian perkhemahan mengikut arahan kem

  komandan

  Pemakaian seluar jeans dan seluar pendek tidak dibenarkan

  dalam perkhemahan

 • LATIHAN

  S KPC dengan bantuan Jawatankuasa Kecil Latihan dan

  Jatankuasa Kecil Perkhemahan memberi keputusan

  tentang latihan dan kebenaran untuk mengadakan cuti

  pek perkhemahan

  S Latihan perkhemahan diadakan untuk membolehkan staf

  perkhemahan mengenali pekhemah dan membuat

  persediaan sebelum perkhemahan bermula

 • UJIAN

  S Calon yang ingin mengambil ujian semasa perkhemahan

  hendaklah mendapatkan kebenaran P.Daerah, surat dan

  borang permohonan hendaklah dihantar kepada KPC

  sekurang-kurangnya 6 minggu sebelum tarikh

  perkhemahan

  S Semua ujian perkhemahan bagi PP Remaja, PP Renjer,

  PP Kadet, PP Dewasa, PP Siswi dan ahli Guild Trefoil

  ialah tanggungjawab Persatuan Pandu Puteri Malaysia

 • Sambungan

  S Ujian kelayakan perkhemahan untuk sijil Juru

  Pertolongan Cemas, Quatermaster, Permit Perkhemahan

  dan Permit Perkhemahan Kumpulan ialah

  tanggungjawab PPPM cawangan masing-masing

  S Ujian bagi lesen perkhemahan dan permit cuti pek ialah

  tanggungjawab Ibu Pejabat PPPM

 • PERMIT PERKHEMAHAN

  KUMPULAN

  S Ahli PP Remaja atau ahli PP Renjer yang mempunyai

  Permit Perkhemahan Kumpulan boleh mengendalikan

  Perkhemahan Kumpulan untuk ahli pasukannya

 • KELAYAKAN

  S Telah mendapat Lencana Perkhemahan dan Lencana

  Pertolongan Cemas

  S Telah meningkat umur 15 tahun

  S Telah berkhemah sekurang-kurangnya 10 hari

  S Telah dipersetujui oleh AJK Pasukan

  S Telah mendapat kebenaran daripada Pesuruhjaya

  Daerah dan Ketua Pesuruhjaya Cawangan

 • TEMPOH

  S Tempoh perkhemahan tidak kurang daripada 3 hari 2

  malam atau minimum 48 Jam

 • UJIAN AMALI

  S Ujian merangkumi perancangan awal, mendapat

  kebenaran serta meancang dan mengelolakan program

  perkhemahan supaya semua yang menyertai

  perkhemahan ini mendapat manfaat

  S Pekhemah boleh terdiri daripada PP Remaja dan PP

  Renjer. Jumlah pekhemah tidak boleh kurang daripada 5

  orang dan tidak lebih daripada 7 orang . Salah seorang

  daripada mereka hendaklah menyertai perkhemahan

 • TAPAK PERKHEMAHAN

  S Calon dikehendaki melawat tapak perkhemahan yang

  ditetapkan terlebih dahulu

  S Tapak perkhemahan mestilah sesuai, berdekatan dengan

  bangunan kekal dan mudah untuk mendapatkan bantuan

  jika perlu

  S Tapak perkhemahan mestilah diersetujui terlebih dahulu

  oleh Pesuruhjaya Daerah dan pemilik permis

 • PERANCANGAN

  S Menyediakan borang-borang yang diperlukan (borang

  penyertaan, borang kebenaran waris, borang kesihatan

  dan borang permohonan perkhemahan

  S Menghantar surat kepada pihak yang berkenaan (polis,

  hospital dan bomba)

  S Menghantar borang permohonan kepada P.Daerah

  sekurang-kurangnya 6 minggu sebelum tarikh

  perkhemahan

 • Sambungan

  S Merangka program perkhemahan untuk cuaca baik dan

  buruk

  S Menyediakan jadual tugas perkhemahan

  S Menyediakan anggaran perbelanjaan perkhemahan

  S Menyediakan senarai peralatan yang diperlukan

 • Sambungan

  S Menguruskan pengangkutan

  S Mengambil insuran perkhemahan

  S Urusan-urusan lain yang berkaitan

 • KRAF KEM

  S Mendirikan, menganginkan dan menurunkan khemah

  S Mengetahui cara menjaga dan membaiki khemah

  S Membuat perparitan di sekeliling khemah setelah

  mendapat kebenaran. Sekiranya tidak mendapat

  kebenaran perlu tahu teorinya

  S Membuat minimum 5 gajet yang sesuai dan diperlukan

  serta menggunakannya

  S Mengetahui dan boleh menggunakan kapak, gergaji,

  tukul, parang, cangkul serta menjaga peralatan tersebut

 • PERMAINAN LUAS

  S Mengelolakan