Unit 2 • Jawapan - DSKP...(b) Pantang larang dalam kalangan masyarakat (c)Masalah ibadah, ekonomi

Embed Size (px)

Text of Unit 2 • Jawapan - DSKP...(b) Pantang larang dalam kalangan masyarakat (c)Masalah ibadah,...

 • J1

  Ja w

  a p

  a n

  Genius DSKP Sejarah KSSR Tahun 5

  • Unit 1 • Institusi Raja Tonggak Kedaulatan Negara

  Halaman 2 A 1 pemerintahan 3 negeri 2 ketua 4 Raja B 1 (a) pentadbiran (b) mutlak (c) undang-undang 2 (a) ketua (b) agama Islam (c) British

  Halaman 3 1 (a) kekuasaan (b) kawasan 2 (a) ketidakpatuhan (b) perintah 3 (a) arahan (b) taat setia 4 negara

  Halaman 4 A 1 Melayu Awal 2 kini 3 ketua kerajaan 4 kekuasaan 5 payung B 1 Yang di-Pertuan Agong 2 Persekutuan atau Negeri 3 Perdana Menteri 4 Menteri Besar atau Ketua Menteri

  Halaman 5 A Malaysia, Arab Saudi, Thailand, Jepun, Kemboja, Brunei B 1 Yang di-Pertuan Agong 2 Raja 3 Raja 4 Maharaja 5 Raja 6 Sultan

  Halaman 6 1 Membentuk negara yang aman 2 Membantu memajukan negara 3 Mewujudkan masyarakat yang bersatu padu 4 Merealisasikan Konsep 1 Malaysia 5 Memudahkan pencapaian matlamat Wawasan

  2020

  Halaman 7 1 (a) Menjadi payung kedaulatan negara (b) Menaungi seluruh rakyat (c) Menaungi kepercayaan agama (d) Menjamin kestabilan negara

  2 (a) Menjadi kesinambungan sejarah (b) Menjadi warisan negara (c) Menjadi identiti negara

  Halaman 9

  Fokus KBATKBAT 1 1 (a) Lembaga (b) Buapak 2 Undang-Undang Adat Perpatih 3 (a) Memilih Undang dan Penghulu

  (b) Menjaga keamanan dan keselamatan (c) Menyelesaikan pertelingkahan antara

  suku (d) Menguruskan pembahagian harta pusaka.

  4 (a) Pelantikan pemimpin secara demokrasi (b) Mengelakkan rasa tidak puas hati (c) Mewujudkan masyarakat yang mengutamakan

  permuafakatan (d) Mengekalkan warisan silam

  (Mana-mana jawapan yang munasabah)

  • Unit 2 • Warisan Islam di Malaysia Halaman 11 1 Madinah 2 Hadramaut 3 Malabar 4 Sumatera Utara 5 Melaka 6 (a) Pedagang Arab

  (b) Pedagang India 7 (a) Sumber arkeologi

  (b) Sumber penulisan

  Halaman 12 1 Agama Islam 2 Agama yang lain bebas diamalkan 3 Mewujudkan keamanan terhadap negara

  Malaysia 4 (a) Agama Buddha

  (b) Agama Hindu (c) Agama Kristian

  5 Mengamalkan sikap saling menghormati amalan dan kepercayaan orang lain

  Halaman 13 1 (a) Toleransi antara kaum

  (b) Menghulurkan bantuan (c) Menziarahi jiran tetangga (d) Mengambil berat perkara yang terjadi dalam

  masyarakat 2 (a) Menghormati warga sekolah

  (b) Menjaga kebersihan sekolah (c) Menceriakan sekolah

  Ja w

  a p

  a n

  Genius Sej Thn5(Jaw)_vim3p.indd 1 8/21/18 11:18 AM

 • J2

  Ja w

  a p

  a n

  © Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2019

  (d) Tidak melakukan kerosakan terhadap kemudahan sekolah

  3 (a) Memelihara alam sekitar (b) Memulihara alam sekitar (c) Mengindahkan persekitaran (d) Melaksanakan sistem kitar semula

  Halaman 14 1 Menara 2 Khat 3 Masjid 4 Mimbar 5 Geometri 6 Flora

  Halaman 15 1 (a) Saling bantu-membantu

  (b) Saling hormat-menghormati (c) Mengeratkan hubungan

  2 (a) Toleransi antara kaum (b) Menghulurkan bantuan (c) Menziarahi kaum keluarga

  3 (a) Menjaga keselamatan (b) Memelihara keharmonian dan kemakmuran (c) Menjamin kestabilan negara

  4 (a) Menghormati warga sekolah (b) Menjaga kebersihan sekolah (c) Menceriakan sekolah

  Halaman 16 1 (a) Seni khat (b) Seni bina

  (c) Seni muzik 2 (a) Geometri (b) Flora

  (c) Tulisan khat 3 (a) Meluaskan pengajarannya kepada semua

  peringkat (b) Melatih ramai guru-guru bertauliah (c) Menghargai tokoh yang berjaya dalam

  kesenian Islam

  Fokus KBATKBAT 2 1 (a) Tanggungjawab raja dan pembesar

  (b) Pantang larang dalam kalangan masyarakat (c) Masalah ibadah, ekonomi dan undang-

  undang keluarga (d) Hukuman terhadap kesalahan jenayah

  2 (a) Memantapkan sistem pemerintahan dan pentadbiran

  (b) Memajukan pelabuhan Melaka (c) Mengekalkan keharmonian masyarakat (d) Memberikan keyakinan kepada rakyat (e) Meluaskan empayar Melaka

  (Mana-mana yang munasabah)

  • Unit 3 • Bahasa Melayu Warisan Kita Halaman 19 1 (a) (i) Melaka

  (ii) Pulau Bangka

  (iii) Pulau Jawa (b) (i) Sumatera (ii) Tanah Melayu (iii) Kepulauan Riau (iv) Brunei

  2 Bahasa perantaraan dan perhubungan antara masyarakat yang berlainan bahasa

  3 (a) Sifat bahasa Melayu yang sederhana (b) Sifat bahasa Melayu yang mudah menerima

  unsur luar

  Halaman 20 1 bahasa perdagangan; Kesultanan Melayu Melaka 2 bahasa perhubungan 3 Kesultanan Melayu Melaka 4 bahasa perundangan 5 ilmu agama 6 bahasa persuratan; Tuhfat al – Nafis

  Halaman 21 1 Indonesia 2 Filipina 3 Brunei 4 Vietnam 5 Singapura 6 Pulau Cocos 7 Selatan Thailand 8 Kemboja 9 Afrika Selatan 10 Sri Lanka

  Halaman 22 1 Mendedahkan bahasa Melayu kepada masyarakat

  tempatan 2 Mengadakan pameran bahasa Melayu 3 Mengadakan pertandingan kuiz, syarahan dan

  sebagainya dalam bahasa Melayu 4 Memberikan penghargaan kepada masyarakat

  tempatan yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu

  Halaman 23 1 (a) Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa

  antarabangsa (b) Mengembangkan bahasa Melayu ke seluruh

  dunia 2 (a) Memberi sumbangan besar kepada

  persefahaman yang wujud antara rakyat China-Malaysia

  (b) Melonjakkan nilai ekonomi bahasa itu

  Fokus KBATKBAT 3 1 (a) Menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka

  (b) Melancarkan slogan “Bahasa Jiwa Bangsa (c) Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan (d) Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa

  pengantar di sekolah rendah (e) Menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia (f) Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa

  pengantar di semua sekolah (g) Menggunakan bahasa Melayu di mahkamah

  2 (a) Bahasa utama rakyat Malaysia

  Genius Sej Thn5(Jaw)_vim3p.indd 2 8/21/18 11:18 AM

 • J3

  Ja w

  a p

  a n

  Genius DSKP Sejarah KSSR Tahun 5

  (b) Bersifat sederhana (c) Mudah menerima unsur luar (d) Mudah dipelajari

  (Mana-mana yang munasabah)

  • Unit 4 • Tergugatnya Kedaulatan Negara Halaman 27 A 1 Siam 2 Portugis 3 Belanda 4 British 5 Jepun B 1 Kedudukan yang strategik 2 Kekayaan hasil bumi

  Halaman 28

  U

  Kelantan

  Kedah

  Pahang

  Perak

  Selangor

  Johor

  Singapura

  Melaka

  Selat M elaka NegeriSembilan

  Pulau Pinang

  Laut China Selatan

  THAILAND

  Perlis

  Terengganu

  Petunjuk

  Negeri-Negeri Melayu Bersekutu

  Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu

  Negeri-Negeri Selat

  Halaman 29 1 Gabenor 5 Residen 2 Sistem penasihat 6 Residen 3 Sistem penasihat 7 Gabenor 4 Residen 8 Sistem penasihat

  Halaman 30 1 (a) (i) Terjejas kuasa sultan dan pembesar

  (ii) Menguasai pentadbiran negeri (b) (i) Hilang hak mengutip cukai (ii) Rakyat dibebankan dengan cukai

  baharu 2 (a) (i) Kehilangan kawasan pentadbiran

  (ii) Menggugat kuasa pemimpin (b) (i) Bersikap biadap (ii) Menguasai kekayaan negeri

  3 (a) (i) Menguasai pentadbiran negeri (ii) Memperkenalkan peraturan baharu (b) (i) Peraturan yang membebankan rakyat

  Halaman 31 1 Memusnahkan tamadun 2 Menguasai pentadbiran negeri 3 Menguasai ekonomi 4 Mengenakan pelbagai cukai yang membebankan

  Halaman 32 1 Mengutamakan konsep 1Malaysia 2 Membanyakkan program gotong-royong

  3 Menyelesaikan masalah melalui rundingan 4 Mengamalkan tolak ansur 5 Mematuhi undang-undang negara

  Fokus KBATKBAT 4 1 Charles Jessel 2 (a) Api-Api

  (b) Singga Mata (c) Diasuka

  3 (a) Pembinaan landasan kereta api (b) Perkembangan tanaman getah (c) Pembinaan pelabuhan

  4 (a) Kemudahan jalan pengangkutan (b) Persekitaran yang selamat (c) Iklim yang sesuai (d) Kemudahan ICT (e) Kemudahan prasarana

  (Mana-mana yang munasabah)

  • Unit 5 • Perjuangan Tokoh Tempatan Halaman 35

  1 Dol Said 2 Dato’ Bahaman 3 Tok Janggut 4 Dato’ Maharaja Lela 5 Haji Abdul Rahman Limbong 6 Yamtuan Antah 7 (a) Mat Salleh (b) Antanom 8 (a) Rentap (b) Sharif Masahor

  Halaman 36 1 mengutip cukai 2 cukai baharu 3 penyerahan kuasa 4 amalan perhambaan

  Halaman 37 1 (a) Pahang

  (b) Hilang hak mengutip cukai (c) Dilucutkan jawatan (d) (i) Menyerang balai polis Lubuk Terua (ii) Menawan kembali Lubuk Terua (e) (i) Menawan Kuala Tembeling dan Jeram

  Ampai (ii) British menguasai semula Jeram

  Ampai (f) Terpaksa berundur ke Kelantan (g) Mendapat perlindungan daripada kerajaan

  Thailand 2 (a) Kelantan

  (b) Menentang cukai yang diperkenalkan oleh British

  (c) Menentang peraturan tanah baharu yang membebankan

  (d) Tok Janggut melancarkan serangan ke atas Pasir Putih

  Genius Sej Thn5(Jaw)_vim3p.indd 3 8/21/18 11:18 AM

 • J4

  Ja w

  a p

  a n

  © Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2019

  (e) British melancarkan serangan (f) Tok Janggut terkorban

  Halaman 38 1 Perjuangan mestilah berorganisasi 2 Pemimpin mestilah berwibawa 3 Berhati-hati dengan anasir luar 4 Bijaksana dalam mengambil tindakan

  Halaman 39 1 Sanggup berkorban dalam mempertahankan

  tanah air 2 Berusaha dalam mempertahankan kedaulatan

  negara 3 Tidak berputus asa dalam perjuangan 4 Berani menghadapi cabaran

  Fokus KBATKBAT 5

  1 (a) Brooke mendirikan kubu di Nanga Skrang untuk mengawasi orang Iban

  (b) James Brooke menghapuskan petempatan orang Iban di Sungai Skrang

  (c) James Brook